18. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2005

Slovensko: čo treba presadiť v oblasti médií

Minister Marek Maďarič je podľa viacerých odborníkov z kultúrnej branže príliš úzko zameraný na oblasť médií, pričom kultúra je oveľa zložitejším a citlivejším fenoménom. To však nemusí byť zákonite handicap, ak sa obklopí správnymi ľuďmi. Médiá sú však dnes skutočne kľúčovým problémom, ktorý zasahuje do všetkých sfér spoločenského života. A ak nové vedenie ministerstva dokáže systémovo riešiť aspoň tento akútny balík, môže vykonať kus užitočnej práce.

Je len prirodzené, že najaktuálnejšou otázkou v tejto oblasti sa dlhodobo javí nahradenie štyridsaťročného tlačového zákona modernejšou právnou úpravou. Posledný návrh, ktorý vypracovalo ešte predošlé vedenie ministerstva kultúry, no nestihlo ho predložiť do vlády, je síce evidentným posunom vpred, no ani v takejto podobe podľa môjho názoru nenapĺňa v plnom rozsahu spoločenské potreby.

Odstránenie reklamy z verejnoprávnych médií

Predovšetkým treba pripomenúť, že ani jeden z doterajších návrhov neriešil dostatočne ochranu "mediálneho spotrebiteľa", čiže čitateľa, diváka, poslucháča. Čiastočne je to spôsobené tým, že doterajšie vyjednávania prebiehali na osi novinári -- vydavatelia -- ministerstvo, no chýbajú nám združenia, ktoré by chránili záujmy ľudí bezprostredne vystavených účinkom médií. Potvrdzuje to aj fakt, že z pôvodnej verzie posledného návrhu vypadla na nátlak vydavateľov a novinárov takzvaná mediálna arbitráž, ktorá mala chrániť recipienta v prípade, že médiá odmietajú uznať opodstatnené právo na opravu, respektíve odpoveď, čo je najmä na Slovensku pomerne častý jav. Čiže podčiarknuté sčítané - treba zmeniť filozofiu mediálneho zákona v tom zmysle, že tieto otázky sa netýkajú iba ľudí pracujúcich v sektore médií.

S týmito požiadavkami súvisí aj nedostatočná zákonná úprava reklamy pred útokmi na verejné zdravie. V tejto oblasti by som odporúčal cestu niektorých škandinávskych krajín a navrhujem otvoriť verejnú diskusiu o prípadnom úplnom zákaze reklamy obracajúcej sa na deti mladšie ako dvanásť rokov, ale aj reklamy propagujúcej dokázateľne nezdravé potravinové výrobky. Viem si predstaviť aj postupné odstránenie reklamy z verejnoprávnych médií, ktoré požadujú majitelia súkromných rozhlasových a televíznych staníc, ale v takom prípade treba riešiť otázku nahradenia finančných strát. Vidím dve možné riešenia. Buď podľa vzoru Holandska a Fínska zaviesť zákonný príspevok, ktorý by verejnoprávnym médiám odvádzali súkromné spoločnosti za to, že majú z vysielania reklamy obrovské príjmy. Alebo presadiť takú legislatívnu úpravu, aby výdavky tohto druhu neboli odpočítateľnou daňovou položkou ako náklad, čiže zdaniť reklamu. Časť výnosov z takejto dane by sa mohla využívať na financovanie výchovy spotrebiteľov o zdravom a udržateľnom životnom štýle vo verejnoprávnych médiách.

Riaditeľov voliť opäť v parlamente

Akútne riešenie si vyžaduje aj správanie lokálnych (mestských a obecných) médií. Situácia v tejto oblasti je katastrofálna a podľa môjho názoru aj protiústavná. Šestnásť rokov po novembrovej revolúcii tu funguje tvrdá cenzúra. Hoci sú miestne spravodaje spravidla financované z verejných rozpočtov, predsedami ich redakčných rád bývajú nezriedka samotní primátori a starostovia (prípadne ich zástupcovia), ktorí zneužívajú monopolné postavenie týchto médií na vlastnú jednostrannú propagáciu bez poskytnutia priestoru pre opozíciu alebo občanov všeobecne tak, aby si verejnosť mohla vytvoriť neskreslené názory. Tu treba zaviesť také nástroje, aby sa zabezpečila vyváženosť a nestrannosť obecných novín podľa vzoru verejnoprávnych médií.

Na záver by som chcel povedať pár slov k zmenám v oblasti mediálnych rád. Nový minister presadzuje, aby v nich sedeli ľudia, ktorí sa vyznajú v problematike médií. Chápem túto požiadavku v rovine licenčnej rady, ale čo sa týka Rady STV a Rady SRo, rád by som podotkol, že tieto orgány majú z pohľadu verejnosti úlohu aj (a pri dnešnej právnej úprave možno predovšetkým) kontrolnú, čiže prítomnosť husľového virtuóza alebo tenistky nevidím nijako zvlášť dramaticky. Podporujem však možnosť vrátenia voľby riaditeľov STV a SRo späť do parlamentu. Doterajšia prax ukázala, že pretrvávajúci stav je nelogický a z hľadiska zabezpečenia väčšej nezávislosti nielen nefunkčný, ale aj riskantný. Už sme na to na stránkach Slova poukázali: je ľahšie podplatiť desať členov mediálnej rady ako polovicu parlamentu. Čo je rovnica na Slovensku stále aktuálna.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       18. 8. 2006
18. 8. 2006 Proč jsou někteří muslimští mrtví "zcela nevýznamní"?
18. 8. 2006 Bush je blbec, říká Blairův náměstek John Prescott
18. 8. 2006 Snad ten poslední muž, u něhož očekávali esesácké tajemství
18. 8. 2006 ČSSD: proč možná nevyhrála volby Oldřich  Průša
18. 8. 2006 Paranoja, moc a cynizmus Noam  Chomsky
18. 8. 2006 Smuteční hrana za Otokara Březinu Vítězslav  Nezval
17. 8. 2006 Američané by chtěli základnu v Česku či v Polsku, ale kvůli tamější opozici nyní žádají Británii
17. 8. 2006 Český občan čeká na soud ve skotském Glasgow Jan  Čulík
17. 8. 2006 Letecké společnosti chtějí žalovat britskou vládu o 300 milionů liber odškodného
17. 8. 2006 Evropská unie plánuje segregační kontroly cestujících
17. 8. 2006 Je segregace cestujících při bezpečnostních kontrolách řešením?
17. 8. 2006 Rakety "darebáckých států" používají kapalná paliva a mezikontinentální balistické rakety nelétají podle pravidel civilních kosmických letů Karel  Dolejší
18. 8. 2006 Kdo si hraje... Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Slovensko: čo treba presadiť v oblasti médií Eduard  Chmelár
17. 8. 2006 Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly Štěpán  Kotrba
17. 8. 2006 George Bush četl letos na pláži Alberta Camuse
17. 8. 2006 Za své funkční období vytvořil britský premiér 3000 nových trestných činů
17. 8. 2006 Deníky Bohemia: Supi se rvou o majetek bývalé IPB Štěpán  Kotrba
18. 8. 2006 Viac lacnej ropy už nikdy nebude Emil  Bédi
16. 8. 2006 Skandál: průmysl a ministerstva doporučují zvýšení emisí CO2
16. 8. 2006 Klima: O konečné podobě alokačního plánu proběhne veřejná diskuse
17. 8. 2006 CATO a bezpečnostní experti se shodují: pocit nebezpečí je falešný
17. 8. 2006 Zrušte extremistické webové stránky
17. 8. 2006 V Edinburku si dělají legraci z islámu
17. 8. 2006 Odstíny české zelené politiky po roce 1989 Pavel  Pečínka
17. 8. 2006 Pasti zeleného pragmatismu Pavel  Pečínka
16. 8. 2006 Projekt na nenápadnou likvidaci bezdomovců v centru Českých Budějovic Jan  Jiroušek
16. 8. 2006 Hrozba "teroristických útoků": Lidé nevěří britské vládě
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce