STÍŽNOST RADĚ ČESKÉ TELEVIZE

Protestuji, že ČT uměle vyvolává nenávist vůči muslimům

14. 9. 2015 / Libor Prudký

Praha 14. 9.2015

Vážení členové Rady České televize!

V sobotu 12. září 2015 se jako podtitulek běžící pod programem během odpoledne a podvečera na stanicích České televize opakovaně vyjevoval text, který informoval o tom, že se ten den na Václavském náměstí v Praze uskutečnily dvě manifestace. Jedna „pro islám, druhá proti islámu“.

Každý, kdo na některé z těchto manifestací byl, nebo jen procházel kolem, ví, že to byla informace lživá, tendenční a manipulující. Na těchto manifestacích jen v jedné padalo slovo islám, v druhé vůbec ne. Ta s užíváním slova islám byla proti přijímání současných běženců, ta druhá během níž ani jednou slovo islám, ani jakákoliv jiná náboženskost, nepadly, byla na podporu pomoci současným běžencům i v České republice.

Informace o těchto manifestacích v České televizi byla falešná, překroucená a hlavně podněcující nenávist a xenofobní postoje. Pro veřejnoprávní médium jde o postup, který je zavádějící a proti smyslu i předpisům o aktivitách média veřejné služby. Editor či redaktor, který onen titulek vytvořil, by neměl ve veřejnoprávním médiu působit. A samo vedení České televize by se mělo omluvit a věnovat mnohem větší pozornost textům, prezentacím a vystoupením věnovaným této tolik aktuální a citlivé problematice. Zdrojů podněcujících nenávist a xenofobii je tolik, že veřejnoprávní médium k nim nesmí přispívat!

Žádám proto Radu České televize, aby zasáhla a věnovala soustředěnou pozornost prezentaci této tématiky v České televizi. Její spoluodpovědnost je velká a měla by ji přijmout.

Právě pro nebezpečnost postupu zvoleného Českou televizí volím prezentaci této stížnosti a žádosti formou otevřeného dopisu a zasílám ho do médií.

S pozdravem

Libor Prudký

sociolog

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.9. 2015