22. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 8. 2005

Dnešní oběti v Jugoslávii

Následky bombardování zbraněmi s dlouhodobými účinky

V minulých dnech jsme vzpomněli 60. výročí použití atomové energie jako válečného prostředku. Ukázalo se, aniž bychom tyto prostředky přeceňovali, že byly novou účinnou zbraní při ovlivňování mezinárodních vztahů. Svět si uvědomil jejich nebezpečnost a proto byl tímto poznáním přinucen v roce 1968, i v době bipolárně rozděleného světa, přijmout smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Byl to rok jistého vrcholu spolupráce v oblasti společného zájmu Západu i Východu. I my, ač velmi složitě a nesnadně, jsme nuceni zasunout vše, co se stalo v tomto roce, do této atmosféry. Smlouva vyjadřovala v té době prioritu společného zájmu mimořádné závažnosti. Vše ostatní bylo podružné.

Předpoklady, provázející uvedenou smlouvu, byly dalekosáhlé. Vždyť jenom článek VI Smlouvy zavazuje zúčastněné strany provést jaderné odzbrojení a předpokládá všeobecné a úplné odzbrojení. Neopomeňme, že se jednalo koncem šedesátých let v době a v atmosféře bipolárního světa. Dnes žijeme v jiných - velmi podstatně jiných - podmínkách. Máme sice bezjaderné zóny, které v současné době pokrývají celou jižní polokouli mimo oceánů. Afrika, Latinská Amerika a Karibik, jihovýchodní Asie a jižní Pacifik. Stejný statut má i Mongolsko a aktuální v tomto směru je i úvaha jiných zemí ve Střední Asii. Změny na politické světové scéně po rozpadu bipolárního světa nabádají zcela přirozeně k úvaze o prohloubení tohoto "společného zájmu".

Existují ale nyní dva nové závažné důvody, které by nás měly mobilizovat k celkovému atomovému odzbrojení. Jsou dokonce sebezáchovné.

Předně je to skutečnost, že atomové zbraně v současném světě nemohou být použity mezi jejími držiteli. Neexistuje rozpor, který by jejich aktivizaci vynutil a tím i umožnil. Atomové zbraně se tak staly nákladným šrotem.

Daleko závažnější je však fakt, že tento "šrot" může být zneužit pod hrozbou a v rukou mezinárodního terorizmu a pak, pokud svět nebude spolupracovat, vznikne jiná situace - předně pro země, které jsou cíleným terčem mezinárodního terorizmu. Je to problém Spojených států amerických a to i pro případ, že by se zbraně zmocnili teroristé čečenští.

Tyto skutečnosti nám nedávají prostor k jinému uvažování, než k co nejužší spolupráci. Proto je nutno vyřešit okolnosti, které stále stojí v její cestě.

Předně to byl hluboký výraz zneužití USA v konfliktu v Jugoslávii, který byl uměle vyvolán SRN, ale i za přispění ČR. Nejen vstupem České republiky do válečného konfliktu v roli agresora, ale i odmítnutím role zprostředkovatele v té době požadované I. Rugovou, umírněným představitelem kosovských Albánců. Události na Balkáně skončily nakonec agresí, které bylo možno předejít. Naše odpovědnost tudíž není jen v souhlasu vlády s útokem, (tak těžce vynuceném panem Kovandou i přes odpor několika ministrů), ale i v odmítnutí využít možnosti k předejití konfliktu. Není třeba již nyní znovu konstatovat, že se jednalo o akt agrese (mimo rozhodnutí RB OSN, která jedině nese odpovědnost za řešení krizových situací), ale Česká republika se poprvé ve své historii, a můžeme zde zahrnout i období trvání Československa, stala přímým agresorem. Nemylme se, protože jsme neshazovali bomby. Dle definice agrese přijaté Valným shromážděním OSN (3314 XXIX) 14. prosince 1974 dle čl. 3 písmeno f) je agresí i poskytnutí území pro útočící zemi proti třetí zemi. Dovolili jsme transport i přelety. (u moci v té době byla sociálně demokratická vláda Miloše Zemana). Byl to protiprávní akt, ke kterému nepřistoupilo a nepodvolilo se na naléhání ani Rakousko, ale ani Chorvatsko.

Cíle bombardování - okupace celé Jugoslávie vojsky NATO a do tří let referenda v Kosovu stejně nebylo dosaženo. Došlo ale k letecké podpoře teroristických armád (jak občasně nazývají američtí vedoucí představitelé vojenskou organizaci albánských separatistů UCK) a mimořádných ztrátách na životech, vyhnání většiny nealbánského obyvatelstva a důslednému holocaustu všech místních Židů, kteří byli do jednoho vyvražděni. Naše "svobodná" média i v této vzpomínkové době tato fakta ututlala.

Dnes hrají česko-slovenské jednotky v oblasti rozhodně pozitivní úlohu, zvláště v této stále složité situaci. Je to ale obětavá práce vojáků v poli. Odpovědní představitelé ČR však čekají a doufám, že alespoň jen váhají s nutnou omluvou lidem, kterým Česko pomohlo přinést utrpení, ba smrt. Nesnaží se věc dosud ani prošetřit, přestože ustanovili "politický audit" přes práci české zpravodajské služby ÚZSI , která programově vyjednávání a zprostředkování dohody zmařila a nese tudíž plnou odpovědnost. Samozřejmě vše mimo jakýkoliv mediální zájem.

Odhodlá se současná "nová" sociálně demokratická vláda k nápravě a omluvě, nebo chce svůj akt agrese trvale zakotvit v moderní české historii?

Uvedený rozbor byl však vyvolán "dnešními obětmi" v oblasti bombardování. Ještě v současné době, a to je už řadu let od bombardování (1999) lidé v napadené zemi trpí. Experti Institutu radiologie (Dr. Dragomir Karajovič) nacházejí genetické změny a přítomnost uranu v organizmech lidí, žijících v náhorní planině Strpka v jihovýchodním Srbsku. Stejně zasaženi byli i lidé z Lustiky v Černé Hoře. Není dostatek prostředků k léčbě a ke sledování důsledků explozí bomb s ochuzeným uranem, který byl používán při bombardování. Bylo zjištěno 112 lokalit, z nichž 107 je v samotném Kosovu. Čtyři jsou v jihovýchodním Srbsku - Bratoselce, Reljan, Borovac a Pljasckovica. Oblasti jsou uzavřeny ostnatým drátem. Ostatní lokality jsou relativně bezpečné, neboť uran 238 nebyl v těchto oblastech použit. Existuje však nebezpečí přenosu větrem i vlhkem kamkoliv - a nejenom v oblasti Balkánu. Zdravé buňky mohou být zasaženy a být rakovinovým zárodkem. Mezinárodní komise a UNEP potvrzuje toto nebezpečí v jižní Srbsku. Sama srbská vláda dosud nedostatečně upřednostňuje péči o oblasti, které jsou kontaminovány.

Není povinností odpovědných osob v Česku zvážit rozšíření či zaměření našeho současného vojenského kontingentu právě v tomto směru? Sice jako nesplatitelný dluh, ale přece jenom dobrou vůli pomoci v oblasti nejpotřebnější - záchraně života... V oblasti radiační ochrany a dekontaminace je česká armáda špičkou... Podrobné informace k celkovému problému byly projednávány odborníky na mezinárodní konferenci, která se před časem sešla dokonce v Praze. Výsledek?

Česká zahraniční politika, jak probíhala nedávná diskuse, není jednotná. A možná, že je to v současné situaci i dobře. Závažnějším a skutečně faktickým problémem je, že má špatné, velmi nekvalifikované a arogantní politické řízení, které přímo ve vyjádření resortního ministra odmítá řídit se Chartou OSN (pokud prý je neúčinná) a konat, či raději nekonat. Nepodporovat akce, které jsou mimo zákon. Přístup ministra zahraničních věcí je nepodložený a neomluvitelný. V takových základních věcech zahraniční politiky je odpovědnost kolektivní - vlády. Mohlo by se připojit i určité podivení, proč "nezasáhne" či aspoň "nepoučí" prezident. Tolik pravomoci založené na respektu vůči mezinárodnímu právu by měl mít. I když je za jeho zahraničněpolitické kroky odpovědna vláda.

                 
Obsah vydání       22. 8. 2005
22. 8. 2005 Tak co máme proti tomu dělat? Jindřich  Kalous
22. 8. 2005 Amerika ve válce: Prezident Bush se neodváží požádat občany, aby šetřili benzin Miloš  Kaláb
22. 8. 2005 Policie věděla, že Brazilec není bombový atentátník
19. 8. 2005 Nepočítejte s tím, že vás Policie ČR ochrání před násilníky... Štefan  Švec
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
22. 8. 2005 Silnice jsou rozbité, úřední šiml řehtá, ale my vám přejeme příjemný den
22. 8. 2005 Poslanci potřebují na tramvaj Bohumil  Kartous
22. 8. 2005 Nešetřit si odvahu na lepší časy Petr  Pospíchal
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
22. 8. 2005 Nesmíme propadat mýtům Jan  Čulík
22. 8. 2005 O konečníku Alex  Koenigsmark
22. 8. 2005 Rakouskem obchází strašidlo nezaměstnanosti Richard  Seemann
22. 8. 2005 Odraz památky 21. srpna 1968 v činech Zdeněk  Jemelík
22. 8. 2005 Pro(ti)kuřácký zákon je na světě Josef  Provazník
22. 8. 2005 Normobčan 1.0 beta Tomáš  Gawron
22. 8. 2005 Komu patří internetové stránky Hospodářských novin Štěpán  Kotrba
22. 8. 2005 ĆT2: Tekno je mý všekno
22. 8. 2005 Teknival uprostřed metropole? Štěpán  Kotrba
21. 8. 2005 Podivné datum Petr  Wagner
21. 8. 2005 Happy birthday, pane premiére Štěpán  Kotrba
22. 8. 2005 Dnešní oběti v Jugoslávii Miroslav  Polreich
19. 8. 2005 Paroubek se rozhoduje mezi Siemensem a Kapschem Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Neobčané v Evropské unii Oskar  Krejčí
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
19. 8. 2005 O dodržování pravidel podruhé -- a naposledy Milan  Černý
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce