Kapitalistický realismus

31. 8. 2010 / Roman Rakowski

Mark Fisher: Kapitalistický realismus. Přeložil Radovan Baroš. Praha, Rybka Publishers, 2010. 212 s.

Kniha Kapitalistický realismus svou rozmanitostí působí jako jedna z dalších postmodernistických esejí, jež je plná pozoruhodných myšlenek a mostů mezi světy, které jsou na první pohled neslučitelné. Ačkoli je text psán, jak je dnes zvykem, s mnoha příklady z filmů, knih a statistik, není ochuzen o čtivost, naopak, je díky těmto ilustracím poutavější.

O historickém smyslu českého nesmyslu

31. 8. 2010 / Karel Dolejší

Ale povedzte mi, prečo má súdruh Žižka v ruke hen takú onú vyrezávanú halúzku? Veď to nebol voľaký kapelmajster alebo farár. Dajte mu do ruky aspoň ľahký guľomet! Výzvu majora Terazkyho k inovaci Vločkova obrazu Jana Žižky si možná vybavil kdekterý čtenář zprávy o tom, že v Ústí nad Orlicí nechal starosta Pešek kvůli Klausově návštěvě přemalovat rudý prapor mozaiky starého kulturáku namodro. Logika je věru táž: Přesvědčivosti propagandy má pokaždé napomoci ahistorické "vylepšení". Jen v jednom případě byl výsledkem bratr Žižka se sovětským kulometem, zatímco ve druhém nevěřícně zíráme na čerstvý skvost kapitalistického realismu oslavující radostné budování společnosti rozpočtové odpovědnosti pod praporem modré, nikoliv zelené planety - skvost, před jakým není hanba vyfotografovat ani samotného prezidenta.

Liberálové s modrými brožurkami

31. 8. 2010 / Jan Potměšil

Na zajímavý a podnětný text "Čtverce, probuďte se: Krychle existují" politologa Pavla Barši reagoval dne 30.8.2010 V Britských listech ekonom Matěj Šuster článkem "Neoliberalismus a neúprosná logika trhu: odpověď Pavlu Baršovi". Pavel Barša (velmi zjednodušeně řečeno) varuje před tendencí vnímat veškeré oblasti života pouze ekonomickou optikou a před snahou podřizovat vše "ekonomické racionalitě", vedoucí k pohlcení politiky i dalších sfér života ekonomikou -- (mými slovy) dle imperativu "vše vyřeší trh a vše je třeba trhu podřídit", a to i tam, kde "trh" nemá či nikdy neměl co dělat.

Organizace OSN pro zkoumání globálního oteplování "potřebuje reformu"

30. 8. 2010

Mezinárodní audit práce Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) dospěl k názoru, že panel musí projít "zásadními" reformami. Jednou z nich má být kratší funkční období pro jeho předsedu.

Panel čelí kritice za omyly, jichž se dopustil ve své poslední zásadní zprávě o globálním oteplování z r. 2007.

Mezinárodní audit pochválil způsob, jímž IPCC vypracoval své dosavadní analýzy. Doporučil však změny ve způsobu, jak je panel veden a jak jsou jeho vědecké výsledky předkládány veřejnosti.

"Skeptický ekolog" Bjørn Lomborg: Na boj proti globálnímu oteplování je zapotřebí 100 miliard dolarů ročně

31. 8. 2010

Nejznámější světový klimaskeptik Bjørn Lomborg píše ve své nové knize, že je globální oteplování "bezpochyby jedním z největších problémů, jemuž svět dnes čelí". V knize, která vyjde v září, požaduje Lomborg, aby se do boje proti globálnímu oteplování investovaly desítky miliard dolarů ročně. "Pokud by se investovalo 100 miliard dolarů ročně, znamenalo by to, že by do konce století byl problém globálního oteplování vyřešen, píše Bjørn Lomborg ve své knize.

Policejní stát

31. 8. 2010 / Petr Jánský

O míře svobody občanů vypovídají zdánlivé maličkosti. Zkuste třeba nevhodit do parkovacího automatu 5.-Kč. Městská policie, která má na stanovišti kameru, vám do 5 minut nasadí botičku. Zdá se vám 300.- za sundání moc? Ve správním řízení zaplatíte 2600.- Kč. Jo, "mít tak v rukou justici a malou policejní stanici," jak zpívá Pavel Dobeš.

An English version of this article is in CLICK HERE

Neklid v justici

31. 8. 2010 / Zdeněk Jemelík

Mediální aktivity staronového ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila jsou zcela mimořádné. Není téměř dne, aby nevystoupil před novináři a neseznámil veřejnost jejich prostřednictvím se stále dalšími dobrými skutky, jimiž chce vylepšit stav součástí svého resortu. Ve všech jeho projevech je slyšet slovní obraty, jež lid obecný rád slyší: finanční úspory, zrychlení soudního řízení, generační obměna soudců, zvýšení výkonnosti soudů, odchod soudců, kteří studovali za totalitního režimu, odvolání Renaty Vesecké, vydání nových zákonů, úplný přechod exekucí ze soudů na soukromé exekutory, zrychlení pozůstalostního řízení a jiné. Není divu, že v anketách oblíbenosti se drží na výsluní přízně lidu.

Vesmír online

31. 8. 2010

Webová stránka SkyServer, která umožňuje zkoumat vesmír z domova a zpřístupňuje ho prostřednictvím počítačových monitorů profesionálním i amatérským astronomům, získala cenu pro špičkové zdroje internetové výuky Science Prize for Online Resources in Education (SPORE) udělovanou American Association for the Advancement of Science.

Tým Johns Hopkins University vedený astrofyzikem a počítačovým expertem Alexanderem Szalayem zatím zanesl do databáze a zpřístupnil údaje o více než 350 milionech hvězd a galaxií. Interface připomínající aplikaci MapQuest umožňuje prohlížet oblohu, měnit zvětšení a kliknutím na hvězdy nebo galaxie získat přístup k dodatečným informacím.

Iráčané chtějí, aby americká vojska neodcházela

31. 8. 2010

Před šesti lety vedl šejk Mohammed Naji svůj kmen v Iráku do velké bitvy proti Američanům. Nyní z Iráku odcházejí a on by chtěl, aby raději zůstali.

"Bojoval jsem proti Američanům a považuju to za věc cti," zdůraznil.

"Ale teď chci, aby tu zůstali."

Británie a Francie v rámci úspor uvažují o sdílení letadlových lodí

31. 8. 2010

V rámci úspor obranných výdajů uvažují Británie a Francie o tom, že by dobudoucna sdílely své letadlové lodě. Obě země jsou jedinými evropskými mocnostmi, které v současnosti disponují tak nákladným a náročným zbraňovým systémem, jako je moderní letadlová loď.

Zprávu o plánech na úzkou spolupráci válečných námořnictev na obou stranách Lamanšského průlivu přinesl britský deník The Times. Případná dohoda by mohla zahrnovat zvláštní protokoly pamatující na situace, kdy se zájmy obou zemí odlišují, jako v případě Falklandských ostrovů (Malvinas).

Vojenská základna na Islandu se stane soukromou školou pro boje se sovětskými stihačkami

31. 8. 2010

Islandská základna v Keflaviku, která bývala za studené války nesmírně důležitým článkem západní vojenské obrany proti Sovětskému svazu, se zřejmě stane domovem pro dvě skupiny v Rusku vyrobených stihaček. Islandská vláda chce leteckou základnu v Keflaviku pronajmout soukromé společnosti, která kupuje za 1,2 miliardy euro z Běloruska stihačky typu Suchoj. Bude je používat jako umělého nepřítele při vojenských cvičeních.

Muzicírování v Dubu na Moravě

31. 8. 2010 / Boris Cvek

Asi před rokem mne velmi nadaný hudebník (violista, klavírista, varhaník, operní zpěvák, skladatel) Filip Holacký, kterému je dnes 17 let, požádal, zda bych pro něj nenapsal text, který by mohl zhudebnit jako oratorium nebo kantátu. Trval na biblickém motivu, a tak jsem po vzájemné dohodě nakonec napsal ve verších krátkou dramatizaci příběhu o Mojžíšovi a hořícím keři (přiložený text je v "syrové" formě před Filipovými úpravami).

Což takhle dát si Senát?

31. 8. 2010 / Pavel Kopecký

Sotva skončí též politicky odpočinkové letní prázdniny, kdy v ulicích i médiích vládl duch okurkové sezóny, bude to tu znova. Agitace supervolebního roku. Po výsledkem překvapivých květnových volbách do Sněmovny PČR přichází další zápasy o moc. Boj o obsazení zastupitelstev a třetiny Senátu, který prezident republiky vyhlásil na polovinu října. Ve vybraných oblastech, kam spadá Brno, půjde o dvojjediné zápolení.

Česká republika na cestě k řízené demokracii?

31. 8. 2010 / Jan Prokeš

Vývoj politické situace v ČR v několika posledních letech umocněný současnou povolební situací směřuje k zásadnímu okleštění parlamentní demokracie. Již předchozí politické garnitury bez ohledu na pravolevé dělení nebyly ochotny řešit zásadní společenské problémy jak uvnitř země, tak i pokud jde o klíčové otázky mezinárodní politiky.

Putin: Demonstranti bez povolení dostanou "ránu do kebule"

30. 8. 2010

Vladimir Putin hněvivě odmítl protesty opozice v Rusku jako "provokace" a dodal, že ti, kdo se budou účastnit nepovolených pouličních demonstrací, můžou čekat, že dostanou "ránu do kebule". Putin odmítl ruskou opozici jako skupinu nespokojenců, usilujících o publicitu a dodal, v rozhovoru s listem Kommersant, že si vinu mohou přičíst jen sami sobě, pokud se stanou během nepovolených demonstrací obětí policejní brutality.

Jak podojit Vietnamce

30. 8. 2010 / Pavel Pečínka

Porazili v močálech a pralesích pod rudou vlajkou japonskou, pak francouzskou a americkou armádu. Potom pod komunistickým praporem vtrhli do Kambodže, kde zlikvidovali taktéž komunistický, ale pročínský režim "Rudých Khmerů", jednu z nejhorších tyranií na světě. Vyvolává to údiv, protože v zahraničí válečníky nepřipomínají. Češi dnes znají Vietnamce jako maličké, tiché, úslužné, stále se usmívající, makající od rána do noci u stánků s botami, žijící v uzavřených komunitách. Dojem "snadné kořisti" z nich nejspíš nabyli i dva čeští gangsteři, kteří drobnou Vietnamku hodlali využít jako dojnou krávu a vydělat na jejím únosu. Její příbuzní sice peníze obstarali, za únosci z Třebíčska však díky brněnské policii před pár dny zaklapla mříž.

An English version of this article is in CLICK HERE

O čem Lidový dům sní...

30. 8. 2010 / Ladislav Žák

Nebyla by to ČSSD, aby nepřišla na to, kdo nebo co může za to, že neuspěla ve volbách. Je to její kooperace s KSČM na úrovních, kde to nezakazuje bohumínské usnesení. Byl předložen návrh na jeho utužení a rozšíření v absolutní zákaz jakékoliv spolupráce s KSČM. Je to významný krok k tomu, aby se v ČSSD objevil názor, že by vlastně bylo nejlepší, kdyby se ČSSD mohla společně s dalšími "demokratickými" stranami přičinit rukou společnou a nerozdílnou o to, že Parlamentem projde nějaký návrh na odstranění KSČM z veřejného života.

An English version of this article is in CLICK HERE

Vyšetřování útoku na Flotilu svobody -- čtyři různé komise, čtyři různé výsledky?

30. 8. 2010 / Petra Šťastná

Na Flotilu svobody a brutální zásah izraelské armády v mezinárodních vodách, který se udál 31. května ve 3 hodiny ráno a během něhož bylo zabito 9 tureckých občanů, jakoby se zapomnělo. Vždyť od tragické události uplynuly již téměř tři měsíce. Mnozí si proto mohou myslet, že je již vše vyšetřeno, že zprávu o výsledku v tom letním horku a při prázdninovém odpočinku zkrátka jen přehlédli. Není tomu tak, vyšetřování běží na "plné obrátky", alespoň podle zpráv v izraelských médiích. Jaký je tedy stav šetření?

Čím vyšší školné, tím lepší univerzita?

30. 8. 2010 / Jan Čulík

Tak mi argumentoval kdosi v emailu v reakci na můj nedávný článek, varující, že zavedením školného se kvalita českých univerzit nezlepší, ale školy se promění v banky. Dověděl jsem se, že čím je školné vyšší, tím je škola lepší a americké a britské univerzity jsou světově nejlepší právě proto, že se na nich platí vysoké školné.

Obávám se, že ta úměra není zdaleka tak jednoduchá. Prostě, praktické zkušenosti této přímočarosti protiřečí - a přece jenom pracuji v britském univerzitním systému už dvacet let.

BRITÁNIE:

Chce se někdo ještě učit cizí jazyky?

30. 8. 2010

"Je to selhání trhu," konstatuje Kelly. "Studium jazyků je dlouhodobější záležitost, není to záležitostí vrtkavosti trhů. Takže vzhledem k tomu, že jsme vytvořili trh se vzděláním, studium jazyků to zlikviduje."

Z výsledků letošních britských maturit (zveřejněných koncem srpna, pozn. red.) vyplývá, že studium cizích jazyků je v Británii v hlubokém úpadku. Dramaticky poklesl počet studentů, kteří studují francouzštinu a němčinu. Deník Guardian zkoumal, co to znamená pro britské univerzity, pro britskou ekonomiku a pro budoucnost Británie vůbec.

Memorandum, rozeslané loni všem zaměstnancům mělo - pro kohokoliv, kdo je dnes v placeném zaměstnání - známou strukturu a známý tón. Začalo obligátní sebechválou. Univerzita v Belfastu je, a nadále bude "jednou z nejlepších univerzit na těchto ostrovech". Vlastně má najednou nový cíl: patřit k nejlepším univerzitám na světě. Bohužel to znamená, že bylo nutno učinit některá "tvrdá rozhodnutí". A proto bude propuštěno 103 zaměstnanců - a katedra germanistiky přestane existovat.

Hrozba propouštění na katedře cizích jazyků, Swansea University

30. 8. 2010

Vážený kolego, vážená kolegyně,

píšu vám v naléhavé záležitosti. Všech 22 členů akademického sboru na katedře cizích jazyků na Swansea University obdrželo 6. srpna dopis, jímž jsme byli informováni, že naše místa jsou nyní "ohrožena" a že musíme o své místo znovu zažádat, avšak nově bude jmenován jen omezený počet osob. Jsme přesvědčeni, že to vážně ohrožuje infrastrukturu pro studium cizích jazyků ve Swansea a žádáme vás o vaši podporu proti tomuto rozhodnutí.

Management specifikoval jen 10 nových akademických míst. Mají být rozdělena takto:

Proti korupci lze bojovat jedině provokacemi

30. 8. 2010 / Jan Čulík

< Londýnského zprostředkovatele korupce nafilmovali skrytou kamerou novináři z bulvárního listu News of the World, tady zrovna přebírá peníze. Proč totéž nedělají čeští novináři?

Britský bulvární list News of the World nabídl údajné prostředníku pákistánského kriketového týmu, který hrál v Londýně proti Anglii - a Anglie vyhrála, částku 150 000 liber (4,5 milionů Kč), pokud během zápasu neuskuteční určité kroky. Účelem bylo mít jistotu, že zápas bude mít takový výsledek, aby se na něj daly vsadit velké finanční částky. Prostředník peníze přijal a - pákistánský tým hrál přesně tak, jak si reportéři z News of the World předplatili. Vyjednávání a celou transakci novináři natočili skrytou kamerou - a z celé věci vznikl obrovský skandál, který nyní vyšetřuje britská policie. Zkonfiskovala hlavním třem pákistánským hráčům mobilní telefony a alarmovala prokuraturu.

Ani provokace nejsou v Česku vůči korupci účinné

30. 8. 2010

Korupce v Česku? Chci jen upozornit na případ našeho starosty, byl přistižen při braní úplatku, asi dva miliony, byl odvolán, několik měsíců ve vazbě, propuštěn předčasně po složení několikamilionové částky, jeho případ se zřejmě táhne do ztracena, poslední zprávy, které jsou mi známé, udávají, že starosta byl k úplatku vyprovokován záměrně. Mám pocit, že nakonec odejde od soudu omilostněn. Co to stálo za námahu odhalit jeho běžné praktiky, nakonec ta námaha vyzní do ztracena. Obecné klima v naší společnosti je už takové, Právo je jeho součástí, ani provokace u nás nejsou účinné, k ničemu, píše Jan Bárta.

Kurzarbeit, "oživlý mrtvý" kapitalismus a budoucnost levice

30. 8. 2010 / Greg Evans

Loňské prohlášení ČSSD, že bude-li zvolena, bude jako jedno z opatření v boji proti dopadům krize prosazovat kurzarbeit , je vzácný případ, kdy česká socialistická strana viditelně podpořila myšlenku kratšího pracovního týdne, ačkoliv v západní Evropě je tato myšlenka už dlouho diskutována a někde, např. ve Francii, také realizována. Podle ČSSD se nicméně mělo jednat o pouze dočasné řešení (podle úspěšného německého vzoru) pro dobu hospodářské krize. Jak vysvětlil místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach: "Kurzarbeit je zkrácení pracovního týdne na čtyři nebo tři dny, jakožto opatření proti dopadům hospodářské krize. Zaměstnanci pak mohou volný čas využít k dalšímu vzdělávání, čímž budou mít nárok na sto procent mzdy a zvýší tak svoji kvalifikaci. Opatření by bylo plně hrazeno z Evropského sociálního fondu (ESF)."

An English version of this article is in CLICK HERE

Sekejte trávu kosou, ne sekačkou!

30. 8. 2010 / Boris Cvek

Už delší dobu se znepokojením pozoruji rostoucí módu všechnu trávu všude kolem sekat pomocí elektrických nebo benzínových sekaček místo klasické kosy. Zatímco kosou stačí zahradu posekat dvakrát do roka, a to bez hluku, zplodin a značně šetrně, takže téměř všichni živočichové stihnou včas utéci nebo se prostě skryjí do zbylé trávy, sekačky po sobě zanechávají poušť, kterou je třeba i několikrát týdně sekat znovu a znovu, aby si zachovala svou mrtvolnou tvářnost. Sekačka rozdrtí a rozmetá všechno živé, co jí přijde do cesty, takže několik milimetrů vysoký "trávník" zůstává zcela mrtvý.

Dvojí zemědělství

30. 8. 2010 / John Michael Greer

Ve věku bez fosilních paliv velmi málo z toho, co může být pěstováno intenzivně, bude moci být přepravováno na jakoukoli vzdálenost, aniž by se to zkazilo, takže intenzivní pěstování se vždy bude odehrávat blízko místa, kde budou potraviny snězeny. To je důvod, proč každá farma v Americe měla před sto lety vlastní intenzivní zelinářskou zahradu, ovocný sad a hospodářská zvířata, a také důvod, proč každé americké město bylo před sto lety obklopeno zahradami, drůbežářskými farmami, mlékárnami a podobně, aby police městských obchodů s potravinami byly zaplněny i něčím jiným než obilím a sušenými luštěninami.

KD│ Hovořit o budoucnosti po ropném zlomu je náročná věc. Jednou z věcí, které tento podnik činí úplně nejnáročnějším, je, zdá se, míra neschopnosti tolika lidí představit si nějaký způsob, jak dělat věci, jež nejsou jen lehce upravenou podobou pokračování ve vyjetých kolejích. Minulý příspěvek obsahoval odkaz na toto zvláštní zúžení kolektivní představivosti v kontextu současných obav blogosféry ropného zlomu ze "zlomu fosforového".

Neoliberalismus a "neúprosná logika trhu": odpověď Pavlu Baršovi

30. 8. 2010 / Matěj Šuster

V nedávno vydaném článku (LN, 21. 8.) se politolog Pavel Barša pustil do ostré kritiky "neoliberalismu" či "ekonomických Plochozemců", kteří podle něj neuznávají žádnou jinou hodnotu než ekonomickou racionalitu. Nejraději by aplikovali "neúprosnou logiku trhu" na veškeré lidské jednání -- včetně nejintimnějších lidských svazků, jakými jsou např. manželské a rodinné vztahy. Výsledkem je údajně zkázonosná "kolonizace" politiky i neziskového sektoru trhem.

Coby klasický liberál, jehož by Pavel Barša nepochybně řadil mezi ony zlořečené "neoliberály", se musím vůči obsahu tohoto článku silně ohradit, poněvadž autorem kritizovaný soubor myšlenek nemá s klasickým liberalismem zhola nic společného.

Sovětská invaze v srpnu 1968 samozřejmě byla agrese

30. 8. 2010

Vtrhnutí vojsk "Varšavské smlouvy" (= SSSR a jeho nejvěrnějších satelitů) představovalo akt agrese a agresor - zločinec v akci - žádné právo na "nutnou obranu" nemá. Právě z titulu toho, že je agresorem. Právo na "nutnou obranu", "sebeobranu" apod. by Sovětům vzniklo až v případě, pokud by ČSLA překročila hranice a udeřila na nepřátelské území (což bylo vojensky zcela neproveditelné). Navíc tato "obrana" byla zcela nesmyslná - holýma rukama se toho proti tankům a obrněným transportérům reálně moc udělat nedá. Vojáci RA byli ohroženi jen a jen stupiditou a nekompetencí vlastního velení, píše Jan Šimůnek.

Vojská Varšavskej zmluvy v roku 1968...

V ČSSR nezavraždili ani jedného jediného človeka...!!!

30. 8. 2010

Pan Pečínka v BL píše:

Kdyby Josef Žemlička a Viliam Debnár nestáli v srpnu roku 1968 na místech, kde stáli, měl by dnes opodál pamětní desku v Brně někdo jiný. Oběti prvních dnů sovětské okupace se dost podobají: mladí, v davu stojící, zvědaví, okounějící. I jejich vrazi se podobají: mladí, v davu stojící, zmatení, vyplašeně se rozhlížející. Náhodné střely zmanipulovaných vyjevenců, náhodné zásahy těch, kteří na rozdíl od starých nezůstali v ty dny "prozíravě" za pecí.

Prepitujem (česky "sprominutím") politológovia, ľudia čo nevedia o čom hovoria a zapadné goebbelsovské koloniálne média na Slovensku i v Čechách, hovoria v súvislosti s rokom 1968 o "ruskom vraždení či zavraždených..."!!!, upozorňuje Tibor Ivan.

Keď v roku 1968 k nám vtrhli vojská Varšavskej zmluvy..., na čele s CCCP, napriek negatívnemu stanovisku Vlády ČSSR, dostali vojaci prísny rozkaz - nestrieľať do civilného obyvateľstva..., tento rozkaz nebol zmenený napriek tomu, že odpor civilného obyvateľstva (zapaľovanie tankov, rozbíjanie okien vozidiel a pod.) doslovne škandálne zosmiešňoval túto obrovskú vojenskú silu (viac ako 700 tisíc vojakov) nasadenú nie na cvičenie, ale s cieľom okupácie... Počas vstupu a pohybu vojsk zahynulo niečo okolo STO občanov ČSSR... Stalo sa tak pri dopravných nehodách, pri psychických zlyhaniach jednotlivých vojakov a pri nutnej osobnej obrane vojakov...

Individuální práva lůzy

30. 8. 2010 / Martin Profant

Pronesl prý Roman Joch v Hyde Parku na ČT 24 větu: "Práva mám jako jednotlivec, jako lidská bytost. Nemám práva jako běloch nebo černoch, muž nebo žena, homosexuál nebo heterosexuál..." Ten pořad jsem sice neviděl, neboť s potěšením využívám svého lidského práva na svobodu slova a zvláště jeho nezbytné součásti, totiž že nemusím poslouchat nudné televizní diskuse; ale asi ta slova opravdu pronesl, tvrdí to Miroslav Polreich a původní Hegelův výrok pronikl do amerického konzervativního myšlení - oné studnice, z níž čerpá Joch své postoje nejčastěji a téměř výhradně -- již v devadesátých letech předminulého století a ve dvacátém století mutoval právě do té podoby, kterou Polreich cituje. Ostatně o původu výroku svědčí i ten černoch v opozici k bělochovi, u nás by tam člověk čekal spíše Roma nebo Vietnamce.

Jak Gorbačov obětoval britské horníky

30. 8. 2010

Premiérka Margaret Thatcherová vyvinula tlak na Michaila Gorbačova a tak se jí úspěšně podařilo zabránit tomu, aby Sovětský svaz poslal stávkujícím britským horníkům pomoc ve výši milionu dolarů. Zjistil to deník Guardian, po pětiletém úsilí o zveřejnění relavantních britských vládních dokumentů.

Bývalý britský ministr zahraničí: Británie jednala proti americkému mučení příliš pozdě

29. 8. 2010

Spojené státy dělaly "špatné věci" osobám, podezřelým z terorismu po 11. září a Británii to trvalo příliš dlouho, než si to uvědomila, sdělil listu Independent on Sunday bývalý labouristický ministr zahraničí David Miliband, který se uchází o funkci nového šéfa Labouristické strany.

"Skutečností je, že Američané dělali po roce 2002 špatné věci a nikomu to neřekli," řekl Miliband a zdůraznil, že je ochoten prosazovat jen "etickou zahraniční politiku". Dodal: "Informace jsme dali dohromady pomalu a když bylo jasné, [co Američané dělají], britská vláda jednala."

Tony Blair na Bushovo přání bránil Gordonu Brownovi, aby se stal britským premiérem

29. 8. 2010

Tony Blair se snažil donekonečna prodlužovat své setrvání ve funkci britského premiéra, poté, co byl varován, že americká vláda George Bushe má "vážné pochybnosti" o tom, zda je Gordon Brown "vhodný" na to, aby se stal britským premiérem, píše konzervativní týdeník Sunday Telegraph.

Blairovi bylo sděleno, že George Bush a jeho spolupracovníci by měli "velký problém", pokud by museli spolupracovat s Gordonem Brownem.

INZERÁT:

Zkušená účetní nabízí své odborné služby za velmi rozumné ceny

12. 10. 2010

Profesionálně a rychle provádíme:

  • daňová přiznání a výroční zprávy
  • podvojné účetnictví
  • mzdové účetnictví
  • ekonomické práce - kalkulace, rozpočetnictví, controling, reporting, výkaznictví
  • nezávislé inventarizace a finančnictví
  • správu majetku a skladové evidence, nedokončenou výrobu
  • správu dodavatelsko-odběratelských vztahů a obchodní monitoring
    • Další informace k dispozici ZDE

"Nestoudné lži a diletantismus Jaroslava Spurného"

27. 8. 2010

tisková zpráva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k pokračující kampani týdeníku Respekt proti konkrétním lidem z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vezměte prosím na vědomí stanovisko Mgr. Zdeňka Hazdry, předchozího ředitele ÚSTR, k textům redaktora J. Spurného zveřejněným v Respektu. "Informace, které předkládá čtenářům, jsou zcela lživé -- nechávám na jeho svědomí, zda tak činí úmyslně, nebo zda si není schopen, ba spíše ani ochoten ověřit informace, což by správný novinář jistě umět měl," konstatuje ve svém sdělení médiím Hazdra a dokládá nepravdivost jednoho tvrzení za druhým.

Poslední dny pro ÚSTR přinesly taktéž zveřejnění stanoviska etické komise Akademie věd ČR k údajnému plagiátorství doc. Jiřího Pernese, dalšího z letošních ředitelů ÚSTR - obvinění z plagiátorství opakovaně zveřejňované médii na popud některých aktivistů (M. Pajerová atp.) či zaměstnanců ÚSTR (M. Vodrážka atp.) nebylo prokázáno.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2010

3. 8. 2010

V červenci 2010 přispělo finančně na Britské listy 234 osob celkovou částkou 57307.45 Kč. Příjem z reklamy byl 4000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.7. 2010 částku 324 934.53 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2041,81 euro. Jsme plni uznání vůči čtenářům Britských listů, že na nedávno zveřejněnou prosbu o finanční podporu reagovali během několika týdnů darováním celkové částky více než půl milionu korun. Mnohokrát děkujeme a prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.