Slavný český uprchlík Jan Amos řečený Komenský

1. 9. 2015 / Giorgio Cadorini

K prvnímu školnímu dni patří připomínat nejslavnějšího českého uprchlíka: Jana Amose Komenského. Utíkal před náboženskou válkou mezi věřícími ve stejného Boha plnou hrůz a ničení památek, před Třicetiletou válkou. Narodil se v zemi, kde žily spolu komunity různých konfesí, než se cizí velmoc rozhodla zasáhnout do vnitřních poměrů a vnutit svůj pohled na nejlepší úpravu společnosti a na jedinou správnou konfesi. A rozpoutala nezodpovědně lokální konflikt, který přerostl v kontinentální krvavou lázeň.

Mnoho čtenářů už ví, že Jan Amos našel útočiště nejdříve v Polsku, pak ve Švédsku, v Uhrách, byl i v Anglii a nakonec našel poslední domov v Nizozemí. Ve všech hostitelských zemích našel plnohodnotné uplatnění, ve Švédsku připravil reformu školství, v Anglii inspiroval politické progresivní křídlo parlamentu, který po něm bylo dokonce pojmenováno. Pro celý svět vynalezl jako novou vědeckou disciplinu moderní pedagogiku. Věřil, že řešení konfliktů mezi národy a kulturami lze dosáhnout jen výchovou a výukou cizích jazyků jak klíčů k poznání, tudíž úctě vůči jiným civilizacím.

Nejen seznam útočišť upozorňuje na aktuálnost Jana Amose; zpracoval mnoho námětů, které jsou dnes bohužel živé před našima očima. Navrhuji učitelům nechat číst ve třídě jako úvod pro debatu mezi žáky spis z roku 1666, který je naprosto ukázkový: „Orbis Europaeus“. Ideální pro zhodnocení žáků, kteří studují latinu, tvoří úvod do svazku věnovaného jazykovým otázkám v plánované ale nevydané Obecné porady o nápravě věcí lidských.

Vyberu jako úkazku počáteční svolávání:

„Velevážení přátelé, spoluobyvatelé planety, bratři milovaní!

Každý by se měl dozvědět, protože se tyká všech, že my Evropané jsme začali probírat cesty ke společné spáse (které jsme dosud zanedbali, byli jsme mezi sebou rozděleni a sledoval každý národ svůj vlastní zájem – ale už to nesmíme dělat).“

Následuje rozsáhlejší odstavec, kde Jan Amos píše, že všechny civilizace dosáhly hodnotných poznatků a že nastalá globalizace je příležitostí k výměně informací o nich. Také Evropané mají příležitost se od ostatních něco přiučit.

Ohledně náboženské kultury blízko závěru čteme:

„Tedy vše, co Bůh milosrdný vám sděluje o naších společných věcech, sesbírejte; obohaťte ho svými myšlenkami a se svými touhami, upravte vše a dejte nám o tom vědět.“

Takto psal český uprchlík a zároveň potomek přistěhovalců z Maďarska.

COMENIUS, Iohannes Amos. Orbis Europaeus. In IDEM. De rerum humanarum emendatione catholica. Pars V. Panglottia. Pragae, 1966, 149-151.

Vytisknout

Související články

Obsah vydání | Úterý 1.9. 2015