11. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2008

Wikipedie v dolnolužické srbštině konečně spuštěna

Dlouhou dobu po podání první žádosti o vytvoření Wikipedie v dolnolužické srbštině došlo 12. ledna 2008 konečně k jejímu spuštění. Nutno podotknout, že se tak stalo po několika zbytečných obstrukcích ze strany zodpovědných lidí z Wikimedia Foundation, kteří jsou za tvorbu jazykových verzí této encyklopedie zodpovědní.

První žádost o vytvoření z října 2006 byla, ač všichni hlasující byli pro přijetí, z důvodu schválení nového manuálu pro podávání žádostí, který byl nesmyslně retroaktivně uplatněn i na žádost podanou před jeho vznikem, zamítnuta. Druhá žádost z dubna 2007 získala ještě drtivější podporu, ale její splnění bylo podmíněno dosti náročným překladem softwaru. Tyto podmínky se podařilo splnit v prosinci 2007, a ač bylo slibováno, že k vytvoření dojde do Vánoc, celá záležitost se protáhla až do 12. ledna 2008, kdy došlo i k vytvoření dalších dvou Wikipedií a to v krymské tatarštině a sater-fríštině.

Jelikož již tou dobou již existovala testovací verze, bylo z ní cca 100 článků přeneseno do regulérní Wikipedie, která nyní postupně roste. I pro mnohé zúčastněné překvapivého rozsahu Wikipedie v hornolužické srbštině, která byla vytvořena bez obstrukcí a nyní již má necelých 5000 hesel, ale nejspíš jen tak nedosáhne.

Wikipedie je svým rozsahem i návštěvností jedním z nejpozoruhodnějších projektů, který se kdy na internetu objevil. Zvláště pak její verze v angličtině však bývá právem kritizována za systematickou zaujatost v některých tématech a je nepochybné, že její právě její vysoká návštěvnost a názorotvorný vliv jsou je důvodem jejího systematického zneužívání k diskreditaci některých lidí či skupin. I přes deklarovanou otevřenost Wikipedie pak v praxi působí některá hesla téměř jako osobní vlastnictví určitých skupin editorů. Dokonce se již na různých místech objevily spekulace o tom, že některé skupiny si platí zaměstnance, aby na Wikipedii zlepšovali obraz o nich či jejich názorech či útočily na názorové oponenty. Oblíbeným způsobem k vytváření zaujatého a pomlouvačného obsahu se paradoxně staly zdánlivě logické požadavky na věrohodné zdroje a jejich aplikace v praxi. Anglická Wikipedie sama o sobě prohlašuje, že je její cílem nezaujatý úhel pohledu, ve skutečnosti však její zaujatost poslední dobou spíše roste.

Oproti velkým Wikipediím mají však jejich menší jazykové sesterské projekty úplně jiný charakter. V případě obou dvou lužickosrbských jazyků, které jsou právem označovány za vymírající, je zjevné, kterak právě takovéto webové stránky přispívají k jejich zachování. Zajímavostí je jistě i to, že lužickosrbské Wikipedie nejsou pouze dílem Lužických Srbů, ale pracují na nich i lidé různé národnosti a z různých částí světa, zejména pak Němci, Češi a Poláci, z nichž mnozí se právě prací na Wikipedii tyto jazyky učí či si vylepšují jejich znalosti. Stejně jako Lužickým Srbům přeji, aby jako národ nevymřeli či nebyli doslova vytěženi, přeji i jejich oběma dvěma Wikipediím hodně úspěchů.

                 
Obsah vydání       11. 2. 2008
11. 2. 2008 ČR se stává klackem, jímž budou USA bít Evropskou unii
11. 2. 2008 Tu máš -- a vyber si! Karel  Dolejší
11. 2. 2008 Veřejná volba Michal  Vimmer
11. 2. 2008 Veřejná volba kohokoliv František  Řezáč
11. 2. 2008 Poučení z krizového vývoje při volbě prezidenta Michael  Kroh
10. 2. 2008 Vypráskat je od koryt aneb Maminko, maminko, kdybys to věděla, ty by si si odplivla Jiří  Jírovec
10. 2. 2008 Směšní advokáti posvátných rituálů Bohumil  Kartous
11. 2. 2008 Veřejná volba jako princip informování voličů Pavel  Zoch
11. 2. 2008 Pohlad na volby z odlišného zorného uhla Igor  Daniš
10. 2. 2008 Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta Michal  Škop
11. 2. 2008 Modří bolševici vtahují do hry rudé Zdeněk  Bárta
11. 2. 2008 Otázka k volbám, neboli Že by voliči s premiérovým cílem souhlasili? Uwe  Ladwig
11. 2. 2008 Proč se nezjišťoval počet těch, kdo se zdrželi hlasování?
9. 2. 2008 Být ukázněný je dobré, aneb monolit z mrákotínské žuly Michal  Kuklík
11. 2. 2008 Ošuntělost Václav  Chyský
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
11. 2. 2008 Francie: Socialističtí přeběhlíci zachránili unijní smlouvu a Sarkozyho Karel  Košťál
11. 2. 2008 Chyba logiky, nebo lávky Miloš  Štěpánek
10. 2. 2008 Rakousko se otřásá politickou aférou Richard  Seemann
11. 2. 2008 Wikipedie v dolnolužické srbštině konečně spuštěna Jakub  Malinovský
11. 2. 2008 K nové dimenzi smysluplnosti naší přítomnosti Miroslav  Vejlupek
9. 2. 2008 Putin: Vznikají nové závody ve zbrojení
9. 2. 2008 V první volbě nebyl prezident zvolen Bohumil  Kartous
10. 2. 2008 Proč nevyhrál Klaus? František  Řezáč
9. 2. 2008 Abstraktní pravidla jsou důležitá Boris  Cvek
9. 2. 2008 Přes 3 infarkty vzhůru k prezidentskému stolci Vladislav  Černík
10. 2. 2008 Béčkové zpravodajství televize Nova
8. 2. 2008 Ještě jednou povídání o pejskovi a kočičce Sandra  Wain
8. 2. 2008 Pomalá zpráva Johna Pilgera o odsunutém obyvatelstvu Čagoských ostrovů Daniel  Hrabina
7. 2. 2008 Lekce tržní ekonomiky
30. 11. 2007 Jací jsme
10. 2. 2008 Sherbetmassacre.net
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007