29. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2005

Zatvrdlé cíle žalují

"Snahy o dosažení cílů byly podpořeny dalšími nově vytyčenými cíly..." -- Ne že bych citované větě z internetových stránek Informačního centra OSN v Praze dvakrát rozuměl.

Ve slově "cíli" bych každopádně příště prosil měkké -i-. "Obě -- i když každá s částečně jinými cíly -- chtějí alternativu..." -- Také v článku Volby nepřinesly skutečnou změnu, hrdě vystaveném na internetových stránkách www.pehe.cz, brání žel čtenáři stejná gramatická chyba v dalším spontánním sledování úvah autora. A do třetice: "V souladu s vytýčenými cíly bylo v minulém období pokračováno ve všestranné přeměně ..." (www.genealogie.cz).

Všechny tři uvedené citáty mají kromě nesprávného tvrdého -y- v sedmém pádě množného čísla substantiva "cíl" společný jeden obecný formální rys, který bychom mohli stručně vyjádřit rčením: "Méně by bylo více." Jejich styl je poněkud barokní, mnohomluvný.

Částečně zde omluvit lze snad politického analytika Jiřího Pehe (který, abychom byli přesní, zveřejňuje na internetu sledovaný výraz osmkrát ve formě "cíly" a devětkrát ve formě "cíli", tedy správně). Nesprávné -y- mohl bezděky převzít (takříkajíc "pochytit") z internetových stránek konkrétních politických stran, o nichž v citované větě píše. Instrumentál plurálu "cíly" totiž píší a zveřejňují s tvrdým --y- obě, a jedna z nich tak činí přímo náruživě. Jistě ovšem nikoli z toho důvodu, že by její členové či najatí propagátoři byli méně gramotní než průměr obyvatelstva ČR, ale prostě proto, že daná strana častěji než průměr obyvatelstva (a častěji než ona druhá strana, jejíž počínání analytik rozebírá) používá slovo "cíle" v množném čísle. A tady bude zřejmě jádro pudla!

Ve spojení "dospět k cíli" napíše nesprávné tvrdé -y- ve slově "cíli" jenom málokdo. Jakmile se však slovo "cíl" překlopí do plurálu, rázem je ve stejném výrazu (který se skloňuje podle vzoru "stroj", tedy v dotyčných tvarech jedině s měkkým --i- na konci) chybovost v průměru (sledováno podle výskytů na internetu) zhruba padesátiprocentní! (Jestliže se jakýkoli politik na svých osobních internetových stránkách dopustí zmíněné gramatické chyby všehovšudy jednou či dvakrát, pak klobouk dolů před ním! Takových je opravdu velice málo.) Hotovou spoušť působí zejména instrumentál termínu "vytyčené cíle/vytýčené cíle". Čímpak to?

Přihořívá, přihořívá!, chce se zvolat nad sentencí poručíka Ing. Jiřího Camfrly: "Naproti tomu je profesionální armáda představována vyšší mírou identity vojáků s vytyčenými cíly ..." (Vybrané ekonomické a alternativní náklady všeobecné branné povinnosti na www.army.cz). Přímo tleskám; kromě měkkého -i- ve slově "cíli" bych jenom ještě nahradil slovo "identity" výrazem "identifikace". Ano, problém je nepochybně nejenom v tom, nakolik se jedinci s oněmi "cíly" identifikují (tj. v míře, v níž se s nimi ztotožní), nýbrž začasté již kdesi v primární identifikaci oněch až příliš letmo a příliš paušálně zmíněných "cílů" (tj. v jejich určení, stanovení). Sotva mohu nějaké cíle vnitřně přijmout za své, pokud nevím, o jaké cíle se jedná (popř. pokud jsem to již mezitím zapomněl). A to v prvé řadě platí o všech, kdo na ony blíže neupřesněné cíle paušálně odkazují.

Už tím, že neupřesněných "cílů" má zjevně být více než jeden, nemusí je mít ten, kdo na ně paušálně odkazuje, až tak jednoznačně, přesně a jmenovitě na mysli všechny. A odkazuje-li na ně paušálně jenom pro formu, v rámci jiných kudrlinek, pak o nich dokonce nemusí mít představu lauter a naprosto žádnou. (O jednom jediném cíli mívá naopak pisatel zpravidla představu přesnou a jednoznačnou.) V mluveném projevu si toho posluchači často ani nevšimnou. K paušálně zmiňovaným cílům patří jaksi tradičně právě mlhavost, nekonkrétnost.

V psaném projevu se však cíle, potvory jedny, proti takovému stylistickému formalismu nesmírně úskočným způsobem brání. Vtírají se příliš rozevlátému mudrlantovi do pera v podobě nenáležité, zatvrdlé. Zveřejněny takto nenáležitě, stojí v textu doslova "jako tvrdé Y". A žalují na svého autora, tvůrce, zploditele. Jako by křičely, že psavec sám nemá v paušálně zmiňovaných cílech jasno, byť se jich dovolává, že on sám si je musí přinejmenším osvěžit.

                 
Obsah vydání       29. 9. 2005
29. 9. 2005 Anděl, opilci a agresivní bezdomovci Fabiano  Golgo
29. 9. 2005 Právo na sebeobranu Štěpán  Kotrba
31. 10. 2005
29. 9. 2005 Proti šéfu republikánské většiny v americké Sněmovně reprezentantů bylo zahájeno trestní stíhání
29. 9. 2005 Labouristická strana se omluvila za to, že vyhodila dvaaosmdesátiletého "výtržníka"
29. 9. 2005 Bezdomovci - pohled z druhé strany
29. 9. 2005 Literárky pro starší a pokročilé masochisty Štěpán  Kotrba
29. 9. 2005 Zatvrdlé cíle žalují František  Schilla
29. 9. 2005 Boj proti terorismu a jeho vliv na situaci uprchlíků a přistěhovalců
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
29. 9. 2005 Sin City: alibistická oslava zvrácenosti Ján  Simkanič
29. 9. 2005 Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře Jiří  Míka
29. 9. 2005 Minimální cena benzinu -- utopie, nebo schůdné řešení? Jan  Hošek
29. 9. 2005 Současný stav nezměníme František  Hájek
28. 9. 2005 Paroubek dal sociálním demokratům jasně najevo, jak vypadá a jak jedná konzervativní levicový lídr Štěpán  Kotrba
29. 9. 2005 SPD čeká na Godota Richard  Seemann
29. 9. 2005 Kancléřem budu já Igor  Záruba
29. 9. 2005 Naši furianti Oskar  Krejčí
29. 9. 2005 Protestantismus nezpochybňuje hodnotu světského úspěchu Bohumil  Kartous
27. 9. 2005 Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost
29. 9. 2005 Hrozí Francii násilný útok? Simone  Radačičová
29. 9. 2005 O komunistech pravých a nepravých Michael  Hauser
29. 9. 2005 Problémy Turecka, na které Josef Brož zapomněl
29. 9. 2005 Zášť katolické církve vůči homosexuálům volá do nebe Romana  Radová
29. 9. 2005 Petr Zvěřina - beránek, který snímá hříchy světa? Vojtěch  Polák
29. 9. 2005 Brouček nebo člověk, pane Zemane? Josef  Vít
27. 9. 2005 Číselná osa a opovržení teoretiků Bohumír  Tichánek
29. 9. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. - 31 srpna 2005
29. 9. 2005 Je třeba vychovávat lékaře, kteří budou mít rádi venkov, vesnice, okrajové a chudé čtvrti měst třetího světa Fidel Castro Ruz
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005