24. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 11. 2006

Klement Gottwald a Jiří Dolejš

Reakce na článek Jiřího Dolejše ""Gottwald -- padouch nebo hrdina?"

Na článku Jiřího Dolejše o K. Gottwaldovi je sympatické, že Dolejš připouští některé zločiny Gottwaldovy éry. Pozornost, kterou Dolejš věnuje předúnorové Gottwaldově minulosti, je svým záběrem v silném rozporu s několika zmínkami o tom, co se dělo po roce 1948. Ale to je právě podstatné. Gottwald ovlivnil československé dějiny nejvýrazněji právě jako vedoucí činitel procesu zničení Masarykovy a Benešovy tradice demokratického státního uspořádání.

Dolejš chválí Gottwaldovu éru těmito slovy: "Zemřel tak muž, který zavedl v Československu režim, jenž nabídl lidem celou řadu sociálních jistot, dokázal provést razantní industrializaci a vyrovnat rozdíly zaostalé východní části země." To vypadá tak, jako by před rokem 1948 náš stát byl zaostalý a jako by jen díky komunistům zažil industriální rozkvět a sociální jistoty. Československá republika patřila ovšem před nástupem komunistů ke státům, které měly ve srovnání s evropským průměrem vynikající postavení zejména před válkou, ale i po válce. Sociální reformy by tu jistě proběhly za asistence demokratické levice i bez komunistů (tak jako proběhly v Rakousku či Německu, státech ve srovnání s Benešovou republikou velice zaostalých, které nás ovšem díky svobodnému společenskému a ekonomickému vývoji drtivě předběhly) a náš průmysl, naše společenské a vědecké elity by nemusely hromadně utíkat před tyranií či hynout v komunistických lágrech, v uranových dolech atd., nýbrž sloužily by přirozenému rozvoji naší společnosti. Československá republika po čtyřiceti letech vlády komunistů vypadala jako šedivý, odrbaný bankrotář bez invence, plný pokrytectví, strachu a ponižování. Byla státem, který v padesátých letech vyhnal, pozavíral a zdecimoval své elity, státem, který se po srpnu 1968 definitivně uzavřel do šedivých lží, do konečného úpadku a bezduchého živoření.

A to je to, co Jiří Dolejš nezmiňuje. Gottwald po svém nástupu k moci nebyl zodpovědný jen za pár excesů na levicových politicích (Horáková, Kalandra, Slánský), nýbrž spolu s celým vedením KSČ i za to, že tu byli mučeni, popravováni a zavírání v monstrprocesech lidé, jako byl Heliodor Píka, lidé z prostředí církví a univerzit, lidé z nejrůznějších nekomunistických společenských organizací, lidé, kteří se proslavili svým statečným bojem proti nacismu v západních armádách atd. atd. Gottwaldova éra je érou likvidace svobody tisku, svobody podnikání, je érou pronásledování inteligence a kultury , je érou vzniku Státní bezpečnosti, organizace, jež se inspirovala v Gestapu, je érou potlačení nezávislé justice, érou ideologizace školství, érou nenávisti k soukromému vlastnictví a zejména také k sedlákům, z nichž mnozí byli za lnutí na rodových polnostech zavíráni, mučeni a nuceně vystěhovávaní. Gottwald uvrhl Československo (na rozdíl od šikovné politiky Rakušanů) pod přímý vliv SSSR, jehož satelitem, ba spíše kolonií jsme byli až do roku 1989.

Gottwald ztělesňuje brutální, krvavé popření všech hodnot, které musejí být demokratovi svaté, má-li být demokratem: popřením právního státu, základních svobod, popření plurality a práva na vlastnictví, popřením elementárního smyslu pro pravdu a lidskou důstojnost. Jiří Dolejš se snaží ve svém článku pro Britské listy zkreslovat historii, jak to komunisté vždycky a velmi dovedně činili, a tím se hlásí ke své komunistické identitě komunistickým, čili zcela hanebným způsobem. Hlásí se ke Gottwaldovi a k popření demokracie jako takové. Sapienti sat.

                 
Obsah vydání       24. 11. 2006
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka
26. 11. 2006 Smrt ruského špiona spojena s krádežemi jaderného materiálu
25. 11. 2006 Smrt ruského špiona: Vážné zdravotní riziko veřejnosti
26. 11. 2006 Říjen 2006: rekordní čtenost stránek Britských listů
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
24. 11. 2006 Verdikt Etické komise Syndikátu Novinářů ČR o 11. září - aneb blažené rozjímání v klokaním vaku MFD Michal  Brož
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
24. 11. 2006 Na hlubinách František Emanuel Zelenka
24. 11. 2006 Bývalý pracovník KGB zemřel v londýnské nemocnici
25. 11. 2006 Maji ženy povinnost chlapům vařit? Lenka  Vytlačilová
26. 11. 2006 Autorské dílo a právo ho vlastnit Alexandr  Vojta
23. 11. 2006 Mediální monopoly narážejí na společenskou potřebu sdílení kultury Štěpán  Kotrba
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
24. 11. 2006 Nejde o pár korun, jde o princip
24. 11. 2006 Tvůrčí činnost managementu, anebo nutnost kontroly Uwe  Ladwig
24. 11. 2006 "Když umíral Říman ve svém domě, přijal nejstarší syn v jeho polibku jeho vydechnutí a zavolal jej jménem" (conclamatio) Jan  Paul
24. 11. 2006 Nelze morálně apelovat se zkreslenými informacemi Petra  Procházková
25. 11. 2006 Jiří Karas jedná jako zákoníkové a farizeové Boris  Cvek
24. 11. 2006 Zajímavá pivní matematika Jan  Hošek
24. 11. 2006 Vypalování: Když mám předplaceno Jan  Bláha
24. 11. 2006 Gottwald -- padouch nebo hrdina ? Jiří  Dolejš
24. 11. 2006 Klement Gottwald a Jiří Dolejš Boris  Cvek
24. 11. 2006 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc už napadl i reklamní textaře Štěpán  Kotrba
24. 11. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. listopadu 2006
24. 11. 2006 Máj Alex  Koenigsmark
23. 11. 2006 Názor dne Oldřich  Průša
23. 11. 2006 Jiří Karas napadl novinářku z BBC
23. 11. 2006 Kdo je "hlasatelka z BBC" Jenni Murray
23. 11. 2006 Jenni Murray Britským listům
23. 11. 2006 Čtyři závažné otázky Petr  Wagner
23. 11. 2006 Sebevražedné sesterstvo Petra  Procházková
23. 11. 2006 Lief hebben -- mít rád Meike  Snijder
23. 11. 2006 Lief hebben Meike  Snijder
22. 11. 2006 Manžel a manželky
24. 11. 2006 Srovnání antikomunismu s nacismem je primitivní
22. 11. 2006 Labyrint revoluce byla propaganda jak za Husáka Peter  Dinuš
22. 11. 2006 Nemohu uvěřit v existenci dopisu soudců! Stanislav  Křeček
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce