25. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2007

Není třeba lhát – stačí pouze neříci všechno

Toto plně platí o besedě k problematice umístění radarové stanice systému protiraketové obrany USA na území ČR jako součásti základny tohoto systému ve střední Evropě, coby „spolehlivého pilíře transatlantických vazeb a věrného spojenectví s USA bez ohledu na zájmy České republiky, zájmy EU a jednotlivých členských států Unie v otázkách zajištění bezpečnosti“. Porovnejme, jak dokáže nekonfrontačně, ovšem bezobsažně, „informovat“ o jedné a té samé besedě Tisková a informační služba Ministerstva obrany ČR a jak průběh besedy popisuje očitý svědek z opačného tábora. Je příznačné, že podstatné argumenty, které zazněly na besedě od odpůrců amerického radaru, ministerská pracovnice do své zprávy nezaznamenala, a tudíž uvedla své nadřízené v omyl. Má snad ministerstvo obrany pro své pracovníky takové zadání nebo se jedná jen o ojedinělou loajalitu, hraničící s nekritickou servilností?

Tisková a informační služba Ministerstva obrany ČR, Drahomíra Nová:

Na besedě s občany Českého Krumlova

Zástupci Ministerstva obrany ČR v úterý 17. dubna 2007 přijali pozvání volného sdružení občanů Českého Krumlova a zúčastnili se v historických místech českokrumlovského Vlašského dvora besedy s občany k protiraketové obraně. 

Občanské sdružení, které zastupuje Jana Pešková, pozvalo nejen zástupce ministerstva obrany, ale také představitele iniciativy PROTI základně a PRO základnu. Škoda, že organizátorům se nepodařilo velmi dobrý záměr realizovat, protože na poslední chvíli se jim zástupce iniciativy, která podporuje umístění radarové stanice v České republice, z účasti omluvil.

V úvodu dostali prostor zástupci ministerstva obrany - ředitel odboru obranné politiky Petr Čech a technický expert Luboš Marek. Poskytli zúčastněným občanům souhrn základních informací o dosavadním vývoji spolupráce České republiky a Spojených států při projednávání otázek protiraketové obrany. Petr Čech se zaměřil na činnost expertního týmu ministerstva zahraničních věcí a ministerstva obrany, který připravoval odpověď na diplomatickou nótu USA, ve které požádaly o možnost umístit na našem území prvek systému protiraketové obrany. Současně připomněl, jak budou postupovat jednání, o čem budou a kdo se jich bude účastnit. V této souvislosti zdůraznil, že odpověď na americkou nótu, kterou vláda schválila 28. března 2007, není právně zavazujícím dokumentem a neznamená, že jím již dala naše republika souhlas s umístěním radaru na svém území. Podle českého právního řádu tento souhlas může vyslovit pouze Parlament České republiky.

Souhrn známých technických informací, které se vztahují k radaru protiraketové obrany, poskytl technický expert MO Luboš Marek.

Téměř tříhodinová beseda, v jejímž úvodu představili své zahraničně-politické i vojensko-odborné argumenty zástupci iniciativy NE základnám, byla zajímavou směsicí názorů nejen na rozhodování o umístění americké základny v České republice, ale také pohledů občanů na obranu a bezpečnost, názorů na roli Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Diskutovalo se také o terorismu, o tom, jestli má naše republika konkrétního nepřítele a zda jsou balistické zbraně opravdu hrozbou. Velmi korektně vedená diskuse se dostala až k současnému postavení Spojených států ve světě a jak se v tomto světě cítíme my, Češi.Moderátorka besedy v Českém Krumlově Jana Pešková:

Jak jsme se snažili být korektní

Nemohu jinak, ale musím se ozvat na článek paní Drahomíry Nové z 18. 4. 2007, v němž popisuje besedu ‘Radarové základny USA v ČR – ano či ne?’ v Českém Krumlově,  a doplnit ji o jednu základní informaci.

Beseda, kterou jsme připravili, byla koncipována tak, aby se ji zúčastnili jak odpůrci, tak zastánci základen u nás. Proto jsme pozvali zástupce MO, zástupce iniciativy Ne základnám, i zástupce iniciativy Pro, který se však pro nemoc omluvil. Počítali jsme s tím, že na takto připravenou besedu přijdou z řad občanů jak ti, kteří si radarovou základnu u nás nepřejí, tak ti, kteří nevědí, potřebují se informovat a také zastánci radarové základny. Nebáli jsme se opačných názorů, než které zastáváme my, protože jsme věřili, že pod tíhou argumentů občanské iniciativy Ne základnám, i kvůli zdravému lidskému rozumu, se nám podaří alespoň některé příznivce radarových základen přesvědčit o nebezpečnosti takovéhoto vládního kroku.

Většina lidí si k zástupcům ministerstva obrany přišla ujasnit informace, které nám naše sdělovací prostředky poskytují sporadicky ve formě polopravd a velice zmateně. Pro besedující byl poučný i postoj zástupců ministerstva obrany k celému problému, který vyzněl spíš prozákladnově, i když se vyjádřili, že oni na téma pro či proti nebudou diskutovat. Ujasňování tohoto postoje probíhalo spíš mezi samotnými občany. Souhlasím s paní Novou z tiskové a informační služby MO,  že debata byla velice živá, hlavně pár prozákladnových občanů se snažilo, aby byli hodně slyšet. Ale bylo jasné, že se jim nepodaří přehlušit většinu, která se ostře vyjadřovala proti zřízení radarové základny USA v České republice.

Je mi líto, že tuto maličkost paní Drahomíra Nová nepokládá za důležitou, a proto ji do svého článku nenapsala. Paní Nová, ač se snažila ve svém článku být neutrální, tím, že neuvedla ani jména a argumenty zástupců iniciativy Ne základnám, ani ta skutečnost, že beseda vyzněla jednoznačně protizákladnově, způsobila, že celý její článek nevystihl pravého ducha besedy.

K tomu několik poznámek účastníka besedy Jiřího Bureše, představitele o. s. Vojáci proti válce:

Besedy se za oponenty vládní propagandy účastnili představitelé iniciativy Ne základnám Ivona Novomestská, Rudolf Převrátil, Jiří Bureš a Dan Komínek z občanského sdružení Vojáci proti válce

V argumentech oponentů a účastníků besedy zaznělo mj.:

  • umístění části systému protiraketové obrany USA, konkrétně radarové základny na území ČR, nemůže rozhodovat ani pouze vláda nebo parlament – jedná se o velmi složitou otázku související se ztrátou suverenity části území ČR – tedy nutno rozhodovat občany;
  • bylo poukázáno na skutečnost, že některé členské státy NATO i EU mají k výstavbě základny protiraketové obrany USA ve střední Evropě výhrady, obávají se odvetných opatření ze strany států, které se mohou cítit ohroženy, konkrétně Ruska;
  • v souvislosti s terorismem byla také zmínka o jednání Spojených států, které hraničí se státním terorismem;
  • byla shoda oponentů a účastníků besedy v tom, že ČR ani EU nemá v současné době a ve střednědobém horizontu konkrétního nepřítele, pokud si ho sama svým jednáním nevytvoří, a tedy není ani ohrožena útokem kteréhokoliv „darebáckého státu“ balistickými střelami;
  • umístění části systému protiraketové obrany USA na území ČR by vytvořilo nebezpečí útoku na objekt USA na území ČR;
  • ze strany účastníků besedy, kteří dlouhodobě ( 2O-3O let) žili ve Velké Britanii, Spolkové republice Německo, resp. USA,  zazněly velmi silné výhrady k umístění jakékoliv vojenské základny USA na území ČR a také odmítavý postoj k pobytu (podle nich trvalému) jednotek USA v jakémkoliv počtu na území ČR – tento postoj vyplývá z konkrétních vlastních zkušeností s těmito „exteritoriálními" základnami a cizími vojenskými jednotkami
  • umístění jakékoliv části systému protiraketové obrany USA,  tedy i této radarové základny na území Kanady bylo pod tlakem veřejnosti odmítnuto
  • obdobně neúspěšně takový pokus USA dopadl ve Velké  Britanii

Toto vše se nám ve vládní propagandě zamlčuje. I report pracovnice ministerstva obrany je plně v souladu s touto vládní "proradarovou" propagandou.

V otázkách technického charakteru a technických parametrů možností využití předpokládaného radaru na území ČR k ničení balistických střel dlouhého doletu, resp.mezikontinentálních, vysvětlil a argumentačně doložil expert občanského sdružení Vojáci proti válce nesmyslnost a neúnosnost „argumentů“ zástupce MO.Tento systém nemůže chránit ČR, na základě dosud prezentovaných technických parametrů. K tomu expert MO uvedl, že „právě ty další parametry jsou utajovány“!

Drahomíra Nová ve svém „hlášení“ pro své nadřízené celou záležitost besedy zřejmě podceňuje. Jak sama uvádí, téměř 3hodinovou živou a zajímavou diskusi odbývá 28 řádky zprávy. Z toho 3 řádky úvodu, 18 řádky popisu jak krásně a perfektně přítomní pracovníci MO vysvětlili nechápavým občanům nutnost vybudování části základny protiraketové obrany území Spojených států právě v ČR.  Při tom byl zcela opomenut nastolený problém, zda vůbec a kdy požádaly Spojené státy o možnost k vybudování této základny.(nikde o tom není přesvědčivý důkaz). Pouze na 7 řádcích shrnuje obecně problémy, o kterých bylo diskutováno, a to bez jakéhokoliv závěru.

Moderátorka besedy Jana Pešková velmi kultivovaně a diplomaticky uvádí na správnou míru,  i když velmi zkráceně,  jak průběh, tak vyústění besedy do jednoznačného závěru odmítnout umístění součásti základny protiraketového systému Spojených států – radarové základny – na území ČR včetně umístění jednotek Armády Spojených států amerických na území ČR a požadavek referenda k této otázce.

                 
Obsah vydání       25. 5. 2007
25. 5. 2007 USA odmítly německý návrh pro summit G8 na boj proti globálnímu oteplování
26. 5. 2007 Juščenko povolal do Kyjeva vojáky
25. 5. 2007 Bezdomovci a jejich práva Josef  Vít
25. 5. 2007 Výzva občanům
25. 5. 2007 Reforma akademické samosprávy -- ano, ale... Jiří  Neustupa
25. 5. 2007 Poučný pohled na hodnocení americké politiky Miloš  Dokulil
25. 5. 2007 Zpěv sirén v Ústí nad Orlicí Ladislav  Landa
25. 5. 2007 Doping ve sportu, aneb Běda, běda, když někdo začne mluvit o dopingu upřímně Uwe  Ladwig
25. 5. 2007 Putinova blesková návštěva Rakouska Richard  Seemann
25. 5. 2007 Vojenská základna USA --vláda nerozpoznává velké a malé Oldřich  Průša
25. 5. 2007 Okouzlení krásami Vysočiny aneb kóštnout si reformního batohu Vladislav  Černík
25. 5. 2007 Já, Tony Blair a mák Ladislav  Žák
26. 5. 2007 Není třeba lhát – stačí pouze neříci všechno Monika  Hoření
25. 5. 2007 ČT: Tohle je kvalita za naše poplatky?
24. 5. 2007 Bush schválil nový tajný plán proti Íránu
24. 5. 2007 Strany mají soutěžit Boris  Cvek
24. 5. 2007 Nejen v Americe... Vlasta  Leporská
24. 5. 2007 Celostátní demonstrace 26.května proti americké základně
24. 5. 2007 Ve smutku myslet na odpovědnost a ne na prospěchářství, aneb Neuvěřitelná reakce na smrt tří německých vojáků v Afghánistánu Uwe  Ladwig
24. 5. 2007 Maturanti za katedrou -- řešení, či zlevnění? Jana  Maříková
25. 5. 2007 Mladí zelení odmítají americký radar
24. 5. 2007 Jak pomalu, ale jistě drolit balvan historie Bohumil  Kartous
24. 5. 2007 Chaos, nekonečná válka & ropná krádež století Jakub  Rolčík
24. 5. 2007 Dobře, že jsem ještě nad ČT hůl nezlomil Daniel  Veselý
24. 5. 2007 Země bez horizontu Michal  Giboda
24. 5. 2007 Pěšáci v cizí tvrdé hře Petr  Wagner
23. 5. 2007 Pomozme iráckým občanům, aby si uchovali svoji ropu Miloš  Kaláb
23. 5. 2007 Zemřel filmový režisér Pavel Hobl
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2007 Není třeba lhát – stačí pouze neříci všechno Monika  Hoření
25. 5. 2007 Vojenská základna USA --vláda nerozpoznává velké a malé Oldřich  Průša
25. 5. 2007 Výzva občanům   
25. 5. 2007 Mladí zelení odmítají americký radar   
22. 5. 2007 Americký expert na raketovou obranu v ČR poskytne informace - ale jen někomu   
22. 5. 2007 Národ bez emocí -- není moc impotentní? Luděk  Toman
21. 5. 2007 Co by řekl asi Jimmy Carter o zastáncích základen? Uwe  Ladwig
21. 5. 2007 Jak chtěl pan Payne zachránit Evropu Jan  Neoral
21. 5. 2007 V Mirošově se bude konat referendum o americkém radaru   
18. 5. 2007 Chci referendum   
18. 5. 2007 New York Times: Raketovou obranu (zatím) nepotřebujeme   
17. 5. 2007 Nejsme mladí komunisté, jsme hnutím občanů Milan  Valach
17. 5. 2007 Bez základen a bez komunistů Miroslav  Šuta
17. 5. 2007 Radaroví jestřábi se budou smát?   
17. 5. 2007 Jak lze bojovat za apolitičnost politickou demagogií