27. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2005

Ekonomové nechtějí být omezováni ničím, ani etikou

Dvě poznámky k polemice Pavla Urbana "Ekonomika versus etika?" s textem Jindřicha Kalouse "Ekonomie versus etika"

Jako právník se zajímám o vztah etiky a práva a myslím, že ekonomie je na tom ve vztahu k etice o dost hůř než právo.

Jistotu o tom, že ekonomie je exaktní věda, berou někteří lidé z faktu, že pracuje s matematickým aparátem. Ekonomie je však exaktní věda jen potud, pokud pracuje s exaktně měřitelnými proměnnými. Jestliže tedy stanoví zákonitosti mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti například, lze to stanovit exaktně. Jakmile však pojednává o lidském chování, a ekonomie je primárně vědou o lidském chování, pokud nejde o ekonomii např. fyzikálních procesů, je exaktní stejně jako právní věda - tedy nijak. Lidské chování totiž nelze exaktně měřit.

Například teorie mezního užitku, aby se mohla tvářit exaktně, stanoví jako axiom určitý způsob lidského uvažování - že totiž člověk vždy chce dosáhnout co největší užitek z co nejmenšího úsilí (vyjádřeno v penězích). Tato generalizace pochází z vulgární psychologie 19. století, kterou zastával i Marx, viz jeho teorie materiálních zájmů, již kritizoval Masaryk v Otázce sociální (Marxe mimochodem považují i někteří američtí ekonomové za jednoho z nejvýznamnějších ekonomů). Prostá lidská zkušenost tento axiom vyvrací. Jistě většina lidí si vybere ze dvou srovnatelných věcí tu levnější Zdaleka ne však všichni. Ti ostatní jednají jinak z nejrůznějších důvodů, které nelze exaktně specifikovat a které mají etický rozměr, ať už záporný (např. pýcha, exhibicionismus), nebo kladný (např. důvody hnutí Faire trade).

Neslyšel jsem ještě ekonoma, který by poukázal na to, že čínské zboží je levné proto, protože se vyrábí v  podmínkách, srovnatelných např. s vězeňskou prací v mladoboleslavské škodovce za socialismu. Což by bylo v pořádku, kdyby si ekonomové byli vědomi toho, že jejich věda z principu nepracuje s etickými maximami, neboť její účel je jiný, a musí být proto etikou moderována. (Například čistě ekonomicky vzato by bylo třeba ekonomicky zhodnotit každé dítě v rodině, přinese-li zisk, anebo ne. Jestliže je třeba postižené, je ekonomické je zabít, ledaže by bylo možné je ekonomicky zhodnotit v cirkuse.) Pokud se toto vytkne před závorku, je věc jasná. Problém je v tom, že se to v praxi neděje. Ekonomové nechtějí být omezováni ničím, ani etikou. Jistě by nechtěli zabíjet neschopné a postižené fyzicky, ale chtějí to dělat ekonomicky. Ekonomické donucení samozřejmě může také vést ke smrti, ale nikdo si přitom nezamaže ruce od krve.

Druhá poznámka se týká věty - "nikdo z lidí by neměl mít právo používat jiných lidí jako nástroje". Na to reagoval Pavel Urban slovy: "to ovšem děláme pokaždé, když něco nakupujeme." Nechce se mi věřit, že autor těchto slov někdy něco nakupoval v obchodě. Pokud to děláme, je to přece ze strany naší i prodavače svobodné jednání, kdy oba jsme rovnocennými partnery. Navíc prodej v obchodě nezahrnuje celou lidskou existenci. Postup je upraven občanským zákoníkem a ten zaručuje ekvivalentní práva zákazníkovi i prodavači. Nikdo tedy není ničím nástrojem, neboť nástroj je objekt bez vlastní vůle, totálně ovládaný tím, kdo s ním zachází. Tehdy a jen tehdy se stane člověk nástrojem jiného člověka, když je jím totálně ovládán, ať už fyzicky, nebo ekonomicky. Jestliže tedy Pavel Urban tvrdí, že jedině Robinson Crusoe nepoužíval nikoho jako nástroj, a to jen do té doby, než potkal Pátka, potom jeho představa lidské společnosti je představa společnosti totalitní.

Autor je právník a redaktor právního nakladatelství Linde

                 
Obsah vydání       27. 6. 2005
27. 6. 2005 Mrtvé maminky nepláčou
27. 6. 2005 Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?
27. 6. 2005 Spojené státy vyjednávají s iráckými povstalci
27. 6. 2005 Češi se vůbec nevyznají v tom, co se děje v EU Jaroslav  Zvěřina
27. 6. 2005 Češi se vůbec nevyznají v tom, co se děje v EU Miloslav  Zima
27. 6. 2005 Michael  Marčák
27. 6. 2005 Česká politická mizérie Boris  Cvek
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
27. 6. 2005 Konec nových časů Václav  Dušek
27. 6. 2005 Ekonomové nechtějí být omezováni ničím, ani etikou Jan  Tuláček
27. 6. 2005 Nenáviděný ZISK u Josefa Víta Jan  Bláha
27. 6. 2005 Obchodní řetězce zlevňují až o 50% Josef  Vít
27. 6. 2005 Ivan Brezina je odstrašující příklad českého ekoteroristy Milan  Grus
27. 6. 2005 Michael  Marčák
27. 6. 2005 Rakušané jsou hrdi na svoji vlast Richard  Seemann
27. 6. 2005 Německá radikální levice před volbami Milan  Neubert
27. 6. 2005 Protiamerický duchovní získává v Iráku podporu
27. 6. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 27. května -- 2. června 2005
25. 6. 2005 Írán zvolil ultrakonzervativního prezidenta
24. 6. 2005 Lékaři v Guantánamo terčem kritiky
27. 6. 2005 Národní strana pořádá "pochod proti komunismu"
25. 6. 2005 Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné pojmy
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech
24. 6. 2005 Je král nahý? Michal  Giboda
27. 6. 2005 4. 5. 1978 - 23. 6. 2005
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce