10. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 1. 2008

ODS a krajní pravice?

Lukáš Lhoťan napsal poznámku, kde upozornil na článek v deníku Rovnost. Autor tu evokuje spojení politiků ODS s krajní pravicí. Musím se politiků ODS zastat - oni se nepaktují s krajní pravicí. To je jen shoda okolností. Pravice i ultrapravice jsou z jednoho hnízda, takže o nic nejde.

Pokud by se někdo divil, že se zastávám politiků ODS, tak ho ujišťuji, že svůj názor na ně jsem nezměnil. Politici ODS jsou bezcharakterní slouhové, kteří za třicet stříbrných posluhují nadnárodnímu kapitalismu. Tito slouhové kapitálu jsou ochotni zbídačit celý národ a nahnat ho do otroctví kapitalistů. Co jiného je snížení daní pro bohaté a přenesení nákladů na stát na chudé, rušení a snížení přídavků na děti. Co jiného je snaha zlikvidovat zákoník práce, zakázat (nebo eliminovat) odbory. Politici ODS věrně slouží svým pánům a chlebodárcům a není jim zatěžko zbídačit většinu vlastního národa.

I pan Kotrba se vlastním článkem připojil k diskusi. Překvapilo mne jeho označení autorů jako špičku neonacistů, neonacionalistů a ultrakatolíků. Já ty lidi neznám, ale v jejich textu nic takového nevidím. Zato plně souhlasím s panem Kotrbou, že : Historie se vrací. Politická pravice i katolická církev hnědnou. V celé Evropě. Jenže na rozdíl od něho si myslím, že právě proti tomu autoři vystupují. Obhajoba rodiny, národa a vlasti není nic špatného. Při takovém přístupu by někdo mohl označit Palackého, Jungmanna a celou naši obroditelskou elitu za fašisty a nacisty. A to snad nejde ani dnes -- zatím.

Na rozdíl od Rovnosti se Britské listy ve své kampani nenamáhaly napsat, o co vlastně jde. Jejich obžaloba stojí na tom, že několik politiků ODS podepsalo petici D.O.S.T. ale kdo o ní ví a kdo ví, co je tam psáno? Takové odsudky mi připomínají doby dávno minulé, když všichni odsuzovali Chartu 77 a nikdo ji neznal. Ó tempora, o mores - doby se vracejí.

Redaktor Rovnosti je lepší novinář a do svého článku vložil část té petice. Já si jí od něj vypůjčím -- nakonec je to veřejná listina.

Autoři prohlašují a signatáři iniciativy D.O.S.T (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice) souhlasí, že : mimo jiné

  • Uznávají rodinu, založenou na manželském svazku muže a ženy, za základní výraz lidské sounáležitosti a odmítají snahy o její demontáž.
  • Uznávají rozdílnost muže a ženy a odmítají shora řízený program bezpohlavní společnosti.
  • Uznávají hodnotu právního státu a principu presumpce neviny a porušení tohoto principu. odmítají jakékoli pokusy české legislativy o vágní, právně irelevantní termíny, například "extremismus".
  • Uznávají hodnotu národa a vlasti jako konstitutivního prvku utváření osobnosti a odmítají rozplynout se v tavicím kotlíku vykořeněného kosmopolitismu.
  • Uznávají západní, anticko-křesťanské kořeny naší tradiční kultury a odmítají její účelové "úpravy" v duchu tzv. politické korektnosti.
  • Uznávají relativní hodnotu různých lidských kultur a odmítají snahy o umělé srovnávání rozdílů kvůli utvoření jediného multikulturního "světového názoru".

Podíváme se tedy, co je tak špatného na té petici -- alespoň na té části, co publikovala Rovnost. "Žádáme osobnosti kulturního a duchovního života, aby se tváří v tvář hrozbě nové ideologie mnohem výrazněji zasadili za rehabilitaci tradičních mravních hodnot," stojí mimo jiné ve výzvě.

Mravní úpadek naší společnosti musí být každému jasný. Heslo "kdo nekrade, okrádá svoji rodinu" dostalo nový netušený rozměr. Dnes se nekradou drobnosti ve fabrice, dnes se kradou celé fabriky. Dnes můžete uložit do banky miliony a nemusíte vysvětlovat, kde a jak jste k nim přišel. Tradiční hodnoty našich rodičů a prarodičů jsou dnešním mladým k smíchu. Manželství je přežitek, děti jsou zátěž. Peníze a kariéra jako prostředek k jejich získání jsou na prvním místě. Tito lidé potřebují novou ideologii a sami si ji tvoří. A proti tomu burcuje tato petice.

Nyní k jednotlivým bodům. Bohužel - neznám nikoho, kdo by zpochybňoval rodinu, založenou na manželském svazku muže a ženy, jako základní výraz lidské sounáležitosti. Vždyť bez této instituce by lidé už dávno vymřeli. Ale takoví lidé existují -- jsou to ti, kteří tvrdí, že "tato petice vzešla z okruhu představitelů české klerofašistické ultrapravice". Je smutné, že v našem státě se institutu rodiny zastává jen klerofašistická ultrapravice.

Rozdílnost muže a ženy snad také nikdo nemůže zpochybnit. Stačí, když se podívá a srovná -- já to udělal a musím říci, že se se svojí ženou podstatně lišíme. Shora řízený program bezpohlavní společnosti samozřejmě odmítám také. A že se tak děje, vidím jasně. Říká se tomu "gender equality". "Přísahají na to všechny evropské instituce a Evropský parlament o tom přijal spoustu usnesení" -- napsal MUDr Uzel. Za "rovností" pohlaví se skrývají snahy povýšit homosexualitu na "normálnost" -- výrazem je manželství homosexuálů a jejich snaha o adopci dětí. Já osobně proti tomu nic nemám a také si myslím, že i dva partneři stejného pohlaví jsou lepší než děcák. Jen nevím, proč se do toho tak hrnou, když heterosexuální páry tuto instituci opouštějí. Děsím se však pokusů o zákaz používání termínu otec a matka, jak už se děje. Jejich nahrazení termíny rodič 1 a rodič 2 se mi zdají přehnané. Ale je to politicky korektní.

A politická korektnost je další věc, kterou autoři petice odmítají. Politická korektnost k nám přichází - jako všechno - z USA. Vznikala na konci šedesátých let minulého století. Tehdy byly Spojené státy velmi rasistické. Vláčení "špinavejch negrů" za autem, pálení náhrdelníku z pneumatiky na krku oběti patřilo k národnímu sportu jako baseball. Hnutí za rovnoprávnost černochů vedené Martinem Luterem Kingem skončilo tak, jak muselo -- jeho vraždou. Ale jeho hnutí zaselo semínka, která musela vzejít. Začalo to volbami prezidenta. Volební systém v USA není jako u nás, kde stát vyvěšuje volební listiny voličů. V USA se musí každý volič přihlásit sám a nechat se zapsat do volební listiny. Černoši to samozřejmě nedělali -- neměli na to vzdělání a bylo jim to jedno. Věděli, že to co si bílí upečou, jim nepomůže.

Ale byl to M. L. King, který bojoval za to, aby černoši šli k volbám a pozdvihli svůj hlas. Uvědomoval si, že jejich hlasy by mohly změnit situaci. Dokonce se připojilo i pár bílých idealistů. Čtyři studenti z Chicaga se vydali jih a burcovali černochy, aby se přihlásili do voleb. Pomáhali jim s tím, protože většina černochů neuměla psát. Bohužel, tato činnost musela být potrestána. I tito bílí studenti byli zavražděni. Jejich vrazi samozřejmě nalezeni nebyli až do roku 2000. Teprve pak našla americká spravedlnost vrahy -- šerifa a jeho pomocníky. Potom bylo spravedlnosti učiněno zadost a tito stařečkové nad hrobem se dostali do nemocnice -- sice vězeňské, ale nemocnice. To však není konec. Politici si uvědomili (nejdříve demokraté), že hlasy černých voličů jsou také hlasy a každý hlas je dobrý. Věděli, že ti negři jsou hloupí a nevzdělaní a proto je bude lehké ošálit předvolebními sliby.

Ale tím to neskončilo. Jednou rozjetý vlak nelze zastavit. Proto přišla politická korektnost. Začalo to v médiích. Bylo zakázáno používat slova "špinavej negr" a místo toho se musí říkat "afroameričan". Pokračovalo to příkazem Hollywoodu, že v každém filmu musí být určité procento černých (později barevných -- i latinoameričané si polepšili) herců a už nesmějí být jen v rolích hloupých sluhů, jako tomu bylo dosud. Prostě voliči zvítězili nad rasismem. I my jsme politicky korektní a máme Romy místo cikánů.

Politická korektnost není nic jiného než pokrytectví, které na situaci nic nezmění. Rasismus tím nezmizí - jen se stáhne do podzemí. Možná za sto nebo spíše dvě stě let koukání na televizi, kde černoši budou ukazováni jako obyčejní lidé, už nebudou Spojené státy tak rasistickou zemí. Dosud však rasismus nezmizel -- není to možné během jedné generace -- je to běh na dlouhou trať.

I další bod petice má svůj původ v Americe. Jde o snahu vytvořit "umělé srovnávání rozdílů kultur kvůli utvoření jediného multikulturního "světového názoru". Toto je základ současné americké politiky - nastavení jednotného "světového názoru" na celém světě. Jenom tak lze nastolit světovládu. K ovládnutí světa je nutná jednotná a jediná ideologie. Už před lety ohlásil profesor Fukuyama konec historie. Vítězstvím neoliberalismu skončily dějiny. Je to neoliberalismus, který zvítězil v USA, byl přenesen do Evropy a nyní pomocí pum a raket se rozšiřuje do světa. Kdo nejde s námi jde proti nám. Boj o světovládu už začal. Uznávám "hodnotu různých lidských kultur" a považuji odsouzení podobných snah za legitimní.

Prosazování podobných názorů musí vést k rozvratu právního státu. Proto "pokusy české legislativy o vágní, právně irelevantní termíny, například "extremismus" je nutno odsoudit. Média ráda používají termíny ultralevicový nebo ultrapravicový extremismus. Je to klacek, kterým lze bít nepohodlné názory i protivníky. U nás jde především o levicový extremismus. Ten se musí vymýtit. Začneme Mladými komunisty a potom se pustíme i do starých. Komunismus musíme vykořenit. Zatím těm chudákům nikdo nevysvětlil, že myšlenky nelze zabít s jejich nositeli. Myšlenky totiž zabít nejdou. Vždy při prosazování nějakého názoru jsou lidé, zastupující mínění "mírného pokroku v mezích zákona". Ale s nimi jdou i netrpěliví radikálové, kteří chtějí všechno a hned. A to jsou ti extremisté. Nelze oznámkovat a pak odsoudit lidi podle názorů médií. Proto je nutno zachovat "hodnoty právního státu" jak požadují v petici. Uznávat hodnotu právního státu a principu presumpce neviny je nutné. Porušení tohoto principu i snahy vnést do něho politiku, je nutno odmítnout v jakékoli podobě.

Nakonec jsem si nechal bod "Uznání hodnoty národa a vlasti jako konstitutivního prvku utváření osobnosti a odmítající rozplynout se v tavicím kotlíku vykořeněného kosmopolitismu". Jsou to vzletná slova ale ano, hrozí nám rozplynutí se v kotli kosmopolitismu. To je totiž politika budoucích vládců světa. Ale to je eufémie -- skutečnost může být horší. To "rozplynutí" by mohlo vypadat jako Srbové v Kosovu.

Češi přežili třistaleté poněmčování za habsburské monarchie. Ale přes to všechno začali vzdělávat národ v českém jazyce. To oni obrodili národ. Proto dnes víme, že jsme příslušníky českého národa a česká kotlina je naše vlast. Druhá vlna poněmčování přišla s válkou. Jako příslušníci národa jsme někdo. Jako kosmopolité nejsme nic a nejsme nikde doma. Jsme jen vhodný objekt k vykořisťování. Životní podmínky totiž pro takové lidi připravují jiní. Pokud se vzdáme svého národa, ztratíme i vlast, kterou obsadí jiní. Národ a vlast jsou zárukou naší existence. Život běžence není snadný. Komu to není jasné, kdo tomu nevěří, je hlupák.

Je mi jasné, že podobnou petici naše média neuveřejní. Není v to v jejich zájmu Ale to, že byla uveřejněna na webech ultrapravicových stran neznamená, že je špatná. Pouze to vypovídá o stavu této společnosti. V každém případě je vhodným námětem k diskuzi. Možná by mohla být publikována na BL a dána k diskuzi. Jen tak se tříbí názory.

Kdyby politici ODS trochu mysleli a uvědomili si všechny souvislosti, tak jak jsem je popsal, nikdy by nic takového nepodepsali.

                 
Obsah vydání       10. 1. 2008
9. 1. 2008 Památník národního písemnictví -- tradice-kontinuita-transformace Naděžda  Macurová, Alena  Petruželková
10. 1. 2008 Další závažná analýza nepravdivosti vládních studií zdravotní a bezpečnostní nezávadnosti radaru v Brdech
10. 1. 2008 Poláci přitvrzují, Češi dělají "mrtvého brouka" Stanislav  Kaucký
10. 1. 2008 Evropa šíří filozofii selhání
10. 1. 2008 Šepot Pavel  Švanda
10. 1. 2008 Co s dluhy?
10. 1. 2008 Otazníky nad protiraketovou obranou v Parlamentu
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
10. 1. 2008 Rozhovor s Jaklovou v České televizi dělal Žantovský - moderátor Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
10. 1. 2008 Čurdová: Ministře Nečasi, přestaňte s těmi bludy Anna  Čurdová
10. 1. 2008 Lékaři, nepředpisujte pro chřipku antibiotika
10. 1. 2008 Tento podvodný mail asi zákazníky nepřesvědčí...
10. 1. 2008 ODS a krajní pravice? Josef  Vít
10. 1. 2008 Fenomén "Bhuttová", anebo ještě naléhavěji Pákistán jako problém? Miloš  Dokulil
10. 1. 2008 Čtyři prosté zásady vám prodlouží život o 14 let
9. 1. 2008
10. 1. 2008 Mizerný začátek zdravotnické reformy Wenzel  Lischka
9. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: A takhle to vypadá, když rádio řídí Rada Štěpán  Kotrba
9. 1. 2008 Poodhalují nám média roušku zahalující budoucnost? Miloš  Dokulil
9. 1. 2008 Starosti a radosti na prahu dalšího roku Egon T. Lánský
9. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - cesta k pramenům islámského práva Jan  Potměšil
9. 1. 2008 Dětská chudoba - v Británii i jinde?
9. 1. 2008 TASR: Nežná revolúcia: Scenár silového riešenia existoval Oskar  Krejčí
9. 1. 2008 Umění "děsí" už dlouho Jan  Paul
9. 1. 2008 Společnost velkolepých cílů Bohumil  Kartous
10. 1. 2008 Omyly Zdeňka Jemelíka
9. 1. 2008 Profízlovaná země Zdeněk  Jemelík
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007