7. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2004

Musíme rozvíjet tradiční zdroje elektrické energie

V poslední době se opět mluví o energetické situaci státu a z toho vyplývající koncepci dalšího rozvoje energetiky. Znovu se objevují útoky proti atomové energii, proti rozšiřování důlní činnosti, proti zvyšování spotřeby energií. Obávám se že tito lidé jsou v takovém případě proti všem. Lidé se neradi vzdávají svého pohodlí. Snahy o snižování spotřeby energií nikam nevedou - leda tak zpátky do středověku.

V počátcích bojů proti Temelínu na začátku devadesátých let ekologové argumentovali s tím, že energii z Temelína nebudeme potřebovat, že spotřeba klesá. Šedé jsou všechny teorie ekologů a zelený je strom života. Elektřiny je málo už dnes a zakrátko bude chybět. Tehdy lidé měli jednu malou pračku do které lili teplou vodu ohřátou na plynu. Dnes mají automatické pračky, elektrické sušičky prádla, myčky nádobí a další a další spotřebiče.

Mluví se o alternativních zdrojích energií. Nikdo se neodváží říci, že žádné alternativní zdroje nemají šanci z jednoduchého důvodu - jsou všechny drahé.

Na rozkaz z EU musíme do roku 2010 mít asi 6% el. energie z alternativních zdrojů. Podle ředitele ústavu pro energetiku si to vyžádá investiční náklady přes 200 miliard korun. To jsou asi dva Temelíny. Za ty peníze lze postavit cca 25 až 30 tisíc větrných generátorů. Cena jedné kWh elektrické energie z větrné elektrárny stojí více než 8.- Kč. Je-li cena elektřiny z Temelína několik desetihaléřů (údaj ze začátku devadesátých let) a prodávají nám ji skoro za 4 koruny, za kolik by nám prodávali větrnou energii? A kdo by na ní měl? Když už dnes si důchodce musí rozmýšlet zda není lepší držet černou hodinku. To je kšeft století, který by si přáli všichni podnikatelé. Oni budou se ztrátou vyrábět el. energii. Stát jim zaplatí všechny ztráty a ještě navíc jim zajistí přiměřený zisk za jejich "podnikání". Kdo by si nepřál takto podnikat?? Kolik to bude všechno stát?? A kdo to zaplatí, když stát jsme my, jeho občané? Přitom cena není jediný problém. Dva Temelíny postavíte na 4 km čtverečních. Těch 25 tisíc větrných generátorů zabere pruh území široký 200 metrů a táhnoucí se od Aše až někam ke slovenským hranicím.

Jiná možnost úspory elektrické energie je energie sluneční. Ohřívání vody ve slunečních kolektorech je hezký nápad. I ten však má stejnou vadu. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že zařízení, dříve než se zaplatí, se rozpadne. Ano, investice do slunečních kolektorů se za dobu životnosti nezaplatí. Prostě elektřina z elektrárny je lacinější.

Stejný problém je s tepelnými čerpadly na vytápění domů. Půlmilionová investice do zařízení se oproti vytápění plynem zaplatí asi za 30 let. Životnost zařízení však tak dlouhá není a to nepočítám provozní náklady. Alternativní zdroje energií jsou pouze pro lidumilné milionáře, kteří nevědí co s penězi. Chudý člověk na to nemá - potřebuje elektřinu z elektráren.

Žádné alternativní zdroje energie nemají šanci pokud nebudou lacinější!

Musíme budovat nové zdroje elektrické energie. Ať se to komu líbí nebo ne, nejlepší je pořád atomová energie. Je laciná a bezpečná. Poukazovat na Černobyl je trochu rána pod pás. Tam důvodem k neštěstí byly nezodpovědné pokusy s reaktorem při vypnutých ochranách. Taková hloupost byla možná jen v bývalém SSSR. Normální lidé by nic takového nepřipustili. Atomové elektrárny na celém světě jsou bezpečné na rozdíl od např. chemiček. Zeptejte se obyvatel Neratovic jestli by nevyměnili Spolanu za Temelín. Myslím, že by řekli ano ! A to nemluvím o katastrofě v Bhopálu nebo Sowetu a jinde kde počet obětí dosáhl desetitisíců. Ani starosti s radioaktivním odpadem nejsou tak veliké. Když si uvědomíme, že po tisíce let byly na našem území statisíce tun radioaktivní uranové rudy, potom můžeme pár tun radioaktivního odpadu dát zpět do země, tam, kde už dříve radioaktivita byla. Kampaň proti atomovým elektrárnám a proti úložištím odpadu je vyprovokována nepodloženými argumenty a počítá se strachem lidí. Na světě určitě zemře více lidí při automobilových haváriích než při jaderných. A to nikomu nevadí.

Jiná čistá a laciná energie je vodní. Ovšem i tady stojí na stráži ekologové. Žádná vodní díla !! Ohrožuje to život v řece. Všichni máme ještě v živé paměti řev ekologů okolo Gabčíkova. Podle nich Gabčíkovo zničí veškerý život v Dunaji od Bratislavy do Černého moře. Gabčíkovo už deset let stojí, dává elektrickou energii a jinak je ticho po pěšině. Že by se obavy ekologů nenaplnily? Proč nejsou noviny plné zpráv o naplněných varování ekologů, o mrtvém Dunaji, kde Gabčíkovo zahubilo vše živé. Stále čekáme na vědecké studie dokládající zničující vliv Gabčíkova na životní prostředí. Není to proto, že opak je pravda?

Není Gabčíkovo stavba, která ochránila krajinu při povodni na Moravě před lety? Není pravda, že krajina a voda je čistá, kde se dobře daří lidem i rybám a dalším vodním živočichům? Prostě z ekologie si udělali někteří dobrou živnost. Já sám mám rád čisté životní prostředí. Mám však rád i svoje teplo a pohodlí. A jsem přesvědčen, že ekologů je potřeba. Jenom by se měli soustředit na podstatné věci a lidem pomáhat, ne je utiskovat. O životní prostředí se musí pečovat. Potřebujeme lidi, kterým není jedno jaký vzduch dýcháme, jakou vodu pijeme. Ale na druhé straně se nelze stavět na zadní proti pokroku, a proti lidem. Ekologie není třešnička na dortu, ale ani nesmí být brzdou. Musí hledat řešení schůdné pro přírodu i pro lidi. Obávám se, že v praxi to znamená často volbu toho menšího ze dvou zel.

                 
Obsah vydání       7. 4. 2004
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Čeká dnešní islám na svého Jana Křtitele? Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVI. Alexandra  Virgová
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Jan  Čulík, Václav  Žák, Radko  Kubičko
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace
7. 4. 2004 S perutěmi ČSA
7. 4. 2004 Víra v porozumění a dorozumění nemá šanci?
6. 4. 2004 Neuvěřitelně špatné služby ČSA
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň
7. 4. 2004 Pane Čulíku, jakou náhodou jste nezemřel?
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík
6. 4. 2004 Zveřejněte zprávu, proč došlo k výpadku motoru u letadla do Amsterodamu Jan  Čulík
6. 4. 2004 Nedělní závada na letadle Boeing se nedala předvídat
6. 4. 2004 Závada na letadle: Jak to vidí člen letecké posádky
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
7. 4. 2004 Skutečné informace o Černobylu
7. 4. 2004 Černobyl vedl k obrovskému zvýšení radiace na českém území
7. 4. 2004 Musíme rozvíjet tradiční zdroje elektrické energie Josef  Vít
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce