Texaští fundamentalisté: Kdyby nebylo Boha, Spojené státy by nevznikly

23. 7. 2009

Křesťanská pravice se znovu pokouší prosadit náboženství do školních osnov v Texas. Státní školská rada tam bude zvažovat, zda mají učitelé učit děti, že kdyby neexistoval Bůh, nevznikly by Spojené státy. Kritikové poukazují, že se křesťanská pravice snaží nenápadně včlenit náboženskou propagandu do učeben, podobně, jak když se jí částečně podařilo omezit vyučování evoluční teorie v texaských školách v hodinách biologie.

Jeden člen školské rady, David Barton, argumentuje že osnovy musejí odrážet skutečnost, že americká ústava byla napsána při vědomí, že existuje Bůh a pevný morální zákon, odvozený od Boha a od přírody, že "existuje Stvořitel" a úkolem vlády je "ochraňovat Bohem poskytnutá práva pro každého jednotlivce".

Podle Bartona je nutno ve školách vyučovat, že křesťanství je klíčem k americké výjimečnosti, protože struktura amerického demokratického systému je uznáním, že lidé jsou chybující a že má-li být člověk ctnostný, potřebuje k tomu náboženství.

Barton také doporučuje, aby se texaské děti nevyučovaly o hodnotách demokracie, ale jen o hodnotách Republikánské strany.

Jiným expertem ve školské státní radě v Texasu je reverend Peter Marshall, který káže, že hurikán Katrína a porážka ve vietnamské válce byly Božími tresty za sexuální promiskuitu a toleranci projevovanou homosexuálům. Marshall doporučuje, aby se děti vyučovaly o "motivační roli" bible a křesťanství při vzniku původních kolonií, z nichž se pak vyvinuly Spojené státy.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 23.7. 2009