Human Rights Watch Evropské unii: Neporušujte uprchlická práva

4. 3. 2016

Dohoda Evropské unie s Tureckem je nekvalitní a potenciálně nebezpečnou strategickou reakcí na příchod uprchlíků přes Egejské moře, varuje lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Vedoucí představitelé EU a Turecka se sejdou 7. března v Bruselu a budou tam jednat o realizaci společného akčního plánu. EU doufá, že plán omezí počty imigrantů a uprchlíků z Turecka do Řecka.

Organizace Human Rights Watch vydala dnes dokument, v němž vysvětluje, proč nelze Turecko považovat za bezpečnou azylovou zemi.

"Vedoucí představitelé EU panikaří a chtějí před příchodem jara zastavit proudy uprchlíků. Přitom se, jak se zdá, chystají hodit lidská práva přes palubu," varuje Judith Sunderlandová z organizace Human Rights Watch. "Je bezostyšným sobectvím, při němž je přání otcem myšlenky, tvrdit, že je Tureckou bezpečnou azylovou zemí. To není a tato dohoda může způsobit více škod než užitku."

Turecko neplní dvě nejzákladnější podmínky bezpečné azylové země, varuje Human Rights Watch. Neposkytuje uprchlíkům efektivní ochranu a opakovaně je násilně deportuje zpět do Sýrie. Turecko sice ratifikovalo Úmluvu o uprchlících z roku 1951, ale je jedinou zemí na světě, která ji omezuje geograficky, takže Turecko poskytuje azyl jedině Evropanům.

Turecko se sice vůči Syřanům chová velkomyslně v tom smyslu, že poskytuje dočasnou ochranu 2 milionům uprchlíků, ti však čelí dále platným překážkám vůči zaměstnání a vzdělání. Turecko nedávno poskytlo Syřanům právo na práci jen za určitých podmínek. Většina uprchlíků, včetně Iráčanů, Afghánců a Íránců, mají v Turecku ještě menší právní ochranu.

Kdyby Evropská unie vytvořila efektivní program na přímé přijímání uprchlíků do Evropy z Turecka, vytvořilo by to důvěryhodnou alternativu pašerákům lidí a nebezpečné přeplavbě přes moře. Různé návrhy se však nedostaly k realizaci a Evropská unie neprovádí efektivní přijímání uprchlíků. Do poloviny ledna 2016 bylo v rámci příslibu EU přijmout během nadcházejících dvou let z různých regionů světa 22 500 uprchlíků jen 800 osob.

Summit mezi EU a Tureckem se koná v době, kdy sílí napětí na hranicích EU a na hranicích balkánských zemí. Asi 11 000 migrantů a uprchlíků je blokováno na řecko-makedonské hranici v důsledku diskriminačních pohraničních omezení. Tisíce dalších lidí uvízly v Aténách a na řeckých ostrovech ve stále se prohlubující humanitární krizi. Pozdě, ale pozitivně, navrhla Evropská komise 2. března, že vytvoří nouzový fond 700 milionů euro na pomoc Řecku a jiným zemím s uprchlíky během nadcházejících tří let.

Více než milion migrantů a žadatelů o azyl přišlo do EU v roce 2015, zatímco dosud v roce 2016 více než 130 000. Drtivá většina přišla přes Egejské moře z Turecka do Řecka. Více než 400 žen, mužů a dětí od 1. ledna 2016 zahynulo. Vysoké komisařství OSN pro uprchlíky uvádí, že 90 procent uprchlíků přicházejících od začátku roku 2016 jsou ze tří zemí světa, které produkují největší množství uprchlíků: Sýrie, Afghánistán a Irák.

"EU by měla projevit globální státnictví, realizovat kolektivní akci a být s uprchlíky solidární," konstatovala Sunderlandová. "Zlepšení kapacity pro uprchlíky v zemích, jako je Turecko, je chvalitebný dlouhodobý cíl, ale není náhradou za sdílení odpovědnosti za férové zpracování a humánní přijímání žadatelů o azyl uprostřed globální uprchlické krize.

Dokument HRW v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 4.3. 2016