26. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 8. 2002

"Pro Belgičany jsme byli jen primitivové, Češi z Východu"

Nedávno jsme v Britském listoví uvedli recenzi knihy Jaroslava Gajdy. Dnes přinášíme na toto téma s autorem knihy rozhovor.

Jaroslav Gajda se s čtyřmi společníky vydal na štvanici za dvěma a půl miliardami dolarů. Lovnou "zvěří" je belgický stát. Pětici Evropanů (z toho třem Čechům) dluží Belgie dohromady právě tolik dolarů a každému z nich 222 dnů života.

Jaroslav Gajda je český občan s trvalým bydlištěm ve Spojených státech, zahraniční novinář akreditovaný u tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí České republiky. V poslední době přebývá na severní Moravě, píše pro kanadský ekonomický magazín a ve volných chvílích pronásleduje Belgii, protože 222 dní strávil se svými společníky na základě falešného obvinění a nezákonného prodlužování vazby, v belgickém vězení. O jeho zatčení a věznění před několika týdny vyšla kniha v ústeckém nakladatelství Pavla Mészárose AOS Publishing. Gajdův příběh je pozoruhodným svědectvím, jak selhala belgická justice. Ani vydání knihy nebylo bez komplikací: ústeckému nakladatelství vyhrožoval anonym mezinárodním skandálem, pokud knihu vydá. Sedím proti autorovi a mám jednu nutkavou otázku:

 • Když jsem četl vaši knihu, čišelo z ní na mě pohrdání a nenávist vůči Belgii a úšklebek vůči Evropské unii. Pohrdáte Belgií a nenávidíte ji?

  Pohrdám belgickým vyšetřovacím soudcem a soudci soudního senátu, kteří jen kývali hlavami a prodlužovali naší vazbu, aniž zjistili, že jsme drženi ve vazbě bez jediného důkazu. Belgický justiční systém by zničil i nás, nebýt toho, že jsme se nevzdávali. Co říci o Evropské unii, když je za jejími humanistickými deklaracemi možné něco takového? K čemu je její Interpol, když zjištění Interpolu nemá ani tak velkou váhu jako kus použitého toaletního papíru? Není v tom žádná nenávist. Jen pohrdání nedůvěryhodným systémem.

 • V knize popisujete, jak je lehké stát se podezřelým. Stačí jen být součástí týmu, který provádí bankovní operaci, které některý bankovní úředník pořádně nerozumí?

  Spíše si někdo uvědomil, že se může svézt na "primitivech", protože jsme byli "jen Čechy z Východu", vždyť jsme teprve předevčírem slezli ze stromu... Byl v tom spíše pach kořisti, o kterou se bankovní úředník chtěl rozdělit s justičním.

 • To je silné tvrzení...

  Když vás někdo drží ve vazbě přes dvě stě dnů jen proto, že vás chce držet, ačkoli nejsou proti vám žádné důkazy, a snaží se vykonstruovat znalecké posudky proti vám, co to je? Americká společnost "RVY Trading International, Inc.", vlastnící směnky vystavené komerční bankou Tisi v Tjumenu, pověřila Mirka mandaturou k jejich uložení v depositu kvalitní banky. Dostali jsme se až k řediteli pobočky banky Citigold v Gentu, jimž je Jan Uyttendaele. Zde má vyvrcholit jednání a honorář za tuto práci nemá být zanedbatelný, ale 28. dubna 1997 jsme byli zatčeni na popud tohoto ředitele v Gentu řvoucím zakukleným komandem. A v ten okamžik se začal rozjíždět s pomocí belgické justice báječný obchod.

 • Lze ho ve stručnosti popsat?

  Vyšetřující soudce hrubě porušil zákon skutečností "úschovy" inkriminovaných směnek v hodnotě tří set milionů dolarů v rukou Jana Uyttendaele. Toho Uyttendaele, který protokolárně uvedl svou "domněnku" o jejich falešnosti! Kladli jsme si otázku, proč Van de Sijpe neuložil směnky, jak to nařizoval zákon, v depositu soudu, a protiprávně je ponechal v rukou bankéře? Ten mohl klidně směnek zneužít. Aby se toho ale mohl odvážit, museli jsme my být bezpečně odstraněni. Domníváme se, že Uyttendaele směnky použil k obchodu, který nešlo zastavit. Zjevně za spolupráce vyšetřujícího soudce a ten, aby zabránil prozrazení nezákonného obchodu, použil prohlášení o korupčnosti Interpolu, které nám, stejně jako později jiné nesmyslné "důvody", prodlužovalo vyšetřovací vazbu.

  Od tohoto okamžiku jsme byli více než přesvědčeni o správnosti naších dedukcí: Uyttendaele se směnkami obchoduje a Erik Van de Sijpe nás drží ve vyšetřovací vazbě, abychom tento podvod nemohli odhalit! Justiční tunelování po belgicku...

 • Žádáte odškodnění 2,5 miliardy dolarů. Myslíte, že je dostanete?

  Do Belgie se jelo v záležitosti sta miliónů dolarů. Když dnes sečteme škody, ztráta byla způsobena českým podnikatelům ing. Marcele Brabcové a ing. Miroslavu Olszovému, protože díky dlouhodobé vazbě jim krachovaly firmy a rozjednané obchody a dohodnuté transakce byly zmařeny. Má částka je v celém balíku celkem zanedbatelná, ale ty miliardy nám chudá Belgie skutečně dluží. Ať prodá stíhačky a vyplatí nás. Nebo jim je možná obstaví exekutor... Nám je jedno, kde na to vezme!

 • Kde berete takovou jistotu, že peníze získáte?

  V jistotě, že jsme nevinní. Nepodložené udání, "domněnka" ředitele pobočky belgické Citibank Jana Uyttendaele stačila belgické justici k tomu, aby byl náš obchodní tým, kde jsem byl překladatelem, zatčen a uvězněn. Přes skutečnost neviny prokázané Interpolem, a tím prokázané falešné udání, jsme byli dále protizákonně vězněni plných 222 dní. To je ve zkratce obsah knihy. Vše ostatní je popisem technologie tamní justiční podlosti, kterou zastupoval vyšetřující soudce Erik Van de Sijpe. Chceme od belgického krále jen náhradu škod. Nic více.

 • Jaká je situace dnes?

  Na popud ministerstva zahraničí monitoruje velvyslanectví ČR monitoruje tuto kauzu "a belgická justice se opět dala do pohybu s tvrzením, že po pěti letech od našeho zatčení a po čtyřech letech od našeho propuštění, vyšetřování ukončila. Po ukončení vyšetřování se objevila žaloba integrovaná do řady jiných, nám neznámých kauz a bylo nařízeno soudní projednávání. Bylo stanoveno několik soudních termínů, které byly vždy po zahájení jednání zrušeny a současně bylo vyměněno několik předsedů senátů! Hrají o čas a do ztracena... Ale nakonec je dostaneme.

 • Vraťme se k vašemu hlavnímu podezřelému: Jak na vaše propuštění reagoval vyšetřující soudce?

  Ten již nereaguje. Nenápadný šedivý úředník a rasista byl suspendován.

 • Proč ho nazýváte rasistou?

  Po zatčení zveřejnil belgický rozhlas nepravdivé informace o "zatčení bandy podvodníků", stejné zveřejnil belgický tisk a později pak belgická televize, kterou si k podpoře svého tvrzení pozval vyšetřující soudce Erik Van de Sijpe a soustavně nás nazýval "jen Čechy z Východu". Prostě byli jsme špína, kterou je možné oškubat. Stejnými podlidmi byli třeba Rumuni. Prostě, kdo nemá přístup k Atlantiku, je podčlověk. Ale na to může západní tzv. supercivilizovaná Evropa i doplatit. Lidé mají sloní paměť a podvědomí národů je ještě hlubší! EU přijímá východní Evropany z nutnosti. Až bude Evropa v krizi, východní a střední Evropa si na to vzpomene a bude problémy řešit ve svůj prospěch. Je to škoda. A nelze toto nebezpečí, z hlediska dalších dvaceti let, podceňovat.

 • Pokud vím, nejvíce se v Čechách bojíme Němců...

  Je tady z minulého století velmi špatná zkušenost, ale mé vlastní zkušenosti ukazují, že Němci a Američané obecně se budou k nám chovat slušněji než jiní Západoevropané. Já jsem to zažil na vlastní kůži. Deset let jsem žil v Německu, kam jsem byl, na "doporučení" StB vystěhován. Žil jsem v Berlíně a ve Spolkové republice Německo, kde jsem byl šéfkameramanem, až do přestěhování do USA, a všichni se ke mně chovali vstřícně, až na jednoho majitele restaurace v Bavorsku, který mi řekl, že si jako Čech musím vážit toho, že mohu pracovat s Němci. Kolegové z filmového štábu se mi za něho omlouvali.

 • Proč si myslíte, že se budou k nám chovat také Američané lépe než ostatní Evropané?

  V Americe jsou také extremisté. Jenže tam jsou, kromě Indiánů, všichni "cizinci". I ten kdo se v Americe narodil měl předky, kteří odněkud přišli, takže nějaký rasismus se tam v drtivé většině nenosí. I pověsti o rasismu vůči černochům jsou řádně zkreslené. Najdou se lidé, kteří říkají, že je nemají rádi, ale důvody neleží v rasismu, ale v chování a jednání některých černochů, ale také jiných - třeba i Čechů. Obdobná je situace v České republice v případě některých Romů. Myslím si, že rozvíření známého případu z Matiční ulice v Ústí nad Labem, který se stal "evropským problémem", má na svědomí zejména pan Uhl.

 • Zdá se, že příliš nevěříte v EU...

  Myslím si, že nepatříme na Východ ani na Západ. Asi skutečně patříme jen do Evropy. Vztah k EU? To není otázka víry. Vidím, že evropská politika scéna dělá tolik chyb, že nemohu mít valnou důvěru. Evropa dneška, to je zápas v rámci velkého kupčení. Náš justiční případ je toho dokladem. Jeho královské Výsosti Albertu II. Ale 2,5 miliardy neodpustíme. Van de Sijpe při prvním setkání s námi pohrdavě utrousil: "...No jo, Češi, ... z Východu...!" Král bude muset za svého úředníka tento účet řádně zaplatit.

 • A pokud se tak nestane?

  Byl by to signál toho, že Evropa, navzdory slavné integraci, se rozkládá. A čeká na svého Čingischána... Ať nám raději král zaplatí, i kdyby měl prodat své staré F-16, co má jeho královská armáda ve výzbroji. Potom to snad Čingischánovi rozmluvím.

 • Vy ho znáte?

  Zatím nemá jméno, ale je již za dveřmi a čeká na chvíli naší slabosti. Až nám bude vzájemně ze všeho tak zle jako nám z belgické královské justice... Není potřeba se modlit. Stačí jen trochu slušnosti k tomu, abychom přežili jako integrovaný civilizovaný kulturní útvar.

  I o tom je svědectví v mé knize, které vydalo ústecké nakladatelství a nebálo se anonymu, který vyhrožoval nakladateli mezinárodními problémy, pokud knihu vydá. Králi dluh jeho země neodpustíme.

 •                  
  Obsah vydání       26. 8. 2002
  26. 8. 2002 V pondělí byl odvolán ředitel Spolany, v závodě se dál přečerpává chlór Štěpán  Kotrba
  25. 8. 2002 Spolana: Kdo strhal označení ze tří sudů u Štěpánského mostu? Štěpán  Kotrba
  24. 8. 2002 Karlínské IBC: utajená ekologická havárie? Štěpán  Kotrba
  23. 8. 2002 Osudný příkaz povodňového štábu ochraně metra Radek  Mokrý
  23. 8. 2002 Pražské metro: Atomový hrobeček Houfka Simpsona Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
  23. 8. 2002 Jděte pryč, tady čerpáme my! Radek  Mokrý
  26. 8. 2002 Ať hned zveřejňují čeští meteorologové, kolik kde napršelo Miloš  Zahradník
  23. 8. 2002 Spolana: Mluvčí nemluví, ale mlčí, do závodu se nesmí z hygienických důvodů Štěpán  Kotrba
  24. 8. 2002 Práva nájemce bytu postiženého povodní
  26. 8. 2002 "Pro Belgičany jsme byli jen primitivové, Češi z Východu" František  Roček
  24. 8. 2002 I hermeticky uzavřené potraviny mohou být kontaminovány záplavovou vodou Štěpán  Kotrba
  26. 8. 2002 Monitor Jana Paula: "Karlín neopustím"
  26. 8. 2002 Invaze v srpnu 1968 byla začátkem trvající katastrofy Karel  Mašita
  25. 8. 2002 Mr. President, are you debilitated ? Lubomír  Sedláčik
  26. 8. 2002 Tabák bude zachraňovat oběti povodní? Martin  Škapík
  26. 8. 2002 Prokuratura chce vyslechnout ministra zahraničí Margaret Thatcherové
  22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih Lenka  Kučerová
  23. 8. 2002 Poslanecké souznění ve stavu legislativní nouze Karel  Mašita
  22. 8. 2002 Stránky pro monitorování toxického znečištění během povodní
  19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?
  18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
  15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
  23. 8. 2002 Česká diakritika v Britských listech
  23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
  17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
  14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

  Rasismus RSS 2.0      Historie >
  26. 8. 2002 "Pro Belgičany jsme byli jen primitivové, Češi z Východu" František  Roček
  18. 8. 2002 Záruka rómskych úspechov ? Lubomír  Sedláčik
  25. 6. 2002 "Většina Britů jsou rasisti"   
  21. 6. 2002 7.   Postmoderní sociální konflikt Martin  Hekrdla
  30. 5. 2002 Amnesty International o Slovensku: policisté mučili Romy; státní orgány odmítly poskytnout informace o vyšetřování rasistických incidentů   
  29. 5. 2002 Výroční zpráva Amnesty International o ČR: Úřady nevyšetřily policejní násilí; policie nechrání Romy před rasistickými útoky   
  17. 5. 2002 Zpráva o nacionalistických, fašistických a rasistických aktivitách v ČR let 1999-2000   
  6. 5. 2002 Velká Británie: konzervativní stínová ministryně zbavena funkce za rasistický vtip   
  3. 5. 2002 Oběd s rasistou   
  12. 3. 2002 Neo-rasistické desatero ředitele Národní galerie prof. M. Knížáka Mirek  Vodrážka
  26. 2. 2002 Demonstrace Pravé alternativy: Je to ta pravá alternativa pro českou politiku? Štěpán  Kotrba
  16. 10. 2001 Arogance západních zemí plodí nenávist Jan  Čulík