4. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 5. 2007

Konec dětí, konec rodiny -- aneb koho bude bránit (česká) armáda v roce 2100

Končí veletrh obranných i útočných, nicméně smrtelně přesných technologií IDET 2007, který zahajovala křesťanská ministryně obrany Vlasta Parkanová (Nezabiješ - Dt 5,6- 21) a na kterém je největším vystavovatelem ten, kdo nic neprodává a nic nevytváří - Česká armáda. Smrtící technické novinky z celého světa v podobě superdrahých zbraňových systémů mají zachraňovat demokracii světa i české obyvatelstvo. Ať už kolový transportér Pandur II 8x8, podzvukový bitevník L-159 Alca či sofistikované bezpilotní prostředky Sojka, nebo střely AIM-9 Sidewinder na sestřelení obého či nová útočná puška České zbrojovky. Chránit demokracii má i továrna na vyšívání generálských epolet, která zaměstnává na plný úvazek po celý rok už sto lidí. Bude ale vůbec za několik let koho zachraňovat, bude ještě vůbec česká populace, budou za několik let ještě čeští občané?

V roce 1974 se bez 5800 dětí narodilo 200 tisíc dětí. Dnes, kdy ještě "existuje" tato poslední silná populační vlna, se rodí jen polovina (105,8 tisíce) dětí. Zdá se být bohužel smutnou realitou, že za dalších 30 let se narodí již pouze 60 tisíc dětí ročně a pokud nedojde ke změně můžeme do konce století téměř vyhynout. Tomu nezabrání sebeinteligentnější zbraně české armády... Může ale vůbec dojít ke změně, když politiky natalita nezajímá, ale Pandury pro české žoldáky ano?

Místo levých či pravých proklamací dovolte nejprve dva odkazy na faktické zdroje –server www.demografie.info http://www.demografie.info/?cz_popvyvoj= a Český statistický úřad (ČSÚ) http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/grafy_projekce_obyvatelstva_do_roku_2050 . Připomeňme, že index natality 2,09 je minimální číslo nutné pro zachování populace (nikoliv pro její růst). Pro lepší pochopení si můžeme představit, že 9 žen by mělo mít alespoň 19 dětí – aby společnost nevymírala. Poslední čísla (nejnověji za rok 2006) však říkají, že 9 žen má pouze 12 dětí – což odpovídá indexu natality 1,33. Nebude nám k těm 12 dětem těch 7 dětí někdy chybět?

Pravá i levá vláda šetří na nenarozených dětech

Zdá se, že žádná vlivná politická síla nechce vidět realitu, která skrze asociální a především antirodinný stav společnosti znamená, že počet obyvatelstva na území ČR nebude růst, jak by mělo být v době míru a prosperity přirozené, ale naopak jej očekává postupný pokles až o miliony obyvatel. Zdá se, že vlády tuto realitu nechtějí vnímat, že ji pod různými argumenty vytěsňují. Zde si uveďme ve zkratce jejich přehled:

  • mladí lidé mají svobodu a chtějí napřed cestovat a poznávat svět
  • mladí lidé si budují nejprve svou kariéru a proto odkládají založení rodiny
  • ženy odkládají svou rodičovskou úlohu do vyššího věku (to je určitě z půli pravda, ale od doby, kdy se toto začalo poprvé tvrdit, uplynulo přinejmenším deset let a místo odkladu došlo v mnoha případech ke zrušení rodičovství)
  • úbytek obyvatelstva je přirozený (?) a bude také přirozeně nahrazen imigrací
  • jde o velmi jemné soukromé a intimní mechanismy, dost už bylo plánování

Menší počet pracujících nemůže zajistit potřebnou úroveň života budoucím důchodcům

Pomiňme nyní spory, která tvrzení výše jsou pravdivá či nepravdivá a zda je možné je ovlivňovat ekonomickými (daňovými, sociálními) zákony a pokusme se nejprve zamyslet, zda je možné (nezávisle na míře úspor a penzijního připojištění), aby úroveň kvality života společnosti, kterou z 90 % vždy táhne střední věková skupina, tj. ve věku 25-65 let, postupně neklesala, pokud roste počet starých lidí, kteří nejsou ekonomicky aktivní. Zde ukažme strom života pro rok 2010.

graf ze serveru www.czso.cz se zvýrazněnou pracovně aktivní populací

V grafu si můžeme povšimnout, že ekonomicky aktivní část populace je nejsilnější. Dále, že brzy budou (rok 2010) za zenitem ženy ze silných 70. let – budou mít 35 let („Husákovy děti“), přesto k babyboomu, jak už dnes víme, nedojde. V roce 1974 se bez 5800 dětí narodilo 200 tisíc dětí. Dnes, kdy ještě „existuje“ tato poslední silná populační vlna, se rodí jen polovina (105,8 tisíce) dětí. Zdá se být bohužel smutnou realitou, že za dalších 30 let se narodí již pouze 60 tisíc dětí ročně a pokud nedojde ke změně (?) můžeme do konce století téměř vyhynout. K čemu pak budeme mít armádu? Koho budeme bránit?

Ale zpět ke grafům, které by mohly zajímat současné politiky. Jak bude vypadat strom života v roce 2050 (velmi optimistická prognóza ČSÚ).

Jak vidíme zde, Husákovy děti mají už 75 let (nejširší část grafu) a starých lidí je mnohem více než v roce 2010. Také bude mnohem méně dětí než v roce 2010. – Zde bych si dovolil poznámku, že graf pro rok 2050 je z hlediska malých dětí velmi optimistický. Vždyť velmi početné ročníky ze 70. let minulého století (v letech 1970 až 1980 ročně přibylo 150 až 190 tisíc dětí) mají dnes pouze 90-110 tisíc dětí. V grafech však došlo k úbytku dětí asi pouze o 4 až 6 tisíc. Také může dojít k poklesu na pouhých 30 tisíc narozených dětí ročně. – Jsme si jisti, že nám tato radostná dětská energie nebude chybět?

Počet míst na VŠ bude brzy klesat

Dovolte malou odbočku od tématu, uvedu krátkou citaci ze zprávy Ústavu pro informace ve vzdělávání :

Počet studentů, kteří byli ke studiu přijati, činil 99,9 tisíce, z nichž celkem 96 %, tj. 95,9 tisíc, ke studiu skutečně nastoupilo. „Čerství“ maturanti tvořili celkem 43,2 % všech přihlášených, 52 % všech přijatých a 52,4 % všech zapsaných uchazečů.

zdroj: ZDE

Z uvedené informace je zřejmé, že počet nových vysokoškoláků – 96 tisíc - je již velmi podobný počtu narozených dětí – 106 tisíc. Po krátké epoše růstu celkového počtu přijatých studentů na VŠ, tak bude následovat zase jejich strmý pokles. Dojde k propouštění VŠ učitelů a šetření i zde. Kromě toho se zdá, že brzy bude 100 % maturantů studovat na VŠ, protože počet míst na VŠ ještě stále každoročně roste, ale brzy dorazí populační pokles i na české VŠ: 1992+18 = 2010. Po převratu v roce 1989 došlo již v roce 1992 došlo k prudkému poklesu natality.

graf v článku „Děti se nerodí: místo příčin řešíme následky“ ZDE

Bohužel tedy dojde k efektu, kdy bude mít VŠ téměř každý, nicméně odpovídající mzdu bude mít jen část vysokoškoláků, což povede k frustraci ze životního neúspěchu - jak můžeme pozorovat už dnes ve Francii.

Penzijní připojištění nepomůže, když nebude lidí, kteří by prací vytvářeli zboží

Pro ty, co si myslí, že populační krizi vyřeší důchodové připojištění, mám velmi smutnou zprávu: nezávisle na množství peněz v oběhu či peněžence není možné, aby takovou úroveň kvality života, jakou mají dnešní důchodci, měli důchodci v roce 2050. Důvod je zřejmý: mladí lidé budou mít dost starostí se svým životem, nebudou chtít ze svých daní platit stále narůstající počet stárnoucích lidí. Velmi hrubě řečeno: dnes jeden pracující živí jednoho důchodce. Až bude život důchodce dva, budou mít důchodci (dnešní třicátníci) poloviční životní úroveň než ti dnešní.

Koho bude bránit (naše) armáda, Číňany?

Ze státní kasy se neuvěřitelně plýtvá na cokoliv. 40 miliard ročně spolknou jen úroky ze státního dluhu. 20 miliard ročně si platíme ze státní kasy na „stavební spoření“ - jak zvláštně se tento speciální příspěvek pro bohatší část populace nazývá. Další miliardy nepřijdou do státní kasy, protože jako úlevy na daních je lze odečíst jako „penzijní připojištění“, z čehož mají zajisté radost též soukromé banky... O zbytečných výdajích na armádu se raději nebudu zmiňovat, i když je to jen v posledních letech asi dalších 50 miliard jen na letadla a transportéry. ČEZ, který je stále ještě většinově vlastněn státem, zvyšuje zisky o 30 nebo 20 % ročně (!), což je samozřejmě důvod k dalšímu „tržnímu“ zdražení elektřiny – samozřejmě, když je to možné a projde to. Fakt, že vysoké ceny energií snižují výkonnost ekonomiky jako celku jsem zatím v odborných komentářích nenašel, zato jsem si na jedné diskusi potvrdil, že opravdu jde o speciální druh skrytého zdanění – tedy o velmi lišáckou formu, jak nakrmit státní rozpočet (aby pak z něj bylo možné různými „neviditelnými“ formami čerpat). Není pravda, že tu jsou už jenom mandatorní výdaje – jen se nechce „veřejný“ rozpočet přesně rozkrýt. Proč? Protože pro mnohé novináře to jsou velmi složitá témata... Takže peníze na nic nejsou. Proto snižme výdaje na rodinu, tj. nevalorizujme přídavky na děti, ať jsou opravdu nejnižší v Evropě , zase zpět snižme mateřskou a rodičovský příspěvek... Jen mi není jasné, proč a koho by „naše“ armáda měla bránit.

A krátká odbočka: V rozhlasové diskusi o nové budově Národní knihovny v Praze se jedna paní zeptala, proč ta budova má tento název. Pan Knížek jí odpověděl, že je to vlastně tradice, zvyk a není důvod jej měnit. Nicméně zřejmě tazatelce stejně zůstal dlužen odpověď, jestli ještě existuje národ...

Investice do rodiny je nejjistější dlouhodobá investice

Tento text je míněn jako apel: jsme ještě schopni vnímat tu stále se tenčící linku života, nebo budeme uvažovat pouze hloupě ekonomicky – krátkodobě. Investice do mladých rodin a zajištění jejich ekonomické soběstačnosti je vysoce návratová. Ovšem zisk (skutečně zajištěné stáří) nepřijde hned, ale až za dvacet třicet let. Omlouvám se, že už opravdu velmi hloupě zdůrazňuji pouze ekonomické argumenty, ale na jiné, žel, dnes stejně není brán zřetel.

                 
Obsah vydání       4. 5. 2007
6. 5. 2007 Sarkozy vyhrál francouzské prezidentské volby
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času
6. 5. 2007 Dělníci na vinici, aneb co za to? Zdeněk  Bárta
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
4. 5. 2007 Skotští nacionalisté zvítězili těsnou většinou ve volbách do skotského parlamentu
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
6. 5. 2007 Incident s politikou Egona Lánského na Světě knihy
4. 5. 2007 Americký plán na protiraketovou obranu zaznamenal neúspěch
4. 5. 2007 NATO přesvědčuje Rusko, aby neodstupovalo od vojenské smlouvy
4. 5. 2007 Probudí se Francouzi o víkendu v Sarkozyho náručí? Josef  Brož
4. 5. 2007 Občanské fórum má dnes sídlo v Trokavci, pane Havle
4. 5. 2007 Protiraketová základna a naše národní povaha Jan  Makovička
4. 5. 2007 Britské komunální volby: Labouristé zaznamenávají ztráty
4. 5. 2007 Udělejte Blaira velvyslancem v Bagdádu
4. 5. 2007 "Příběh jedné lži" v Reflexu Jan  Čulík
4. 5. 2007 Může stát žena v čele státu mezi samými "galskými kohouty"? Miloš  Dokulil
4. 5. 2007 Komunisté jsou skutečně nebezpeční Milan  Valach
4. 5. 2007 Konec dětí, konec rodiny -- aneb koho bude bránit (česká) armáda v roce 2100 Michal  Rusek
4. 5. 2007 Zpráva z tisku: Baroš Oldřich  Průša
4. 5. 2007 Antikomunismus navěky a nikdy jinak Štěpán  Drahokoupil
4. 5. 2007 kočičí Hana  Hadincová
4. 5. 2007 Má rozhánět policie neonacisty?
4. 5. 2007 Tiskové prohlášení Vlastenecké Fronty k prvnímu květnu 2007
4. 5. 2007 To si děláte srandu?
4. 5. 2007 Nápady obchodníků s deštěm
4. 5. 2007 Lhostejnost, která zabíjí Ignác  Pospíšil
4. 5. 2007 Tak jak je to s mizením včel? Michal  Mašín
4. 5. 2007 Retrospektiva Jiřího Davida v Galerii Města Blansko
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové
4. 5. 2007 Může být básník darebák? Petr  Král
4. 5. 2007 Umění a vina morální Jan  Motal
4. 5. 2007 Smrduté výroky proamerického poskoka Havla Luděk  Toman
4. 5. 2007 Kojzarovský útok na Václava Havla
4. 5. 2007 Mělo by se udělat vše pro to, aby americká základna v ČR nebyla vybudována
4. 5. 2007 Dodatek k destabilizační a destruktivní kampani západního společenství proti jugoslávské federaci na úsvitu balkánské tragédie Daniel  Veselý
4. 5. 2007 Umělci, objednavatelé, sběratelé a společnost, aneb Umění, co to je? Uwe  Ladwig
4. 5. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. dubna 2007
4. 5. 2007 Julínkova reforma -- hokynáři a nákupčí
4. 5. 2007 Anna Čurdová: Koaliční vláda káže vodu, ale pije víno Anna  Čurdová
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral
3. 5. 2007 Proč nemůže radar fungovat čistě s českými vojáky?
3. 5. 2007 Paraguay -- Jezuitský stát (1649 - 1767) Eduarda  Heczková
3. 5. 2007 Hulvátovské mazurky Václav  Dušek
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007