12. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 7. 2006

Nový zákon o silniční dopravě může mít významné následky

V poslední době je stálé diskutována nová zákonná norma upravující zejména podmínky provozu vozidel na silnicích ČR a současně zavádí tzv. "Bodový systém", který je jedním z nástrojů k vynucení praktické funkce této normy.

Je zajímavé, že ačkoliv do konce června roku 2006 platící stav vedl k enormnímu počtu nehod a nehod s tragickými či dlouhotrvajícími následky pro jakékoliv uživatele silniční sítě, byla a je o tomto zákonu tak rozsáhlá diskuse.

Stručně lze definovat, že obyvatelstvo se dělí do následujících skupin:

a) Ti kteří normu odmítají zcela.

b) Ti kteří by jí rádi viděli upravenou a zejména "změkčenou".

c) Ti, kteří s ní v zásadě souhlasí.

Na zákon a jeho důsledky se lze ale podívat i z jiného pohledu a to jsou cíle, které má dosáhnout, míní Michal Horák:

a) Snížit počet dopravních nehod všeobecně.

b) V závislosti na bodu a) snížit počet mrtvých, zraněných a lidí s trvalými následky.

c) Přesvědčit celou řadu lidí, že silnice je skutečně dopravní tepnou a při jejím užívání je nutno aby se řidiči chovali chladnokrevně, zkušeně a byli odolní vůči "přezírání" nároků jiných účastníku silničního provozu, (s vědomím, že oni jsou Ti jediní, kteří jezdí správně a proto si mohou ledacos vůči ostatním dovolit).

d) Z předchozího plyne, že zákon má mimo jiné zajistit zcela rovnoprávnou pozici v silniční dopravě uživatelům všech druhů motorových vozidel v rámci definovaných pravidel.

Jaké prostředky k tomu zákon využívá:

a) Určitou úpravu pravidel silničního provozu.

b) Tvrdší tarifikací přestupků, jdoucí až ke ztrátě (zjednodušeně k časově omezenému odebrání řidičského průkazu).

c) Zvýšení pravomocí regulátora (dopravní policie, městští strážníci apod.).

d) Kumulativním opatřením postihující opakované přestupky proti pravidlům silničního provozu (bodový systém s jeho důsledky).

Kupodivu, nikdo nevěnoval pozornost ekonomickému dopadu, který tento zákon zcela určitě přináší:

a) Vlivem dodržování stanovených rychlostních limitů podle charakteru silnic a úpravy dle místních podmínek dojde pravděpodobně ke snížení spotřeby používaných pohonných hmot (benzin a nafta) a to ne v zcela zanedbatelných množstvích -- odhad se pohybuje mezi 0,25 až 0,5 litrů na vozidlo a 100 km. Můžeme předpokládat, že se jedná o snížení řádově asi o 3-4%. Pochopitelně to bude mít za následek snížení tržeb prodejců pohonných hmot a zároveň i výběru spotřební daně o uvedená procenta.

b) Vlivem poklesu počtů menších i závažných dopravních nehod může dojít ke snížení zakázek autoservisů, respektive se tyto zakázky budou také přesouvat od rozsáhlých zakázek k zakázkám středního a menšího typu. Tedy nižší tržby u autoservisů.

c) Při menších rychlostech dochází i k menšímu opotřebení pneumatik, což rovněž ovlivní poptávku po těchto výrobcích a dojde zde rovněž ke snížení tržeb.

d) Je pravděpodobné, že v důsledku omezení havárií, smrtelných nehod , počtu osob s těžkými poraněními a osob s dlouhotrvajícími následky dojde i ke snížení plnění pojišťoven, které by měli ve svých pojistných plánech toto zohlednit.

e) Lidé užívající automobilovou dopravu hromadnou i individuální stráví na cestách o něco více času v důsledku pomalejší ho provozu a jejich čas zejména na dojíždění do práce se prodlouží, což povede k přehodnocení efektivnosti jejich pracovního poměru s ohledem na osobní čas.

f) Co je rovněž nezanedbatelné, sníží se i stupeň opotřebení motorových vozidel a jejich majitelé prodlouží lhůtu jejich obměny, což bude mít vliv i na trh s vozidly, zejména osobními.

g) Snížení spotřeby pohonných hmot rovněž ovlivní stav ovzduší na mnoha místech České republiky.

Tyto faktory zde uvedené mohou nasvědčovat tomu, že někdy výhrady vůči zákonu nemusí pocházet nutně z úst skutečných účastníků silničního provozu -- řidičů,cyklistů, chodců a pod., ale mohou mít svůj původ i jinde a to původ účelový, který vyplývá ze zájmu určitých skupin respektive jim poplatných lobbistů.

Jejich metoda je jednoduchá, ale žel bohu bývá často úspěšná. Již od prvopočátku tvrdě tlačit na různá omezení nebo změkčení paragrafů tohoto zákona aby se potom mohlo říci "podívejme ten zákon nic nevyřešil a počet nehod je zhruba stejný". Kdysi u nás vyšla kniha "Spiknutí kokotů" a tento postup je jejich typickou metodou.

Je skutečností, že určitá forma, respektive "slabý odvar" tohoto systému existoval již v hluboké totalitě a to jako forma kuponu, který byl součástí řidičského průkazu. To snad dnešní oponenti ani netuší a s typicky "českou" dogmatičností" zavrhují to, co platí v řadě zemí EU a přináší to znatelné úspěchy!

Takový zákon, jaký prosadil pan Šimonovský je důležitým zákonem a po odstranění drobných kosmetických vad musí být pro každého řidiče, respektive účastníka silničního provozu přijatelný. Zmařené životy, zranění a invalidé, včetně obrovských materiálních ztrát jsou varující i žalující!

                 
Obsah vydání       12. 7. 2006
12. 7. 2006 Předává ČR nezákonně Spojeným státům soukromé informace o českých občanech?
12. 7. 2006 Znásilnění v Iráku
12. 7. 2006 M. Topolánek vyhrál volby a J. Paroubek mu zatím dělá premiéra Miloš  Dokulil
12. 7. 2006 Čištění policejního stolu po vyhraných volbách Štěpán  Kotrba
12. 7. 2006 Nový zákon o silniční dopravě může mít významné následky
12. 7. 2006 Británie se vrací k jaderné energetice
12. 7. 2006 Partneři v rozděleném světě Oskar  Krejčí
12. 7. 2006 Šíření drbů zakázáno Štěpán  Kotrba
12. 7. 2006 Jak pracují média Josef  Vít
12. 7. 2006 Volby v Rakousku jsou přede dveřmi Richard  Seemann
12. 7. 2006 Zájem o muzejnictví? Spíše provokace Stanislav  Kliment
12. 7. 2006 Semelová podle inspekce nevinná, přesto ji ztrestali
11. 7. 2006 Duhová koalice? Byl by to trik
12. 7. 2006 Ekologické heslo dne: Zabij bobra, zachráníš strom
12. 7. 2006 Limity svobody slova a demokracie Štěpán  Kotrba
12. 7. 2006 Pro Britské listy Eva  Vlčková
12. 7. 2006 Políček Rathovi, dva políčky Mackovi! František  Schilla
12. 7. 2006 Když hoří mozek: Česko jako pervitinová velmoc Zdeněk  Moravčík
12. 7. 2006 Hra na výdrž Oskar  Krejčí
11. 7. 2006 Máme tu jako trvalku nepřekonatelný "duel" Topolánek --- Paroubek?! Miloš  Dokulil
11. 7. 2006 Duhová koalice je nesmysl Jiří  Pehe
11. 7. 2006 Podle federálního soudce mohou USA zadržovat cizince na neurčito Greg  Evans
11. 7. 2006 Irán: Kým sa pravda obuje, lož obehne pol sveta. Jaroslav  Drobný
11. 7. 2006 Zidane, Macek, Kubice Ladislav  Žák
11. 7. 2006 Že by Jiří Paroubek neznal základní platné právní zásady v ČR? Miloš  Dokulil
10. 7. 2006 Má liberalismus v České republice šanci? Jiří  Pehe
10. 7. 2006 Snížit plat a hladinu adrenalinu Bohumil  Kartous
10. 7. 2006 "...voni ty knihy by měly bejt jako chytrý do nějaký teda míry prostě..." Alex  Koenigsmark
10. 7. 2006 Hnědí a zelení: Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka
11. 7. 2006 Nikola Tesla - život plný energie Filip  Rožánek
7. 7. 2006 Karlovy Vary 2006: Příběhy o lidské ubohosti Jan  Čulík
7. 7. 2006 Karlovy Vary: Ztraceno v překladu Ema  Čulík
7. 7. 2006 KVIFF - Lost In Translation Ema  Čulík
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce