ANALÝZA AKTUÁLNÍ SITUACE

Odvolání Kasíka - neblahá budoucnost tohoto národa

23. 7. 2009 / Štěpán Kotrba

Václav Kasík se stal synonymem pro člověka, který překáží kořistnému kapitalismu, který se nezastaví před ničím. Cenu rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu se snaží snižovat, co to jde. Odmítl s celým rozhlasem žít v komerčním pronájmu pražských developerů, který vehementně navrhovala místopředsedkyně Rady Jaklová, a koupil naopak nové budovy tak, aby propojil celý rozhlasový komplex na Vinohradské třídě. Zajistil bez problémů stavbu sítě rozhlasových studií v regionech, aniž by po státu žádal další peníze. Zajistil výběr poplatků bez konfliktů a rozšířil počet rozhlasových stanic o speciální a digitální. Rozhlas pod jeho vedením už deset let aktivně podporuje digitalizaci, najdete ho dnes v satelitních nabídkách, v DVB-T multiplexu spolu s Českou televizí, na internetu i v sociálních sítích.

Na místo toho, aby byl rozhlas stárnoucím a nezajímavým médiem pro důchodce jako kdysi vřeštící rozhlas po drátě, stal se dynamickým médiem i pro seniory i pro mladé, aniž by ve valné většině programu podlehl módní bulvarizaci. Jako jediný udržuje při životě rozhlasovou dramatizaci, dokáže jako jediný v republice nahrávat "live" v systému prostorového zvuku... Je toho ještě daleko víc, co Český rozhlas a jeho mistři techniky a tvůrci dnes dokážou. To vše je deset let Václava Kasíka ve funkci. A proto Kasík některým politikům vadí. Kasík totiž není na prodej...

Chce se mi dodat: ...jako jiní, kteří za pětačtyřicet tisíc měsíčně ředitelského platu prodají klidně i babičku. Ten, který se naučil měnit svůj názor jako Paroubkovy ponožky, ví, že hovořím právě o něm. Kdo ohne páteř jednou, přelomí se v pase už kdykoliv a nezasluhuje úcty, ale jen pohrdání.

DOKUMENT

Kasík: Odvolání generálního ředitele, to je akt, který si zaslouží lepší důvodovou zprávu

23. 7. 2009

"Obhajovací" řeč Václava Kasíka před "popravčí četou" Rady Českého rozhlasu nepostrádala prvky improvizace, protože Rada Českého rozhlasu nepovažovala za nutné seznámit generálního ředitele s důvody jeho odvolání předem, dokonce mu ani nedala Důvodovou zprávu k jeho odvolání v písemné podobě. Musel si o ni říct sám... Nedodržela lhůtu, určenou pro obhajobu, danou jednacím řádem. Obhajobu Kasíka nijak nerozporovala. Raději v průběhu projednávání bodu "odvolání" změnila Rada dvakrát jednací řád. O to cennější je tento dokument, protože ukazuje marnost věcných argumentů, jestliže je o vašem osudu rozhodnuto předem kdesi v politickém zákulisí budoucí velké koalice. Neříkám, že se generální ředitel nedopustil chyb. Těch se dopouští každý řídící pracovník. V jakémkoliv podniku. Chyb se mohou dopouštět i vaši podřízení, za které nesete zodpovědnost. Žádná z chyb, kterých se dopustil Kasík (či jeho podřízení), nebyla taková, aby kdokoliv ho označoval za neschopného ředitele. Žádná z nich fatálně nepoškodila Český rozhlas jako instituci, ani vysílání veřejné služby. Ty chyby, o kterých se Kasík dozvěděl, okamžitě a neprodleně napravoval.

Zbývá jediné, co můžete při svém odvolávání mimo funkce a požitků s ní souvisejících ztratit. Hrdost, sebeúctu, rovnou páteř, vlastní tvář. Kasíkovi zůstaly, i když byl vzápětí po své "obhajovací" řeči Radou odvolán. │ŠOK

Chief Executive of Czech Public Service Radio has been dismissed

23. 7. 2009

The regulatory Council for Czech Public Service Radio has dismissed Václav Kasík, the Chief Executive of Czech Radio. The reasons given for Kasík's dismissal are not very convincing. The Council for Czech Radio is seen by many as incompetent and politically biased. Critics point out that the Council for Czech Radio has been, over the years, systematically trying to limit the activities of Czech public service Radio, in line with the interests of private broadcasters, constraining anyone who would wish to develop a versatile, flexible and modern public service radio broadcasting in the Czech Republic.

The official reasons, given for Kasík's dismissal are these:

Svou pravdu nebudeme skrývat

23. 7. 2009 / Jiří Jírovec

V současném sporu o peníze nejde jen o základní výzkum, ale především o obecnou vzdělanost lidí v ČR. Ať se nám to líbí či ne, jen velmi malé procento lidí s vědeckými tituly ve svém životě na něco podstatného přijde. Jenže i tito lidé mohou otevřít oči mladým adeptům vědy, a to je, oč tu běží. Pokud je tento proces z politických či ideologických důvodů narušen, důsledky se dříve či později projeví.

Současný spor o financování ČAV je o penězích jen částečně. V zásadě jde o snahu moci odkázat vědce do patřičné poníženosti.

Já pán, ty pán, ale kdo má peníze, je ještě větší pán. Pro moc přece nemůže být nic krásnějšího než pohled na plazícího se vědce, vděčného za drobnou almužnu.

ČAV je nejen postižena servilností vlastního vedení, ale i zatížena napadnutelným dědictvím minulosti, totiž tím, že základní výzkum byl organizován podle sovětského vzoru.

V SSSR svým způsobem přetrvala úcta nejen k carským akademikům, ale později i k těm, kteří se znelíbili (nejvýznamnějším příkladem je Sacharov, který přes své disidentství nebyl nikdy zbaven titulu akademika).

Britská vláda: Vědecký výzkum v humanitních studiích se vyplácí

23. 7. 2009 / Jan Čulík

Britská vláda vypracovala studii, z níž vyplývá, že z každé libry, investované do vědeckého výzkumu v humanitních oborech, má země bezprostřední prospěch v hodnotě 10 liber a dlouhodobý prospěch dalších 10-15 liber. Britská grantová agentura pro vědecký výzkum v humanitních oborech AHRC investovala v letech 2006-2007 do humanitního výzkumu 60,3 milionů liber. Znamená to, že z něho podle výpočtů britské vlády měla společnost bezprostřední zisk v hodnotě 616.9 milionů liber a během nadcházejících 25 let ze očekává další zisk v hodnotě přibližně 1 miliardy liber.

Britská vláda si ovšem v současnosti začíná přímo diktovat, v jakých tematických okruzích si přeje, aby probíhal humanitní výzkum.

Témata jsou naštěstí ještě velmi obecná, přesto je jistě sporné, když si vláda určuje priority, jaký výzkum hodlá financovat. Většina nových objevů a myšlenek totiž vzniká mimo předem plánované a nařízené struktury. Britská vláda financuje dnes v oboru humanitních studií tato výzkumná témata:

 • Pronikat za text: Performance, zvuky, hlasy, obrazy a předměty
 • Design v 21. století
 • Diaspory, migrace a totožnost
 • Program digitální ekonomiky
 • Globální nejistota
 • Počítače v humanitním výzkumu
 • Krajina a životní prostředí
 • Výzkum muzejí a galerií
 • Nová dynamika stárnutí
 • Náboženství a společnost
 • Věda a kulturní dědictví
  • Další podrobnosti v angličtině ZDE

   Executive Summary výzkumu britské vlády, že se výzkum v humanitních studiích vyplácí, v angličtině, ZDE

"Vybodněte" se na myšlení:

Primitivizace aneb jak PowerPoint přispívá k hloupějšímu rozhodování Pentagonu

23. 7. 2009

KD│ Abychom lidi naučili myslet, každý rok utratíme miliony dolarů. Investujeme do všeho, počínaje vojenskými akademiemi a konče poddůstojnickými školami. Zejména naše lepší školy ve snaze představit složitou a interaktivní povahu mnoha rozhodnutí konfrontují budoucí lídry s široce pojatými problémy a historickým vhledem. Bohužel, jen co absolvují, vrací se naši lidé do světa ovládaného antitezí každého myšlení: PowerPointem. Nepropadejte omylu, PowerPoint nepředstavuje neutrální nástroj --- je aktivně nepřátelský vůči pečlivému rozhodování. Zásadně transformoval naši kulturu, když změnil očekávání ohledně toho, kdo rozhoduje, o čem a jak k rozhodnutí dospěje. I když se to může jevit jako přílišná generalizace, myslím, že krátké zkoumání vlivu PowerPointu toto tvrzení podpoří, napsal plukovník T.X. Hammes pro Armed Forces Journal.

Poslední bod, totiž jak dospíváme k rozhodnutím, je nejnápadnější. V dobách před PowerPointem personál připravoval strohé dvoustránkové až třístránkové shrnutí zásadních otázek. Ten kdo rozhodoval si dokument přečetl, měl čas ho promyslet a pak se účastnil mítinku, kde se věc prodiskutovala. Samozřejmě, že ostatní účastníci diskuse dokument také četli a měli čas se připravit. Naproti tomu dnes osoba zodpovědná za rozhodnutí sleduje dvacetiminutovou prezentaci, po níž následuje pětiminutová diskuse --- a poté se očekává, že padne rozhodnutí. Často je personál předem nepříliš dobře připraven diskutovat dané téma. Celý proces má tedy na organizační práci a rozhodování zhoubný účinek.

ŠÉFREDAKTOR GUARDIANU VARUJE:

Místní investigativní novinářská práce nesmí zaniknout, jinak propadneme korupci

23. 7. 2009

Alan Rusbridger, šéfredaktor deníku Guardian, podpořil ve středu večer v projevu na semináři o budoucnosti žurnalistiky plán financovat ze státních zdrojů britskou celostátní tiskovou agenturu, která by shromažďovala zpravodajství z komunálních úřadů a od místních soudů, protože místní tisk to přestal dělat, vzhledem k tomu, že na to už nemá finanční zdroje.

■ ■ ■

23. 7. 2009 / Václav Hrabě

Noc šedý mořský pták
svůj aperitiv pije
u kostela kde prosí
o vláhu pro lilie
jeptiška ve svetru
Má láska - sněhulák
slunce do něho bije
vším co se právě nosí
Taje Rudý nos z mrkve
se koulí ve větru

Ze sbírky Blues, Labyrint, Praha 1999, vybrala Hanka Tomšů

DOKUMENT

Důvodová zpráva k odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka

23. 7. 2009

Rok 2008 byl v činnosti generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka předznamenán už v listopadu 2007 jmenováním paní Barbory Tachecí do funkce ředitelky ČRo1 Radiožurnál. Generální ředitel nedbal dobře míněné rady, aby od zamýšleného jmenování upustil, protože jde o naprosto rizikové rozhodnutí. Radě ČRo nezbylo, než jeho návrh vzít na vědomí, neboť Rada nemá pravomoc takový návrh vetovat. B. Tachecí sice Radě předvedla svou vizi, ale nikdo netušil, že ji spustí najednou od 1. ledna 2008, jako naprosto nepřipravenou k vlastní realizaci. Zvedla se nebývalá vlna nevole v mediích i na straně posluchačů.

Richard Medek: Děkuji Václavu Kasíkovi

22. 7. 2009

Tisková zpráva

Praha, 22. 7. 2009

Dnes odpoledne jsem byl Radou Českého rozhlasu -- do doby, než bude zvolen řádný generální ředitel - pověřen vedením Českého rozhlasu. Stalo se tak poté, co byl Radou Českého rozhlasu z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu odvolán Ing. Václav Kasík.

Rád bych Václavu Kasíkovi mým jménem i jménem Českého rozhlasu poděkoval za jeho nepřehlédnutelné desetileté působení v čele této veřejnoprávní instituce a za vykonanou práci. Jako programový ředitel a člen nejvyššího vedení Českého rozhlasu jsem měl možnost se na řadě věcí podílet, a mohu tak plně zaručit kontinuitu uvnitř Českého rozhlasu.

Není to poprvé, kdy se Rada ČRo dopouští pomluvy

23. 7. 2009

otevřený dopis iniciativ Gorily on-line v ohrožení, NECHEME PŘELADIT (nemáme kam) a Pro Wave předsedovi rady ČRo Jiřímu Florianovi

Pane předsedo rady ČRo, na mimořádném zasedání Rady dne 22. 7. 2009 jste uvedl, že jste byl informován o mailu, kde píše někdo z příslušné iniciativy, že je třeba zesílit tlak na místopředsedu Jíšu, protože má slabé srdce a nemusí to vydržet. Komentoval jste to jako nehoráznosti, nedůstojné demokratického společenství.

Chodník před íránskou ambasádou v Praze zaplní stovky jmen vězňů

23. 7. 2009

tisková zpráva aktivistů

V sobotu 25. července se Praha připojí k dalším více než 50 městům světa, v kterých budou lidé požadovat propuštění zatčených íránských demonstrantů. Tuto celosvětovou akci pořádá koalice organizací včetně Human Rights Watch a Reportérů bez hranic. V ČR se organizace ujala místní pobočka Amnesty International. Aktivisté popíší chodníky a vozovku před íránskou ambasádou v Praze stovkami jmen osob, které byly v posledních týdnech v Íránu uvězněny.

Kdy: 25.7.2009, 15:00 hodin
Kde: Velvyslanectví Íránské islámské republiky, Na Zátorce 18, Praha 6

Pochod honduraské opozice.

Honduraský puč odhalil i krizi americké demokracie

23. 7. 2009

KD│ Od státního převratu v Hondurasu uplynuly již tři týdny, ale Spojené státy se dosud nepřipojily k mezinárodnímu společenství, jež jasně odsoudilo nezákonné svržení honduraské vlády. Navzdory tomu, že prezident Obama označil puč za ilegální a uznal Manuela Zelayu za legitmního prezidenta, ministerstvo zahraničí odmítlo události označit za puč a nepodniklo ani akce požadované zákonem, včetně přerušení pomoci Michelettiho vládě. Když se Zelaya v neděli 5. července pokusil o návrat do Hondurasu, velkého protestu u letiště se podle odhadů zúčastnilo na 500 000 lidí. Junta střílela a zabila dva mladé účastníky protestů, ale ani to úřadu Hillary Clintonové nestačilo. Krize demokracie v Hondurasu tedy demaskovala i krizi v samotných USA, napsal Tom Loudon v magazínu Truthout.

Během návštěvy mi Hondurasané opakovaně zdůrazňovali, že pokud by vláda Spojených států opravdu upřednostňovala demokracii, vyslala by jasný signál - a odsouzená junta by se ještě téhož dne zhroutila. To, že k tomu nedošlo, staví USA v Latinské Americe znova na špatnou stranu barikády a šokujícím způsobem připomíná éru diktatur a brutálních protipovstaleckých tažení. Spojené státy po celé dekády využívaly Honduras jako vojenskou a zpravodajskou základnu pro protipovstalecké operace v sousedních zemích. V 80. letech velvyslanec John Negroponte řídil protipovstalecká tažení a velel ilegální armádě contras v Nikaragui. Region díky masivnímu přísunu vojenské pomoci, vybavení, díky řízení a výcviku vojenských velitelů v neblaze proslulé School of Americas velmi strádal. Ve jménu "boje proti komunismu" zde trpěly statisíce lidí.

Němečtí politici zaslouží odměnu

23. 7. 2009 / Jiří Beránek

Přečetl jsem si Poznámku na okraj v BL "O nedostatku učitelů v Německu" od pana Uwe Ladwiga a rozhodl se na ni reagovat, neboť jsem se v uplynulých 3 letech pokoušel živit v ČR právě jako učitel; konkrétně v Praze, ve Zruči nad Sázavou, v Kolíně a v Pečkách. Nejprve jako učitel angličtiny, poté jako učitel hudby.

Můj celkový dojem z vyjádření pana Ladwiga je ten, že pláče sice dobře, ale na špatném hrobě. Píše o neuvěřitelné drzosti některých německých politiků a odborářů, která má spočívat v tom, že chtějí přijímat kvalifikované pracovníky z Východu, aniž by tyto země odškodnili.

Rusko po dvanácti letech uvažuje o zahraničních půjčkách

23. 7. 2009

KD│ Náměstek ruského ministra financí Dmitrij Pankin prohlásil, že Rusko může v příštím roce přistoupit k různým způsobům zadlužování na vnějších trzích. Zvažována je emise euroobligací a půjčky od mezinárodních finančních institucí. Ruská federace se k podobné možnosti neuchýlila od roku 1998, avšak rostoucí deficit související se současnou krizí ji nutí o těchto možnostech uvažovat.

Texaští fundamentalisté: Kdyby nebylo Boha, Spojené státy by nevznikly

23. 7. 2009

Křesťanská pravice se znovu pokouší prosadit náboženství do školních osnov v Texas. Státní školská rada tam bude zvažovat, zda mají učitelé učit děti, že kdyby neexistoval Bůh, nevznikly by Spojené státy. Kritikové poukazují, že se křesťanská pravice snaží nenápadně včlenit náboženskou propagandu do učeben, podobně, jak když se jí částečně podařilo omezit vyučování evoluční teorie v texaských školách v hodinách biologie.

Co se dá dělat, když ho Italové milují

22. 7. 2009

Vydavatel druhého nejprodávanějšího italského deníku žaluje premiéra Silvia Berlusconiho za pomluvu.

Berlusconi označil deník La Repubblica za "podvratný", takže jeho majitel, mediální podnik L'Espresso ho zažaloval za pomluvu.

Firma L'Espresso vydává také stejnojmenný časopis a obě publikace stojí v poslední době v čele při vyšetřování Berlusconiho soukromého života.

Mediální skupina L'Espresso také poukazuje na to, že Berlusconi doporučuje podnikatelům, aby jejím publikacím neposkytovali reklamu.

Podle žaloby podané v Miláně obviňuje skupina L'Espresso Berlusconiího ze zneužívání svého úřadu a z porušování tržních pravidel.

Berlusconi vlastní mediální impérium jehož součástí jsou televizní stanice, tisk, reklamní agentury a film.

Vědci zřejmě zjistili, jak se mezi lidmi rozšířila choroba AIDS

23. 7. 2009

Vědci jsou přesvědčeni, že nalezli "chybějící článek v řetězu" evoluce viru, který způsobuje AIDS. Článkem je virus, který usmrcuje šimpanzy, žijící v divočině, ve velkých počtech. Informace o tom vychází ve čtvrtek v časopise Nature. Virus je příbuzný viru HIV, který se vyskytuje u lidí. U většiny opic nezpůsobuje žádné chorobné příznaky, mají zřejmě na úrovni buněčných receptorů proti němu ochranu. Zkoumání, jak ta ochrana funguje, by mohlo vést k zlepšení léčebných metod u nemoci AIDS. Šimpanzi tuto ochranu nemají.

Vědci se domnívají, že se "opičí" virus HIV (SIV) dostal do lidského těla tak, že lidé zkonzumovali maso nakaženého šimpanze, zmutoval a pak se začal rozšiřovat dál mezi lidmi pohlavním stykem.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Ukrajina zmítaná politickou i ekonomickou krizí

23. 7. 2009 / Karel Klimša

Na návštěvu Ukrajiny -- "Francie východu" -- jak se jí dříve říkávalo pro její velikost, počet obyvatel a výkonné zemědělství, přijel americký viceprezident Joe Biden. Přijel uklidnit některé politiky, kteří se stejně jako Václav Havel a jeho družina "vysloužilých" obávají, že je USA obětují oteplení vztahů s Ruskem a celý region se dostane na druhou kolej.

Společnosti MBDA a BUMAR podepsaly smlouvu o budování polské protivzdušné obrany

23. 7. 2009

KD│ Antoine Bouvier a Edward Nowak, představitelé francouzské společnosti MBDA a polské BUMAR group, se setkali při podpisu rámcové dohody mezi oběma organizacemi. Podrobnosti dohody budou vyjednány během dvou následujících měsíců, oznámil server Spacewar. Dohoda zahrnuje spolupráci obou partnerů při modernizaci polské pozemní protivzdušné obrany. Dlouhodobá spolupráce umožní významnou výměnu technologií a optimalizaci investic.

VĚDA

Roboty na vinici

22. 7. 2009 / Jita Splítková

Na stromech dozrávají letní jablka a v září začne sklizeň ostatních odrůd, ale i hrušek... Pokud máte na zahrádce vysazených pár ovocných stromů, tak sklizeň je pro vás zábavou. Jenže když stromků jsou tisíce? V tom případě se hodí robot. Tedy hodil by se, kdyby byl. Jednou z firem, která má celkem velkou šanci, že její výzkumný tým v reálu předvede umělého sběrače ovoce a i ošetřovatele vinohradu, je celkem známá Vision Robotics.

Senátoři vzali peníze rodinám, dali je ČEZ

23. 7. 2009

tisková zpráva Greenpeace a Hnutí Duha

Dva měsíce před volbami senátoři schválili návrh zákona, kterým českým rodinám odeberou bezmála 70 miliard korun a věnují je zdarma ČEZ. Elektrárenská společnost peníze přitom paradoxně dostane proto, že vypouští hodně skleníkových plynů. Ekologické organizace označily výsledek středečníhpo hlasování za ztracenou příležitost k masivním investicím do zateplování domů, které by srazilo dovoz plynu z Ruska i domácí účty za vytápění.

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Předvídatelná Schwarzeneggerova reakce, aneb Slyšíte ten tichoučký smích milionářů a miliardářů?

23. 7. 2009 / Uwe Ladwig

Kalifornie před insolvencí, kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger v nesnázích -- to se zdají být zprávy minulosti, protože ten obdivovaný Američan ovšem hned přišel s plánem na řešení finanční krize, která hrozí jeho státu. A není divu, že ten nápad utěšuje i kalifornské milionáře a miliardáře...

Při řízeních o způsobilosti k právním úkonům jsou porušována lidská práva

23. 7. 2009

Tisková zpráva Ligy lidských práv

Při řízeních o způsobilosti k právním úkonům jsou stále porušována lidská práva. Liga představila doporučení, jak problémy řešit

Brno, Budapešť - 22. července 2009 - Liga lidských práv a Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) vydaly nové systémové doporučení "Řízení o způsobilosti k právním úkonům", které upozorňuje na porušování lidských práv osob trpících duševním postižením v řízení o způsobilosti k právním úkonům.

Pozor na absolutní soudy

23. 7. 2009

Dobrý den, pane Froste,

přečetl jsem si Váš článek o Fa-lun uveřejněný na stránkách Britských listů, a rozhodl se Vám napsat pár postřehů, přestože oproti mně máte zjevně daleko větší zkušenost s čchi-kung, bojovými uměními, taoismem, budhismem i dalšími oblastmi, které ve svém článku zmiňujete, píše Daniel Redlich.

Walter Cronkite jako symbol amerického mediálního konsenzu z éry, která skončila

23. 7. 2009 / Daniel Veselý

Smrt amerického televizního zpravodaje CBS Waltera Cronkiteho spustila lavinu rozličných komentářů, nekrologů, nezřídka i ód. Ani český tisk nezůstal pozadu, přestože řada čtenářů nemůže vědět, o koho vlastně jde. Cronkite se na mediální Olymp vyšvihl vedle jiného tím, že v roce 1968 v době ofenzivy Tet ve Vietnamu, jež vyvolala černou můru v mozcích americké politické a vojenské oligarchie, prohlásil, že se ve válce v Indočíně nedá zvítězit.

A stvořila se legenda.

Pod záminkou "boje proti terorismu" omezuje britská policie demokratická práva

22. 7. 2009

Gemma Atkinsonová (27) žaluje londýnskou Metropolitní policii u britského Nejvyššího soudu za to, že jí byla nasazena pouta, byla policií zadržena a bylo jí vyhrožováno zatčením, protože si dovolila natočit policisty na svůj mobilní telefon.

Právníci Atkinsonové jsou přesvědčeni, že zatčení Atkinsonové, která natočila na svůj mobil, jak policisté prohledávají jejího partnera, je nejnovějším důkazem, jak britská policie zneužívá zákonů o "boji proti terorismu" k úspěšnému zákazu filmování a fotografování policistů.

Americký Senát zamítl zmírnění legislativy upravující nošení zbraní

22. 7. 2009

KD│Senát ve středu překvapivě a jen těsným rozdílem hlasů zamítl zákonné opatření, které by osobám s povolením ke skrytému nošení zbraní automaticky povolilo totéž i při návštěvě jiného státu Unie. Ke schválení dodatku k návrhu obranného rozpočtu nakonec chyběly dva hlasy. Zástupci států s přísnější legislativou argumentují, že podobné návrhy podlamují suverenitu jejich států a ohrožují jejich obyvatelstvo, informovala agentura Associated Press.

Jak jsem házel hrách na zeď

22. 7. 2009 / Milan Kohout

◄ Palestinec, který sedí za zdí, poté, co si odčekal tříhodinovou frontu, aby byl vpuštěn do Izraele za prací

.Asi před měsícem, poté, co arabská televize Al Jazeera vydala na svých internetových stránkách článek o mé retrospektivní výstavě v pražské galerii ROXY, jsem dostal pozvání od palestinské organizace Join Advocacy Initiative z Beit Sahour ze západního břehu Palestiny na rezidenční umělecký program. Protože jsem tou dobou byl v Plzni, vešel jsem do cestovní agentury Student Agency na plzeňském náměstí, abych si koupil letenku do Tel Avivu.

Je literatura mrtvá?

22. 7. 2009 / Aleš Merenus

František Schildberger:

Kdysi jsem byl účastníkem debaty, kde se hovořilo o tom, jestli literatura ještě má společenský význam. A já jsem tenkrát říkal, že mi prostě nezbývá než konstatovat, že takový význam už nemá.(...)

Myslím, že celou věc krásně vystihuje citát Arnošta Lustiga: "Jestli to není tak, že teď film bude ten způsob, jakým se vyprávějí příběhy..." To je přesně ono. Vždycky se vyprávěly příběhy, vždycky se budou vyprávět příběhy. Pokud budeme na této zemi, vždycky budou lidi zajímat příběhy jiných lidí. Jenomže to, že se příběh fixuje písemně a pomocí nějaké chemikálie tiskne na jakousi blánu, to není prvotní.

Vyprávění příběhů je starší nejen než knihtisk, ale i než vynález písma. Literatura je v dějinách vyprávění příběhů jedna z kapitol. Je to kapitola rozsáhlá, ale i před ní se příběhy předávaly ústní formou, teprve později se začaly psát -- a teď se točí. Tak už to podle mě je. Dnešními vypravěči jsou filmoví režiséři, kteří se těší podobné pozornosti, jaké se těšili spisovatelé, řekněme, před padesáti lety.

Když vydal Karel Čapek nový román, byla to událost. Dnes, když nějaký významný režisér natočí film, je to událost podobného významu.

Naprosto mě nadchl Jan Čulík, literární vědec, který ukázal, že vlastně celý dosavadní život nezkoumal jenom literaturu, jak si mnozí mysleli -- ale příběhy. Jeho poslední kniha pojednává o českých filmech po roce 1989. (Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let, Brno, Host 2007.) Vlastně tím vkročil do jiného vědního oboru -- ale vlastně nevkročil, vlastně jenom pochopil to, co před ním brilantně formuloval Lustig.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červen 2009

12. 7. 2009

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V květnu 2009 přispělo celkem 209 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 48 370.86 Kč, příjem z reklamy byl 2000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.6 2009 částku 63 103.34 Kč . Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a