9. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2007

Karel Bican a morální zodpovědnost církve

Fabiano Golgo opět otevřel téma homosexualita a společnost. Jisté je, že lidská sexualita je záležitost složitá k pochopení. Proč se nám například líbí více blondýnky, než brunetky, nebo je to naopak? Různé výzkumy nám říkají, že minoritní část obyvatelstva je sexuálně zatížena na osoby stejného pohlaví. Podle výzkumů je to 4% část obyvatelstva.

Ve svém článků pan Golgo zmiňuje církev, především pak Československou církev husitskou. Proč se církev během své historie tak usilovně bránila jiné sexuální orientaci, než majoritní? Chování církve není zase tak nepochopitelné, pokud jsou nám známy biblické texty. V těchto textech se hovoří o stvoření muže a ženy Bohem. Stvoření člověka, prvních lidí tak podává směrodatnou informaci o sociologické skladbě lidské rodiny. Součástí rodiny bude už jednou provždy muž, žena a jejich potomci.

Co však s minoritou našeho obyvatelstva, která má rozdílnou představu o své budoucnosti, než o které se dočteme v biblických textech? Otázka je dosti obtížná k zodpovězení. První téma k zamyšlení je, zda je chování našich homosexuálních bližních standardní, zda je homosexuální sklon standardním chování lidského jedince. Podle stvořitelské zprávy, které se my křesťané držíme, je takové chování nestandardní.

Při posouzení homosexuality je důležité, jak chápeme stvoření světa. Pokud my křesťané chápeme stvoření celého lidstva z jediného člověka, respektive z Adama a jeho ženy Evy, potom je homosexualita nepřijatelným chováním, které porušuje Boží stvořitelský řád na tomto světě. Poněkud odlišně otázku homosexuálního chování jedince zodpoví lidé, kterým biblické texty nic neříkají. Odmítavé reakce vůči homosexuálním jedincům mohou být těmito lidmi chápány přinejmenším jako zpátečnictví.

Ve svém článku pan Golgo správně zmínil morální zodpovědnost společenství církve, ale také morální zodpovědnost úřadujícího pražského biskupa Mgr. Karla Bicana. V čem spočívá morální pochybení Karla Bicana? V tomto dávám za pravdu Fabianu Golgovi, který píše: "Karel Bican zradil své povolání, své věřící, svou ženu a děti i mladého muže, kterého se pokusil svést. (Nemluvě o tom, jak zbabělé je to snažit se přemluvit k pohlavnímu styku někoho, kdo potřebuje vaši pomoc...) Je to podvodník!"

Čtenáři určitě pochopili, že za morální pochybení v Bicanově případě považuji jeho chování, nikoliv jeho homosexuální sklon. Sklon, s tím se nic moc nedá dělat, i když i to je k diskuzi, ale morální zodpovědnost je zcela v naší "kompetenci". Mgr. Karel Bican se zpronevěřil biblickým hodnotám, kterým by měl jako biskup dostát. V biblických textech se o biskupech hovoří jako o křesťanech, kteří jsou bezúhonní, věrní své ženě, pravdomluvní, kteří mají dobrou pověst jak u věřících, tak i mezi nekřesťany, nehledě na jeho homosexuálního jednání. Tato jasně deklarovaná biblická kriteria zcela evidentně pan Mgr. Karel Bican pražský biskup nesplňuje!

Domovská církev pana Karla Bicana, což je Československá církev husitská, také není úplně bez viny. Ať už se současné církve dívají na stvořitelskou zprávu jakkoliv, přece jenom by měly být určitým společenským garantem morálního svědomí společnosti, morální odpovědnosti společnosti. Pan Mgr. Karel Bican selhal, to jistě ano, ale stejně tak selhala i jeho domovská církev, poněvadž se postavila velice laxně k této kause. A víceméně nepodnikla takové kroky, které by vedly k odvolání Karla Bicana z jeho úřadu biskupa. Nic se nezměnilo, Karel Bican je i nadále v úřadu biskupa.

Církev v současné době, v době odluky církve od státu už nemá takové výsadní společenské postavení, jaké měla v minulosti. To ovšem platí především pro USA, nebo pro Evropu, určitě musíme myslet na různorodost historického vývoje křesťanské církve v jednotlivých regionech světa. Křesťanské učení už není v současnosti pouhý soubor různorodých přikázání ke každodennímu chování celé společnosti, ale spíše možná duchovní inspirace, duchovní obohacení celospolečenského klimatu.

V okamžiku selhání pana Mgr. Karla Bicana, jako i jeho domovské církve se pravděpodobně duchovní inspirace rozpadla na tisíce malých kousků v očích nekřesťanů. Pokud bych osobně měl tu pravomoc, tak bych vyhodil pana Bicana z jeho církve takovou rychlostí, že by nejenom nestačil říct na shledanou, ale ani by za sebou nestihl zavřít dveře. Udělal bych to nikoliv kvůli jeho homosexuálnímu sklonu, ale kvůli jeho morální nezpůsobilosti. Čím může ještě dnes obohatit evropskou civilizaci křesťanská věrouka, když už ne právě morálkou?

                 
Obsah vydání       9. 3. 2007
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
9. 3. 2007 Jací jsme?
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
9. 3. 2007 Bushova návštěva v Jižní Americe vyvolala ostré protesty
9. 3. 2007 Londýn, město superbohatých
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
9. 3. 2007 Demokraté v Kongresu vypracovali plán odchodu amerických vojsk z Iráku
10. 3. 2007 Vladimír Špidla: Zelená kniha EU modernizuje pracovní právo Jiří  Asher
9. 3. 2007 Po letech u maminky Vladimír  Holan
9. 3. 2007 Německý TV film "Útěk" vyvolal politický skandál Richard  Seemann
9. 3. 2007 Kácení lip u břevnovského kláštera v Praze
9. 3. 2007 Setkávání s profesorem Milanem Opočenským František  Schilla
9. 3. 2007 Je "prostě" ta jazyková kultura pouze "pro kočku"? Miloš  Dokulil
9. 3. 2007 Karel Bican a morální zodpovědnost církve Karel  Sýkora
9. 3. 2007 Nenásilná revoluce konzervativců, aneb Ženské směšování barev Uwe  Ladwig
9. 3. 2007 Pokažený design lidství Sandra  Wain
9. 3. 2007 Pokud jde o solární panely, pak dozajista? Miloš  Dokulil
8. 3. 2007 Vedoucí role České republiky při obraně Evropy
8. 3. 2007 Václav Klaus v New Orleansu
8. 3. 2007 Demonstrace za lidská práva v Tibetu
9. 3. 2007 Britské listy o rok později Petr  Fiala
8. 3. 2007 Karel Bican a husitské pokrytectví Fabiano  Golgo
8. 3. 2007 Nebojme se Ruska. Obávejme se amerického útoku na Írán Vít  Novotný
8. 3. 2007 Matky, blýská se nám na nečasy! Helena  Franke
8. 3. 2007 Pojetí národa je starší než tři století Lukáš  Zádrapa
8. 3. 2007 Několik poznámek k trestnímu řízení z pohledu obhájce Aleš  Uhlíř
8. 3. 2007 "Zdvořilost" Ladislava Špačka a americká žumpa v Čechách
7. 3. 2007 Dějepis je smrtelně nebezpečná věc Darina  Martykánová
7. 3. 2007 Před rekodifikací trestního řádu I. Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2007 Šanci uvést do praxe komunu vidím jako reálnou za stovky let Tomáš  Koloc
7. 3. 2007 Doktrína etnických čistek -- usilování o národnostně homogenní státy Václav  Chyský
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce