24. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2007

Země bez horizontu

Dlouhodobé vystavení se infekcím vede ke vzniku odolnosti zvané imunita. Člověk ve společenském prostoru, vystaven dlouhodobému kontaktu s lidmi a věcmi, je ohrožen získáním společenské imunity zvané lhostejnost. Tato společenská imunita má své vnější projevy, podle nichž lze lhostejného jedince bezpečně identifikovat. Jsou jimi nevšímavost, servilnost, bezzásadovost, nepálení si prstů, syndrom pštrosí hlavy a jiné, vyjevující se podle sociálního zařazení odolného jedince.

K měření imunity proti infekcím máme po ruce laboratorní testy, míra společenské lhostejností se vyjeví až v kontaktu se společenskými nákazami. Je jich celá řada a těžce léčitelných: nepořádek, sobectví, podvod, nekulturnost, vulgárnost, jsou jen některé z nich. Jedinec se sklonem ke lhostejnosti pocítí již při prvním kontaktu s těmito infekty příznaky rozpolceného nitra, jež se napoprvé ještě bouří. Při dalších střetech se rozpolcenost vytěsňuje a nahrazuje ji syndrom nevšímavého oka. Oko přestává společenské nákazy zaznamenávat a vysílat je dovnitř. Přestavba nitra se ustaluje dalšími kontakty se společenskými infekty, až dojde do stadia kdy je naše společenská imunita zvaná lhostejnost plně zformovaná a stabilizovaná. Jsme funkčně zcela lhostejní.

A pak přijde šok! Přemístěním do cizí země jsme vytrženi ze svého ekologicko-estetického prostředí, v němž se pohybujeme s lhostejnou jistotou nevšímavého oka, a jsme vystaveni tak dávno zapomenutým jevům, jakými jsou nepřerušovaná a neposkvrněná linie horizontu, jenž dává krajině smysl a řád. Kde mattonská orlice nezastíní svými křídly nejvyšší bod horizontu a obrovské billboardy se drze nevypínají nad krajinou, kam patří strom, kaple či Boží muka. "V klidné krajině a zvláště ve vzdálené linii obzoru člověka postihuje něco tak krásného, jako je jeho vlastní bytí," napsal R. W. Emerson ve svých Esejích.

V té cizí zemi je vstup do měst plynulým vkluzem do architektury bez proplétáni se houštinou poutačů na všechno možné, na kraji měst i na nevěstince, architektonickými dominantami nejsou krychle supermarketů, ale moderní architektonické "upoutávky" či citlivě restaurovaná historická jádra s teplou náručí pohostinného města.

Vracíme se domů a první, co spatříme, je billboard. Odřízne nás od krajiny a zahalí obzor. Ty modernější na kolečkách jsou vám podstrkovány přímo pod nos, aby jste nedej Bůh neuviděl kousek horizontu. K nebi se vzpíná to známé oblé M a ještě Macro, Billa a Spar, Terno, OBI, KFC a Pneuservis, Topení a voda a sleva o 15% a rada, že na střeše se nemá stoupat vedle. Proplétáme se stromořadím spoře oblečených slečen, mobilů a KIA, fordů, škodovek a bankou roku, podnikatelskými úvěry a tím vším, co nás má udělat šťastnými. Ve vzpomínkách se vracíme do cizí země, kde krajina měla perspektivu, stoupáním vzhůru se obzor posouval a šířil a jeho volnost nás naplnila vnitřní radostí a svobodou. "Myslíme ne mozkem, ale prostředím".

Pak koupíme noviny a čteme: "Obchodní řetězce v Česku otevřely již přes tisíc obchodů. Mají obsazena velká města a nyní se více zaměří i na menší obce pod 5000 obyvatel a také na vnitroměstský prostor." Potřísní historii ukrytou v tajemství domů, rozmělní identitu společenstev a z nás všech udělají "naplaveniny". Co nemohli doma, u nás jim prošlo.

Znečištění ovzduší se měří v prašném spádu, fekální znečištění vody se stanovuje coli titrem a coli indexem, míra kontaminace krajiny billboardy stupněm ignorace na městských úřadech, kde národní hrdost zaměňují za mísu čočovice.

                 
Obsah vydání       24. 5. 2007
24. 5. 2007 Bush schválil nový tajný plán proti Íránu
24. 5. 2007 Chaos, nekonečná válka & ropná krádež století Jakub  Rolčík
24. 5. 2007 Celostátní demonstrace 26.května proti americké základně
24. 5. 2007 Ve smutku myslet na odpovědnost a ne na prospěchářství, aneb Neuvěřitelná reakce na smrt tří německých vojáků v Afghánistánu Uwe  Ladwig
24. 5. 2007 Země bez horizontu Michal  Giboda
24. 5. 2007 Pěšáci v cizí tvrdé hře Petr  Wagner
24. 5. 2007 Dobře, že jsem ještě nad ČT hůl nezlomil Daniel  Veselý
24. 5. 2007 Jak pomalu, ale jistě drolit balvan historie Bohumil  Kartous
24. 5. 2007 Maturanti za katedrou -- řešení, či zlevnění? Jana  Maříková
24. 5. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
24. 5. 2007 Strany mají soutěžit Boris  Cvek
24. 5. 2007 Činžák Ladislav  Landa
24. 5. 2007 Nejen v Americe... Vlasta  Leporská
23. 5. 2007 Světové emise CO2 jsou vyšší než nejhorší modelovaný scénář
23. 5. 2007 Pomozme iráckým občanům, aby si uchovali svoji ropu Miloš  Kaláb
23. 5. 2007 Bílí, černí, špinaví, čistí, zdraví, nemocní Petr  Wagner
23. 5. 2007 Zemřel filmový režisér Pavel Hobl
22. 5. 2007 Národ bez emocí -- není moc impotentní? Luděk  Toman
22. 5. 2007 Rostislav Roztočil opět na Svobodě Zdeněk  Jemelík
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce