13. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2005

Situace Romů v České republice v posledních letech předmětem vládního výzkumu

Migrace příslušníků romských komunit v posledních letech není návratem ke "kočování", ale převážně útěkem z místa, kde je to nesnesitelné, do míst, kde to snad bude lepší.... "Ghettoizace", charakterizovaná podmínkami bydlení pod jinak běžným standardem, nedostupností sociálních služeb a dopravy, vysokým výskytem sociálních patologií a kriminality i některých nemocí, právní nejistotou bydlení a hrozbou vystěhování a často i prostorovou separací od většinového obyvatelstva - je nejpalčivějším sociálním problémem české společnosti a českých Romů v prvním desetiletí 21. století.

Zprávu o stavu romských komunit v ČR, která se poprvé od dob Bratinkovy zprávy z roku 1997 pokouší přinést kompletnější pohled na situaci Romů v ČR, se včera zabývala vláda ČR. Zpracování předkládané zprávy bylo uloženo místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje usnesením vlády ze dne 16. června 2004 č. 607 s termínem do 31. prosince 2004. Její smyslem není Informaci a Koncepci nahradit (ty budou předloženy vládě k projednání do 28. února 2005 spolu s návrhem nových opatření), ale doplnit nezaujatými, objektivními informacemi o stavu romských komunit, jak plynou z rozrůstajícího se poznání akademických, univerzitních a výzkumných pracovišť i jiných nezávislých zdrojů.

Podle informací sdružení Dženo, vláda včera materiál nepřijala a vrátila k připomínkovému řízení. Výhrady se údajně týkaly nedostatečně zpracovaných výzkumů.

Plné znění Zprávy DOC

Tzv. Bratinkova zpráva o situaci romských komunit projednaná vládou v roce 1997 byla varovným signálem, ukazujícím, že dochází k dramatickému zhoršování ekonomické a sociální situace některých skupin Romů. Poukázala tehdy na nebezpečí vytváření nových ghett v souvislosti s rostoucí výstavbou tzv. "holobytů".

Situace Romů v České republice se v posledních letech v některých sférách zlepšuje (zajištění menšinových práv, rozvoj národnostní kultury, spoluúčast příslušníků romské menšiny na řešení problémů). Jinde již byly vytvořeny základní institucionální, právní i politické podmínky pro změnu, a lze tak očekávat nápravu situace v dlouhodobé perspektivě. To platí především pro vzdělávání, ochranu před diskriminací a jinými projevy xenofobie a rasismu. Zásluhu na tom nemají pouze veřejné orgány, ale také aktivity občanského sektoru, v rovině národní i nadnárodní. Došlo i ke zvyšování vědomí většinové veřejnosti o životě Romů. Zásluhou akademické obce, výzkumu i lidí pracujících v terénu, se zvýšilo odborné poznání problémů, postupně jsou také odhalovány často skryté mechanismy společenských jevů (např. migrace, lichva, procesy sociálního vylučování). Negativní trendy v sociální a ekonomické sféře, zejména zaměstnanosti a bydlení, se ale v celospolečenském měřítku nepodařilo zastavit, přestože na nápravu směřuje stále více finančních prostředků z veřejných zdrojů. Naopak, zřetelně dochází k zintenzivňování a stupňování tohoto vývoje. Nikoli ale celoplošně, nýbrž v určitých segmentech a ohniscích. Nejzřetelnějším projevem tohoto jevu, jež ve svých důsledcích přináší "rozevírání nůžek" mezi úspěšnými (většinovou populací i části Romů) a těmi, jimž nové podmínky přinesly další marginalizaci, je vznik a šíření vyloučených chudých romských enkláv koncentrovaných v průmyslových oblastech severozápadních Čech a severní Moravy

Ve zprávě o analýze soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci faktory podporující migraci.

Migrační potenciál obyvatel slovenských romských osad je vysoký (cca 130 000 osob) a absorpční schopnost českých měst a obcí a v nich žijících romských příbuzných případných slovenských emigrantů je malá. Pokud by došlo k hromadné migraci, zhoršila by se podstatně situace v cílových komunitách v České republice. Tyto prognózy se ale nenaplňují. Po přijetí České republiky a Slovenska do EU podstatně nestoupl počet Romů odcházejících do jiných zemí EU, nedošlo ani k hromadné migraci Romů ze slovenských osad do České republiky. V současné době větší počet romských emigrantů působí pouze místní problémy zejména v Moravskoslezském kraji, kde se ubytovávají u příbuzných a obživu hledají v šedé ekonomice.

                 
Obsah vydání       13. 1. 2005
13. 1. 2005 Situace Romů v České republice v posledních letech předmětem vládního výzkumu
13. 1. 2005 Nemilosrdný mlýn Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
13. 1. 2005 Salman Rushdie bude protestovat britské vládě proti nebezpečí cenzury
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena
13. 1. 2005 Cesta do minulosti s Googlem Filip  Rožánek
12. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Evropský parlament schválil ústavu Evropské unie Josef  Brož
13. 1. 2005 První britský blogger propuštěn z práce za to, že psal o svém zaměstnání
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku
11. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Proč je pro nás dnes důležitý Spinoza Rory Olaf Fairslee
13. 1. 2005 Proč se vracet až ke Spinozovi a proč se nevrátit přímo k Hegelovi a Marxovi Michael  Hauser
13. 1. 2005 Nejsme hlupáci, pane profesore!
13. 1. 2005 Kapka v moři
12. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Křesťané respektují homosexuály Boris  Cvek
13. 1. 2005 Revolver Revue 57
12. 1. 2005 Heroin připravil pana Lakatoše o dceru
12. 1. 2005 Děti by neměly používat mobilní telefony
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?
12. 1. 2005 Tetřívci hlušci po zásnubách aneb krajina posedlá tmou Václav  Dušek
11. 1. 2005 Proč je těžké být intelektuál optimista Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dáda Patrasová "hodlá podat trestní oznámení" za recenzi na její televizní show
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rasismus RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2005 Situace Romů v České republice v posledních letech předmětem vládního výzkumu   
4. 1. 2005 Hlavní líčení s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu   
30. 12. 2004 Nedopusťme, abychom měli českého Larryho Flynta Jiří  Kratochvíl
16. 12. 2004 Kdo je David Horowitz   
11. 12. 2004 Server Novinky.cz rasisticky zkreslil zprávu o diskriminaci Romů v Británii   
9. 12. 2004 Británie "diskriminovala Romy z ČR"   
29. 11. 2004 Bůh ochraňuj oranžové! Josef  Provazník
26. 11. 2004 Jak populární je Satan? Efraim  Israel
16. 11. 2004 Zažít znovuzrození svobody Martin  Škabraha
15. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti Jana Čulíka?   
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
3. 11. 2004 Pozdní důkaz u britských soudů: Britší imigrační úředníci v Ruzyni Romy skutečně rasisticky diskriminovali   
2. 11. 2004 Nejen Romové...   
1. 11. 2004 V Košiciach budú farbiť Rómov nazeleno Lubomír  Sedláčik
1. 11. 2004 Slovenský stát a Romové proti sobě navzájem vedou válku Jan  Čulík