8. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ilustrační foto z V. sjezdu KSČM
8. 12. 2004

Mění se komunisté?

V pondělí 6. prosince jsem si koupil -- poprvé vůbec -- Haló noviny. Byl jsem totiž zvědav, jak o zasedání ústředního výboru KSČM, o němž jsem se dočetl v jiných sdělovacích prostředcích, referuje její vlastní tisk. Noviny mne zarazily. Jsem pamětník a jako venkovský student jsem čítával tehdejší Haló noviny -- oficiálně na KSČ nevázané. Tam jsem se dovídal podrobnosti "dlouhého pochodu" čínských komunistů (reportáže Agnes Smedleyové !) nebo dychtivě sledoval filmové kritiky Lubomíra Linharta -- bylo to odlišné okno do světa, než v jiných novinách. Tato vzpomínka mi šla hlavou při prohlížení Haló novin dnešních. Dýchla na mě zatuchlina.

A jen pamětník pochopí srovnání -- neboť kromě jména nemají ty současné s těmi dobrými starými nic, ale naprosto nic společného. To spíše s Rudým právem. Způsob, jakým popisovaly Haló noviny z pondělka 6. prosince zasedání nejvyššího stranického orgánu, byl totiž zcela rudoprávní: počínaje číslem zasedání (4.) až po uctivě-zdeúřední záznam o vystoupeních jednotlivých soudruhů. Suše, "protokolárně", bez vtipu -- starý kadlub zdánlivě s novým obsahem, který spočíval v Grebeníčkově volání po modernizaci strany. Jakoby šlo pouze o přepis záznamu.

Také když jsem zabrousil na další stránky shledal jsem, že je deník úplně "starokomunistický". Ze zahraniční politiky především dva delší články: jeden o Číně, druhý o EU. První, z pera Oldřich Schwarze -- nemám pochyb, že jde o bývalého generálního ředitele Kotvy před 1989, což je svým způsobem rovněž trochu antikvární -, referuje o vzestupu dnešní Číny k místu druhé ekonomické velmoci světa. Způsob podání opět ryze komunistický: o zemi řízené "bratrskou" stranou nelze psát jinak než příznivě, zvláště když můžeme citovat v tomto směru odborníka z kapitalistické země. Deník strany, jež se kdysi odvolávala na Karla Marxe, největšího kritika kapitalismu, je kritický výhradně vůči "nepříteli", nemohu očekávat sebemenší upozornění, že čínská ekonomika kromě úspěchů v nejednom ohledu také klopýtá a že v Číně narůstá sociální napětí.

V druhém textu se soudruh Kukačka snaží dokázat, jak ČR prodělává na EU, neboť tam více platí než z Bruselu dostává. I to je kritika chápaná po komunisticku: jsem-li jednou proti něčemu "ze zásady", nemohu na tom najít chlup dobrý -- "dialektika" jde stranou, svět je buď černý nebo bílý, tak je to dáno. Také v tomto směru jdou Haló noviny starou, "osvědčenou" cestou.

Skeptik může pokrčit rameny: Co jiného jsem mohl čekat? Jenže mne zarážely dvě věci. Zaprvé starobylost podání, omšelé výrazivo, omezenost ducha, bezkrevnost zpravodajství (třebaže zahraniční zpravodajství je nejslabším místem celé české žurnalistiky, jež je lokální v tom nejhorším smyslu). A zadruhé, ten rozpor vůči tomu, o čem mluvil Miroslav Grebeníček na citovaném 4. zasedání ÚV KSČM.

Pro mě nejzajímavější výrok předsedy KSČM padl nikoliv během jeho projevu, nýbrž -- podle právě Haló novin -- v odpovědi na novinářské dotazy. Řekl doslova: "...dnes, a pokusil jsem se to alespoň naznačit, nemůžeme jít s jakýmsi schématem orientace na dělníky, rolníky a pracující inteligenci, protože sociálně ekonomická struktura této společnosti se výrazně změnila." Pravdu měl v tom, že skutečně citoval ve svém projevu údaj že 56% HDP se vytváří v službách a podíl průmyslu poklesl na 34%. Zdálo by se tedy jen logické -- "rozumné" pro politickou stranu -, že bude usilovat o odpovídající strukturu členstva resp. svých voličů. Jenže historik Grebeníček jakoby si nebyl vědom, že taková změna sociální základny jeho strany musí nutně -- dříve či později -- vést i ke změně myšlení a uvažování této základny a následně i vedení.

Jinými slovy: KSČM, navzdory dědictví, s nímž si nedokáže poradit (historik Grebeníček sice konstatoval, že se ji "snažíme vnímat objektivně", to ovšem prohlásil v rozhovoru s novináři, nikoliv na zasedání samotném), se hodlá "modernizovat" -- v komunikaci s veřejností, ve větší jednotě navenek, modernizaci volební kampaně apod. Takové proměny nejsou bez významu u strany, jež je bezpochyby výraznou silou české politiky. Ovšem být vědomou součástí establishmentu znamená, že jej jako celek akceptuji -- a hodlám změny prosazovat jen uvnitř tohoto rámce. Nelze pochopitelně vytýkat nedostatek revolučnosti straně, která není revoluční ani programově ani fakticky a jež nehodlá danou společnost nahradit jinou, "lepší", nýbrž ji chce pouze "upravovat". KSČM je, jedním slovem, na cestě k další sociáldemokratizaci, je jednou z politických stran, jejichž -- ať už přiznaným nebo nepřiznaným -- jediným skutečným cílem je moc (podíl na moci). Říká-li si levicová (jsou stále ještě lidé, kteří věří, že tzv. levice, v této nebo jiné zemi, usiluje o nastolení "spravedlivější" společnosti), je to proto, že nemůže programově přijímat většinu "zásad" svých oponentů, kteří se deklarují jako pravice. Ale směřování obou "křídel" politické scény je stejné, prostředky, zvláště v "informační společnosti", jak se "moderně" vyjádřil Grebeníček, jsou totožné, obě křídla otevírají široce náruč komukoliv, kdo je ochoten je volit. Komunisté -- míním KSČM, nikoli Štěpána nebo Zifčáka -- se liší od jiných důrazem na některé aspekty tzv. sociální politiky. Což je samozřejmě důležité v jistých okamžicích pro jisté skupiny obyvatel. Ale jejich myšlenkový svět a v důsledku i svět praktické politiky je naprosto nedotčen alternativami, jež rozvíjejí -- rovněž "na levici" -- ti, kdož věří, že "jiný svět je možný". Nikoliv, tuto myšlenku si KSČM bytostně nemůže připustit: "jiný" svět by mohl být světem bez politických stran, a kde by potom bylo její místo? Jako nemají jiné politické strany žádnou skutečnou filosofii -- filosofie začíná pochybami, a ty si "opravdoví" politici nemohou připouštět -, nemá ji, navzdory rétorice, ani KSČM. O filosofovi jménem Marx, jehož terminologii její předchůdkyně -- ano, předchůdkyně, protože historik Grebeníček výslovně konstatoval, že KSČM přece vznikla v březnu 1990 a není pohrobkem KSČ -- tolik zneužívala, se v KSČM nemluví. (Marx se dnes na české tzv. levici nenosí -- jednak z neznalosti, jednak nikdo neví, co o něm říct.)

Takže jsem v pondělí 6. prosince měl při listování Haló novinami dvojí dojem: dojem zatuchlosti z tohoto deníku, jenž se přirozeně ještě nestačil v žádném ohledu "modernizovat", a současně dojem "pokroku" KSČM, jež nakročila k "novým břehům", vědoma své momentální politické důležitosti - také při otevírání náruče "všem".

                 
Obsah vydání       8. 12. 2004
8. 12. 2004 Další týrání iráckých vězňů Američany
8. 12. 2004 Američtí vojáci kritizovali Rumsfelda
8. 12. 2004 Šéf CIA: Irák se propadá do chaosu
8. 12. 2004 Trojí pohled na tuto zemi Oskar  Krejčí
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
8. 12. 2004 Michael  Marčák
8. 12. 2004 Zmizel živel Petr  Baubín
8. 12. 2004 I sofistika dnes upadá...
8. 12. 2004 Tajný svět George W. Bushe - V síti víry, obchodu a moci Ondřej  Slačálek
8. 12. 2004 Mám rád děti celého světa... Tomáš  Koloc
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
8. 12. 2004 Michael  Marčák
8. 12. 2004 Nikým nepovšimnutá konference ED Štěpán  Kotrba
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
8. 12. 2004 Mění se komunisté? Štěpán  Steiger
8. 12. 2004 BBC propustí 5300 zaměstnanců
8. 12. 2004 O úspěchu ve volbách nerozhodují billboardy, ale realizovaný program Štěpán  Kotrba
7. 12. 2004 Proč by měli komunisté podporovat ODS Bohumil  Kartous
8. 12. 2004 Exponenciála poznania Ladislav  Kováč
8. 12. 2004 STV: Hodnoty verzus sledovanosť - Nerovný súboj Miloslava  Kodoňová
8. 12. 2004 Poľsko nevládze financovať vojenskú misiu v Iraku Jakub  Topol
8. 12. 2004 Európa bez vízie Radovan  Geist
8. 12. 2004 "Už víte, co kapitalismus přináší: mafii a vše kolem" Štěpán  Kotrba
8. 12. 2004 Rekviem za Lisabonskou stratégiou
8. 12. 2004 Svět říká ne Bushovu útoku na Fallúdžu
7. 12. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 26. listopadu -- 3. prosince 2004
7. 12. 2004 Pouze Čína může zastavit pád amerického dolaru Miloš  Kaláb
7. 12. 2004 Zachraňte nás před politiky, kteří vzývají Pánaboha
7. 12. 2004 Ti, kdo nenávidí svobodu
7. 12. 2004 Velký bratr nás monitoruje Petr  Říha
7. 12. 2004 Policejní stát ve městě Fallúdža?
7. 12. 2004 Fallúdža Mojmír  Babáček
7. 12. 2004 Mušketýři Karolína  Kučerová
6. 12. 2004 Američané v Iráku eliminují ty, kdo se snaží počítat mrtvé
6. 12. 2004 Myšlenková policie jako nástroj pro zlepšení mezilidských vztahů Tomáš  Stýblo
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů