30. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 10. 2006

ZELENÉ LINKY PRAHA-BRUSEL

Vývoj vztahů českých a evropských zelených

Vztahy mezi Evropskou federací mladých zelených a českými Mladými zelenými

V době začínající opojné svobody i nově angažovaná "zelená" mládež, probuzená k aktivitě teprve po roce 1989, mířila raději na happeningy, demonstrace a do přitažlivých "přímých akcí" rozmanitých ekologických hnutí, kde nechyběla romantika a idealismus, než do příliš oficiózní SZ. Na ustavujícím sjezdu SZ v Brně na jaře 1990 tvořili mladí lidé mezi delegáty minimum, stejně jako mezi jejími členy. Mladí tehdy příliš neuspěli při vytváření Klubů přátel SZ na vysokých školách. Až do roku 2000 neměla SZ žádnou mládežnickou sekci jako větší české strany, a prakticky nulové byly celou dobu i její vztahy s mladými aktivisty ekoiniciativ. Děti Země, Hnutí Duha a SZ, to byly dva oddělené světy (Pečínka 2002: 190-194, Vaněk 2002). Federace mladých evropských zelených (FYEG), sdružující od roku 1988 kromě mládežnických sekcí ekologických stran i některá nezávislá ekologická hnutí či levicové skupiny a mládežnické sekce, neměla v Česku žádného partnera.

Občanské sdružení Mladí zelení (MZ) založilo teprve koncem roku 2000 několik členů SZ. Nejaktivnějším byl mladý právník Martin Soukup, dále pak Tomáš Brauner a Zdeněk Hausvater. Část tehdejšího vedení "staré" SZ jako Jiří Čejka MZ podporovala, naopak tehdejší místopředseda SZ, problematický podnikatel Emil Zeman a další se obávali vytvoření "paralelních struktur" v SZ, tajili adresář členů atd. Téměř výhradně v Praze působící MZ měli asi 10 aktivních a 20 pasivních členů, a v tomto počtu fungovali až do roku 2003. Byli přijati do FYEG, a postupně se zapojili do řady mezinárodních seminářů, cyklojízd, letních táborů, přípravy evropských voleb a dalších akcí FYEG, občas přispívali do časopisu FYEG Ecosprinter. Jejich program nebyl příliš radikální, týkal se převážně ekologických témat. Od léta 2002 se MZ připojili k "tmavozeleným", tedy mladým ekologickým aktivistům, kteří přišli do SZ změnit dosavadní staré vedení. Tento vnitřní zápas kapacity MZ téměř vyčerpal. MZ se samostatně přestali projevovat a působili už jen jako jednotlivci v SZ. Po zeslábnutí činnosti jádra MZ v Praze se centrum mladých přesunulo do Brna. Zde novou, asi 10 člennou umírněnou skupinu MZ zorganizoval Jiří Jeřábek, opět s čistě ekologickým programem. A stejně jako v případě pražské skupiny, asi polovina MZ patřila zároveň k SZ, polovina se chtěla profilovat naprosto nezávisle na SZ. Od druhého vnitřního konfliktu v SZ mezi samotnými tmavozelenými, a to mezi okruhem Patočky a Beránka a okruhem Uhla a Bursíka, si MZ tentokrát udržovali odstup. Zatímco od první, pražské skupinky MZ se v roce 2000 částečně očekávalo prolomení bariéry mezi "starou" SZ a ekologickými iniciativami, druhá, brněnská skupinka MZ už působila v situaci, kdy samotná SZ "omládla" a MZ zdůrazňovali svoji samostatnost na straně (Soukup, 28. 9. 2005).

Ve srovnání se silnými západoevropskými organizacemi FYEG vznikly obě skupinky MZ spíše jako menší sdružení přátel v jednom centru, kteří se -- můžeme-li tak usuzovat z podobné struktury některých ekologických nevládních iniciativ - po pár letech vyčerpají a následně vznikne podobným způsobem skupina další. Zatímco většina FYEG je více radikální než vlastní strana, současní MZ se zatím snaží spíše o bezkonfliktnost přístupů i témat a odstup. Mladí ekologičtí radikálové se v případě, že by současný stav MZ přetrvával, tudíž pravděpodobně raději zapojí do akcí organizovaných anarchisty, nenásilní aktivisté do Duhy, Dětí Země či Arniky, a zájemci o ekologickou politiku přímo do SZ. V takto vyplněném prostoru se MZ tudíž zdají být zatím málo postřehnutelní a bez nadějnějších vyhlídek. Časté návštěvy mezi představiteli EFGP a MZ, pobyty českých mladých zelených na seminářích v Západní Evropě a nepřímo i vliv po volbách v červnu 2006 finančně stabilizované SZ s parlamentním zastoupením, těšící se mediální pozornosti, však dává jistou naději i na posílení vlivu MZ.

Závěr: SZ - plnohodnotná součást EGP, ale poznamenaná antikomunismem

Vazby EFGP na "starou" SZ komplikovala nečitelnost a neserióznost SZ, daná odlišným vývojem zelených v rozdělené Evropě. Zatímco západoevropští zelení měli za sebou jako součást otevřené demokratické společnosti pozvolný a plynulý růst ve stabilizované strany s "vyděračským" a některé i s koaličním potenciálem, v postkomunistických podmínkách zelení procházeli sérií opakovaných krizí. V roce 2002 a především po sjezdu SZ na jaře 2003 se vzájemné vazby a spolupráce díky protikorupční, proevropštější a celkově fundovanější aktivitě nového vedení SZ kolem Jana Beránka a Jakuba Patočky zlepšily. Někteří vlivní představitelé EFGP/EGP se však po počátečním váhání začali kriticky vyjadřovat k sektářským praktikám tohoto nového, jimi původně podpořeného vedení. Nakonec některými svými aktivitami v období 2004 / 2005 přispěli k jeho oslabení při volbách do EP v červnu 2004 a pak k jeho pádu na podzim 2005, kdy byl do čela SZ na jejím sjezdu zvolen Martin Bursík. Realističtější skupina kolem Bursíka, sestávající převážně z někdejších "tmavozelených" Patočkových stoupenců, díky vazbám Cohn-Bendit a Horáček na straně EFGP/EGP a Uhl, Bursík, Štěpánek, Kuchtová a Liška na straně SZ, spolupracovala snadněji než předchozí stoupenci stranických trestů a čistek v SZ, což následně ovlivnilo další "zarovnání" SZ podle evropských zelených parametrů.

Odštěpení hnutí Zelení, soustřeďujícího část příznivců sektářské tendence, od SZ v září 2005, se může, byť na výrazně, odrazit i v evropské zelené politice. Patočkovo hnutí Zelení už po svém ustavení přišlo s kritikou Bendita. Postup Zelených na mezinárodní scéně by nejspíš kopíroval postup v Česku -- tedy zaměřit se na pestrou paletu účelových spojenců, a s nimi se pak pokoušet vytvořit v EGP jakési druhé zelené centrum či alespoň "získat body" na úkor centra prvního. V Česku je deklarovaným cílem Zelených nyní především apelovat na mladé zelené voliče. To se dostalo do rozporu s přitažlivostí ráznosti a mesianismu hnutí Zelených pro některé ekologicky orientované stoupence krajní pravice, a zároveň s nakonec nerealizovanou snahou Zelených vytvořit k parlamentním volbám 2006 společnou "volební stranu" s pravicovými malými stranami soupeřícími dnes s hegemonní, konzervativně neoliberální Občanskou demokratickou stranou (ODS).

Na evropské úrovni ovšem asi nepůjde Zeleným o propojení se sdružením Světové ekologické strany (WEP) , ale spíš o hledání spojenců uvnitř EGP a G-EFA, využitelných proti Cohn-Benditovi, jehož neformální lídr Zelených Patočka chápe nejspíš jako spoluviníka svého "evropského" neúspěchu. Beránek a Patočka už v minulosti využili nebo alespoň zaregistrovali pnutí mezi okolím Cohn-Bendita a některými finskými, maďarskými a lotyšskými zelenými, dalo by se tedy očekávat jejich "napojení" na tyto spory a jejich další zužitkování. Zelení také mohou využívat některých kontaktů Patočky a Beránka u amerických zelených a jejich známosti s někdejším prezidentským kandidátem Ralphem Naderem. Dosáhnout výraznějšího vlivu v evropském prostředí EGP a G-EFA se Zeleným nejspíš kvůli jejich mesianistickému, černobílému a ráznému stylu nezdaří a zůstanou "akční" pouze v českém měřítku, respektive ve dvou regionech, kde mají oporu -- především v Brně a Praze, kde některé osobnosti z okruhu Zelených mohou uspět v komunální či regionální politice a nebo v senátních volbách. Jakkoliv zůstane hnutí Zelení marginální, zůstává jejich neformálnímu předákovi v rukou vlastní sdělovací prostředek s určitým vlivem v intelektuálních kruzích, týdeník Literární noviny, které otiskují i delší rozbory zelené politiky u nás a ve světě.

Jisté další rozvíření polemik ohledně vztahů českých a západoevropských zelených přineslo zapojení SZ (která dosáhla v parlamentních volbách v červnu 2006 za 6,3 % hlasů celkem 6 poslaneckých mandátů) do povolebních jednání s pravicovými stranami ODS a KDU-ČSL. Cohn-Bendit i další západoevropští lídři zelených výsledek SZ uvítali s nadějí, že SZ bude inspirovat i další ekologické strany v regionu. Europoslanec Horáček uvedl, že z evropské úrovně se nebude nikdo plést české SZ do jejich případného jednání o účasti v té či oné koalici, protože každá strana je autonomní a sama si určuje, jak bude postupovat podle specifických domácích podmínek. Vyslovil však názor, že ODS by v případné koalici musela změnit svou politiku proevropským směrem. (ČTK, 4.3. 2006).

Jisté rozdíly mezi SZ a evropskými zelenými na nižší úrovni byly patrné z některých neoficiálních blahopřání části západních zelených, kteří SZ gratulovali k celkovému vítězství české levice (!!) (ČSSD, KSČM a SZ obdržely v 200 členné sněmovně celkově 106 mandátů). Bursíkovo vedení SZ, které na podzim 2005 odmítlo spojenectví s pravicí, tedy začalo jednat s tolerancí evropských zelených o účasti na pravicové vládě, a neoficiální předák Zelených Patočka, který na podzim 2005 alianci SZ s malými pravicovými stranami doporučoval, naopak nabádal ke spolupráci SZ s ČSSD a na evropské zelené se obracel s dotazem, jaké mají k nevídanému postupu SZ s ODS stanovisko.

Nepřijatelnost problematické KSČM pro demokratické politické strany včetně SZ tak i přes téměř dokončenou přeměnu SZ (myšleno v linii mimoparlamentní nefunkční strana -- mimoparlamentní funkční strana se sektářskými rysy -- funkční parlamentní strana) ukazuje, že ne úplně vše bude v české zelené politice v blízké budoucnosti probíhat podle schémat obvyklých v západní Evropě (kde zelení považují vzhledem k odlišné historii za naprosto nepřijatelné spíš jakékoliv kontakty se stranami krajní pravice a s komunisty částečně spolupracují) a že tudíž i vývoj vztahů mezi SZ a EGP nebude postrádat dynamiku, byť už oproštěnou od někdejších tvrdých excesů.

Celý text, z nějž pochází tento upravený úryvek, vyšel v Politologickém časopisu č. 3 / 2006 na str. 334-348. Dokončován byl v červnu 2006.

                 
Obsah vydání       30. 10. 2006
30. 10. 2006 160 bilionů Kč: To je cena, jíž bude muset uhradit svět, pokud nezačne bezodkladně bojovat proti podnebným změnám
30. 10. 2006 Britská vláda se dohodla s Al Gorem, aby v Americe přesvědčoval o nutnosti boje proti klimatickým změnám
30. 10. 2006 Ivan  Brezina
30. 10. 2006 Brezina obětí manipulace?
30. 10. 2006 USA: Bouře, která by mohla vést k porážce Republikánů
30. 10. 2006 Brazílie: Lula jako vítěz, Colgate a kandidát X Josef  Mikovec
30. 10. 2006 Bulharsko: zvolen byl dosavadní prezident
30. 10. 2006 Bitva o Kongres používá špínu
30. 10. 2006 Potůček a jeho Dolina pod Tatrami Štěpán  Kotrba
30. 10. 2006 Verejnoprávne médium považujem za najprofesionálnejšiu formu mediálnej inštitúcie Radim  Hreha
30. 10. 2006 Německo se právem rozčiluje - ale je z toho zase jednou kšeft Uwe  Ladwig
28. 10. 2006 Michael  Marčák
30. 10. 2006 Vyhnanství Jiří  Karásek ze Lvovic
30. 10. 2006 Předvolební Nikaragua Lubomír  Molnár
30. 10. 2006 Gruzie na křižovatce zájmů Ruska a USA Jiří G. Müller
30. 10. 2006 Srbsko změnilo ústavu: Kosovo "nedílnou součástí Srbska"
30. 10. 2006 Z jiného světa: Rocková hvězda zkřížená s filosofem Bohumil  Kartous
30. 10. 2006 Další volební podraz ČT 1. Jak dlouho ještě? Stanislav  Křeček
30. 10. 2006 Říman vol'aaký zmätený? Jiří  Havel
30. 10. 2006 Venezuela versus Guatemala: Kdo obsadí místo v Radě bezpečnosti OSN? Simone  Radačičová
30. 10. 2006 Hlasování o základnách - chybělo více než jeden hlas Štěpán  Kotrba
30. 10. 2006 Referendum ke smyslu referenda blíž
29. 10. 2006 Britské listy v ráji konzervativní inteligence Martin  Šaffek
29. 10. 2006 Strana zelených -- B skupina ODS Milan  Valach
29. 10. 2006 Jak se klišé stane mantrou Jiří  Pehe
29. 10. 2006 Chataři a chalupáři Pavel  Kopecký
29. 10. 2006 Co je dovoleno Jupiterovi, není dovoleno dobytku! Miloš  Dokulil
30. 10. 2006 Vývoj vztahů českých a evropských zelených Pavel  Pečínka
30. 10. 2006 Rozčilení není program František  Schilla
30. 10. 2006 Zvýšení poctivosti Wenzel  Lischka
30. 10. 2006 Ruští vojáci vzkazují kanadským: Máme s vámi soucit Miloš  Kaláb
29. 10. 2006 Klaus: Občané si přejí, aby politici jednali konstruktivně a aby jejich soupeření nevedlo k nesmiřitelnému dělení společnosti Václav  Klaus
28. 10. 2006 Kubiceho denunciační prefabrikát: volby skončily, proboha zapomeňte Štěpán  Kotrba
27. 10. 2006 Soudní proces proti Viktoru Koženému v New Yorku
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006