12. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Promoce v Bute Hall na Glasgow University
12. 7. 2002

Lalage Bown: Usilujme ve školství o rovnost příležitostí

"Celý život jsem vedena přesvědčením, že každý má právo na vědění, ale že vědění, to nejsou jen informace. Pro nás na univerzitách to zahrnuje analýzu, interpretaci a kritické zhodnocení, stejně jako kreativitu. Jak konstatoval jeden americký vědec: Informace jsou v poměru ku vědění asi tolik, kolik je hromada cihel ku mrakodrapu. Mnohým lidem jsou podstrkávány hromady cihel, a tak jim upíráme jejich práva.

Rovnost přístupu ke vzdělání musí znamenat, že má možnost na vysoké škole studovat větší množství lidí a jsem velmi hrdá na to, že Skotsko splnilo cíl, který si předsevzalo, že tu totiž pokračuje celá polovina absolventů škol terciárním vzděláváním. Někteří to možná budou chtít popřít, ale to, že ve Skotsku se neplatí univerzitní školné, s tím asi má něco společného, vzhledem k tomu, že Anglii se podařilo zpřístupnit terciární vzdělání jen třiceti procentům absolventů škol. Nechť Skotsko dlouho a trvale vyvěšuje tuto vlajku demokratického intelektu."

Účastnil jsem se - v akademickém průvodu - v Bute Hall na Glasgow University promoce některých svých studentů. Na začátku ceremonie byl udělen čestný doktorát profesorce Lalage Bownové, do roku 1992 vedoucí katedry Adult and Continuing Education na Glasgow University. Bownová strávila většinu svého života v chudých afrických zemích, kde budovala jejich školské systémy. Je zvykem na Glasgow University, že ten, jemuž je při promocích udělen čestný doktorát, přednese závěrem ceremonie tzv. charge, apel čerstvě promovaným absolventům, aby v dalším životě prosazovali a hájili hodnoty Glasgow University. Nebyl jsem sám, jemuž se tento energický projev staré paní velmi líbil. Po ceremonii jsem ji vyhledal v univerzitních cloisters (nádvoří) u skleničky šampaňského, kterou po promoci univerzita častuje veškeré přítomné na ceremonii, a požádal jsem ji o její projev pro Britské listy. Zde je (JČ):

Vážený pane rektore, členové univerzitního dvora i senátu, kolegové na filozofické a pedagogické fakultě, přátelé a studenti,

Jménem všech, kteří dnes obdrželi diplom, i těch, kteří to přišli s nimi oslavit - ať už jsou to přátelé, děti, rodiče či partneři - chtěla bych poděkovat univerzitě v Glasgow za tuto radostnou a pamětihodnou ceremonii a za vyučování, pedagogické vedení, organizaci a vysokou odbornost, která přivedla všechny absolventy k této mimořádné chvíli. Zatímco jsou dnes jednotliví absolventi právem a přirozeně v euforii, nezapomínejme, že dosažení dokončeného univerzitního vzdělání je kolektivní úspěch, na němž se podílelo mnoho lidí, na univerzitě i mimo ni, a jimž všem musíme být vděčni.

Když hovořím sama za sebe, je to pro mě zvlášť dojemné, poté, co jsem mnohokrát seděla v této síni s kolegy ze senátu a byla jsem svědkem toho, jak jiní přecházejí po tomto pódiu, že jsem dnes zrovna na tomto místě obdržela doktorát. Jsem dojata, že mě rektorovi při této ceremonii představila moje dlouholetá přítelkyně a kolegyně, profesorka Jan Macdonaldová, a vzpomínám na dobu, kdy ona a já jsme tvořili padesát procent profesorek na této univerzitě (když teď pohlížím do seznamu členů senátu, vidím, že se situace přece jen trochu zlepšila). Přijímám tuto poctu jako uznání dlouholeté práce kolegů na katedře dalšího vzdělávání a jako uznání významu této katedry na zdejší univerzitě. Vzhledem k tomu, že mezi pěti celostátními pedagogickými prioritami, které schválil skotský parlament, jsou vzdělání pro všechny a rovnost vzdělávacích příležitostí a studium po celý život, je zjevné, že je role takovéto katedry nesmírně aktuální.


Až odsud všichni odejdeme a většinou budeme muset odevzdat tyto malebné středověké hábity, pořád ještě budeme absolventy univerzity v Glasgow, s veškerou hrdostí, se všemi výsadami i s odpovědnostmi, které s tím jdou ruku v ruce.

Chtěla bych při tom zdůraznit jednu odpovědnost: abychom nezapomínali na ty, kteří neměli možnost studovat na vysoké škole, abychom měli na paměti zásadu našeho parlamentu, že při vzdělávání musí být rovnost příležitostí.

Žijeme ve společnosti a ve světě, kde roste nerovnost, a jedním důvodem, proč tomu tak je, že lidé nemají přístup ke vzdělání.

Celý život jsem vedena přesvědčením, že každý má právo na vědění, ale že vědění, to nejsou jen informace. Pro nás na univerzitách to zahrnuje analýzu, interpretaci a kritické zhodnocení, stejně jako kreativitu. Jak konstatoval jeden americký vědec: Informace jsou v poměru ku vědění asi tolik, kolik je hromada cihel ku mrakodrapu. Mnohým lidem jsou podstrkávány hromady cihel, a tak jim upíráme jejich práva.

Rovnost přístupu ke vzdělání musí znamenat, že má možnost na vysoké škole studovat větší množství lidí, a jsem velmi hrdá na to, že Skotsko splnilo cíl, který si předsevzalo, že tu totiž pokračuje celá polovina absolventů škol terciárním vzděláváním. Někteří to možná budou chtít popřít, ale to, že ve Skotsku se neplatí univerzitní školné, s tím asi má něco společného, vzhledem k tomu, že Anglii se podařilo zpřístupnit terciární vzdělání jen třiceti procentům absolventů škol. Nechť Skotsko dlouho a trvale vyvěšuje tuto vlajku demokratického intelektu.

Ale nemůžeme usnout na vavřínech. Co si mají počít generace lidí, kteří dospěli dlouho předtím, než existoval takovýto přístup na vysoké školy? Stále ještě nejsme natolik otevření studentům starších věkových kategorií. Musíme také posílit svou službu těm mnoha dospělým občanům, kteří potřebují přístup k určité míře univerzitního vzdělání, ale nikoliv kompletní univerzitní diplom. A kromě toho, rovnost se neurčuje pouze počty. Ve složení studentské populace může existovat zaujatost, některé části společnosti nejsou vždy spravedlivě zastoupeny. Možná že vás nepřekvapí, že se zmíním o rovnosti příležitosti pro obě pohlaví. Zdá se, že to byla návštěva královny Victorie, která způsobila, že tato univerzita začala dovolovat ženám, aby na ní studovaly. O století později jsou nyní ve Skotsku počty studentů co do obou pohlaví vyrovnány - a to je velký úspěch. Ale to nestačí. Stále ještě je mezi postgraduálními studenty ve Skotsku i v celé Británii menší počet žen než mužů a na britských univerzitách není dostatečné množství žen v mocenských strukturách. Čekám na den, kdy i v Glasgow bude více žen v univerzitním dvoře, mluvčím senátu bude žena a možná i, pane rektore, na vašem místě rektorka.

A jestliže máme takové problémy v Británii, problém nerovnosti je v zahraničí daleko horší. Jak jste slyšeli, strávila jsem většinu svého života prací v chudších zemích a opravdu mě deprimuje, když vidím, jak tyto chudé státy jsou téměř úplně vynechávány z globálního systému. Globální dnes znamená Spojené státy, Evropa, Japonsko a některé středně velké země. Ostatní svět má například přístup jen k jednomu procentu všech existujících počítačů. A jak nám připomněl jihoafrický prezident, polovina obyvatel této planety nikdy nepoužila telefonu a nikdy v životě ho nepoužije. Ani ti nejinteligentnější a nejkvalitnější členové těchto společností nemají šanci integrovat se do světové znalostní komunity.

Nedávno jsem pracovala na výzkumném projektu, z něhož vyplynulo, že v Britském společenství národů pochází jen šest z každé stovky mezinárodních studentů z chudých zemí. To hodně vypovídá o tom, jak zanedbáván je princip rovnosti přístupu ke vzdělání ve vztazích mezi různými zeměmi, včetně té naší.

Možná, že bychom měli zde ve Skotsku o těchto věcech důrazně hovořit příští rok, kdy se tu bude konat významná mezinárodní konference - konference ministrů školství z Britského společenství národů. Měli bychom požadovat, aby Británie poskytovala chudým zemím velkomyslněji studijní stipendia ve větším počtu.

Přátelé, tohle je radostná ceremonie a já mluvím příliš vážně - jenže získat univerzitní diplom, to je vážná chvíle v životě každého člověka, a tak určitá obřadnost je na místě. Vydáme se nyní odsud a poneseme prapor University of Glasgow, tak jak to dělali jiní před námi už více než pět a půl století. Na tomto praporu je motto: Cesta, pravda a život. Doufám, že není svatokrádeží, navrhnu-li abychom prosazovali Cestu jako otevřený a rovný přístup ke vzdělání, Pravdu jako skutečné znalosti a nikoliv triviality, a Život, jako časový úsek, během něhož budeme tyto hodnoty prosazovat a hájit.

                 
Obsah vydání       12. 7. 2002
12. 7. 2002 Lalage Bown: Usilujme ve školství o rovnost příležitostí
12. 7. 2002 USA: Luteránský farář suspendován za to, že se účastnil ekumenické bohoslužby
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda
12. 7. 2002 Monitor Jana Paula: "Neberte nám našeho Viewegha!" Jan  Paul
12. 7. 2002 Dopis paní Jiřině Šiklové: Šlo opravdu v "případu Marvanová" o útok na ženu? Vladimír  Bernard
12. 7. 2002 Postelové historky a la Marvanová končívají v Británii daleko drastičtěji
12. 7. 2002 Chybějí vám základní etické normy Petr  Štěpánek
12. 7. 2002 Zaorálek napodruhé aneb výuka v 101hlasém řízení demokracie Štěpán  Kotrba
12. 7. 2002 Jak vysvětluje problém s ostravskou zelení místní starosta Daniela  Pilařová
12. 7. 2002 Francie přitvrzuje proti uživatelům hašiše
11. 7. 2002 Proč to ti lidi čtou? Markéta  Sulovská
11. 7. 2002 Ftaláty v zařízení nemocnic ohrožují zdraví pacientů
10. 7. 2002 Daily Mirror: Teroristický stát: jak se Američané "snaží ovládnout svět"
9. 7. 2002 Svoboda slova: Jak chtěli američtí akcionáři cenzurovat britský list The Daily Mirror
10. 7. 2002 Očekávali Talibán, našli však jen hrůzu
11. 7. 2002 O útlaku a stagnaci v arabském světě
10. 7. 2002 Kurdové v severním Iráku odepřeli Američanům pomoc při úsilí svrhnout Saddáma Husajna
11. 7. 2002 Tak už to Pavel Dostál na Jílkovou prozradil Jan  Čulík
11. 7. 2002 Edvard Beneš a jeho dekrety - (sudeto)německý problém Eva  Hahnová, Hans Henning Hahn
8. 7. 2002 Jak časopis Týden bulvárně zkresluje informace Jan  Čulík
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 7. 2002 Nejvyšší pravda   
12. 7. 2002 Lalage Bown: Usilujme ve školství o rovnost příležitostí   
12. 7. 2002 Monitor Jana Paula: "Neberte nám našeho Viewegha!" Jan  Paul
11. 7. 2002 Edvard Beneš a jeho dekrety - (sudeto)německý problém Hans Henning Hahn, Eva Hahnová
11. 7. 2002 Proč to ti lidi čtou? Markéta  Sulovská
9. 7. 2002 Očkovací látka proti AIDS "bude zřejmě k dispozici do pěti let"   
9. 7. 2002 Čínský voják není před velvyslanectvím ČR z naší vůle Tomáš  Smetánka, Jan Čulík
9. 7. 2002 Nechte si festivaly, já chci rovnost před zákonem Benny  Rees
9. 7. 2002 Jak Američané nechytili bin Ladena a nezlikvidovali organizaci al Qaeda   
8. 7. 2002 "Zaspané" tři čtvrtiny století Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2002 Registrované partnerství a jeden homosexuální osud Benny  Rees
8. 7. 2002 Prádelna špinavého spodního prádla českého disentu stále v provozu? Karel  Mašita
8. 7. 2002 Zeměkoule "bude do roku 2050 zcela zlikvidována"