11. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2008

Chyba logiky, nebo lávky

Ted si přesně nevzpomínám, který římský politik (myslím že Cato st.) jednu dobu končil všechny svoje projevy hláškou: "Ostatně soudím, že Kartágo musí býti zničeno". A tak jako u Erbena dívčinu "k jezeru cos nutí, nic doma, nic jí po chuti", tak já mám alergii na "rozostřené a zamlžené bláboly jež se na mne z řečnických (ale i písemných) projevů hrnou" a brání (pozor, teď přijde moje parketa) rezultativnosti komunikace.

Přehršle materiálu k přemýšlení, hodnocení, přehodnocování a poučení nám nabídnou stenogramy kampaně příprav kandidátů na hlavu státu a tří kol první prezidentské volby, které -- doufám -- již nějaký pohotový nakladatel nese do knihkupectví. Avšak příliš málo času uplynulo od tohoto politického maratonu, než abychom se - po zaslouženém odpočinku - k významným i malicherným, napínavým zákrutám, rychlostním rovinkám i nudným oddechovým časům mohli vrátit hned komplexně.

Meritorní rozbory jsou aktuálně nastoleny (velmi výstižné a pěkné politického smyslu-plné slovo = leží na stole) ovšem zejména před stranickými špičkami země, za intensivního zájmu médií a politické třídy vůbec. Další steeple--chase se pro ně chystá již nejbližší pátek. Širší veřejnost -- do niž započítávám i svoji maličkost - má možnost konfrontovat své bezprostřední (silně ovlivněné city) dojmy s racionálnějšími argumenty a svoje postoje případně revidovat. To platí všem i pro 281 volitelů. Racionální analýza předpokládá pozorné (tj. NAMÁHAVÉ -- viz Masarykovo "Učení bolí") naslouchání a čtení studovaného textu, který někdy může být podoben komixům -- z úst aktérů vycházejí jen bubliny. Nástroji k jejich "propíchnutí" jsou vedle pravidel logiky nejrůznější pomůcky vědeckého řízení, kam jako jedny z nejjednodušších patří rozhodovací tabulky. Pokusím se na dvou případech demonstrovat, jak "chladná hlava" (rozhodovací tabulka) odhalí dutost politikářské fráze.

Citujme nejprve z velmi emotivní "pomůcky pro grilování" veškerého kandidátstva z klávesnice arch. Š. Kotrby (navázavšího na otevřený dopis hanoverského Schnura prof. Švejnarovi):

Stejně jako Švejnar by měl Václav Klaus sdělit, vůči čemu chce být loajální: vůči Mont Pelerinskému klubu, Davoskému fóru, vůči Světové bance a MMF, nebo vůči podnikatelům spjatým s Českem nejen kontem v některé ze zahraničních bank v Česku působících, ale podnikatelům, kteří jsou vynikajícími manažery svých podřízených, netunelují majetek továren, ale udržují onen corporate social responsibility a rozvíjejí celé regiony tak, jak tomu činil za první republiky Baťa a další továrníci.

Již při klopotném pronikání tímto sedmiřádkovým souvětím vzniká silný pocit nazrávajícího anakolutu. Ale nešť. Čertovo kopýtko tkví zejména v poslední větě odstavce: Chcete být loajální vůči těm, kteří "nemají čestné doktoráty, ani miliony na investice do nemovitostí či akcií, ale živí se poctivě -- rukama". (podtrhl M.Š.) Tabulka autora usvědčuje - i když jde pouze o teoretický text - ze zjednodušování.

Řádek 2 (poctivá práce ne-rukama) je z neznámých důvodů diskriminována vůči"poctivé práci rukama (řádek 1)". Je očividné, že nepoctivá práce rukama či nepoctivost nikoli manuální nemá kladnou hodnotu.

 

Poctivě A

Rukama B

jediné řešení    1 Y Y
Stejně dobře    2 Y N
k ničemu          3 N Y
k ničemu          4 N N

S politikářským zneužitím (protože tentokrát s patrným úmyslem a záměrem) nabubřeného obratu jsme se téměř současně setkali v komentáři Petra Nečase: Občanství jako zimník  (Pravo 4.2.2008). Průhledně jako by jen naznačuje, že jsme tací, kteří nezištně sloužíme vlasti a pak nějaký cizák-přivandrovalec se shání po dobrém džobu. Dosadíme-li do sloupce A "dobrý džob"a do sloupce B "služba vlasti" rozhodovací tabulka ukazuje, že pokleslá narážka nesnese kritiku. 

Řádek 1 nasvědčuje, že v jistých případech nejde o dichotomii, ale dobrý džob a služba vlasti se nevylučují. Řádky 2 a 3 prokazují, že lze konat službu vlasti aniž z toho je dobrý džob, (jak by jinak mohly fungovat NGO?); a ovšem jsou i dobré džoby (aniž teď zrovna mluvíme o prebendách zákonodárců a jejich výkonnosti), které právě nejsou to nejlepší službou vlasti. O čtvrtém řádku darmo mluvit -- špatný kšeft i špatná služba.

                 
Obsah vydání       11. 2. 2008
11. 2. 2008 ČR se stává klackem, jímž budou USA bít Evropskou unii
11. 2. 2008 Tu máš -- a vyber si! Karel  Dolejší
11. 2. 2008 Veřejná volba Michal  Vimmer
11. 2. 2008 Veřejná volba kohokoliv František  Řezáč
11. 2. 2008 Poučení z krizového vývoje při volbě prezidenta Michael  Kroh
10. 2. 2008 Vypráskat je od koryt aneb Maminko, maminko, kdybys to věděla, ty by si si odplivla Jiří  Jírovec
10. 2. 2008 Směšní advokáti posvátných rituálů Bohumil  Kartous
11. 2. 2008 Veřejná volba jako princip informování voličů Pavel  Zoch
11. 2. 2008 Pohlad na volby z odlišného zorného uhla Igor  Daniš
10. 2. 2008 Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta Michal  Škop
11. 2. 2008 Modří bolševici vtahují do hry rudé Zdeněk  Bárta
11. 2. 2008 Otázka k volbám, neboli Že by voliči s premiérovým cílem souhlasili? Uwe  Ladwig
11. 2. 2008 Proč se nezjišťoval počet těch, kdo se zdrželi hlasování?
9. 2. 2008 Být ukázněný je dobré, aneb monolit z mrákotínské žuly Michal  Kuklík
11. 2. 2008 Ošuntělost Václav  Chyský
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
11. 2. 2008 Francie: Socialističtí přeběhlíci zachránili unijní smlouvu a Sarkozyho Karel  Košťál
11. 2. 2008 Chyba logiky, nebo lávky Miloš  Štěpánek
10. 2. 2008 Rakousko se otřásá politickou aférou Richard  Seemann
11. 2. 2008 Wikipedie v dolnolužické srbštině konečně spuštěna Jakub  Malinovský
11. 2. 2008 K nové dimenzi smysluplnosti naší přítomnosti Miroslav  Vejlupek
9. 2. 2008 Putin: Vznikají nové závody ve zbrojení
9. 2. 2008 V první volbě nebyl prezident zvolen Bohumil  Kartous
10. 2. 2008 Proč nevyhrál Klaus? František  Řezáč
9. 2. 2008 Abstraktní pravidla jsou důležitá Boris  Cvek
9. 2. 2008 Přes 3 infarkty vzhůru k prezidentskému stolci Vladislav  Černík
10. 2. 2008 Béčkové zpravodajství televize Nova
8. 2. 2008 Ještě jednou povídání o pejskovi a kočičce Sandra  Wain
8. 2. 2008 Pomalá zpráva Johna Pilgera o odsunutém obyvatelstvu Čagoských ostrovů Daniel  Hrabina
7. 2. 2008 Lekce tržní ekonomiky
30. 11. 2007 Jací jsme
10. 2. 2008 Sherbetmassacre.net
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007