28. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 5. 2004

Poslanci a tajné hlasovací právo

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu se opět rozvířily diskuse např. na téma, nakolik je přípustné, aby poslanec (senátor) v průběhu svého volebního období vystoupil ze strany nebo stranu změnil, event. založil stranu novou. Přitom se řeší, zda je správné, aby po takovémto aktu zůstal jeho mandát nadále platný, či zda by měl být nahrazen náhradníkem, obdobně jako v případě úmrtí. Je škoda, že se také neřeší ještě zásadnější problém, a to proč vůbec sami poslanci mohou ve sněmovně hlasovat tajně. Totéž platí i pro senátory.

Naše demokracie je zastupitelská a je založena na volné soutěži politických stran. To znamená, že se občané mohou podílet na správě věcí veřejných nepřímo, prostřednictvím jimi zvolených zástupců -- poslanců a senátorů -- zpravidla členů politických stran.

Proto by každý poslanec (senátor) měl být odpovědný voličům za výkon své veřejné funkce. V opačném případě si lze domyslet, že se jedná o zastupitelskou demokracii jenom na papíře. Ponechme stranou imunitu. Jak se ale lze dopídit konkrétní odpovědnosti poslance (skupiny poslanců) např. za prosazení zákona -- zmetku? Pouze tak, že si zjistíme, jak hlasoval. Bohužel, právě ty nejzásadnější, případně nejkontroverznější zákony bývají přijímány na základě tajného hlasování. Takže volič nemá šanci se potřebnou informaci dovědět. Jak má potom existovat zpětná vazba volič -- volený zástupce? Na základě čeho se má při volbách volič rozhodovat? Tak nanejvýš podle toho, co mu kdo napovídá, rozhodně ne na základě relevantních fakt. Jako příklad, ne sice nejtypičtější, ale v současné době nejznámější, lze uvést poslední volbu prezidenta republiky. "Díky" tajnému hlasování se dodnes spekuluje o tom, zda byl zvolen hlasy komunistů apod.

Někteří poslanci i senátoři rádi obhajují tajné hlasovací právo argumentem, že veřejné hlasování jsme tady měli za předchozího režimu. To dále zdůvodňují tím, že veřejné hlasování obecně vzato znemožňuje hlasovat svobodně. Ano, skutečně nelze v žádném případě připustit, aby řadoví voliči hlasovali veřejně. To bychom se vrátili tam, kde jsme byli. Ostatně to také nikdo nežádá.

Domnívám se však, že uvedený argument je ve skutečnosti zavádějící výmluvou, jejímž cílem je ospravedlnit tajné hlasování ve sněmovně. Na místě je v takovém případě otázka -- proč vlastně takoví lidé vstupují do politiky, jestliže se ve skutečnosti bojí, aby se jejich vlastní straničtí kolegové včetně předsedy strany (natožpak voliči) náhodou nedověděli, jak hlasovali? Takoví "politici" jsou potom bezcenní i v rámci vlastní politické strany. Nejsou totiž zřejmě schopni veřejně obhájit své postoje a názory.

Případný další argument, že veřejné hlasování za současného zvedání ruky by mohlo některé poslance nežádoucím způsobem ovlivňovat v jejich hlasování, by mně připadal doslova směšný. Nehledě na to, že zvedání ruky by jistě případně šlo odstranit změnou jednacího řádu sněmovny, předpokládám, že poslanci přichází na jednání připraveni a neobjeví-li se dodatečně zásadní změny, i předem rozhodnuti. Jestliže by některý z nich měl i přesto pocit, že jej hlasování kolegů může takto ovlivnit, dával by tím pouze najevo, že je snadno manipulovatelný, takřka na hranici svéprávnosti, a dále, že na to, aby zastával post poslance se vůbec nehodí.

Na druhé straně zde máme argument voliče, pochopitelně očekávajícího že by se reálné skutky poslance neměly příliš lišit od toho, co sliboval před volbami sám, resp. prostřednictvím strany za kterou byl zvolen. V té míře by mělo být svobodné rozhodování poslanců omezeno. (Nejsou tam jak už bylo řečeno jenom za sebe, ale především zastupují své voliče.) I tak nakonec jejich konkrétní rozhodnutí vždy závisí na jejich vlastní vůli. V tomto směru jsou také voličům odpovědni. Což je reálné pouze za předpokladu, že volič má možnost potřebné informace -- např. právě o hlasování ve sněmovně -- získat. Čímž jsme se opět dostali ke zpětné vazbě volič -- volený zástupce.

Z toho plyne pro aplikaci tajného hlasování jednoznačný závěr: Při volbách (referendech) zásadně hlasování tajné, neboť občan musí mít zaručeno, že se nikdo nedozví jak hlasoval, pokud to sám nebude chtít sdělit. Naproti tomu při hlasování poslanců (pochopitelně ne v roli řadových voličů) by se mělo zásadně aplikovat hlasování veřejné -- poslanec nemá právo se při výkonu své veřejné funkce schovávat za tajné hlasování, naopak musí být i tímto způsobem voliči kontrolovatelný.

                 
Obsah vydání       28. 5. 2004
29. 5. 2004 Výbor OSN proti mučení kritizuje Českou republiku
30. 5. 2004 Ozbrojenci "usmrtili 22 osob" v Saúdské Arábii
28. 5. 2004 Válečná lobby na ústupu
28. 5. 2004 USA požadují od Británie, aby vydala radikálního muslimského duchovního
28. 5. 2004 K útoku Ondřeje Neffa na Amnesty International
27. 5. 2004 Amnesty International: Blikající plamínek Jan  Čulík
28. 5. 2004 Jak se potravinářské firmy zaměřují na děti
28. 5. 2004 Scéna se zubí, anebo sténá? Miloš  Dokulil
28. 5. 2004 Poslanci a tajné hlasovací právo Petr  Švec
28. 5. 2004 Mnoho povyku pro nic kolem křesťanství a ústavy Evropské unie Martin  Mařák
27. 5. 2004 Přímá volba prezidenta více demokracie nepřinese Jan  Maršák
28. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 23. a 24. května 2004
27. 5. 2004 Generál Anthony Zinny: Prezident Bush byl ohledně Iráku uveden v omyl
27. 5. 2004 Jde o svobodu
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
27. 5. 2004 Co dělat, aneb o armádě jinak Jan  Paul
27. 5. 2004 O pokusech zdiskreditovat Michaela Moora Jiří  Jírovec
27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv
27. 5. 2004 ČR a lidská práva: stále vážné nedostatky
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
27. 5. 2004 Holky a kluci z plakátu Bohumil  Kartous
27. 5. 2004 Nové číslo literárního čtvrtletníku Texty
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech