20. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2006

Hořící skládky a česká společnost

Pokus o odpověď autoru článku "Hořící skládky jsou symbolem principů naší společnosti".

Článek "Hořící skládky jsou symbolem principů naší společnosti", mně potvrdil mou domněnku, že autor je pravděpodobně velmi dobrý filozof, možná historik, každopádně teoretik, píše Vladimír Mikuša. Člověk znalý praktického života, nemůže napsat, s prominutím, takové hlouposti. Protože nepředpokládám, že by si premiér Paroubek, nebo předseda strany zelených Bursík, našli čas odpovědět na otázky položené autorem, pokusím se o to já. Mimochodem, osobně si myslím, že psát do veřejně přístupných médii o někom slova jako "blahovolně nafouklý", neukazuje na autorovo slušné vychování. Ne, že by se mně osobně premiér Paroubek nějak příliš zamlouval, ale podle mne je to první premiér za dobu 15-ti let budování vyspělého kapitalismu u nás, který méně mluví a více dělá.

K otázce číslo 1:

Napřed si dovolím položit autorovi článku otázku. Byl již někdy na některém hraničním přechodu kde se odbavují nákladní vozidla, jako je např. Rozvadov, nebo Folmava? Nemám na mysli tu část přechodu, kde popojíždí osobní auta a cestující milostivě předloží celníkovi svůj pas, nebo dnes již jen OP.

Doporučuji se podívat do úseku nákladní celnice. Uvidí tam nepřetržitou řadu kamiónů, a to z obou stran. Vstupem do EU jsme docílili, mimo jiné i volného pohybu osob a zboží na území EU. Z toho jednoduše vyplývá, že dnes již český celník nemá ty možnosti, které měl před vstupem do EU. Absolutně není v silách celníků kontrolovat každý kamión přejíždějící hranice.

Takže se v podstatě fyzicky kontrolují jen ty kamióny, kde je nějaké podezření na možnou nekalou činnost. Buď nějakým nevhodným chováním řidiče (já nevím, co vše celníka zaujme na chování řidiče), nebo je předem z nějakých zdrojů získána zpráva o možné přepravě jiného zboží, než je deklarováno, apod.

Na kontrolu možné přepravy drog jsou mechanické pomůcky a cvičení psy. Zatím jsem nikde neslyšel informaci, že by v ČR někdo cvičil psy na výskyt odpadu.

Chtěli jsme volný pohyb osob a zboží? Tak ho máme, se všemi kladnými, ale i negativními prvky.

Dovoz odpadu z Německa je prostě OBCHOD. Všichni víme, že v Německu je likvidace odpadu drahá. Pokud se domluví majitel německé firmy, jenž se touto činnosti zabývá s někým v ČR a najdou dopravce, který vidí až dvojnásobnou sazbu za přepravu, je to jen otázka nabídky a poptávky.

Založit v ČR s.r.o. je otázka 15 dnů. Pronajmout si opuštěné skladiště dalších 15 dnů. Za měsíc-dva je možné skladiště začít naplňovat. Německý majitel ušetřil za likvidaci v SRN, dopravce dostal dvojnásobek přepravného a majitel českého často fiktivního s.r.o. asi na tom také nebude špatně. Všichni jsou spokojeni, až na to životní prostředí. Ale kdo by si s tím momentálně lámal hlavu.

Tím jsme se dostali k otázce druhé. Pane Cveku, kde žijete? V Česku znám tři druhy skládek. První jsou veřejné, ale tam se žádný odpad nevozí, protože tyto jsou většinou pod "závorou": dostat se tam s náklaďákem můžete jen když máte zaplacený skládkový lístek, prostě pro složení dovezeného odpadu jsou nevhodné.

Další jsou skládky "černé". Ty většinou vzniknou tím, že si někdo doma dělá malou stavební úpravu kuchyně, nebo koupelny a pak neví, kam má odvézt vybouranou suť (anebo chce ušetřit za skládkový lístek) tak to naloží na vozík za auto a odveze někam za obec na kraj lesa.

Za dva dny tam přidá vozík soused atd., až vznikne hezká černá skládka, ke které se nikdo nehlásí a zastupitelstvo obce má o zábavu postaráno. Na takovou původně malinkou skládku vyložit kamión dva není žádný problém. Navíc je to zdarma, nikdo nic neplatí, žádné pronájmy, paráda. Jenomže má to jednu vadu, je to opravdu jen pro 1-2 kamióny, ne pro velkou akci. No a jsme u posledního typu, to jsou soukromé skládky vyloženě jen dováženého odpadu.

Toto jsou skládky, které autora i nás asi nejvíce bolí. Jenomže zde je i největší problém jak zabránit jejich vzniku a případné likvidaci ohněm. Uvědomte si, že jde o soukromý majetek firmy, jenž si skladiště pronajala. Nikdo na dveře nevyvěsí velkou tabuli "Zde je uskladněn ilegálně dovezený odpad".

Jak a kdo chce zkontrolovat, co je v pronajatém skladišti uskladněno? Kdo má právo vstupu do soukromého, ohrazeného, uzamčeného objektu bez souhlasu soudu?

Inspektoráty bezpečnosti práce byly zrušeny, nebo jejich pravomoci silně omezeny a policie bez odůvodněného podezření je v podstatě bezmocná. Koho má autor na mysli, že by měl tyto sklady hlídat proti možnému požáru? Veřejná policie, nebo snad veřejní hasiči, nebo místní policie? Nebo nějaká ochranka, kterou si pronajme majitel (nájemce)? Proč by to dělal?

Naopak v jeho zájmu je, aby to pokud možno nikdo nehlídal, protože všichni dobře víme, proč časem tyto skládky hoří. Je to nejlevnější likvidace podobné skládky. Zabránit vzniku takové skládky je velmi těžké a složité, ale hlídat ji, aby ji někdo nezapálil je technicky naprosto nemožné.

Osobně vidím možnou cestu k řešení:

1. Zpřísnit režim odbavování u těch nákladních vozidel, kde je přepravované zboží deklarováno jako "použitý textil" "second hand", "starší nábytek", "použité zboží (obecně)" apod. Tyto kamióny bezpodmínečně fyzicky kontrolovat.

2. V případě zjištění přepravy odpadu, nejenom nevpustit kamión na území ČR, ale okamžitě upozornit příslušný Živnostenský úřad dopravce (ne řidiče, ale firmy). Živnostenským úřadům závazně uložit v takto zjištěných případech bezpodmínečně odebrat koncesi pro provozování veřejné silniční nákladní dopravy.

Aby se předešlo možnostem úplatků, nebo jiné tolerance ze strany ŽO, příslušný ŽO by měl za povinnost o uskutečněném odebrání koncese zpětně informovat příslušnou celní pobočku, kde byl přestupek zjištěn.

3. Posílit pravomoci Inspektorátů bezpečnosti práce (alespoň na úroveň z let 1985). Těmto z jejich centrály uložit úkol zpracovat podrobný plán preventivních prohlídek vytypovaných objektů v jejich obvodu.

4. V případech zjištění uskladněného odpadu v pronajatých halách, skladištích, dvorech apod., činit odpovědného nejen majitele firmy, která si objekt pronajala, ale i majitele objektu. Přece majitel objektu, který někomu nějaký objekt pronajímá, musí vědět, co dotyčná firma tam bude provozovat. Jinak by majitel haly tuto mohl bezproblémově pronajmout na drogovou laboratoř. Majitel objektu mimo jiné odpovídá za technický stav objektu, (elektro-rozvody, plyn, statiku atd.).

5. Majitelům objektů, kde se najde uskladněný odpad a majitelům firem, které odpad nechali dovézt uložit pokuty, ale ne ve výši tisíců korun, ale milionů. Je zajímavé, že v novém zákoně o provozu na pozemních komunikacích poslanci klidně schválí půlmilionovou pokutu obyčejnému řidiči za blbost, když to porovnáme se škodami a problémy s odpady a u těchto případu jsou s uložením vysokých pokut problémy. Když mluvím o pokutách, tak tyto ukládat ne firmě, jako s.r.o-čku, ale majiteli, nebo jednateli.

Bohužel u nás, když někoho celníci na hranicích odhalí, vše odnese pokutou ten poslední co za to může a to je řidič. Mimochodem víte, která skupina pracujících je u nás, hned po zaměstnancích nadnárodních řetězců a vietnamských šičkách nejvíce vykořisťována? Budete se asi divit, ale jsou to řidiči mezinárodní kamionové dopravy (MKD). Kdo nevěří, ať si to zkusí.

6. K tomu všemu rychle přijmout legislativní úpravy. Včera bylo pozdě.

Na závěr jen konstatování k poslednímu odstavci v předmětném článku. Chudák náš občan si zcela oprávněně může myslet, jací jsou ti Němci darebáci. Protože počátek celého problému je tam a ne u nás. Když nebude existovat nabídka ziskuchtivých majitelů německých firem, jenž se zabývají likvidaci odpadu u nich, nebudou existovat dopravci jenž to vozí a čeští chamtivci, jenž chtějí na tom rychle zbohatnout.

Nikdo mi nenamluví, že nakládání desítek viditelně označených českých kamiónů, odpadem u nějaké německé firmy lze utajit. O tom si musí v té firmě štěbetat i vrabci na střeše. (Vlastně vrabci již asi ne. Někde jsem četl, že díky našemu životnímu prostředí v posledních dvou létech vyhynulo až 80% vrabce domácího).

Vladimír Mikuša

český důchodce

                 
Obsah vydání       20. 4. 2006
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo
20. 4. 2006 Zavádějící hlasování esemeskami budeme používat dál, protože se nám líbí!
18. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka Jan  Stern
20. 4. 2006 Tussilago není pelyněk, ale podběl
20. 4. 2006 Hybatelem jsou chamtivost a lenost
20. 4. 2006 V celách smrti ve světě čeká přes 20 000 osob
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?
20. 4. 2006 Kdo je Hu? Oldřich  Průša
20. 4. 2006 O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... Ladislav  Žák
20. 4. 2006 Vlk Elena  Suchomelová
20. 4. 2006 Hořící skládky a česká společnost
20. 4. 2006 Blairův skandál vyplývá z toho, že britský premiér není socialista
20. 4. 2006 Nová Solidarita v Polsku? Jiří  Polák
20. 4. 2006 Rada ČT jednala o volebním vysílání ČT
20. 4. 2006 DNES: Kulatý stůl s kritiky důchodové reformy na Slovensku
19. 4. 2006 Jak dlouho bude trvat, než ČR schválí zákaz kouření ve veřejných místnostech? Jan  Čulík
20. 4. 2006 Bolševická tvrzení Stanislava Křečka
19. 4. 2006 Amerika se setkává s novou supervelmocí
19. 4. 2006 Miliony uprchlíků jsou skryté oběti západní "války proti terorismu", varuje OSN
19. 4. 2006 Pohled na volby 2006 a Írán Michal  Rusek
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?
19. 4. 2006 Aprílová lež redakce Práva Štěpán  Kotrba
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Přibližuje se svět jaderné válce? Mojmír  Babáček
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Bombardování, které by se nevyplatilo
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce