Česká republika: Běsi odpoutáni, rozum na dovolené

15. 12. 2012 / Karel Dolejší

Vítězslava Baborová, učitelka a členka KSČM, která se po krajských volbách stala jihočeskou radní pro školství a kulturu, dostává anonymní výhrůžky, skupina protestujících plánovala tábořit před jejím domem, a údajně prý nakonec obdržela policejní ochranku. Karlovarský radní pro totéž Václav Sloup, v tomto případě bývalý politruk pohraničníků, který dodnes veřejně hájí střílení do zad lidí opuštějících reálsocialistický ráj, čelí kritice i ze strany koaliční ČSSD a už proběhl jeden pokus o jeho odvolání. Pro jedny jsou protesty "proti komunistům" ve veřejných funkcích všeobecně svatou povinností, pro druhé jde pokaždé o případy hysterického antikomunismu. Co však mají oba zdánlivě protichůdné přístupy společného je paušalizace a naprostá absence rozlišování rozdílných okolností.

Baborová je učitelka, vykonávala toto povolání celý život. Jaký jiný kvalifikační předpoklad by asi měla mít pro řízení školství v jihočeském kraji? Podle toho, co vyčmuchala média, je učitelkou solidní, a podle toho, co sama říká, chce, aby školství bylo apolitické. Co už by prosím po té ženě kdo chtěl? Nelze samozřejmě vyloučit, že by v nové funkci Baborové moc stoupla do hlavy a začala se chovat jinak - to však nelze vyloučit vůbec u nikoho v politice a nelze to ani předjímat. Učitelka Baborová v čele jihočeského školství si přinejmenším zaslouží výhodu pochybnosti o tom, zda by chtěla své postavení zneužít. Pokud se neukáže, že něco takového provádí, jsou protesty proti ní skutečně bezdůvodné a hysterické. Ta žena nic špatného neudělala a nic ani nenasvědčuje tomu, že něco špatného udělá.

Karlovarský politruk Sloup je prostě politruk. Patří k tomu druhu lidí zvláštního ražení, kteří se nic nenaučili a nic nezapomněli. Bez rozpaků v rozhlase prohlásí, že si Němci přejí zadrátovat české hranice, a že uzavření hranic za minulého režimu, včetně střelby na "narušitele", bylo úplně v pořádku. Jaké má asi tento člověk, profesionálně schopný vykonávat tak maximálně pověstné PŠM, předpoklady řídit školství? Podle mě nulové. Tvrzení, že na postu radního pro školství nemá taková persona co dělat, do značné míry chápu. To ovšem neznamená, že volám po jeho defenestraci. Jednoduše vyjadřuji názor, že tento typ lidí do veřejných funkcí nepatří, a že kdybych se vedle obhájce kráglování "narušitelů" Sloupa náhodou ocitl v restauraci, musel bych si odsednout, abych se opět blíže neseznámil se svou snídaní. Zakazovat ho nechci a předpotopní partaj, která takové ideologické fosílie zaslepeně staví na piedestal veřejných funkcí, také ne. Bylo přece opakovaně zjištěno, že k zákazu KSČM neexistuje žádný právní důvod. Důchodce typu Sloupa či nahnědlé mládežníky nostalgicky tesknící po paktu Molotov-Ribbentrop, které tato organizace ve svých řadách tolerovala, budu tedy muset vydržet. Nikdo na světě mě ovšem nepřinutí, abych je proto považoval za něco normálního. Mezi obhájci Pinocheta a lidmi jako Sloup lze skutečně nalézt pouze mikroskopické rozdíly.

Studentská kampaň proti Baborové už byla přirovnána k čínské kulturní revoluci. Toto srovnání je myslím zcela případné a jen dokresluje, do jaké míry český antikomunismus s maoistickou tváří podvědomě tupě napodobuje své protivníky. Štvanice na člověka kvůli jeho politické příslušnosti - ani ne kvůli tomu, že by udělal něco špatného, nebo že skutečně něco špatného obhajoval - patří do arsenálu ideologicky motivovaného inkvizitorství, které hrozí vymést z českého veřejného prostoru poslední zbytky zdravého rozumu.

Již brzy může nastat situace, kdy uštvaná Baborová absurditu svého pronásledování neunese a rezignuje, aby je dál nemusela snášet. A naproti tomu není nejmenších pochyb o tom, že lidé jako politruk Sloup, kteří tady už třistapadesát let nemuseli bejt, se na přiděleném partajním postu budou držet do posledního dechu.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.12. 2012