24. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 6. 2002

Vláda schválila vojenskou strategii

Završila se druhá etapa přípravného období reformy ozbrojených sil

Ještě neuplynuly dva měsíce od jednání vlády ČR na Ministerstvu obrany, kterého se zúčastnil také prezident republiky Václav Havel a šéf rezortu ministr Jaroslav Tvrdík otvírá diskusi k jejim výsledkům. Toto jednání prezidenta a ministrů završilo druhou etapu přípravného období reformy ozbrojených sil České republiky. Vláda totiž vzala na vědomí koncepci reformy armády a schválila vojenskou strategii. Byla tak uzavřena strategická revize obrany, zahájená v listopadu 2000.

Prezident Václav Havel po skončení zasedání vlády před novináři uvedl, že několikatisícstránkový podklad v něm vyvolal vysoký respekt. "Z toho, co jsem mohl poznat, se mi zdá, že je to velmi solidně zpracovaný dokument a projekt na mnoho let dopředu, na jehož konci by měla být malá, moderní, pohyblivá armáda, která odpovídá naprosto nové sitauaci. Nové nejen našim členstvím v NATO a jeho dalším možným rozšířením, ale i vzhledem k rostoucímu nebezpečí teroristických útoků, klesajícímu nebezpečí globálního konflikut a podobně," řekl prezident republiky. Podle Václava Havla je dobře, že tento důležitý dokument byl vytvořen. "Pevně věřím tomu, že se reforma opravdu začne postupně uskutečňovat tak, jak je plánováno," řekl prezident. Rozhodnutí vlády má zřejmě i značný význam vzhledm k podzimnímu sumitu Aliance protože Česká republika jako hostitelská země by měla projevit silnou vůli reformovat svou armádu v souladu s požadavky součané doby: "Není to úplně jednoduché, protože jde o nesmírně složité věci, které se těžko vysvětlují. Ale veřejnost nepochybně zaregistrovala, že jedním ze základních prvků reformy je profesionální armáda. A z toho se každý raduje. Každý se raduje z toho, že mladí lidé nemusí chodit na rok na vojnu. Méně se možná budou některé lokality radovat z toho, že se budou rušit posádky, ale jinak to nejde. To je přirozený důsledek profesionalizace," dodal Václav Havel. V důsledku dislokačních změn opustí armáda asi sto větších či menších posádkových míst a v cílovém stavu má působit zhruba v šedesáti posádkách.

Projekt profesionalizace armády se úspěšně zdaří zrealizovat jenom tehdy, bude-li se moci opřít o co nejširší pochopení a podporu veřejnosti a jejich představitelů. Samotná osmiměsíční příprava Koncepce ukázala, že její realizace nebude rozhodně snadná. Bude nutné překonat strnulé myšlení a jednání lidí, kteří posuzují všechny změny jen z hlediska svých předcházejících zkušeností nebo z hlediska svých osobních a skupinových zájmů. svého současného postavení a vlivu. Příkladem takového přístupu v minulých měsících byly aktivity představitelů města Vyškova a rektora místní Vysoké vojenské školy pozemního vojska, kteří nesouhlasili s projektem transformace vojenského školství, který přijal a schválil ministr obrany loni na podzim. Vzdělávací potřebě armády musí být přizpůsobena struktura jejich vzdělávacích a výcvikových zařízení. Bude ji tvořit Univerzita obrany, vojenská střední škola, vojenská rezortní škola a výcvikoví střediska.

Bude nesmírně obtížné překonat protekcionismus a upřednostňování vlastních zájmů jak v armádě, tak i v regionech, kterých se reforma dotkne. Vedení rezortu už s řešením podobných problémů zkušenosti má. V celku úspěšne, přes počáteční protesty a odpor primátorů a starostů měst a obcí, je dokázalo úspěšně vyřešit například v největším Moravskoslezském kraji, kde už armáda opustila takové tradiční vojenské posádky jako napčíklad Ostrava, Mošnov, Karviná a další.

Důvod proč vláda vzala koncepci jenom na vědomí vysvětlil po jejím zasedání premiér Miloš Zeman: "Činíme tak protože nechceme, aby tento materiál byl před volbami předmětem politických sporů."

Dva dny po skončení voleb do Poslanecké sněmovny vyšlo zvláštní číslo armádního čtrnáctideníku AReport obsahující dokument "Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky".

Zveřejněný dokument, který by měla vláda definitivně schválit koncem září, popisuje 33 oblastí života naší armády. Nyní by o něm měla konečně začít co nejširší diskuze mezi odborníky, politiky, mezi stoupenci i opononety reformy ozbrojených sil. Názorová konfrontace by měla být oproštěna od jakýchkoliv předsudů. Sočasný stav našich ozbrojených sil je totiž především výsledkem desetiletého vývoje do kterého se promítaly všechny významné politické, vojenské, ekonomické a sociální události a vlivy, ktterými naše země prošla. Armáda se stáva přes všechny své problémy součástí demokratické společnosti, roste její důvěryhodnost a zejména na regionální a místní úrovni je poměrně silná provázanost a dobrá spolupráce mezi útvary a veřejností. Zvlášť patrné to je po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. Ohrožení lidé se zde na vlastní oči přesvědčili, že armáda disponuje personálem, který je v převážné většině dobře připraven.

Čeští vojáci jsou zahraničními vojenskými odborníky oceňováni i při svém působení v zahraničních vojenských mírových misích. Jejich prestiž je vyšší v zahraničí než u nás doma.

Zveřejněný dokument poukazuje, ale i na to, že se v ozbrojených silách projevuje setrvačnost tradičního chápání obrany, že nebyl dobře pochopen a doceněn význam našeho vstupu do NATO pro zajištění naší bezpečnosti a obranyschopnosti. "Hlavním nedostatkem současného stavu, od kterého se odvíjí řada dalších problémů, je dlouhodobě udržovaný způsob řízení, v kterém operativnost byla povýšena na systémový základ plánování a řízení rozvoje ozbrojených sil a kde došlo k odtržení věcné a zdrojové stránky celého procesu," uvádí dokument. Jeho autoři varují, že kdyby dlouhodobě nedošlo k potřebnému souladu mezi lidskými, finančními a materiálovámi zdroji na jedné straně a potřebnými schopnostmi ozbrojených sil na straně druhé, představovalo by to vážné riziko. Ozbrojené síly by totiž nebyly schopné plnit vojenské závazky naší republiky, postupně by se stávaly zaostávajícím článkem aliančního systému a Česká republika slabým místem bezpečnostního systému NATO a Evropy. Tím by byly ohroženy životní a strategické zájmy České republiky.

Proto v minulých dnech vyzval ministr Jaroslav Tvrdík ke kvalifikované diskuzi odbornou veřejnost. Očekává, že se do ní jeho rezortu v co nejvyšší míře zapojí vojáci a občanští zaměstnanci. "Když si uvědomím, že v mém kolegiu se často rozsáhle diskutuje o dokumentech mnohem méně rozsáhlých, musím říct, že tu diskusi dál očekávám. Jak mezi odborníky, tak mezi politiky uvítám další odbroné názory i oponenturu. Doslova se na ní do písmene těším. To že je dokument dobrý a mohl být schválen je zřejmé. Skutečnost, že ho ukládáme odborně a politicky dál konzultovat a schválit až 30.září, je podle mě výrazem zájmu o obranyschopnost v celém politickém spektru," řekl po zasedání vlády ministr Tvrdík.

                 
Obsah vydání       24. 6. 2002
22. 6. 2002 Američané zaznamenali varování před útoky už 10. září, ale přeložili si je do angličtiny až 12. 9.
22. 6. 2002 Izraelci hrozí, že vypnou CNN
21. 6. 2002 Vláda schválila vojenskou strategii Jaroslav  Hlaváček
23. 6. 2002 Britské listy v Trenčianských Teplicích Jan  Čulík
23. 6. 2002 Kto nás predal drzému monopolu Lubomír  Sedláčik
24. 6. 2002 Policejní prezident nepřejímá dopisy jen tak od kdekoho... Zdeněk  Jemelík
24. 6. 2002 ČSSD: "Kompromis by měl odpovídat volebnímu výsledku," tvrdí Zdeněk Škromach Štěpán  Kotrba
24. 6. 2002 Peru povstalo proti privatizaci
22. 6. 2002 Romská tlačová agentúra: Podľa aktivistov zo Spiša je rasizmus slovenským Matrixom Mária  Hušová
24. 6. 2002 Povídka: Dva intelektuálové Petr  Studený
21. 6. 2002 Čecháčkové Emil  Šíp
21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
24. 6. 2002 Jak se vyvíjel pojem "menšina" Karolina  Adamová, Ladislav  Křížkovský
21. 6. 2002 TGM: Politiku rozumnou a poctivou Milan  Grus
21. 6. 2002 Ein, zwei, Polizei Štěpán  Kotrba
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů