4. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 5. 2007

Umění a vina morální

Petr Král píše panu Štenglovi: "Nemáme-li však ocenit jen jednotlivé básně, ale celou básníkovu osobnost a jeho dílo, musíme vzít v úvahu také jeho vývoj a směřování...". Když jsem si poprvé přečetl tuto větu, poněkud mne zamrazilo. Ač si Petra Krále osobně vážím jako literární autority a rozhodně pro mne vždy byl symbolem nespoutané svobodomyslnosti, citovaná sentence, zdá se mi, přináší svobodomyslnosti jen pramálo.

Poněkud mi to připomenulo ta šílená hodnocení normalizačních slovníků, v nichž Ladislav Klíma "náleží mezi nekonformní myslitele, jimž individualismus zabránil nalézt cestu k revolučnímu dělnickému hnutí" (ač je to bezesporu pravda). Ne snad proto, že bych chtěl Krále přirovnávat k normalizačním kádrovákům. Nicméně nastolený problém, který mne osobně trápí v různých formách již delší dobu, se mi nejeví tak šmahem řešitelný, jak by se z citátu mohlo zdát.

Otázka, kde končí morální soud a kde začíná kádrování, kde končí rozum a cit a kde začíná politika, je důležitější než otázka o Florianově poezii a zvláště ve vztahu k umění nabývá velmi groteskních rozměrů, neboť chtě nechtě může velmi snadno implikovat funkční požadavek, aby umění či přímo poezie tak či onak odpovídalo "požadavkům doby". Jistě tak tomu je v jistém smyslu vždycky, alespoň ve vrstvě "kulturně vedoucího" umění, které diktuje estetickou normu, jak píše Mukařovský. Jestliže dříve bylo tzv. "morální" psát o traktoristech a družstevnicích, dnes je tomu jinak; to je však, domnívám se, estetika doby, jakkoliv zvrhlá a směšná. Umělcův Weltanschaung, jenž je v díle obsažen, se vždy vztahuje k dobovým zvykům, ať už jako Klíma v antikonformitě či naopak v přitakávání většinovému diktátu jako u mnoha autorů socrealismu.

Pro surrealisty a dadaisty byli morálně odouzeníhodní klasicistní autoři, stejně jako pro francouzské filmaře nové vlny bylo nemorální "tatínkovo kino". Každá estetika s sebou přináší i vzorce, jak hodnotit básníkovu osobnost podle vlastních ideálů.

Na druhou stranu má Petr Král pravdu v tom, že nikterak neslevuje umělcům v morálních prohřešcích lidských. Člověk je tvor obdařený rozumem a svědomím a mělo by být jeho povinností "konat a sledovat dobro a vyhýbat se zlu," smím-li si vypůjčit několik slov od Tomáše Akvinského. A nejde jen o konkrétní činy, i když právě ony jsou svědkové člověka především. Jde jistě i o to, co Akvinský nazývá sapientia, tj. získané "nejvyšší důvody" člověka, onen Weltanschaung. Nemohu jako morálního brát člověka, jenž věří v druhořadost nějaké lidské rasy, nemohu morálním nazvat někoho, kdo v dosažení svých cílů chce přinášet lidské utrpení. Udavačské dopisy jsou jen tím nejkřiklavějším příkladem, ale už samotná lhostejnost k utrpení druhého, a tedy i vědomá participace na strukturách, které k utrpení vedou, je morálně nepřijatelná.

Na druhou stranu něco takového nemůže soudit žádná instituce, nemají na to právo literární ústavy, natož pak nějaké úřady pro vyšetřování kdoví čeho. Kriminální vinu určuje soud, provinění vůči určité ideologii její vůdci, provinění vůči určité estetice její teoretici. To však ještě není otázka viny morální.

Morální vina je spíše záležitostí jednotlivce, osobní otázkou, jak o tom píše Karl Jaspers ve své Otázce viny. Mnohem důležitější než ptát se v čem se provinili druzí a hřímat rádobymorálními paušálními zaklínadly (aneb jak slýchám od lidí, co často ani normalizaci nezažili: "být v KSČ(M) bylo a je nemorální") je klást otázku po vině sám sobě. Důležitější než to, jak se provinili jiní je to, jak jsme se provinili my sami. Každý má bezesporu právo na pokání a i zločinec se může napravit; cejchování a ostrakizace jsou výsostnými principy totalit. My bychom se měli snažit pochopit a odpustit (ve smyslu mravním, nikoli ve smyslu kriminálním, kde je trest právoplatnou odměnou za zločin) a raději se zaměřit sami na sebe a na to, abychom se my ve své přítomnosti, "tady a teď", nedopouštěli zla.

Tedy souhlasím s Petrem Králem, že i básník může být darebák, ale nesouhlasím s jeho ostrakizací, souzením či lynčováním. Raději se zamysleme nad tím, zda vinu na zvěrstvech a nemorálnosti (kterékoliv) doby neneseme všichni svým mlčením a lhostejností k utrpení. Je snadné ukázat na druhého, ale omnoho těžší a cennější je ukázat na sebe a pokusit se o nápravu.

                 
Obsah vydání       4. 5. 2007
6. 5. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské prezidentské volby
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času
6. 5. 2007 Dělníci na vinici, aneb co za to? Zdeněk  Bárta
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
4. 5. 2007 Skotští nacionalisté zvítězili těsnou většinou ve volbách do skotského parlamentu
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
6. 5. 2007 Incident s politikou Egona Lánského na Světě knihy
4. 5. 2007 Americký plán na protiraketovou obranu zaznamenal neúspěch
4. 5. 2007 NATO přesvědčuje Rusko, aby neodstupovalo od vojenské smlouvy
4. 5. 2007 Probudí se Francouzi o víkendu v Sarkozyho náručí? Josef  Brož
4. 5. 2007 Občanské fórum má dnes sídlo v Trokavci, pane Havle
4. 5. 2007 Protiraketová základna a naše národní povaha Jan  Makovička
4. 5. 2007 Britské komunální volby: Labouristé zaznamenávají ztráty
4. 5. 2007 Udělejte Blaira velvyslancem v Bagdádu
4. 5. 2007 "Příběh jedné lži" v Reflexu Jan  Čulík
4. 5. 2007 Může stát žena v čele státu mezi samými "galskými kohouty"? Miloš  Dokulil
4. 5. 2007 Komunisté jsou skutečně nebezpeční Milan  Valach
4. 5. 2007 Konec dětí, konec rodiny -- aneb koho bude bránit (česká) armáda v roce 2100 Michal  Rusek
4. 5. 2007 Zpráva z tisku: Baroš Oldřich  Průša
4. 5. 2007 Antikomunismus navěky a nikdy jinak Štěpán  Drahokoupil
4. 5. 2007 kočičí Hana  Hadincová
4. 5. 2007 Má rozhánět policie neonacisty?
4. 5. 2007 Tiskové prohlášení Vlastenecké Fronty k prvnímu květnu 2007
4. 5. 2007 To si děláte srandu?
4. 5. 2007 Nápady obchodníků s deštěm
4. 5. 2007 Lhostejnost, která zabíjí Ignác  Pospíšil
4. 5. 2007 Tak jak je to s mizením včel? Michal  Mašín
4. 5. 2007 Retrospektiva Jiřího Davida v Galerii Města Blansko
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové
4. 5. 2007 Může být básník darebák? Petr  Král
4. 5. 2007 Umění a vina morální Jan  Motal
4. 5. 2007 Smrduté výroky proamerického poskoka Havla Luděk  Toman
4. 5. 2007 Kojzarovský útok na Václava Havla
4. 5. 2007 Mělo by se udělat vše pro to, aby americká základna v ČR nebyla vybudována
4. 5. 2007 Dodatek k destabilizační a destruktivní kampani západního společenství proti jugoslávské federaci na úsvitu balkánské tragédie Daniel  Veselý
4. 5. 2007 Umělci, objednavatelé, sběratelé a společnost, aneb Umění, co to je? Uwe  Ladwig
4. 5. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. dubna 2007
4. 5. 2007 Julínkova reforma -- hokynáři a nákupčí
4. 5. 2007 Anna Čurdová: Koaliční vláda káže vodu, ale pije víno Anna  Čurdová
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Proč nemůže radar fungovat čistě s českými vojáky?
3. 5. 2007 Paraguay -- Jezuitský stát (1649 - 1767) Eduarda  Heczková
3. 5. 2007 Hulvátovské mazurky Václav  Dušek
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007