Muzicírování v Dubu na Moravě

31. 8. 2010 / Boris Cvek

Asi před rokem mne velmi nadaný hudebník (violista, klavírista, varhaník, operní zpěvák, skladatel) Filip Holacký, kterému je dnes 17 let, požádal, zda bych pro něj nenapsal text, který by mohl zhudebnit jako oratorium nebo kantátu. Trval na biblickém motivu, a tak jsem po vzájemné dohodě nakonec napsal ve verších krátkou dramatizaci příběhu o Mojžíšovi a hořícím keři (přiložený text je v "syrové" formě před Filipovými úpravami).

Filip text zhudebnil a bude pochopitelně potřebovat sbor, orchestr, sólové hlasy a zejména místo, kde by mohl svou skladbu realizovat. Kdysi takové Bohu milé aktivity hojně podporovaly církve, dnes však nezřídka narazíte na zabarikádované kostely, kněží bojící se vnějšího světa, bytostnou nedůvěru, která o evangelní radosti a pastorační odvaze příliš nesvědčí.

O to milejším překvapením pro nás bylo před týdnem v pondělí setkání s dubským římskokatolickým farářem Janem Kornekem, který je mj. i fotbalistou a aktivním nimrodem (jeho myslivecký salónek a hubertské slavnosti jsou už v místě proslulé stejně jako celá jeho činorodost).

Chrám v Dubu nad Moravou (Očišťování Panny Marie), kde byl v roce 2002 zavražděn zdejší probošt Cyril Vrbík (zpráva tehdy oblétla médii), je úchvatnou stavbou z půlky 18. století.

Cituji z níže uvedeného zdroje: "Kostel je jednolodní, dvoupatrový, je obestavěn krytým podloubím, které v patře vytváří ochoz s chodbou zpřístupňující kůr a starobylou knihovnu.

V chodbě je umístěna křížová cesta. Na kůře se zachoval vzácný hudební nástroj - varhany, které patří k několika málo dochovaným barokním nástrojům dokladujícím vysokou úroveň varhanářství 18. stol.; jejich stavitelem byl významný brněnský varhanář Jan Výmola."

Na tyto varhany díky velkorysosti a křesťanské vstřícnosti faráře Korneka mohl Filip celý den (s přestávkami až do noci) hrát svoje skladby, kterým jsem spolu s kamarádem Evženem Stehurou naslouchal se zatajeným dechem.

Je to úchvatný pocit, když jako "libretista" konečně slyšíte (a ještě hranou na ty starobylé, mohutné varhany) hudbu, kterou hudebník obdařil vaše texty.

Farář Kornek nám vyšel natolik vstříc, že bychom mohli v chrámu Mojžíše i nazkoušet a realizovat jej při jedné ze zdejších náboženských slavností. Nechal nás také přespat na zdejší faře, která připomíná malý zámeček.

Až bude jisté, kdy bude Mojžíš proveden, dám čtenářům Britských listů vědět, třeba se někteří přijedou podívat.

Více informací o kostele a farním životě v Dubu nad Moravou ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 31.8. 2010