Vyšetřování útoku na Flotilu svobody -- čtyři různé komise, čtyři různé výsledky?

30. 8. 2010 / Petra Šťastná

Na Flotilu svobody a brutální zásah izraelské armády v mezinárodních vodách, který se udál 31. května ve 3 hodiny ráno a během něhož bylo zabito 9 tureckých občanů, jakoby se zapomnělo. Vždyť od tragické události uplynuly již téměř tři měsíce. Mnozí si proto mohou myslet, že je již vše vyšetřeno, že zprávu o výsledku v tom letním horku a při prázdninovém odpočinku zkrátka jen přehlédli. Není tomu tak, vyšetřování běží na "plné obrátky", alespoň podle zpráv v izraelských médiích. Jaký je tedy stav šetření?

Do dnešního dne byly ustaveny celkem čtyři komise: dvě izraelské (vojenská a civilní) a dvě komise OSN. Izraelská vojenská komise byla vedena generálmajorem ve výslužbě Giorou Eilandem a své šetření ukončila již k 12. červenci. Jako jediná měla pravomoc vyslechnout zasahující vojáky a jejich velitele. Podle závěrů šetření byl útok oprávněný, armáda však měla být lépe připravena na brutální napadení aktivisty. Armáda tak na sebe vzala vinu za nedostatečnou přípravu a podcenění celé akce. Do budoucna by měli vojáci střílet okamžitě po svém napadení a zároveň být kryti odstřelovači. Nikdo z armády nebude postižen. Civilní, tzv. Turkelova komise, vedená bývalým soudcem nejvyššího soudu Jacobem Turkelem, je tvořena třemi členy a dvěma pozorovateli, ve složení -- členové: bývalý soudce Jacob Turkel, profesor mezinárodního práva Shabtai Rosenne a bývalý prezident technologického institutu Technion a vojenský expert Amos Horev, pozorovatelé: bývalý premiér Severního Irska William David Trimble a bývalý vojenský soudce Kanaďan Ken Watkin, kteří jsou ale kritiky považováni za přátele Izraele. Čtyřčlenná komise OSN, tzv. "vyšetřovací panel" jmenovaný generálním tajemníkem Ban Ki-moonem ve složení -- předseda Geoffrey Palmer, bývalý premiér Nového Zélandu, místopředseda Alvaro Uribe, bývalý prezident Kolumbie, izraelský reprezentant Joseph Ciechanover a reprezentant Turecka Özdem Sanberk. Komise jmenovaná Radou OSN pro lidská práva má tři členy a pracuje ve složení -- Karl T. Hudson-Phillips, bývalý soudce při Mezinárodním trestním soudu, Sir Desmond de Silva, bývalý generální prokurátor Zvláštního soudu pro Sierru Leone zaštítěného OSN, a Shanthi Dairiam, člen Operační skupiny pro rovnost pohlaví při rozvojovém programu OSN.

Harmonogram a cíle jednotlivých komisí se liší:

Izraelská vojenská komise svou práci již ukončila a o nevinnosti "nepřipravených, slabě ozbrojených a nedostatečně rychle reagujících" vojáků si lze bohatě přečíst v českých mainstreamových médiích. Snad nejočividnějším příkladem nekritického a až propagandistického přejímání informací je článek redaktorky Českého rozhlasu, ve kterém autorka shrnula, že "vyšetřování rovněž ukázalo, že jako první zahájili střelbu Turci a z vlastních zbraní, tedy nikoli z pistolí sebraných vojákům, jak se původně zdálo."

Ale o "zbraních" aktivistů až později.

Turkelova komise byla ustavena 14. června 2010. Jejím cílem je (citováno dle Wikipedie) "zjistit legálnost izraelské blokády a legálnost akcí izraelského námořnictva v průběhu útoku a určit, zda je vyšetřování údajných válečných zločinů a vyšetřování porušování mezinárodního práva prováděno v souladu se západními standardy. Šetří i účast Turecka a postup organizátorů flotily (zvlášť IHH) a zkoumá identitu a záměry účastníků flotily. Vyšetřování mohou probíhat za zavřenými dveřmi." Komise je nevojenská, tudíž nemůže vyslýchat vojáky ani velitele, ale má mít k dispozici svědectví vojenské komise.

Vyšetřováni jsou pouze nejvyšší představitelé a výpovědi Netanjahua, Baraka, Aškenaziho jsou průběžně zveřejňovány v médiích. Datum ukončení vyšetřování této komise zatím dle dostupných zdrojů oznámeno nebylo.

Členové vyšetřovacího panelu OSN se poprvé sešli 12. srpna v New Yorku, kde na dvoudenním zasedání diskutovali strategii vyšetřování. Na začátku září se mají sejít znovu a již 15. září by měli generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi předložit předběžnou zprávu.

Jak se uvádí na stránkách OSN, "cílem panelu není určit individuální trestní zodpovědnost, ale zjistit a popsat fakta, okolnosti a kontext celého incidentu kolem flotily, která vyplula z Turecka a směřovala do pásma Gazy. Panel také získá a zhodnotí zprávy (zainteresovaných) národních vyšetřovacích komisí a dle potřeby si vyžádá od národních orgánů jejich stanovisko a informace."

Komise jmenovaná Radou OSN pro lidská práva se sešla v průběhu srpna na dva týdny v Ženevě, kde sestavila návrh rozsahu své působnosti a setkala se s diplomaty, včetně velvyslanců Izraele a Turecka. V Londýně, Istanbulu a Ammánu vyslechla či bude vyslýchat svědky událostí. Do Izraele vpuštěna nebyla (protože Izrael uznává pouze komisi jmenovanou generálním tajemníkem Ban Ki-moonem, která má ovšem daleko užší záběr). Výsledky má tato komise přednést 27. září 2010.

Její postup (jak sdělil současný prezident Rady pro lidská práva a thajský velvyslanec Sihasak Phuanketkeow, který vyšetřovací tým vybral) "se nebude překrývat s vyšetřováním Banova panelu, ale bude ho spíše doplňovat."

Kritika komisí

Turkelova komise

Turkelově komisi je vyčítáno mnohé, i sám Turkel nesouhlasí s organizací a statusem komise (omezené vyšetřovací pravomoci a omezený mandát, nemožnost předvolání svědků a nemožnost pohnání k osobní zodpovědnosti těch, kdo se útoku zúčastnili, komise nemá status státní vyšetřovací komise aj.). Komisi je vyčítán též vysoký věk jejich členů (v průměru 85 let) a je označována za nástroj k ospravedlnění blokády Gazy a k použití síly pro její zachování, ale i k ospravedlnění útoku na Flotilu svobody. Pozorovatelé, kteří jsou považováni za přátele Izraele, nemohou ovlivňovat průběh vyšetřování ani jeho konečné závěry. Mohou volně dotazovat svědky a zkoumat materiály, může jim být ale odepřen přístup k dokumentům, pokud bude "téměř jisté, že by došlo ke značnému poškození národní bezpečnosti anebo zahraničních vztahů státu." Ministr obrany Barak dal souhlas pouze k vyšetřování náčelníka generálního štábu Aškenaziho a nejvyššího vojenského advokáta Mendelblita (premiér Netanjahu také vypovídal), avšak žádný voják či velitel před touto komisí vypovídat nesmí.

Vyšetřovací panel jmenovaný Ban Ki-moonem

Izrael po dlouhých vyjednáváních nakonec souhlasil s komisí OSN, souhlasil ovšem pouze s jednou komisí, a to jmenovanou jejím generálním tajemníkem Ban Ki-moonem -- a to pod podmínkou, že komise nebude vyslýchat izraelské vojáky a civilisty a bude pracovat jen se zprávami z obou izraelských vyšetřování. S druhou komisí OSN spolupracovat odmítá a ani nebyla do Izraele vpuštěna.

Ban Ki-moonově komisi je především vyčítáno jmenování bývalého kolumbijského prezidenta Uribeho, který má dost katastrofální politický rejstřík a jehož režim se podílel na závažných porušováních lidských práv. Uribeho pohrdání obránci lidských práv je notoricky známé, sám Uribe a jeho spolupracovníci označují obránce lidských práv za sympatizanty s teroristy a nepřímo naznačují, že mezi nevládními lidskoprávními organizacemi a ilegálními ozbrojenými skupinami existují nezákonné vazby. Exprezident Kolumbie se navíc sám považuje za nadšeného sionistu.

Komise podle kritiků postrádá důvěryhodnost a jen potvrzuje enormní vliv Spojených států a Izraele na úřad Ban Ki-moona. "Komise zklame všechny, kdo očekávali neutrální a nestranné vyšetřování, které odhalí pravdu o masakru z 31. května," uvedl server The Electronic Intifada.

Komise Rady OSN pro lidská práva

Té je zatím vyčítáno pouze to, že byla ustavena jako jakási "vzdorokomise" proti Ban Ki-moonem jmenovanému vyšetřovacímu panelu a navzdory protestu západních zemí. V Radě OSN pro lidská práva je totiž celkem 57 zemí členy Organizace islámské konference a rada je podporována i jinými rozvojovými zeměmi a dále Ruskem, Kubou a Čínou.

(Kritika vojenské komise je zde záměrně vynechána, obrázek si může každý udělat sám.)

Výsledky jedné komise -- předobraz ostatních?

Výslechy přímých svědků a účastníků (ať již aktivistů či vojáků) vedou tedy pouze dvě komise ze čtyř, a to ještě omezeně: izraelská vojenská (její vyšetřování je již uzavřeno) a komise Rady OSN pro lidská práva (výslechy aktuálně probíhají, do Izraele však komise vpuštěna nebude a v žádném případě jí nebude dovoleno vyslechnout izraelské vojáky). Svědectví účastníků na Mavi Marmaře lze shlédnout na Youtube a jinde.

Dotazování vojáků prováděla exkluzivně vojenská komise. Jiné komisi nebylo a nebude vyšetřování vojáků, kteří se útoku účastnili, povoleno. Všechny ostatní komise budou tedy v případě svědectví vojáků závislé na zprávách a svědectví poskytnutém vojenskou komisí. A jaká že to jsou svědectví? Do myšlenkového rámce a způsobu argumentace přímých aktérů lze nahlédnout skrze výpověď "seržanta S", který zabil 6 z 9 aktivistů, pro Jerusalem Post:

Seržant S:

"Oběti byli bezesporu teroristé, viděl jsem v jejich očích vražedný vztek."

"Skupina na lodi byla dobře vycvičená a pravděpodobně to byli bývalí vojáci, protože každá jednotka žoldáků byla vybavena komunikačním zařízením od Motoroly, takže si navzájem mohli sdělovat informace."

"Neměli zbraně, protože žoldáci dali přednost holím, kovovým tyčím a nožům, protože kdyby stříleli, bylo by nadmíru jasné, že jsou teroristy, a ne mírovými aktivisty."

"Skupina na lodi zbraně měla, své zbraně ale žoldáci hodili do moře, jakmile se komando zmocnilo lodi."

Ke cti OSN patří alespoň komise Rady pro lidská práva, která prokázala snahu vyšetřit obě strany, a když jí v tom bylo zabráněno, vyšetřuje alespoň zúčastněné aktivisty v zemích jejich pobytu. (Bylo by naivní se domnívat, že by Izrael nechal dotazovat své vojáky a velitele, a tím dobrovolně dopustil možnou "druhou Goldstoneovu zprávu".) Na výsledky této komise si počkáme minimálně do 27. září.

Zdroje:

 
Haaretz -- Rada OSN pro lidská práva začíná vyšetřovat svědky z turecké Flotily svobody
Haaretz -- OSN: Izrael ve vyšetřování flotily do Gazy nespolupracuje
OSN -- Panel OSN pro vyšetření útoku na flotilu do Gazy zahajuje svůj pracovní plán
OSN -- Mise Rady OSN pro lidská práva vyšetřující útok na flotilu odjíždí do Turecka a Jordánska
The Electronic Intifada -- Jmenování Uribeho zaručuje neúspěch vyšetřování útoku na Flotilu svobody
The Independent -- Mark Steel: Neozbrojení? To musí být teroristé
The Independent -- Robert Fisk: Pravda za izraelskou propagandou
United for Peace -- Pozadí a komentář: Člen izraelského komanda se chlubí zabitím šesti z devíti
Wiki -- Turkelova komise

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 30.8. 2010