13. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2005

Proč se vracet až ke Spinozovi a proč se nevrátit přímo k Hegelovi a Marxovi

komentář k článku Rory Olafa Fairsleeho "Proč je pro nás dnes důležitý Spinoza"

Připadá mi, že autor vykládá Spinozu poněkud jednostranně na základě Theologicko-politického traktátu, a nepřihlíží ke Spinozově Etice, která může být v rozporu se závěry, které se autor pokouší vyvodit z Traktátu. Hlavním problémem je to, že v Etice lze subjekt chápat tak, že je pouze atributem substance (Boha čili přírody, příp. světa) a je možno ho převést na kauzální nexus, na "kontext".

Žižek upozorňuje na to, že francouzský poststrukturalismus je spinozismem povýtce. Skutečný politický akt je de facto nemožný, je-li subjekt pouhým souhrnem interakcí. Je sporné, zda autorova strategie je správná: Spinozu vyloží poněkud jednostranně jako Hegela a Marxe avant la lettre, a nemusí se proto dovolávat přímo Hegela nebo Marxe, nýbrž se opře o Spinozu, který je dnes jistě méně konfrontační než oba výše uvedení filosofové.

Cením si především dvou momentů - výzvy k živému kontaktu s pracujícími a kritiky postmoderní prázdnoty. Kritická politická filosofie by dnes skutečně měla zanechat hry na objektivitu a neutralitu, jak ji předvádí Rawls, Taylor, Habermas, Honneth, a nestydět se za to, že partikulární perspektivu pracujících nebo lidí strukturálně vylučovaných považuje za perspektivu univerzální, a tuto partikulární perspektivu pokládá za klíč k výkladu celého politického a ekonomického systému.

Sympatizuji také s autorovým programem návratu k pramenům (ad fontes!) ovšem s tou výhradou, že je zapotřebí vrátit se především k oběma nejsilnějším pramenům: k Hegelovi a Marxovi.

Za hlavní nedostatek současné levice lze jistě považovat její bázlivost, ustrašenost, nervozitu při vyslovení základních levicových a emancipačních pojmů, není-li člověk v závětří svého levicového ghetta.

S touto výzvou k nebojácnosti mi však nejde dohromady autorova výtka určená "dnešním levičákům, kteří nedokázali ubránit Bosňáky a Kosovary, když se stali cílem etnických čistek." Jeho nejspíše jednostranné chápání Spinozy může totiž vést k tomu, že autorova pozice se dá jen stěží odlišit od pozice těch, kteří tvrdili, že humanitární bombardování povede k prosazení lidských práv v Jugoslávii, a dovolávali se tak jako autor na uvedeném místě svobody a rovnosti všech lidí. Základní hodnocení oné konkrétní historické situace (byla to čistka!) už autor nepodrobuje dalšímu zkoumání, a tím se podobá jiným levičákům, kteří kriticky nepřezkoumávají hodnocení opačné (nebyla to čistka!).

                 
Obsah vydání       13. 1. 2005
13. 1. 2005 Situace Romů v České republice v posledních letech předmětem vládního výzkumu
13. 1. 2005 Nemilosrdný mlýn Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
13. 1. 2005 Salman Rushdie bude protestovat britské vládě proti nebezpečí cenzury
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena
13. 1. 2005 Cesta do minulosti s Googlem Filip  Rožánek
12. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Evropský parlament schválil ústavu Evropské unie Josef  Brož
13. 1. 2005 První britský blogger propuštěn z práce za to, že psal o svém zaměstnání
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku
11. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Proč je pro nás dnes důležitý Spinoza Rory Olaf Fairslee
13. 1. 2005 Proč se vracet až ke Spinozovi a proč se nevrátit přímo k Hegelovi a Marxovi Michael  Hauser
13. 1. 2005 Nejsme hlupáci, pane profesore!
13. 1. 2005 Kapka v moři
12. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Křesťané respektují homosexuály Boris  Cvek
13. 1. 2005 Revolver Revue 57
12. 1. 2005 Heroin připravil pana Lakatoše o dceru
12. 1. 2005 Děti by neměly používat mobilní telefony
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?
12. 1. 2005 Tetřívci hlušci po zásnubách aneb krajina posedlá tmou Václav  Dušek
11. 1. 2005 Proč je těžké být intelektuál optimista Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dáda Patrasová "hodlá podat trestní oznámení" za recenzi na její televizní show
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce