Organizace OSN pro zkoumání globálního oteplování "potřebuje reformu"

30. 8. 2010

Mezinárodní audit práce Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) dospěl k názoru, že panel musí projít "zásadními" reformami. Jednou z nich má být kratší funkční období pro jeho předsedu.

Panel čelí kritice za omyly, jichž se dopustil ve své poslední zásadní zprávě o globálním oteplování z r. 2007.

Mezinárodní audit pochválil způsob, jímž IPCC vypracoval své dosavadní analýzy. Doporučil však změny ve způsobu, jak je panel veden a jak jsou jeho vědecké výsledky předkládány veřejnosti.

Panel IPCC přiznal, že učinil chybu ve své zprávě z r. 2007, když uvedl, že do roku 2035 možná roztají himalájské ledovce. Avšak činitelé v OSN zdůraznili, že tato chyba nijak nemějí obecný obraz člověkem způsobeného globálního oteplování.

Za minulý rok byla klimatologie podrobena bezprecedentně kritickému zkoumání. Politické vyjednávání na nedávném summitu v Kodani, jehož cílem bylo dosáhnout opatření proti globálnímu oteplování, nepřineslo žádné výsledky.

Zprávy panelu IPPC mají poskytovat podrobnou analýzu obsahující nejnovější klimatologické poznatky. Na základě této analýzy probíhají pak politická jednání.

V únoru letošního roku navrhl panel IPCC, aby byla založena nezávislá auditní rada, protože dospěl k závěru, že jeho dvacet let staré struktury a praxe možná potřebují modernizaci. Audit provedla Rada mezinárodních akademií (Inter-Academy Council, IAC), mezinárodní střechová organizace vědeckých akademií.

IAC doporučila, aby panel IPCC jmenoval výkonného ředitele, který by měl řídit každodenní operace panelu a vystupovat jeho jménem. Vyjádřila také názor, že současné funkční období dvakrát šesti let pro předsedu organizace je příliš dlouhé. Funkční období předsedy IPCC a vykonného ředitele by měla být podle IAC omezena na jediné období, během něhož se připravuje analýza.

Zpráva také doporučila, aby IPCC založil výkonný výbor, jehož členy by měly být osoby mimo IPCC nebo i osoby, které nejsou klimatologové, aby to zdůraznilo důvěryhodnost a nezávislost tohoto panelu.

Auditní výbor konstatoval, že procesy, které panel IPCC používá k hodnocení materiálu, který zahrnuje do svých zpráv o stavu klimatu, jsou rigorózní. Dodal však, že reakce panelu IPCC na zjištěné chyby byly "pomalé a nedostatečné". Procedury je nutno striktněji vynucovat, aby se minimalizoval počet chyb.

Bude také nutno revidovat používání tzv. "literatury z šedé zóny", totiž informací, které nevyšly v řádně recenzovaných vědeckých časopisech. Právě z takových informací vznikla chyba o himalájských ledovcích.

Výbor zdůraznil, že taková literatura je často relevantní a vhodná pro zahrnutí do zpráv IPCC. Ale dodal, že autoři musejí přísněji dodržovat předpisy IPCC, které jsou samotné občas příliš mlhavé.

Ban Ki-moon, generální tajemník OSN, přiznal, že ve Čtvrté zprávě panelu IPCC z r. 2007, tedy v dokumentu, který měl více než 3000 stran a citoval více než 10 000 vědeckých studií, se vyskytl malý počet chyb. Trval však na tom, že základní závěry dokumentu jsou platné a správné.

Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 30.8. 2010