1. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2007

Lze tvar návrhu nové Národní knihovny alias "Chobotnice" určit alespoň trochu přesněji než jen slovy ?

Netuším, kde architekti hledají inspiraci pro nejrůznější tvary svých návrhů. Každý určitě někde jinde. Někteří v přírodě, jiní v geometrii a obecně v matematice. A obě oblasti, dle mého soudu stejnou měrou, nabízejí nespočetná množství úžasných, nádherných, úchvatných, ale i neobyčejných, podivných, neobvyklých, nevídaných, fantaskních tvarů.

I nejelementárnější matematické funkce jako např. lg(z). sin(z), tg(z), sinh(z), tgh(z) se nad komplexní rovinou z (z = x + iy) jednak noří do symetrických i asymetrických, propastných i nekonečně hlubokých vírů, podobných i nepodobných Vernovu bájnému Maelstromu, aby se vzápětí a zcela náhle mohly naopak prudce zvedat jako hory do nebetyčných i nekonečných výšin. Už jen tyto nejjednodušší funkce samy o sobě jsou schopny vytvářet nejfantastičtější scenerie a hýřit škálou nejbizarnějších tvarů. Scenerie vytvářené pak funkcemi složitějšími (např. funkcemi Mathieu) zcela jistě na povrchu Země žádný člověk ještě nikdy neviděl a - taky nikdy neuvidí.

Pro zajímavost připojuji obrázek průběhu reálných hodnot funkce druhé odmocniny převrácené hodnoty 1/z proměnné z (z = x + iy) nad komplexní rovinou v oblasti kolem bodu z = 0 (z = 0 + i0). Funkce se v nulovém bodě, v tomto svém pólu zdvíhá do nekonečna, nicméně představíme-li si v blízkém okolí tohoto bodu v určité výšce oblý řez, určitě nám tady v Česku bude průběh této funkce dnes více než silně povědomý. Vhodným zavedením jednoho či více reálných parametrů do zmíněné funkce a jejich variacemi by pravděpodobně umožnilo se k danému konkrétnímu návrhu plochy snad docela dobře přiblížit.

Architekt ke svému návrhu zcela jistě průběh této funkce nepoužil. Kdyby ovšem nějakou funkci použít mohl, mělo by to pro něj ohromně výhodné. Přesná znalost analytického průběhu funkce tvořící vnější střešní plochu knihovny by byla výhodou největší. Pomocí této znalosti lze totiž velmi snadno a velmi rychle spočítat nejen přesnou hodnotu velikosti vnější plochy knihovny nad daným půdorysem, ale i přesnou hodnotu velikosti objemu prostoru touto plochou uzavřeného. Velmi snadno a rychle je pak rovněž možno přesně spočítat i plochy všech „oken“v libovolných místech střechy, a samozřejmě i místo těžiště celého střešního útvaru - nezbytného údaje pro statické výpočty stavby, případně pro výpočty značně nerovnoměrně rozloženého pnutí (z důvodu naprosté absence jakékoli symetrie plochy) ve všech oblastech střechy apod.

Z energetického hlediska je poměr plochy a odpovídajícího prostoru nesmírně důležitý. Je nasnadě, že čím menší plochou se při použití běžných technicko-technologických prostředků podaří uzavřít co největší prakticky a efektivně využitelný prostor, je stavba, z hlediska využití nákladů na její realizaci, údržbu a následně i na její dlouhodobý „tepelný“ provoz, výhodnější.

Nezná-li autor projektu analytické vyjádření funkce průběhu plochy, pak je stanovení všech výše zmiňovaných hodnot pro více méně náhodný průběh plochy nesmírně obtížné. Nemůže být pochyb o tom, že tyto hodnoty jsou autorovi pro daný konkrétní předložený projekt přesně známy. Předpokládám, že použil modelu, který pak v určitém poměru zvětšil.

Objevily se však úvahy o modifikaci výšky budovy. Divím se ale údajnému více méně souhlasnému klidu autora. Pokud by se totiž nemělo jednat pouze o mechanické „odříznutí“ horní části budovy, ale o celkové poměrné zmenšení budovy, znamenalo by to pro autora v podstatě úplně nové řešení interiéru budovy, protože při zachování vnější podoby budovy, by nově vzniklý prostor byl nejen samozřejmě menší, ale i trochu „jiný,“ a na mnoha místech by již prostě a jednoduše neumožňoval rozmístění sekcí podle původního plánu. Velikost těchto sekcí by totiž z důvodu zachování jejich funkčnosti musela být stejná. Jinými slovy, vnitřní segmenty obsažené v plánech nelze ve stejném poměru mechanicky zmenšovat. A každá změna velikosti této budovy by následně vyžadovala vždy úplně nové řešení interiéru. Naproti tomu – pro změnu výšky budov klasických geometrických tvarů a budov v mnoha směrech úplně nebo částečně symetrických tato nepříjemná nevýhoda platit nemusí.

Je tedy vlastně otázkou, zda by po snížení výšky budovy navrhované knihovny mohly být všechny plánované a požadované funkční segmenty knihovny do budovy pak vůbec ještě všechny beze zbytku a bez úhony vkomponovány.

Autor je pracovníkem MŠMT

                 
Obsah vydání       1. 11. 2007
1. 11. 2007 Čunek oznámil svou rezignaci. Odejde ve středu.
1. 11. 2007 Vesecká si dělá alibi - tvrdí, že odložení Čunkovy kauzy bylo předčasné
1. 11. 2007 Čunek může být čuně, ale čuňaty se nesmí stát novináři Štěpán  Kotrba
1. 11. 2007 Čunkova "aféra" vyvolává emoce Jan  Čulík
1. 11. 2007 Jedině striktní dodržování pravidel může tuto společnost zbavit nekonečných excesů
1. 11. 2007 Čunek a údajný únik informací ze spisu Petr  Partyk
1. 11. 2007 Lidé jsou v ČR bezmocní
1. 11. 2007 Hledisko morální je důležitější než právní
1. 11. 2007 Neférový útok měl neférový důvod
1. 11. 2007 Měl bych být zděšen
1. 11. 2007 Po Kubicovi nikdo nic krást nemusí
1. 11. 2007 Spravedlivý proces s Jiřím Čunkem? Phillip  Janýr
1. 11. 2007 Vyšetřování bylo uzavřeno
1. 11. 2007 Soudní proces je veřejný a informace o Čunkovi by se stejně dostaly na veřejnost
1. 11. 2007 Pořad byl manipulativní, ale ČT za to nemohla
1. 11. 2007 Spravedlnosti se musí pomoci i za tuto cenu
1. 11. 2007 Zkoumáte, zda je katova sekyra řádně sterilizována
30. 10. 2007 Štvanice na Jiřího Čunka Jan  Čulík
31. 10. 2007 Ať je člověk jakkoliv odporný zločinec, podvodník a kriminálník, má právo na spravedlivý soudní proces Jan  Čulík
1. 11. 2007 ■ ■ ■ Richard  Weiner
1. 11. 2007 Sarkozy v přední linii v boji za "Zvyšování Životní Úrovně Pracujících"
1. 11. 2007 Rakušan Franz Jägerstätter - oběť nacistického režimu - byl blahořečen Richard  Seemann
1. 11. 2007 Máte touhu opít se v ontarijské hospodě? Nechejte si ji zajít Miloš  Kaláb
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska
31. 10. 2007 Budou se národy svářet o Antarktidu?
31. 10. 2007 Che Guevara -- ikona a zástupný symbol Petr  Partyk
31. 10. 2007 Aféra jménem Andula (X. část) Josef  Brož
30. 10. 2007 Muž minulého věku Vladislav  Černík
31. 10. 2007 Politická objednávka lovecké smečky: snaha zabránit korupční kopulaci Štěpán  Kotrba
30. 10. 2007 Všeobecný základní příjem: myšlenka, která stojí za zvážení Rudolf  Převrátil
1. 11. 2007 Lze tvar návrhu nové Národní knihovny alias "Chobotnice" určit alespoň trochu přesněji než jen slovy ? Jiří  Nezval
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007