15. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 12. 2004

Kachna roku!

Jak to, že v České republice smějí vlastnit sdělovací prostředky cizinci?

Skutečná otázka leží jinde: Jak je možné, že v České republice smějí vlastnit zdejší sdělovací prostředky cizinci? Nemůžu si koupit kus pozemku, protože nejsem Čech, ale můžu vlastnit vlivnou televizi? Průměrný Čech se obává, že přijdou Němci a skoupí všechny dobré české pozemky, pokud proti tomu nebude existovat ochrana, avšak nikoho nenapadlo udělat totéž ve vysoce strategickém sektoru sdělovacích prostředků?

Všichni byli překvapeni zprávou, že se Ronald Lauder pomstil a přece jenom nakonec znovu získal televizi Nova. Mě osobně toto nepřekvapilo, překvapilo mě, co jsem četl v pondělí ráno ve většině českých deníků! Protože jsem takzvaným "odborníkem na česká média", který obdržel ze zahraničí dotaz o televizi Nova - publikoval jsem tehdy o tom zde v BL poznámku, že není vyloučeno, že na český trh zamýšlí vstoupit velké německé mediální impérium - už jsem však od té doby věděl dávno, že se firma Bertelsmann o Novu už nezajímá.

Takže list Nedělní svět vytvořil kachnu roku, tím, že uveřejnil informaci, kterou pak v pondělí skoro všechny noviny opakovaly. Nemluvě o BBC a ČTK.

Přitom Nedělní svět skutečně měl exkluzivní informaci - v tom, že věděl, že je prodej televize Nova na spadnutí, že k němu možná dojde už za 24 hodin. Ukázalo se, že je to správné. Avšak zdá se, že novináři, kteří napsali článek v Nedělním světě prostě jen nepořádně uvedli - bez ověření - jako ověřenou skutečnost něco, o čem se dověděli pouze z četby Britských listů.

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný zdroj, oficiální či neoficiální, z Bertelsmanna či z PPF, který by kdy potvrdil takovouto prodejní dohodu, novináři mohli pouze hádat. Nepublikovali nic, z čeho by se dalo usuzovat, že se o věci dověděli z nějakého - třeba jen anonymního - zdroje.

Tato epizoda ukazuje, že novináři v ČR stále častěji hádají, než aby si skutečnosti ověřili, a dokonce se takové "odhadyy" dostanou na titulní stranu! Děje se to často?

Je načase, aby česká média přijala moudrý systém inspekcí a kontrol, k němuž by vedlo zavedení funkce ombudsmana v jejich podnicích. Ombudsman píše každý týden hloubkovou analýzu ze všech úhlů pohledu a využívá při tom běžně přijímaných měřitek etiky a novinářských zásad. Ombudsman není v novinách jen proto, aby četl stížnosti čtenářů, ale proto, aby sdělovacímu prostředku sloužil jako vylepšující zrcadlo.

Samozřejmě, pokaždé, když se o tomto návrhu zmíním známým vedoucím pracovníkům českých sdělovacích prostředků, dostane si mi známé litanie sebelitování: o tom, jak už teď je to těžké dělat tu práci (nemáme peníze, máme zlé šéfy, německé majitele, nekompetentní zaměstnance, příliš mnoho práce, nedostaneme se ani večer domů...). Ombudsman by prý byl k ničemu, oni všichni dobře vědí, co je v jejich novinách či rozhlasové nebo televizní stanici špatně, jen jsou bezmocní a nedá se to změnit...

Zejména Česká televize by měla mít vlastního ombudsmana. Byl by to někdo, kdo by jednou týdně nebo měsíčně vystoupil na obrazovce a slovně by vysvětloval a posiloval normy Kodexu České televize tím, že by analyzoval, jak je Česká televize za poslední období dodržovala či nedodržovala.

Nemám pochyb, že budou ombudsmani v českých médiích dříve nebo později zavedeni. Ombudsman je nepříjemná osoba, která ukazuje prstem na nesrovnalosti a chyby, na špatně napsané reportáže a na neférovost v článcích. České noviny ani nemají stránku oprav, Errat, jaká je běžná v novinách po celém civilizovaném světě - je to prostor, kde se čtenář každý den dočte, co tyto noviny otiskly v předchozích dnech špatně. V českých novinách se občas něco nakonec opraví, jde vždycky jen o velké chyby, a opravy se netisknou ve zvláštní tomu vyhrazené rubrice, ale náhodně, podle potřeby. Jaroslav Plesl v Lidových novinách rád poukazuje na chyby, které dělají jiná média, zejména hospodářské časopisy. Kdyby na ty chyby ty časopisy ve svých vydáních poukazovaly samy, Plesl by nemohl ve svém každotýdenním sloupku poškozovat jejich pověst.

Vzhledem k tomu, že deník je obrovský podnik, který vzniká pod neuvěřitelným časovým tlakem, dá se očekávaat, že v něm budou nejrůznější chyby, od běžných tiskových překlepů až po zveřejnění věcných omylů.

Čtenáři nepovažují noviny za nedůvěryhodné, když přiznají své chyby - je velmi pravděpodobné, že by svým novinám důvěřovali více, protože úsilí opravovat zpětně své chyby je známkou perfekcionismu, známkou toho, že novinám skutečně jde o to, co tisknou, a že respektují čtenáře.

Takže, dva dny si mnozí mysleli, že se televize Nova "zmocní Němci". A pak, zcela neočekávaně, se jí "zmocnil ten Američan"...

Ať už to je či není podivné, skutečná otázka leží jinde: Jak je možné, že v České republice smějí vlastnit zdejší sdělovací prostředky cizinci? Nemůžu si koupit kus pozemku, protože nejsem Čech, ale můžu vlastnit vlivnou televizi? Průměrný Čech se obává, že přijdou Němci a skoupí všechny dobré české pozemky, pokud proti tomu nebude existovat ochrana, avšak nikoho nenapadlo udělat totéž ve vysoce strategickém sektoru sdělovacích prostředků?

Australský mediální magnát Rupert Murdoch se musel vzdát svého australského občanství a přijmout americkou zelenou kartu přistěhovalce, jinak by nesměl v USA provozovat svou televizi Fox. Ve většině zemích světa smějí provozovat televizní stanice jen místní občané.

Důvodem pro to bylo pravděpodobně úsilí ochránit národní kulturu, protože cizinec může zneužívat televizního vysílání k podpoře vlastní kultury a vlastních politických zájmů. Avšak, po celém světě místní vlastníci televizních stanic nepotřebovali přímý zásah Američanů do jejich záležitostí - jejich diváci prostě americké televizní pořady chtěli...

Vladimír Železný vytvořil v televizi Nova lokální verzi maloměstské americké televizní stanice. Většina pořadů, které vysílal, byla vyrobena v USA.

Co se týče politických zájmů, zdá se, že politické zájmy Ronalda Laudera byly méně nebezpečné než politické zájmy Vladimíra Železného.

Otázka je, zda si Češi přejí, aby moc vlivné televizní stanice zneužíval místní člověk, jeden z nich, anebo cizinec...

Avšak dejme stranou kulturní a politické vlidy. Jde o ty peníze, které budou vypláceny do bermudských kont. Železný alespoň investoval své peníze do českého malířství... Prostá skutečnost, že Lauderova firma měla sídlo na ostrově, v jehož blízkosti mizí letadla a lodě stejně jako peníze pochybného původu, způsobila, že byl Lauder podezřelou osobou, a proto byl špatná volba. Teď už není na Bermudách, ale jeho impérium záskali nejúspěšnější televizní stanici, jakou vytvořil v bývalém komunistickém bloku.

Stačí pohlédnout na jeho ostatní podniky, jako je třeba Pop TV ve Slovinsku, a hned si uvědomíme, že skutečným talentem za úspěchem televize Nova byl Vladimír Železný. Nynější senátor byl a je obviňován z mnoha věcí, ale nikdy z toho, že by neuměl uspokojit vkus průměrného Čecha.

Železný měl takovou velkou podporu a jeho sobotní pořad "Volejte řediteli" měl tak vysokou sledovanost, pak byl lehce zvolen do senátu velkým počtem voličů, protože dobře věděl, co si myslí české masy a co chtějí. A Železný těmito masovými postoji a předsudky náruživě rád manipuluje.

Takzvané "intelektuály" iritovalo, že si Železný bezostyšně pohrával s hospodyněmi, s babičkami a s obyvateli malých měst a že to bylo mnohdy až příliš zjevné.

Vladimír Železný byl neférově kritizován za to, že snížil kulturní úroveň národa. Ve skutečnosti šlo jen o to, že Češi opravdu chtěli nervní, hysterické bulvární Televizní noviny a nikoliv seriozní zpravodajství. (To neznali, pozn. red. Zpravodajství České televize není seriozní.) A nebyli sami, neboť hloupé televizní seriály jako Baywatch a Dallas vládnou světu. (Ale jsou země, jako Velká Británie, kde lidé v podstatných počtech ve veřejnoprávní televizi sledují napínavé a kvalitní televizní pořady, nejen Baywatch, viz např. Curtisova Power of Nightmares, pozn. red.) Železný dělal jen to, co dělají komerční televizní stanice po celém světě.

Železnému vyčítala zdejší média, že ukradl televizní stanici americkému investorovi. Ale průměrný Čech si myslí něco jiného: Železný zajistil, aby nejmilovanější česká televizní stanice zůstala skutečně česká! Když se začaly tehdy šířit dohady, že se má televize Nova prodat "Němcům", Železný jednal nacionalistickým (nebo "vlasteneckým") způsobem a cizince převezl. To, že někdo podvede cizince, Čechům přece vůbec nevadí...

A Železný se vždycky snažil vytvářet dojem, že mu nejde o majetek, že sice je finančně v pohodě, ale nežije ostentativně. Investoval do umění a do vína, soukromá letadla si nekupoval. Mezi lidmi nemá Železný pověst ambiciózního podnikatele, který utekl s penězi svého partnera, ale vlasteneckého intelektuála, který "naši televizi" zachránil, aby nebyla prodána do zahraničí...

                 
Obsah vydání       15. 12. 2004
15. 12. 2004 Kachna roku! Fabiano  Golgo
15. 12. 2004 Britský ministr vnitra David Blunkett rezignoval na svou funkci
15. 12. 2004 Jak nenapsat objektivní zprávu Zdeněk  Jemelík
15. 12. 2004 Kubánští manželé žádají zpět své děti, Kuba prodlužuje řízení o výjezdní doložce Petr  Svoboda
15. 12. 2004 Firma Yukos oznamuje bankrot
15. 12. 2004 Měsíc, kdy jste se narodili, mívá vliv na to, jakými budete trpět nemocemi
15. 12. 2004 Mladí Češi rekordně kouří a pijí
15. 12. 2004 Británie musí vyšetřit smrt iráckého civilisty
15. 12. 2004 Rekordně klesla sledovanost televize BBC
15. 12. 2004 Michael  Marčák
15. 12. 2004 Veda a umenia súvisia Miroslav  Brada
14. 12. 2004 Nikomu nevadí, že nejvlivnější televizi v ČR získal mocný zahraniční vlastník Jan  Čulík
14. 12. 2004 Traband skutečně jede, ačkoliv neví kam Bohumil  Kartous
15. 12. 2004 Michael  Marčák
14. 12. 2004 Vývoj na Ukrajině je podivný...
14. 12. 2004 K čemu je státní zkouška? Martin  Škabraha
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Czech, Slovak, Minority Subjects and Discipline Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 12. 2004 Veda a umenia súvisia Miroslav  Brada
15. 12. 2004 Kachna roku! Fabiano  Golgo
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 Traband skutečně jede, ačkoliv neví kam Bohumil  Kartous
14. 12. 2004 Nikomu nevadí, že nejvlivnější televizi v ČR získal mocný zahraniční vlastník Jan  Čulík
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Spolková mravní bída Václav  Dušek
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Vynikající malířka o lidské identitě Jan  Paul
8. 12. 2004 Tajný svět George W. Bushe - V síti víry, obchodu a moci Ondřej  Slačálek
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
8. 12. 2004 Trojí pohled na tuto zemi Oskar  Krejčí
8. 12. 2004 Mám rád děti celého světa... Tomáš  Koloc
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík