8. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2002

"Zaspané" tři čtvrtiny století

Tvrzení "nejde o nároky církví, ale jedině církve katolické" není v českých poměrech tak docela pravdivé. Hlavním problémem, proč se nepodařilo uskutečnit odluku církve od státu v době 1. republiky, kdy zde byla poměrně silná politická vůle k tomuto kroku, byl vznik Československé církve, která vznikla oddělením zhruba 1/5 kněží a věřících od Církve římskokatolické, na základě čehož si pak tato církev činila nárok na poměrnou část majetku, což katolíci odmítali uznat. - Několik poznámek k článku M. Martínka: "Patří majetek katolické církvi nebo katolická církev majetku?"

 • Druhým důvodem, proč problém nebyl v době 1. republiky vyřešen, byla aplikace zákona o pozemkové reformě, na níž ve vztahu k "církevnímu majetku" nedošlo ke shodě ani mezi státem a církvemi ani mezi politickými stranami.
 • Pan Martínek správně poukazuje na poměrně složitou problematiku transformace pozemkové držby na vlastnictví. Jde právě o to, že tento problém nebyl ve vztahu k církevnímu majetku dořešen. To plyne z toho, že v době Rakouska-Uherska nebylo postavení církví rovnoprávné, Církev římskokatolická byla státní církví, zatímco protestantská vyznání židovství byla pouze náboženství státem tolerovaná. Z toho pak plynulo to, že majetek Církve římskokatolické byl považován za veřejnoprávní, kdežto majetek ostatních církví za soukromoprávní. Nelze však tvrdit, že by "církevní majetek" podléhal stejnému režimu jako majetek státní a že by stát s ním volně disponoval. Od státního majetku byl odlišen obdobně jako majetek obecní. Citovaná úvaha prof. Hobzy vychází z toho, že "církevní" majetek stejně jako "obecní" býval státem v některých případech bezúplatně přidělován a někdy zas bez náhrady odnímán pro státní účely.
 • Tendence ve vývoji demokratického evropského práva však následně jednoznačně směřovaly k nepřípustnosti odnímání státem bez náhrady i majetku veřejnoprávních korporací, tím méně pak majetku církví, který nabyl povahy soukromoprávní. Je však rovněž pravdou, že rozsah majetku, který církve dnes v evropských zemích vlastní jako majetek soukromoprávní, byl před tím ve všech zemích různými reformami podstatně omezen proti původnímu stavu "církevního majetku".

 • Historický exkurz do období antiky je nejen nadbytečný, ale také trochu zkreslený. Tvrzení, že "toleranční edikt císaře Galiena (260-268 n.l.), přiznával křesťanským církvím práva veřejných korporací" je nepřesné. Tímto ediktem bylo křesťanství legalizováno, tedy m.j. bylo postaveno na jisto, že křesťanské obce je nutno jako korporace vždy uznávat. Před tím, když bylo křesťanství v Římské říši náboženstvím nedovoleným, to bylo sporné, jsou však doklady o tom, že soudy většinou církevní obce jako právnické osoby uznávaly, avšak v dobách pronásledování křesťanů býval tento majetek mnohde konfiskován. K tomu nutno poznamenat, že římské právo neznalo registraci právnických osob a při posuzování, zda jde o právnickou osobu či nikoli, vycházelo z faktického stavu. Milánským ediktem se pak křesťanství stalo náboženstvím státním a byl restituován majetek zabraný křesťanským obcím v dobách jejich pronásledování.
 • Stav, který v době 1. republiky byl brán jako stav přechodný na několik málo let, než se podaří problémy vyřešit, tedy, že se duchovní stali zaměstnanci státu a církve žily v podstatné části ze státních příspěvků, byl vlivem 2. světové války a následně totalitního komunistického režimu konzervován a nyní jsme vlastně o třičtvrtě století nazpět.
 • Stanoviska katolických biskupů je nutno chápat z toho pohledu, že dle církevní tradice je vždy považováno za těžký morální prohřešek, když by se církevní hodnostář dobrovolně vzdával majetkových nároků církve.
 • Řešení problému může být různé, každý způsob však má mnohá úskalí, hlavní by však mělo být, aby současný stav byl překonán. Na "církevním majetku" však není přímo závislá ani budoucnost církví, tím méně pak státu. S tímto je třeba k problému přistupovat.
 •                  
  Obsah vydání       8. 7. 2002
  8. 7. 2002 Znásilňování žen jako válečná zbraň
  8. 7. 2002 Návrh koaliční smlouvy ze dne 8. 7. 2002
  8. 7. 2002 Zeměkoule "bude do roku 2050 zcela zlikvidována"
  8. 7. 2002 Jak časopis Týden bulvárně zkresluje informace Jan  Čulík
  8. 7. 2002 Strobe Talbott: Nynější spor USA s Evropou ohledně mezinárodního tribunálu znemožní Američanům vytvořit koalici pro zásah proti Iráku
  6. 7. 2002 "Odmítnutí se omluvit"
  8. 7. 2002 Diskriminace homosexuálů: můžeme si za to sami Fabiano  Golgo
  8. 7. 2002 Registrované partnerství a jeden homosexuální osud Benny  Rees
  8. 7. 2002 Emancipací homosexuální deformace se dláždí cesta pro legalizaci kriminálních výstřelků Pavel  Mareš
  8. 7. 2002 Čas pro českou liberální platformu? Josef  Brož
  8. 7. 2002 Prádelna špinavého spodního prádla českého disentu stále v provozu? Karel  Mašita
  8. 7. 2002 "Zaspané" tři čtvrtiny století Jaroslav  Štemberk
  8. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Umění by mělo klást otázky humanistické povahy Jan  Paul
  7. 7. 2002 Nikto si nevidel do huby Lubomír  Sedláčik
  8. 7. 2002 Parodie sovětské éry, která má význam i pro dnešek Robert  Porter
  8. 7. 2002 Stalin a jeho vražedný režim Jan  Trávníček
  8. 7. 2002 Bestseller? Proč ne, záleží na tom, jaký! Ludmila  Klukanová
  8. 7. 2002 Zemřel Josef Hanzal, historik, kterému ležel na srdci osud českého tisku Jaroslava  Čajová
  8. 7. 2002 CME chtěla nechat zkonfiskovat Kramářovu sbírku, pokud by byla vyvezena za hranice ČR
  8. 7. 2002 Tisková konference navažské skupiny Blackfire v Jazz klubu Železná Bushka  Bryndová
  14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
  17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
  5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
  21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  8. 7. 2002 "Zaspané" tři čtvrtiny století Jaroslav  Štemberk
  8. 7. 2002 Registrované partnerství a jeden homosexuální osud Benny  Rees
  8. 7. 2002 Prádelna špinavého spodního prádla českého disentu stále v provozu? Karel  Mašita
  8. 7. 2002 Zeměkoule "bude do roku 2050 zcela zlikvidována"   
  8. 7. 2002 Čas pro českou liberální platformu? Josef  Brož
  8. 7. 2002 Stalin a jeho vražedný režim Jan  Trávníček
  8. 7. 2002 Strobe Talbott: Nynější spor USA s Evropou ohledně mezinárodního tribunálu znemožní Američanům vytvořit koalici pro zásah proti Iráku   
  8. 7. 2002 Parodie sovětské éry, která má význam i pro dnešek Robert  Porter
  8. 7. 2002 Znásilňování žen jako válečná zbraň   
  8. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Umění by mělo klást otázky humanistické povahy Jan  Paul
  5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Vladimír  Nálevka, Miloš Mendel, Oskar Krejčí, Stanislav Komárek, Zdeněk Zbořil