21. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2007

Filipova demagogie

Reakce na článek Vojtěcha Filipa "Jahnovo pozdní přiznání"

Pomineme-li určité implicitní osobní narážky předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na osobu Martina Jahna (resp. i na jeho předchozí působení), zaměříme se na obsahovou stránku věc, píše student ekonomie David Hlušička:

Dedukce o levnější pracovní síle na východ od nás je správná, avšak nikoliv informace o přesunu "mimo dosah eurounijních norem". Proč přesun mimo dosah eurounijních norem? Tyto eurounijní normy, pokud tedy vejdou v platnost, budou muset být splněny u každého automobilu importovaného na trh v Evropské unii. Tato norma tedy nepostihne pouze evropské, ale i americké nebo asijské výrobce, kteří dovážejí své vozy do EU.

Úvahy Vojtěcha Filipa nad "rodinným stříbrem" České republiky zdají se být poněkud scestné. Nebyla to právě strana předcházející současné KSČM, která za několik desetiletí trvající silnou podkapitalizací tohoto sektoru (a nejen tohoto) a špatnou diverzifikací odbytového trhu způsobila problémy po rozpadu komunistického režimu? Ano, určitým problémem byla i ztráta východních trhů, ale to i nadále potvrzuje teorii o špatné diverzifikaci odbytu.

S čím se dá naopak souhlasit, je fakt, že současné hospodářství ČR bude nadmíru závislé na automobilovém a jemu přidruženém průmyslu (po otevření automobilky Hyundai v Nošovicích).

V zájmu vlastního přesvědčení hájí Vojtěch Filip myšlenku, že těmto manažerům zahraničních společností nezáleží na životě lidí, kteří v jejich továrnách vyrábějí hodnotu. Určitě je na místě domněnka, že se na trhu nesetkáte s firmou či společností, která by upřednostňovala cizí zájem před zájmem svým. Tak praví suchá teorie. Avšak v žádném případě se nejedná o jednostranný vztah majitelé-zaměstnanci ale strohá úvaha, že by tito majitelé a řídicí pracovníci neměli milionové či mnohamilionové zisky bez těchto zaměstnaných lidí je relevantní jako úvaha, že bez těchto majitelů a manažerů zahraničních firem by tito lidé neměli mnohdy vyšší než průměrné platy v oboru.

Adam Smith činnost vystihl přesně:

"Není to laskavost řezníka, sládka nebo pekaře, které vděčíme za to, že máme svůj oběd, nýbrž zřetel k vlastním zájmům. Nespoléháme na jejich lidskost, ale na jejich sebelásku, a nezdůrazňujeme jim naše potřeby, ale výhody, které plynou jim."

Dalším diskuse hodným výrokem je "Boj o Zákoník práce dokazuje, že i tady jde na prvním místě o zisk. Každá uzákoněná práva lidí práce tento zisk omezují." Naopak firmy se chovají sociálně a solidárně ke všem občanům, pokud chtějí "lepší" pracovní právo pro všechny. Regulovaný pracovní trh EU je důkazem, že nadměrná ochranářská politika nezaměstnanost zvyšuje, a tím, kdo to nakonec odskáče, bude právě ten demotivovaný dlouhodobě nezaměstnaný, na kterého se při přídělu nedostalo.

Bývá těžké nepodělit se s veřejností o stanovisko, zvláště pak v situacích, kdy je společnost klamána a dezinformována.

Ačkoliv slova jako "Česká republika by měla být ráda právě za tyto zahraniční firmy a jejich kapitál" nezní mnohým uším zrovna libozvučně, je to skutečnost. Přes problémy počátku devadesátých let je Česká republika v současné době jednou z nejvyspělejších ekonomik nově přistoupivších států Evropské unie. A nemalou měrou se na tom zasloužil právě zahraniční kapitál (ačkoliv mnohdy za vysokou cenu podpory zahraničních firem od státu na úkor firem domácích).

                 
Obsah vydání       21. 2. 2007
21. 2. 2007 Irák: Peklo na zemi Jakub  Rolčík
21. 2. 2007 Italský premiér Romano Prodi odstoupil
21. 2. 2007 Britská vojska "budou stažena z Iráku do konce roku 2008"
21. 2. 2007 Blair ve středu "potvrdí rozvrh stažení britských vojsk z Iráku"
21. 2. 2007 Čelní mezinárodní podnikatelé vyzývají ke snížení emisí CO2
21. 2. 2007 Austrálie se rozhodla zlikvidovat veškeré tradiční žárovky
21. 2. 2007 Evropská unie dosáhla dohody ohledně snižování emisí
21. 2. 2007 Opočenský, Svoboda a nevinný drogový dealer František  Schilla
21. 2. 2007 Libye: odlišné vnímání a odlišné skutečnosti Egon T. Lánský
21. 2. 2007 Mystifikace!
21. 2. 2007 Americký radar pro Českou republiku nyní na Aljašce
21. 2. 2007 Rakety, rakety, hejbejte se... Břetislav  Olšer
21. 2. 2007 Ochrana před klimatickými změnami, aneb Že by se politikové dali poučit? Uwe  Ladwig
21. 2. 2007 Sledování televize vede k tělesné i duševní degeneraci
21. 2. 2007 Philip Morris nebude muset platit odškodné 79 ,5 milionů dolarů
21. 2. 2007 Vězni v zálivu Guantánamo nemají právo předložit případ svého věznění americkým soudům
21. 2. 2007 Al Gore má dostat čestný doktorát za svůj film Nepohodlná pravda
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Komentátor nemůže být objektivní Daniel  Veselý
21. 2. 2007 Nový šéf české kulturní asociace v New Yorku
21. 2. 2007 Filipova demagogie
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Uniformy do škol František  Augusta
21. 2. 2007 Vojenská globalizace? Adalbert  Krims
20. 2. 2007 Antabus pro léčbu rakoviny? Boris  Cvek
20. 2. 2007 Antabus vs. rakovina - nové řešení?
20. 2. 2007 Léčba disulfiramem je složitá věc Petr  Wagner
20. 2. 2007 Britské zdravotnictví platí příliš mnoho za některé léky
21. 2. 2007 Kdy se přestane tisknout Respekt? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Jestliže tě uchvátí, zahyneš, aneb veřejnoprávní televize "informuje".
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Archivní svědectví: Tvrdík chtěl smlouvu s Američany podepsat už v roce 2002 Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Odložená smrt Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 2. 2007 Proti smrtící logice neoliberální globalizace
20. 2. 2007 Zelený oportunismus Oskar  Krejčí
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce