Není to poprvé, kdy se Rada ČRo dopouští pomluvy

23. 7. 2009

otevřený dopis iniciativ Gorily on-line v ohrožení, NECHEME PŘELADIT (nemáme kam) a Pro Wave předsedovi rady ČRo Jiřímu Florianovi

Pane předsedo rady ČRo, na mimořádném zasedání Rady dne 22. 7. 2009 jste uvedl, že jste byl informován o mailu, kde píše někdo z příslušné iniciativy, že je třeba zesílit tlak na místopředsedu Jíšu, protože má slabé srdce a nemusí to vydržet. Komentoval jste to jako nehoráznosti, nedůstojné demokratického společenství.

My považujeme naopak za nehorázné to, že takovouto věc vypustíte z úst na veřejném zasedání Rady. Nikdo z nás, z iniciativ Gorily on-line v ohrožení, NECHEME PŘELADIT (nemáme kam) ani o.s. Pro Wave žádný takový mail neposlal a ani by se k takovýmto způsobům jednání nesnížil. Žádáme Vás proto, abyste zveřejnil nejen znění onoho Vámi citovaného mailu, ale i odkud, kdy a komu byl odeslán.

Důrazně se ohrazujeme proti takovýmto nepodloženým útokům na naše iniciativy. Není to poprvé, kdy se Rada ČRo nebo její člen dopouští pomluvy, nactiutrhání a hanlivých či neuctivých výroků na adresu našich členů nebo celých iniciativ. Buďte si, prosím, vědom toho, že i my máme možnost se bránit soudní cestou.

Za iniciativu NECHCEME PŘELADIT (nemáme kam):

Jana Kopecká, Hana Kopecká, Irena Tothová, Roman Kučera, Jakub Kraus, Martin Holcman

Za Pro Wave o.s.:

Robin Čumpelík, Jan Vávra

Za iniciativu Gorily on-line v ohrožení:

Daniela Rounová, Vlasta Straková, Jana Hajduchová, Jiří Bukovský
Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 23.7. 2009