4. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 5. 2007

Komunisté jsou skutečně nebezpeční

Pan Drahokoupil se domnívá, že pravicové strany ve spojení s jim příznivě nakloněnými médii, což jsou prakticky všechna, neoprávněně zdůrazňují hrozbu, jíž údajně představuje KSČM a její možný návrat k moci. Souhlasím s ním v jeho argumentaci, že nic takového nehrozí a skupina zvolna vymírajících nostalgiků nepředstavuje sílu, jež by se mohla znovu chopit moci.

Počet voličů KSČM se dlouhodobě pohybuje kolem 650 000, s výjimkou roku 2002, kdy se dočasně vyhoupl na 882 000 hlasů. Vezmeme-li v úvahu, že celkový počet voličů je zhruba 8 300 000, dostáváme podporu něco pod 8% z tohoto celkového počtu. Vzhledem k tomu, že KSČM má velmi disciplinované voliče, lze toto číslo považovat za přibližné vyjádření míry podpory této strany v současné české populaci. Takto nebezpečí pro demokracii opravdu nevypadá. Je také pravda, že zmizel rozhodující faktor nástupu této totalitní strany k moci, kterým byla v roce 1948 existence Sovětského svazu a celková poválečná atmosféra.

Rozhodující pro odmítání KSČM většinou české populace je její pevné mentální spojení s minulostí. Na tom nic nezmění ani omluvy za minulost. Snad by byly hodnověrnější, kdyby její představitelé důsledně prohlásili, že režim, který zde byl v letech 1948 až 1989 byl ve skutečnosti pravicovou diktaturou (viz článek Podstata komunismu) ve svých raných fázích totalitní a že okupace v srpnu 1968 byla skutečnou okupací a projevem imperiální agrese Sovětského svazu.

Protože nic takového strana oficiálně učinit nemůže, vedlo by to u ní k vnitřnímu konfliktu s většinou členů a velmi pravděpodobně k jejímu následnému rozpadu, je odsouzena k tomu, aby zvolna odcházela do minulosti.

Tento pád může být dialekticky urychlen, pokud se splní skryté přesvědčení, které je současně přáním některých jejích členů, o tom, že ČSSD má jedinou možnost jak se vrátit k vládní moci, a to cestou spojenectví s KSČM. I když nepovažuji tuto alternativu za reálnou, lze přemýšlet o důsledcích jejího uskutečnění. Jelikož je nyní KSČM klasickou protestní stranou, získává hlasy lidí, kteří z nějakých důvodů nesouhlasí s přítomným společenským systémem. Vstup do vládní politiky by do značné míry ztotožnil tuto stranu s tím, proti čemu její voliči protestují. O nějakých návratech do minulosti nelze totiž seriozně vůbec uvažovat a politikům za KSČM by tedy nezbylo nic jiného, než se snažit o kosmetické úpravy daného. To by jen urychlilo volební propad KSČM a její pád do politické bezvýznamnosti, a to proto, že by ztratila své protestní voliče. Ti by pak hledali alternativu nejpravděpodobněji v nějaké krajně pravicové straně se silnými autoritářskými prvky, což je dáno mocenskou podstatou minulého režimu i strany samotné.

Na této "chmurné" perspektivě, chmurné pro členy a voliče této strany, nemůže nic změnit ani intenzivní snaha jejích představitelů o oslovení mladých voličů a o proniknutí do každé významnější občanské iniciativy, která se v naší společnosti objeví. Jakmile se prozradí spojení KSČM s takovou iniciativu, a to se prozradí vždy, stává se tato pro většinu lidí natolik nepřijatelnou, že je již tím odsouzena k neúspěchu.

Závěr tedy je, že KSČM přímé politické nebezpečí pro demokracii nepředstavuje, ani pro tu její karikaturu, kterou zde nyní máme.

O to nebezpečnější je nepřímo.

Ray Bradbury v jedné své povídce líčí den, kdy všichni černoši z jihu USA odlétli na Mars. Poslední skupina černochů odchází a míjí při tom členy Ku -klux - klanu, sedící před jejich domy. Jeden z černochů se otáčí a volá na ně: "Co budete dělat v noci?"

V souvislosti s diskusí o roli KSČM má pak tato otázka podobu: "Co budou dělat antikomunisté, až zde nebudou žádní komunisté?"

A v tom je právě KSČM nebezpečná! Dokud existuje, je snadné zdiskreditovat každé hnutí neprivilegovaných lidí, každý odpor vůči vládnoucí moci či současné zahraniční politice USA pokřikem o komunistickém spiknutí. Vzhledem k tomu, že si velmi mnoho lidí pamatuje odpornou skutečnost komunistické vlády, má tato forma propagandy velkou účinnost. Existence KSČM tak blokuje vznik autentického levicového hnutí, tj. hnutí vyjadřujícího zájmy lidí zdola, a to jak svou pouhou existenci, tak i svou aktivní politikou, v níž se snaží každou takovou iniciativu infiltrovat.

Existence KSČM je pak skutečně nebezpečná, ale nikoliv pro současnou moc, pro tu je velmi výhodná, ale pro občany, kterým brání v autentické sebeorganizaci a vzniku účinného odporu vůči vládě, která jedná v rozporu s názory a zájmy většiny z nich.

Pokud by byla KSČM skutečnou levicovou stranou, tj. stranou pro níž jsou zájmy prostých občanů nejvyšší hodnotou, pak se sama rozpustí.

Tím by umožnila levicové politice nový, totalitní minulostí nezatížený začátek.

To však jako etablovaná mocenská struktura nikdy neudělá, k radosti všech antikomunistů. Pak nezbývá než čekat na její zánik přirozenou cestou stárnutí jejích členů a voličů.

                 
Obsah vydání       4. 5. 2007
6. 5. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské prezidentské volby
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času
6. 5. 2007 Dělníci na vinici, aneb co za to? Zdeněk  Bárta
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
4. 5. 2007 Skotští nacionalisté zvítězili těsnou většinou ve volbách do skotského parlamentu
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
6. 5. 2007 Incident s politikou Egona Lánského na Světě knihy
4. 5. 2007 Americký plán na protiraketovou obranu zaznamenal neúspěch
4. 5. 2007 NATO přesvědčuje Rusko, aby neodstupovalo od vojenské smlouvy
4. 5. 2007 Probudí se Francouzi o víkendu v Sarkozyho náručí? Josef  Brož
4. 5. 2007 Občanské fórum má dnes sídlo v Trokavci, pane Havle
4. 5. 2007 Protiraketová základna a naše národní povaha Jan  Makovička
4. 5. 2007 Britské komunální volby: Labouristé zaznamenávají ztráty
4. 5. 2007 Udělejte Blaira velvyslancem v Bagdádu
4. 5. 2007 "Příběh jedné lži" v Reflexu Jan  Čulík
4. 5. 2007 Může stát žena v čele státu mezi samými "galskými kohouty"? Miloš  Dokulil
4. 5. 2007 Komunisté jsou skutečně nebezpeční Milan  Valach
4. 5. 2007 Konec dětí, konec rodiny -- aneb koho bude bránit (česká) armáda v roce 2100 Michal  Rusek
4. 5. 2007 Zpráva z tisku: Baroš Oldřich  Průša
4. 5. 2007 Antikomunismus navěky a nikdy jinak Štěpán  Drahokoupil
4. 5. 2007 kočičí Hana  Hadincová
4. 5. 2007 Má rozhánět policie neonacisty?
4. 5. 2007 Tiskové prohlášení Vlastenecké Fronty k prvnímu květnu 2007
4. 5. 2007 To si děláte srandu?
4. 5. 2007 Nápady obchodníků s deštěm
4. 5. 2007 Lhostejnost, která zabíjí Ignác  Pospíšil
4. 5. 2007 Tak jak je to s mizením včel? Michal  Mašín
4. 5. 2007 Retrospektiva Jiřího Davida v Galerii Města Blansko
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové
4. 5. 2007 Může být básník darebák? Petr  Král
4. 5. 2007 Umění a vina morální Jan  Motal
4. 5. 2007 Smrduté výroky proamerického poskoka Havla Luděk  Toman
4. 5. 2007 Kojzarovský útok na Václava Havla
4. 5. 2007 Mělo by se udělat vše pro to, aby americká základna v ČR nebyla vybudována
4. 5. 2007 Dodatek k destabilizační a destruktivní kampani západního společenství proti jugoslávské federaci na úsvitu balkánské tragédie Daniel  Veselý
4. 5. 2007 Umělci, objednavatelé, sběratelé a společnost, aneb Umění, co to je? Uwe  Ladwig
4. 5. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. dubna 2007
4. 5. 2007 Julínkova reforma -- hokynáři a nákupčí
4. 5. 2007 Anna Čurdová: Koaliční vláda káže vodu, ale pije víno Anna  Čurdová
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Proč nemůže radar fungovat čistě s českými vojáky?
3. 5. 2007 Paraguay -- Jezuitský stát (1649 - 1767) Eduarda  Heczková
3. 5. 2007 Hulvátovské mazurky Václav  Dušek
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007