31. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2008

Jak vznikal majetek

V televizní debatě se svým tzv. stínovým protěškem Jandákem poukázal ministr kultury Jehlička na to, že církev získávala majetek během své dlouhé, tisícileté historie. V Praze brzy skončí výstava Valdštejn a jeho doba. Jak tyto dvě věci spolu souvisí, ukázal ve své stati velký český spisovatel už v roce 1927, to jest před osmdesáti lety:

"Zabývaje se studiem valdštejnské doby pro účely literární, byl jsem nucen přečísti značné kvantum valdštejnské literatury, abych nepřekročil meze objektivnosti historické, která podle mne je nutna i pro spisovatele beletristu. (...)

Císař (Ferdinand II., pozn. F.Ř.) potřeboval statků valdštejnských, aby si mohl získat a udržet armádu právě tak jako generál: penězi. Ty statky mít musil. Zaručil sice kdysi před lety nedotknutelnost vévodství frýdlantského i pro ten případ, kdyby někdo z vévodů frýdlantských se měl dopustit velezrady, ale slovo císařské jest omezeno vyšším údělem státním, který císařské slovo činí neplatným. Valdštějn tedy musil býti zničen i tělesně. Scherfenberk, Mohrwald a jiní poslové, které v posledních dnech poslal k císaři s nabídkou demise, byli zatčeni, někteří již na cestě. Ochota generálova k demisi nebyla císaři vhod. Bylo třeba zkázy. Zkáza se zdařila. Památka Valdštejnova byla během jednoho roku vyhlazena až na malé zbytky. (...)

Žádný prostředek nebyl nepřátelům Valdštejnovým dosti temný a hanebný. Po vydání klatby choval se císař ještě čtyři týdny licoměrně. Důstojníci (spiklenci Gallas, Piccolomini et consortes - pozn. F.Ř.) byli strženi v pekelný vír a císař nepoznával své vlastní hanebnosti.

Servilní duchové nabízeli ochotně, že Valdštejna zavraždí. Nejvyšším dogmatem byl důvod státní. Ve jménu důvodu státního bylo i před svědomím ospravedlnitelno všecko. Čin vrahů byl nazván heroickým, spravedlivým a bohumilým činem. Na některých obrázcích zavraždění Valdštejnova mají tři vrahové kolem hlav naznačenou svatozáři. Byla vyrobena legenda, že z těla zavražděného se vyvalil pekelný, zapáchající kouř. Jeden z vrahů chtěl mrtvolu ihned vyhodit oknem. Pak byla mrtvola vlečena po schodech a poněvadž rakev byla krátká, byly mrtvé údy zpřelámány. Sotva byla vražda známa, hlásili se lidé ze všech stran o odměnu způsobem tak nestydatým, že císař tím byl snížen na nejšpinavějšího tvora historie. (...)

Již 4. října, týden před vítězstvím Valdštejnovým u Stínavy, byl učiněn podmínečný návrh španělský na usmrcení Valdštejnovo. Před tím učinila podobný návrh již r. 1628 abatyše buchovská Kateřina ze Spauru. Otcové Lamormain a Weingartner pomáhali smiřovat císaři tento úmysl s jeho svědomím s veškerým mistrovstvím perversního pokrytectví. A císař zůstal v očích světa neposkvrněným obráncem katolické víry a spravedlivým císařem. Za duše zavražděných dal sloužit tři tisíce mší..."

Jaroslav Durych, Zrcadlo valdštejnské Rozmach, květen 1927 (přetištěno v Literárních novinách číslo 23, červen 1993)

Historické reálie viz zmíněná výstava či např. Josef Janáček, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978 a další.

                 
Obsah vydání       31. 1. 2008
31. 1. 2008 Petráčku, proč akceptujete a omlouváte děsivé vraždění obyčejných lidí? Daniel  Veselý
31. 1. 2008 Výrok měsíce (den je málo)
31. 1. 2008 Lidové noviny za hranicí slušnosti
31. 1. 2008 Dočká se Michal Kraus omluvy médií? Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Nevím, proč by se novináři měli politikům omlouvat
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají
31. 1. 2008 Strahovské koleje: pozemky za 60 miliard korun G.  Chadzitaskos
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky
31. 1. 2008 Který film naposledy rozplakal Petra Vachlera?
31. 1. 2008 O školství a společnosti trochu jinak Jindřich  Bešťák
31. 1. 2008 Zahraniční politiku Česka řídí svévolně seskupení osob typu pana Vondry Boris  Valníček
31. 1. 2008 Radar - zodpovědnost nejen velkých hráčů - USA, Ruska, ale i nás samotných Vladimír  Remek
31. 1. 2008 Michael  Marčák
31. 1. 2008 K výstavě "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" a ke kultuře polemiky Petr  Kužvart
31. 1. 2008 Moje žena Raymond  Carver
31. 1. 2008 Jazyk diplomacie - Švejnar na Hrad Miloš  Štěpánek
31. 1. 2008 Jak Rusko odpoví na americkou protiraketovou obranu v Evropě
31. 1. 2008 České "člověče, nezlob se" a americká prezidentská "ruleta" Miloš  Dokulil
31. 1. 2008 Demagogický guláš - co jiného! Václav  Špíka
31. 1. 2008 Britská korektní žurnalistika a česká aktivistická praxe Jan  Čulík
30. 1. 2008 Král žlučí pomazaný Martin  Škabraha
30. 1. 2008 Občan 38Kč, církev 300 miliard? Jan  Zeman
31. 1. 2008
30. 1. 2008 Klaus versus Švejnar: profesionál proti amatérovi Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Jak vznikal majetek František  Řezáč
31. 1. 2008 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je nedostatečný
31. 1. 2008 Kterak se pan Kubačák musí změnit, aby vyžil se 40 Kč na jídlo denně Jan  Paul
31. 1. 2008 Vidím, co vidím František  Řezáč
30. 1. 2008 Hé Rám Miroslav  Tejkl
29. 1. 2008 Komu patří mandát? Stanislav A. Hošek
29. 1. 2008 Kanada zrušila svůj obranný radar po jediné stížnosti Miloš  Kaláb
28. 1. 2008 Rozhovor s Janem Čulíkem v Českém rozhlase Brno
29. 1. 2008 Teta Bushka možná půjde do vězení Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007