9. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2007

Německý TV film "Útěk" vyvolal politický skandál

Dvoudílný televizní film německé veřejnoprávní televize ARD ve spolupráci s ARTem "Die Flucht" (Útěk) z období II. světové války vyvolal nebývalou diskusi, která skončila politickým skandálem. Děj byl zasazen do konce roku 1944, kdy východopruské hranice překročila Rudá armáda a tamní německé obyvatelstvo před ní prchalo na západ do vnitrozemí. Nacistické vedení se tak provinilo dalším zločinem, kdy bezbranné ženy, děti a starce zanechalo osudu a nuceně nasazené zavlečené cizince a zajatce hromadně vraždilo stejně jako své dezertující vojáky, kteří se snažili zachovat si holý život. Hitlerovští vůdcové, kteří vyzývali k boji "do posledního nadechnutí", se rychle ztráceli, zatím co pomstou vedená Rudá armáda nemilosrdně pustošila dobyté území a znásilňovala ženy.

Na tomto pozadí se odehrává dvoudílný film, jehož hlavní postavou je hraběnka Lena von Mahlenbergová v podání herečky Marie Furtwänglerové a její malá dcerka Victoria. Nejdramatičtější část filmu se točila na zasněžených litevských pláních téměř celý měsíc za velkých mrazů, takže autentičnost záběrů včetně promrzlých herců, komparsistů a koní byla více než přesvědčivá.

Film, který měl nebývalý úspěch a zhlédlo jej 13 milionů diváků, poprvé podle slov programového ředitele ARD Güntera Struveho ukázal utrpení samotných Němců za války, protože až do této doby "jsme v Německu měli za těžko ukázat Němce jako oběti". Zdálo by se, že bychom připomínkou na útrapy německého civilního obyvatelstva chtěli svou vinu snižovat. Považuji dnes za správné svědčit zvláště o utrpení žen, které se dlouho zamlčovalo.

Samotný film ještě doprovázela beseda o vyhnání 12 milionů Němců z jejich domovů a následný dokument "Poslední oběti Hitlera". Nikoliv náhodou televiznímu filmu, který byl ve stejnou dobu uveden v Rakouské televizi ORT, předcházela v sobotu televizní diskuse o vyhnání Němců.

Pořady se nevyhnuly ani situaci v poválečném Československu a následnému odsunu Němců. Zatím co televizní film nebyl černobílý a snažil se objektivně vylíčit tehdejší situaci včetně toho, že ještě po skončení války byli popravováni němečtí vojáci vlastními stannými soudy jen za to, že se vzdálili od svých jednotek, nelze stejně hovořit o besedách a dokumentárnímu filmu.

Dokument sice široce ukazoval mimo jiné, jak se u nás zacházelo s Němci po květnové revoluci především v v Praze a Brně, ale neukázal ani zmínku o tom, co tomu předcházelo. Otřesných záběrů povražděných žen, dětí a civilistů v posledních hodinách války v Praze jednotkami SS, SA a Hitlerjugendu je přitom k dispozici dostatek, rovněž tak unikátní dokument o zničení Lidic.

Mnoho pozornosti sice věnoval Lodži, protože tu Němci museli opustit poté, co sami odtud Poláky po roce 1939 vyháněli. Překvapující však bylo, že ani slovo nepadlo o tom, že zde nacisté vytvořili jedno z největších ghett a odtud 160 tisíc Židů poslali na smrt.

Z pěti tisíc československých občanů sem zavlečených se vrátily necelé tři stovky a lidické děti zde byly zavražděny. V besedách zaznívalo také mnoho jednostranností, včetně toho, že prezident Beneš byl "rabiát".

Jak se proto dalo očekávat, televizní pořady na dané téma musely vyvolat mimořádný ohlas, který zahájila hlavní představitelka Maria Furtwänglerová slovy, že za časté znásilnění německých žen ruskými vojáky by se měl prezident Putin omluvit.

Politický skandál však vyvolala prezidentka Svazu vyhnanců Erika Steinbachová, poslankyně Bundestagu za Křesťansko demokratickou unii prohlášením, že "bez Hitlera a bez nacionálního socialismu všechna přání Němce vyhnat, která již dříve v Československu byla a před tím byla i v Polsku, by nikdy nebyla možné provést". Podle mínění této 64 leté političky pocházející ze bývalého západního Pruska byl režisér filmu zdrženlivý, protože ve skutečnosti to bylo daleko horší.

K současným polsko-německým vztahům Steinbachová prohlásila, že na "polské straně není zřejmě nyní žádný zájem snížit napětí vůči Německu". Naopak, je to velmi tragické a my musíme jen s nadějí očekávat, že se to někdy snad zlepší. Strany, které nyní vládnou v Polsku, jsou srovnatelné s německými Republikány, DVU nebo NPD", které jak známo patří mezi krajní neonacistickou pravici.

To vyvolalo bouřlivou reakci nejen v Polsku, ale i v samotném Německu. Zahraničně politický mluvčí sociálně demokratické frakce Spolkového sněmu Weisskirchen prohlásil, že Steinbachová přesouvá na Poláky Hitlerovy zločiny, které Němci museli zaplatit vyhnáním a smrtí. Po těchto slovech již není pro sociální demokraty partnerem, se kterým by snad vyjednávali o zřízení "Centra proti vyhnání" za pomoci spolkové vlády.

Rovněž tak mluvčí Zelených i Svobodných demokratů se ohradili proti prohlášení Steinbachové a vyzvali ji, aby opustila svou funkci prezidentky vyhnanců. Předsedové německého a polského parlamentu kritizovali Steinbachovou za to, že dala rovnítko mezi polskými vládními stranami a německými extremisty.

Maršálek polského sejmu Marek Jurek na setkání s prezidentem Spolkového sněmu Norbertem Lammertem požádal německé a evropské křesťanské demokraty, aby CDU-političku poslali do patřičných mezí. Komentátor Stephan Hebel poznamenal, že "politicky historická bilance této televizní události není tak špatná. Ale na tom, jak se musíme na dějiny stále nově dívat, nic nemění. Kdo by se uspokojil tímto jedním dosaženým konsensem, kdo by chtěl dokonce udělat konečnou čáru za německými zločiny a jejich důsledky, ten by se ocitnul na cestě zpět ke slepotě vůči dějinám, ve kterých číhá stále nebezpečí, že by se mohly opakovat".

Ještě pregnantněji to vyslovila divačka Maria Schanderová v chatu německé televizi. "Ubozí Němci a zlí Rusové. Přirozeně vyhnání bylo špatné, přirozeně existovaly zločiny sovětských vojáků na německém obyvatelstvu. Ale co jste očekávali?

Že u sovětských vojáků, jejichž přátelé a rodinní příslušníci byli Němci povražděni, mučeni a zotročeni, kteří osvobodili svou zemi od německých vrahů, kteří v samotném Sovětském svazu zavraždili 27 milionů lidí, jejich bratrů, sester, matek, dětí, nevznikne touha po pomstě? Že se na masakr Němců na sovětském obyvatelstvu jednoduše zapomene? Chování ruské armády nebylo v žádném případě vzorné a morálně správné.Vojáci však nebyli žádní svatí, jenom lidé. A pomsta a vztek jsou jen lidské vlastnosti."

                 
Obsah vydání       9. 3. 2007
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
9. 3. 2007 Jací jsme?
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
9. 3. 2007 Bushova návštěva v Jižní Americe vyvolala ostré protesty
9. 3. 2007 Londýn, město superbohatých
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
9. 3. 2007 Demokraté v Kongresu vypracovali plán odchodu amerických vojsk z Iráku
10. 3. 2007 Vladimír Špidla: Zelená kniha EU modernizuje pracovní právo Jiří  Asher
9. 3. 2007 Po letech u maminky Vladimír  Holan
9. 3. 2007 Německý TV film "Útěk" vyvolal politický skandál Richard  Seemann
9. 3. 2007 Kácení lip u břevnovského kláštera v Praze
9. 3. 2007 Setkávání s profesorem Milanem Opočenským František  Schilla
9. 3. 2007 Je "prostě" ta jazyková kultura pouze "pro kočku"? Miloš  Dokulil
9. 3. 2007 Karel Bican a morální zodpovědnost církve Karel  Sýkora
9. 3. 2007 Nenásilná revoluce konzervativců, aneb Ženské směšování barev Uwe  Ladwig
9. 3. 2007 Pokažený design lidství Sandra  Wain
9. 3. 2007 Pokud jde o solární panely, pak dozajista? Miloš  Dokulil
8. 3. 2007 Vedoucí role České republiky při obraně Evropy
8. 3. 2007 Václav Klaus v New Orleansu
8. 3. 2007 Demonstrace za lidská práva v Tibetu
9. 3. 2007 Britské listy o rok později Petr  Fiala
8. 3. 2007 Karel Bican a husitské pokrytectví Fabiano  Golgo
8. 3. 2007 Nebojme se Ruska. Obávejme se amerického útoku na Írán Vít  Novotný
8. 3. 2007 Matky, blýská se nám na nečasy! Helena  Franke
8. 3. 2007 Pojetí národa je starší než tři století Lukáš  Zádrapa
8. 3. 2007 Několik poznámek k trestnímu řízení z pohledu obhájce Aleš  Uhlíř
8. 3. 2007 "Zdvořilost" Ladislava Špačka a americká žumpa v Čechách
7. 3. 2007 Dějepis je smrtelně nebezpečná věc Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu I. Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
7. 3. 2007 Doktrína etnických čistek -- usilování o národnostně homogenní státy Václav  Chyský
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce