23. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Luiz Inàcio Lula da Silva
23. 10. 2006

Brazíle: budou volby. Opět.

Druhé kolo prezidentských, a v několika státech Brazílie i guvernérských voleb - tam, kde žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu - bude 29. října. Na ulicích hlavního města Brasilia je dosud vcelku klid, předvolební bujaré bujení zatím nenastalo, jen sem tam nějaká vlajka, sem tam nějaká aktivní skupinka a auto plné jásavců. Trochu živěji je ve středu města a hlavního autobusového nádraží a v pátek to vypučí po celé Brazílii i Brasilii. Ovšem v televizi jsou prezidentští kandidáti Luiz Inàcio Lula da Silva, řecený i oficiálně Lula a Geraldo Alckmin nejméně stejně tak často jako CocaCola, krém na holení nohou, nejvýhodnější kreditní karty a jiné symboly kulturních kvalit prací polidštěné opice.

V "brazilštině" se slova propaganda užívá jednak ve stejném smyslu jako v Česku, ale také ve smyslu reklama. Což je kromobyčejně výstižné. Pokud je třeba rozlišení, které je podle mne nepodstatné; říká se propaganda politická či propaganda obchodní. Takže propagandy obchodní i politické reklamy je dostatek. Masmédia trvají na tom, že dle průzkumu veřejného mínění Lula vede o 12 %, a to má číslo kandidátky 13, což politologové a komentátoři - a doufám, že i voliči - přehlédli.

12. října byl církevní a státní mariánský svátek Nossa Senhora da Aparecida. Soška Černé Panny Marie, tedy Zjevení (nezapomněl-li jsem správnou církevní češtinu), je ve městě Aparecida, ve státě Rio de Janeiro.Oba kandidati i ti okolo se pochopitelně obřadů církevních i státních zúčastnili. Lula, katolík sociální i Alckmin, katolík asociální. Brazílie je největší katolická země a role církve svaté římskokatolické je významná. A pochopitelně není jen náboženská, ale zjevně nelze říci, ze je mimo jiné i náboženská. V historii i kultuře Brazílie znamenala a znamená hodně.

Vedle katolicismu jsou tradičním náboženstvím části Brazilců také macumba a candomblé. Dosti a tradičně je rozšířen spiritismus v různých podobách a theosofie. Nyní proniká nezanedbatelně protestantismus, šmrncem, programováním i účelem povětšinou amerikánský. Gramsci a Leo Strauss, jasně!!! A Brzezinski v bleděmodrém, o tom jsem se už zmiňoval.

The United States remains the dominant force of culture production-homogenizining the experience of 90 to 95 percent of the world's people through music, movies, and other cultural outlets.

Antonia Darder : Reinventing Paulo Freire: A Pedagogy Of Love,
Westview Press, leden 2002, ISBN 0813391059

V televizi kazatelů míra natřesená, neúměrná počtu sledovatelů, inu jsou za tím prašule; a kačky ani rublíky to nebudou. Dolar je náboženstvím ekumenickým. Ostatně Ježíš měl také pokladníka, jmenoval se Jidáš, že áno. Ti kazatelé a jejich kázání jsou úrovní hodně nad tím, co lze vídat na amerických televizních kanálech. Posluchači také. Zatím z toho nečouhá politika, jako třeba u Pata Robertsona, a nebo trapně zjevný finanční zájem, jako u některých jiných. Jsme teprve na začátku. Brazilský katolicismus je ovšem katolicismus brazilský... Prakticky, jak ukazuje každodennost i kultura, asi méně zatížen typickým a-morálním legalismem a esenciální i účelovou sexuální patologií... A ne vždy a všude byl opiátem chudiny.

V Brazílii bylo silné hnutí základních křesťanských komunit, teologie osvobození, pedagogiky utiskovaných (Pedagogy of the Oppressed v angličtině, pedagogia do oprimido v mluvě domácí), část hierarchie pro, část spolu s oligarchií, tedy proti. Poté 20 let vojenské diktatury a rozdíly se vyhrotily do krajnosti, spojenectví šavle a kropáče, čili purpuru a lampasů na straně jedné a odboj na straně druhé. Známý i mimo Brazilii byl kardinál Don Elder Cámara, katoličtí guerillos, méně už bylo známé odborové hnutí a strana PT. To byla Lulova velká doba. Připomeňme, ale nezaměňujme v této souvislosti polskou Solidarnośc a Walesu... . Řím pro uklidnění - od doby papeže Lva XIII - čas od času pouští do oběhu úsměvné, tzv. sociální encykliky, které radí, jak by se mělo, kdyby se mohlo. Jak by se mohlo odstranit nejhorší zlo kapitalismu, aniž by se poškodil samotný kapitalismus a kapitalisté. Apel na morálku, dobrá srdce magnátů, dětinskou úctu a poslušnost ze strany dělníků a nějaká ta kosmetika nikoho neurazí. Některým biskupům se i toto zdálo být přespříliš radikální. Skutečně není míněno jako černý humor nebo konstatování, pouze dobově nevyhnutelné nezbytnosti tvrzení, obsažené v encyklice Rerum Novarum.

Kapitál potřebuje práci a práce potřebuje kapitál

Finta a morální kýč, tehdy pouze jen tiskem nebo z kazatelen, později pak i přes rádio a dnes už i telku. Připomínám zde na téma morálního kýče velmi dobrý článek Martina Škabrahy Honza Pavel Superstar.

Martin Škabraha: Honza Pavel Superstar ZDE

Jan Pavel II. šel v kritice kapitalismu o něco dál, nežli jeho předchůdci. Ale ne dost daleko, aby to někomu mohlo vadit. Jak řekl Helmuth Schmidt: "Čistota jeho ideologického učení nenabízí chudým žádný chléb". Čistota? V Brazílii tedy svého času proti těm, kteří nepochopili, nastoupila jednotná fronta uniforem a sutan. Těch, které pochopily, ne tedy všech uniforem a ne všech sutan, a pochopitelně ne všechny byly brazilské. Pobaví i poděsí výrok jednoho preláta že: "Evangelium se nešíří (nebo neuskutečňuje?) se samopalem v ruce". Předpokládal, že všichni si poslušně sedí na vedení?

Církev prototyp a Církev - máti autoritářství a totalitarismu je vždy vlídná a vstřícná vůči služebným diktaturám. A tak má pochopení, i když khaki horlivost potrefí, koho nemusela. Tedy i biskupa, kněze či jeptišky. Kdyby Popieluszko byl Brazilec (neřkuli občan menší latinskoamerické země) v době vojenské diktatury, asi bychom o něm moc neslyšeli. Doporučuji Noama Chomského, především "Washington Connections and Third World Fascism" . Knihu, kterou nebylo snadné vydat.

Noam Chomsky, Edward S. Herman: Washington Connections and Third World Fascism
The Political Economy of Human Rights: Vol. 1

South End Press, únor 1979, ISBN: 0896080900

Noam Chomsky, Edward S. Herman: After the Cataclysm
The Political Economy of Human Rights: Volume II

South End Press, říjen 1979, ISBN: 0896081001

Doporučím i Jamese Petrase a další...

James Petras and Morris Morley, Latin America in the Time of Cholera
Electoral Politics, Market Economics and Permanent Crisis
New York, London, Routledge, 1992, ISBN 0415905362 ZDE

Dennis Smith, Rudy Nelson: Globalist Perspective 4. 2. 2004: Fear and Faith in Guatemala

"in dictatorial developing countries, the modern surveillenceis used to compile death lists. For examle, in Guatemala, where tens of thousends of civilians are killed each year, thanks to the support of the us, the systems contains computer fies on all "unsuitable persons, some of them selected for assassination."

The Globalist ZDE

Prof. Dr. Emil Vlajki, Sarajevo University : The New Totalitarian Society and the Destruction of Yugoslavia
ISBN 0921252943 Preface: Osvaldo Croci and Brian K. MacLean. Ottawa: Legas, 1999

Doporučuji, i když už překonané, následující:

Nicky Hager: Exposing the Global Surveillence System
in: Covert Action Quarterly No. 59, zima 1996-97
e-book Secret Power

Mirror nedostupného obsahu Exposing the Global Surveillence System ZDE

Kendall Clark: Noam Chomsky, Latin America: From Colonization to Globalization ZDE

Noam Chomsky: Latin America: From Colonization to Globalization, Ocean Press, Melbourne 1999, ISBN 1876175133

"Noam Chomsky continues his unflinching examination of US foreign policy, focusing, in this new book, Latin America: From Colonialization to Globalization, on the history of US "relations" with Latin America. Consisting of interviews, speeches and papers on Latin America over 15 years, Chomsky's new book is an excellent introduction to the history of US intervention in Latin America."

James Petras: Latin America, the EU and the US: The New Polarities, 22. 5. 2006 ZDE

Byl to dřívější Vrchní Velký Inkvizitor - tedy srozumitelně "šéf přes ideologii a kádrování" a nynější papež Benedikt XVI., kdo provedl prověrky a čistky i v Brazílii, aby nebylo pochyb, jak to s tím sociálním cítěním a hlavně konáním má být. Z církve němých a hluchých, neboli jak je to v theologické mluvě z církve učící a slyšící udělal církev hluchoněmých. Hranice mezi plutokracií a theokracií jsou ještě více zneviditelněny uvnitř jediné megastruktury. Jeden katolicky rozhněvaný, nemladý a tradicionalistický muž říkával nehezky: "Udělali z Církve Ovčárnu". Ovčáci, čtveráci... i tu čočovičku.... Posouzení s kritikou ponechávám těm, kteří jsou prvkem stejné množiny. A myslím si své.

Jásot a veselí

Brazilské karnevaly jsou známy, při nich úřady z pochopitelných důvodů rozdávají zdarma kondomy. To se mnohým bezohledným fridolínům a nezodpovědným rozkazovatelům a usmerňovatelům, především vatikánským, nelíbí. Na téma "církev, kondomy, AIDS" bylo ostatně v Britských listech také něco do diskuse, takže není třeba to rozvádět.

Katolická církev jako TÉMA BL

p>Papež si je také vědom vážnosti a důsledků nauky o křtu, a tak znovu potvrdil, že zemřelé nepokřtěné děti nebudou spaseny, tedy nepřijdou do nebe. Učilo se kdysi dokonce, že budou trpět věčně v pekle. Jeden dominikán, kterého jsem od vidění znal, psal, že to tedy sotva, že ovšem odsouzena tato nauka není. Alespoň tehdy nebyla. Že to nemá vztah k tématu? Má.

Levice a levice

V Česku může být Lula považován za člověka levice. Jméno a symbol partaje pak mohou vyvolat dojem, že jde o nějaký reformovaný (= sametový) komunismus. Tak to je hodně daleko od pravdy. Lula je ze strany skutečné radikální levice tvrdě kritizován.

José Arbex Jr.: E agora, José? ZDE

Ação Popular Socialista ZDE

Někteří jej berou pouze jako menší zlo, někteří dokonce ani ne jako menší, ale pouze jiné zlo, a jeho stranu PT téměř jako další Outer Party.

Sociální demokrat Alckmin, který není ani sociální ani demokrat, chce jednoznačně bezohledný neoliberalismus, a dusledný výprodej Brazílie, který posílí její neo -koloniální status v rámci Světové Monetokracie. Také není jisté, jemně řečeno, zda v případe úplné privatizace státní společnosti Petrobras, by mohly být uskutečněny některé významné projekty, kupř. s Venezuelou a Argentinou, které si USA nepřejí.

Folha de São Paulo, 18.10.2006: FHC cria confusão ao falar de privatização da Petrobras ZDE

Dosavadní dohody a spojenectví (Čína, Indie, Rusko, Jižní Afrika atd.) by nepochybně byly zrušeny, ať už de jure nebo de facto, a možnosti oslabení unilateralismu a kulturnìho imperialismu opět oddáleny.

The Globalist - Roman Schmeman: The New Geopolitics of Latin America ZDE

Socialist Register 245/2005 - Varda Burstyn: The New Imperial Order Foretold ZDE

Pořád je odkud utíkat, .... . ale už není kam.

Buďme optimisté. Čekejme ... to nejhorší.

Jiri George Sedivy

Tyto citáty jsou z rukopisu připravované knihy filosofa, naštěstí známého jen úzkému okruhu krajanů a domorodých harvardů z blízkého okolí. Výrok není míněn pouze v úzkém, geografickém smyslu.

V Brazílii nejde nyní jen o Brazílii. Až do voleb legrace, a pak se uvidí.

Josef Míkovec: Brazílie: Jsme zase u geniálního Gramsciho ZDE

Josef Míkovec: Deníček brazilského pozorovatele ZDE
Josef Míkovec: U nás v Brazílii ZDE
Josef Míkovec: Brazilské zápisky ZDE
Josef Míkovec: Brasilia - pod mostem ZDE
Beat Wehrle: Lula -- začátek nebo konec jednoho historického procesu? ZDE
                 
Obsah vydání       23. 10. 2006
23. 10. 2006 Zrušte ústavu, stačí nám prezident Bohumil  Kartous
23. 10. 2006 Bude nám stát určovat, co si máme myslet? Jan  Čulík
23. 10. 2006 Co Klaus činí, dobře činí Oldřich  Průša
23. 10. 2006 Býk Josef Jaroslav Langer
22. 10. 2006 Zelení nebudou nadšeni, Klaus chce uhelné i jaderné elektrárny Štěpán  Kotrba
23. 10. 2006 Ministr Říman (ODS) chce škodit klimatu výrazně více Miroslav  Šuta
23. 10. 2006 Prověrka nestrannosti BBC v bulvárním provedení Jan  Čulík
23. 10. 2006 Daily Mail: BBC "přiznává, že není nestranná"
23. 10. 2006 Citát dne - včerejšího
23. 10. 2006 Přes 300 zabitých či zraněných vojáků při útoku na americké muniční skladiště v Bagdádu Brian  Harring
23. 10. 2006 Slovensko: Podle ministra obrany je přítomnost v Iráku hazardem a vyhazováním peněz
23. 10. 2006 Nové německé téma, o kterém nikdo nechce mluvit: spodní vrstva Uwe  Ladwig
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
20. 10. 2006 Augiášův chlév po česku Jiří  Jírovec
23. 10. 2006 Brazíle: budou volby. Opět. Josef  Mikovec
20. 10. 2006 Google: Koho zajímá Havel a koho zajímá Bush Štěpán  Kotrba
23. 10. 2006 Vietnam zasahuje proti "podvratnému využívání" internetu
20. 10. 2006 Nejtvrdší a nejšpinavější Štěpán  Kotrba
23. 10. 2006 Byť dnes svetoobčanom Eduard  Chmelár
23. 10. 2006 Slovensko a minimálna mzda: fakty namiesto mýtov Ivan  Špáni
20. 10. 2006 Zpráva o výzkumu organizace Gender Studies Věra  Říhová
22. 10. 2006 Milan Kundera konečně svolil k vydání Nesnesitelné lehkosti bytí v ČR
11. 10. 2006 Vynikající Taneční hodiny v Praze!
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Brazílie a Luiz Inácio da Silva, zvaný Lula RSS 2.0      Historie >
23. 10. 2006 Brazíle: budou volby. Opět. Josef  Mikovec
13. 10. 2006 S Lulom alebo bez Lulu Sergio Iván Moya Mena
10. 10. 2006 Brazílie: Jsme zase u geniálního Gramsciho Josef  Mikovec
5. 10. 2006 Lulu česká média ignorují Karel  Wichs
3. 10. 2006 Výsledky prvního kola brazilských voleb   
2. 10. 2006 Deníček brazilského pozorovatele Josef  Mikovec
30. 9. 2006 U nás v Brazílii Josef  Mikovec
29. 9. 2006 Brazilské zápisky Josef  Mikovec
11. 8. 2006 Brasilia - pod mostem Josef  Mikovec
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
12. 4. 2006 GMO: Brazílie trestá pokusy s GM sójou u národního parku   
6. 3. 2006 Lula -- začátek nebo konec jednoho historického procesu? Beat  Wehrle
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů   
27. 12. 2005 Teológia oslobodenia žije Eduard  Chmelár
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo