Začíná škola

1. 9. 2015 / Jan Sláma

V duchu názoru, že odborný rezort nemusí řídit odborník, vyhodila naše vláda z řízení Ministerstva školství pana Chládka a ustavila do jeho čela advokátku. To jsme už zažili kdysi s paní Buzkovou a pamatujeme si nápady se kterými chtěla školství racionalizovat.

Debata v Sedmičce pana Moravce, tedy nové ministryně a stínové ministryně za KSČM mi velmi připomněla situaci v jedné nejmenované škole. Po odchodu ředitele do důchodu tam byl vypsán konkurz. Zúčastnila se řada lidí a do užšího hodnocení byli vybráni tři. Dva zvenku a jeden z řad pedagogů oné školy. Měl jsem možnost přečíst si vize rozvoje školy od všech tří. Nejrealističtější byl samozřejmě ten, který podmínky školy dobře znal. Zvítězil ale ten, který se hemžil různými odbornými a komisi nepříliš srozumitelnými termíny a maloval budoucnost v růžových barvách.

Uběhl rok a zřizovatel hledá nového ředitele. Ten starý pod tlakem rodičů i pedagogů odešel .

Pod jakým tlakem byl pan Chládek, nevím. Jeho pojetí řízení školství se mi a i mnohým dalším, celkem zamlouvalo. Ovšem až na málo promyšlené nápady v učňovském školství. Odbornému a učňovskému školství se nicméně věnoval a snažil se najít alespoň jakýsi soulad mezi potřebami průmyslu a školstvím.

V Sedmičce diskutující dámy byly obě milé pro oko, ale obsah jejich hlubokých myšlének mi bohužel unikal.

Jen občas mi zatrnulo, při nepříliš dobré gramatice obou a marně jsem napínal pozornost, zda se dozvím něco o tom jak hodlají přivést školskou soustavu blíž k potřebám našich nebo u nás působících podniků.

Pan Moravec se poctivě snažil přimět je, aby Školní vzdělávací programy, které většinou laické veřejnosti zůstávají tajemné, nahradily starými dobrými osnovami, ale marně. Chyběly by tam například kompetence, které v těchto dokumentech získaly jiný význam, než který většina lidí zná. Hojným termínem se stala inkluze. Divák ovšem stěží tuší, co znamená a diskutující odbornice si tak od diváka udržely patřičný distanc neboli odstup.

Ze zkušenosti vím, že tímto způsobem lze oponenta krásně odstavit. Moderátora kalibru zmiňované Sedmičky, by ale odstavily sotva. Mnohokrát by je dokázal přivést do slepé uličky, ale choval se k nim laskavě. Takže vlastně debata vyzněla do ztracena.

A tak jsme si odnesli radostné ujištění, že platy pedagogů se trochu zvýší a to je asi tak vše. Celkově mám dojem, že ani jedna z odbornic problematice příliš nerozumí. Možná, že je to dobře. Třeba jim to přinese o něco delší životnost. Co to ale přinese školství? Asi to, co ve škole zmiňované na začátku tohoto článku.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.9. 2015