2. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2007

Škoda, že do BL (skoro vůbec) nepíší chytří pravičáci

V BL 24. 10. byl vyvěšen text s názvem "Proč dávají Britské listy prostor extremistům?" Autor tvrdí, že za poslední dva roky BL publikují, cituji: "neuvěřitelně neinspirativní (čest výjimkám), plytký, tendenční a někdy nenávistný obraz, že Britské listy řadí (autor a jeho kolegové, moje poznámka) v některých ohledech na úroveň Haló novin". Konec citace.

K tomu si dovoluji podotknout. V dobách nadvlády KSČ jsem pravidelně poslouchal Hlas Ameriky, a další rozhlasové stanice od Vatikánu po Albánii a to jen proto, abych se dovídal informace, které v našich sdělovacích prostředcích jednoduše nebyly. Dneska mi takovou službu poskytují, mimo jiné, i Haló noviny. Nehledám v nich komentáře, propagační publicistiku, ale právě kratičké zprávy o událostech, o nichž se v našem současném tisku nenajde ani zmínka. A hledám v nich například i vzpomínky lidí, kteří byli svědky událostí, jichž já jsem svědkem nebyl.

Autor dále pokračuje, cituji: "...proč dávají Britské listy prostor pro vyřizování účtů zastáncům extrémních názorů? Má smysl uveřejňovat donekonečna se opakující témata a jejich závěry, když je evidentní, že není nikdo, kdo by s Vašimi autory polemizoval? Jaký smysl má číst tyto články? Kvůli čirému nesouhlasu?... většina vašich čtenářů jsou inteligentní lidé, kteří hledají podněty, nesouhlasí s ničí propagandou a nepotřebují donekonečna číst argumenty (sic!) protistrany". Konec citace.

K tomu si dovoluji několik poznámek. Za prvé tvrdím, že slovo extremní je bezbřehé a fakticky nic neříkající. Jako každý hodnotící soud je především poplatné době, v níž byl vynesen. Co je dneska okrajové (což je podle mého chápání synonymum extrému), může být zítra nejen běžné, ale dokonce módní. Jde-li o názor, pak osobně žádný extrémní názor neznám. Znám jenom zveřejňování názorů právním řádem dané země zapovězené, jako například u nás výzvy k zabíjení. Za druhé bych si rád od autora či jeho kolegů nechal vysvětlit, co myslí oním "vyřizováním účtů", což mi ve věci názorů zní naprosto nepatřičně. A za třetí bych zdůraznil to, co již v reakci na jmenovaný text bylo v BL napsáno. "Do nekonečna se opakující témata" jsou obsahem BL v posledních dvou letech proto, ba jenom proto, že společenská realita v naší zemi se "opakuje". Řeknu to lapidárně v intencích Ludvíka Vaculíka. Zbourali jsme diktaturu jedné strany, a nyní usilovně napodobujeme podmínky, kvůli kterým ona vznikla. Tím zdůrazňuji, že by především zastánci liberalismu, konzervatismu a všichni, kteří se dneska považují za pravici, měli velmi pozorně kontrolovat a hodnotit vlády konvenující jejich přesvědčení, zda nevytváří podmínky k návratu starých časů.

Osobně jsem levicového myšlení, ba až radikálně levicového a přiznám se, že bych se velice rád v BL setkával se zasvěcenými a fundovaně vyargumentovanými názory právě opačnými. Vždyť jenom tak bych si tříbil názory své a mohl eventuálně přispívat k širšímu konsensu.

                 
Obsah vydání       2. 11. 2007
4. 11. 2007 Prezident Mušaraf vyhlásil výjimečný stav
3. 11. 2007 Je Jiří Lábus nenapravitelným kolaborantem? Petr  Nachtmann
4. 11. 2007 Ano, nechávám na sobě dříví štípat Vladimír  Mikuša
3. 11. 2007 Poučení z Čunkova vývoje ve straně a společnosti Štěpán  Kotrba
4. 11. 2007 Nejsem přívrženec konspiračních teorií Petr  Wagner
4. 11. 2007 Nebudu už číst Britské listy s takovým zájmem jako dříve
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 O zdražování a reformách
4. 11. 2007 Upřímnost normalizačních kádrů
4. 11. 2007 Jak to bylo "opravdu" s Plastic People
4. 11. 2007 Plastic People "patří ke kvalitní kultuře"
4. 11. 2007 Svědectví pana Lachouta "není pravdivé"
2. 11. 2007 Nemám jasno v kauze Čunek Jindřich  Kalous
2. 11. 2007 Češi jsou rádi, když za ně tahá kaštany z ohně někdo jiný
2. 11. 2007 Rada ČT bude prověřovat nejen reportáž o Čunkovi, ale práci celé redakce publicistiky Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Předseda Syndikátu novinářů neví, která bije
2. 11. 2007 Abychom nezapomněli na smrt Boris  Cvek
3. 11. 2007 Radar: Rusové nebudou v Brdech, tvrdí vysoký úředník českého ministerstva zahraničí
2. 11. 2007 O Paroubkově osudu nejspíše rozhodne prezidentská volba Štěpán  Kotrba
2. 11. 2007 Zákon je zákon, ale... Boris  Cvek
2. 11. 2007 Unijní smlouva ve čtvrtce másla Karel  Košťál
1. 11. 2007 Inflace podpisů angažovaných petentů Štěpán  Kotrba
3. 11. 2007 Startér - soutěž začínajících kapel vyhlašuje druhý ročník
2. 11. 2007 Čtvrtá etapa čunkiády Stanislav A. Hošek
2. 11. 2007 Všem otrokům, kteří se cítí svobodní Ladislav  Žák
2. 11. 2007 Lidé nejsou bezmocní, jsou odevzdaní
2. 11. 2007 Je mi z vás úplně špatně
2. 11. 2007 Co znamená schopnost ČT potopit Čunka
2. 11. 2007 Manipulace?
2. 11. 2007 Když jsou pravidla špatná, je nutno je změnit, ne je porušovat
1. 11. 2007 Čunek: Špinavostí se dostal k moci, špinavost ho od moci zase dostane
2. 11. 2007 Za určitých okolností je porušování zákonů nutné
2. 11. 2007 Proti politikovi se v ČR nikdy nepovede spravedlivý proces
2. 11. 2007 V ČR fungují jen Parkinsonovy zákony
1. 11. 2007 Spravedlivý proces
2. 11. 2007 Čunek odstoupil pozdě Pavel  Kováčik
2. 11. 2007 ČSSD chce posílit transparentnost neziskového sektoru
2. 11. 2007 Bém, beton a blob Tomáš  Samek
1. 11. 2007 Lze tvar návrhu nové Národní knihovny alias "Chobotnice" určit alespoň trochu přesněji než jen slovy ? Jiří  Nezval
2. 11. 2007 Londýnská policie shledána vinnou ze zabití Brazilce
2. 11. 2007 Neděle Ivan  Blatný
2. 11. 2007 Po Gymplu Tomáš  Koloc
2. 11. 2007 Divokým Kurdistánem a dál na východ Daniel  Veselý
2. 11. 2007 Roztomilý pán aneb pojednání o rodině a státu Anna  Čurdová
2. 11. 2007 Ochrana životního prostředí v praxi, aneb Opatření proti nečistotě vzduchu Uwe  Ladwig
1. 11. 2007 Škoda, že do BL (skoro vůbec) nepíší chytří pravičáci Stanislav A. Hošek
1. 11. 2007 Čunek může být čuně, ale čuňaty se nesmí stát novináři Štěpán  Kotrba
1. 11. 2007 Sarkozy v přední linii v boji za "Zvyšování Životní Úrovně Pracujících"
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007