26. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 3. 2004

Je správné, aby zaměstnanci stěží živořili?

Reakce na tuto reakci.

Pane Vavruško, cílem mého příspěvku do diskuse o stavu svobody v ČR bylo především upozornit na skutečnost, že pod tímto termínem si různí lidé představují různé věci, že svoboda volit sama o sobe ještě nevytváří demokracii, a že svoboda člověka je dána také jeho vnitřní psychickou svobodou, schopností samostatně myslet, která je v procesu McDonaldizace planety za bezmocného přihlížení vzdělávacích systému cíleně otupována.

Pro zodpovězení Vašeho dotazu si můžeme představit člověka, který se v této době, velebící práci duševní a opovrhující prací fyzickou, skutečně nenarodil pod šťastnou hvězdou, a který se přes veškeré úsilí vzdělávacího systému zaměřit jeho psychický potenciál tím správným směrem, oceňovaným neviditelnou rukou trhu, nebyl schopen naučit nic jiného než přenášet krabice, mlátit kladivem v kamenolomu nebo sedět u kasy v hypermarketu.

Píšete: "denně potkávám asi 200-300 lidí, kteří tuhle práci nedělají, protože si svobodně zvolili něco jiného (snad lepšího, doufám)." Není podstatné, koho potkáváte či nepotkáváte, nekvalifikované práce někdo dělat musí, a proto vždy existovat budou.

Ani zatvrzelý komunista pravděpodobně nebude v dnešní době již nic namítat proti tomu, aby práce kvalifikované byly ohodnoceny lépe než ty nekvalifikované. Glorifikace dělnické třídy a související nevzdělanosti byla jedním z nejvýznamnějších problémů, na které socialistické systémy minulosti takříkajíc "dojely". Nicméně je rozdíl mezi nižším ohodnocením nekvalifikované práce a stavem, kdy je nekvalifikovaná práce ohodnocena tak špatně, že z výplaty je obtížné vyžít. S těmito pracovníky je zacházeno velmi nedůstojně, protože právě u jejich povolání se hromadí neduhy kapitalismu - jmenovitě zneužívání vždy přítomné nezaměstnanosti, kterou zaměstnavatelé vřele vítají, jelikož je základem jejich vyjednávací síly při náboru i udržení pracovníků.

Ostatně o situaci nekvalifikovaně pracujících v hypermarketech a jinde už toho bylo i v Britských listech mnoho napsáno. Svoboda stěžovat si na lampárně těmto lidem moc nepomůže.

Je také nutné říci, že podobná situace jistě může nastat i v oborech vyžadujících kvalifikaci, pokud je zasáhne nezaměstnanost a lidská slušnost se tak pro korporace stane zbytečným nerentabilním výdajem. Američtí pracovníci v oboru informačních technologií by nejspíše mohli vyprávět.

Lide, mající to štěstí, že pracuji u menších místních firem nebo v malých obchodech, jsou na tom samozřejmě lépe. Mnozí z podnikatelů jsou slušní lidé a ve svých firmách proto "vládnou" s lidskou odpovědností. Otázka ovšem je, jak dlouho ještě tyto místní firmy mohou samostatně existovat, než budou konkurenčně zlikvidovány nebo odkoupeny některým z nadnárodních gigantů.

K Vaší otázce:

Co se týče "nároku na rovný díl z výsledků své práce", můžete nám nějak blíže osvětlit co máte na mysli?

Určitě existuje více způsobů, jak na tento problém nahlížet. Kapitalista by pravděpodobně řekl, že poměr rozdělení zisku mezi majitele podniku a zaměstnance je výsledkem působení ekonomických sil na volném pracovním trhu, a že když ona neviditelná ruka vrhne kostkami, tak libovolný objevivší se poměr lze považovat za spravedlivý.

Já osobně se považuji spíše za socialistu a v teto konkrétní záležitosti zastávám klasický socialistický postoj. Považuji tedy kapitalistův přístup za formu vykořisťování. Čímž nechci přímo tvrdit, že kapitalismus nemůže být v současné době nutným zlem, které zajišťuje alespoň jakžtakž fungující ekonomiku. Pro kapitalismus a instituci soukromého vlastnictví zdrojů existuje dle mého názoru jediné morální ospravedlnění - že kapitalistický systém v konečném důsledku zajišťuje pro většinu pracujících lepší životní podmínky než systémy jiné. Otázka, zdali je to skutečně pravda, zejména v konkretním případě naší země, zůstává otevřena diskusi.

Skupin obyvatelstva vyřazených z tohoto pozitivního působení je docela dost. Při vysvětlování dlouhodobě nezaměstnanému horníkovi, že systém je v pořádku, pouze on jaksi statisticky "zapadl mezi parkety" k těm několika procentům, které práci nenajdou, se nelze necítit rozpačitě.

Také by se dalo dlouze diskutovat o tom, zda implementací kapitalismu získaný všeobecný ekonomický růst může vyvážit fakt, že většina lidí je v takovém systému nucena celý život prostituovat sebe sama prodáváním se na pracovním trhu do pozice podřízenosti vůči tem několika málo jedincům, kterým spadla do klína absolutní kontrola nad všemi zdroji nezbytnými k přežití. Tyto pro lidskou existenci zcela nepostradatelné zdroje nejsou v kapitalistickém systému pod demokratickou kontrolou, a lidé tak sice mají svou zastupitelskou demokracii, ale v otázce toho nejdůležitějšího - základního materiálního zajištění svých každodenních životních potřeb - jsou vystaveni jakémusi feudalismu, ovládanému novodobou šlechtou finančnických klanů prostřednictvím hierarchií korporátního řízení, u kterých se projevují úplně stejné neduhy, jaké měla stranická mocenská hierarchie za totality - kariérní postup založený na podlézání a kamarádíčkovství, děsivá neefektivita a prostředí, ve kterém je v duchu základních principů kapitalismu podporována a odměňována bezohlednost a sobectví.

Politika a veřejná participace na ní se tak pro běžného člověka redukuje na od reálného života odtrženou pasivní zábavu při večerním posezení u televize plné politických celebrit. Poukázáním na skutečnost, že lidé si tento nedemokratický stav demokraticky zvolili, nelze tuto otázku bagatelizovat. Ovšem toto téma by skutečně vydalo na sáhodlouhou diskusi, kterou lze do detailu rozebranou nalézt v klasické politické literatuře.

Nicméně myslím, že existuje užitečný způsob přeformulování této otázky, tak aby na ní každý mohl odpovědět sám za sebe - "Je správné, aby zaměstnanci vydělávající majitelům korporace svou prací obrovské peníze, stěží živořili ?"

                 
Obsah vydání       26. 3. 2004
26. 3. 2004 Zvítězí v Praze automobily? Petr  Kužvart
26. 3. 2004 Bush vyvolal novou kontroverzi
26. 3. 2004 Lidovci míří klidně do hrobu Boris  Cvek
26. 3. 2004 RRTV se nechce stát politickým cenzorem vysílání
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
26. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XI. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 Blair navštívil plukovníka Kaddáfího, Británie bude Libyi zase dodávat zbraně
26. 3. 2004 Blair "líbá Kaddáfího, aby skryl svou vinu"
26. 3. 2004 Lekce ze Španělska
26. 3. 2004 Dno schopností bohemistiky Štěpán  Kotrba
26. 3. 2004 Dno možností televizní rady Štěpán  Kotrba
26. 3. 2004 Okradli Srbové a Maďarka kasino v londýnském Ritzu o 60 milionů Kč pomocí počítače?
26. 3. 2004 Špiónsky stihomam premiéra Dzurindu Lubomír  Sedláčik
26. 3. 2004 Je správné, aby zaměstnanci stěží živořili? Tomáš  Stýblo
26. 3. 2004 Válka jako pokračování globalizace jinými prostředky Jan  Keller
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
25. 3. 2004 Žít za 39,- Bohumil  Kartous
25. 3. 2004 Projev nesouhlasu je v západní kultuře projevem loajality Martin  Škabraha
25. 3. 2004 Fukuyama: "Teze o konci historie stále platí"
25. 3. 2004 Smlouva z Nice odchází na smetiště evropských dějin Josef  Brož
25. 3. 2004 Géniové ve Sněmovně schválili další klenot Štefan  Švec
26. 3. 2004 Eurozatykač a souvislosti aktuální novely Listiny základních práv a svobod Helena  Svatošová
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce