SCIO:

Těžiště problémů je ve střetu zájmů, nikoliv v kvalitě testů

13. 12. 2012

Dobrý den ještě jednou.

Opět nejprve stručně: když se tak oháníte kvalitou a přidanou hodnotou, stav, kdy minulé testy a například e-learningové kurzy (po vzoru té MU) nejsou volně k dispozici, je oproti stavu, kdy by tyto zdroje byly volně k dispozici, aby se mohl každý co nejlépe připravit, lepší pro a) uchazeče, b) školy, nebo c) pouze pro Scio samotné? ptá se Matěj Peřina.

Detailněji: mnoho slov, minimální relevantní obsah. Zpochybňovat Vaši schopnost zastávat kvalifikovanou pozici ode mne bylo opravdu nemístné, jako mluvčí si vedete výborně. Například krásná straw-man argumentace státními maturitami: samozřejmě nikdo netvrdil, že cokoli udělá nekomerční subjekt, bude lepší než výsledky komerční firmy, ale proč neuvést protipříklad, třeba se čtenář nechá zmást a nejlépe i zapomene, že těžiště problému je primárně ve střetu zájmů, nikoli v kvalitě testů, kam se to snažíte mnohomluvně posouvat. Kouzelným detailem pak je "na rozdíl od Vás uvedu konkrétní příklad". Jak to, na rozdíl? Já přece konkrétní příklad uvedl hned zkraje: TSP Masarykovy univerzity. A takových argumentačních faulů je text plný, takže diskuse je pak obtížná. Přesto:

"Srovnáváte univerzitu, která ze zákona musí zveřejňovat testy, a soukromou firmu, která to dělat nemusí" --- který zákon a jak konkrétně ukládá MU zveřejňovat všechny vlastní testy SP a neukládá VŠ využívajícím služeb Scio zveřejňovat testy "outsourcovaných" přijímaček, neukládá MU zveřejňování testů oborových přijímaček ap.? To zní dost zvláštně, ale nejsem právník, tak nevím. Dále, právě argumentace typu "ze zákona musí/nemusí" jen opravňuje moje přirovnávání k exekutorům, těm taky stačí, že je vše podle zákona. Z takového pohledu by samozřejmě tato debata vůbec neměla smysl. Pokud jsou pro Vás nicméně exekutoři příliš, dosaďte si třeba politiky, těm taky střet zájmů nepřekáží, pokud mohou tvrdit, že jim ze zákona překážet nemusí.

"Nicméně Scio to dělá ... Nezveřejňuje, pravda, celá zadání" --- pokud dobře vidím, volně zveřejňuje jediné zadání pro každý typ zkoušky (jestli je, cituji stránky, jen "cvičné", nebo jedno z minulých ostrých, to z popisu není jasné), což je s tím, co dělá MU, zjevně nesrovnatelné, i když se snažíte čtenáři podsunout opak. Ale dobře: "stačí když učitel koupí jednu sadu testů" --- pokud učitel nekoupí a chci se to prostě naučit doma sám, kolik je tedy maximum minulých ostrých testů (a z kolika celkem), které si můžu koupit a kolik mě to bude v součtu stát? Ať to srovnání s MU jsou konkrétní čísla, a ne jen líbivá slůvka.

"zcela iracionálně, ortodoxně předpokládáte, že zisk je to jediné, co zde hraje roli" --- škoda, že v celé dlouhé reakci nezbylo místo na vysvětlení, co tedy ještě hraje v jednání Scio roli. Kdyby to byla například snaha zpřístupnit všem co nejlépe možnost připravit se na testy, očekával bych, že minulé testy budou vystaveny zdarma (dobře, možná ne úplně všechny jako na MU, byť argumentu s referenčními úlohami jsem zcela neporozuměl, alespoň pokud typickým cílem je seřazení aktuálně testovaných, ale budiž).

Přinejmenším u všech testů, které lze koupit, zjevně argument s nutností tajit referenční úlohy nelze použít. Proč tedy nejsou tyto testy volně k dispozici, aby se každý mohl co nejlépe připravit? Proč nejsou zveřejněny všechny nereferenční úlohy? Co v tom hraje roli, pokud to není snaha o maximalizaci zisku?

"Prokažte prosím, že společnost Scio nepřináší přijímacímu řízení, ve srovnání s ostatními možnostmi, přidanou hodnotu" --- jeden z mnoha argumentačních faulů. Jistě, že si lze představit i hromadu horších možností a mnohé byly určitě i realizovány. Moje argumentace ale je, že by to šlo dělat lépe, kdyby Scio nebylo ve střetu zájmů.

"Není eticky nijak konfliktní, pokud firma připravuje ostré testy i zkoušky, samozřejmě za předpokladu, že nezvýhodňuje frekventanty kurzů tím, že by jim radila správné výsledky ostrých testů. Uvedl jsem již dvakrát, že toto Scio nedělá" --- nejspíš opět faul, nikdo přece netvrdil, že toto Scio dělá. Problém je, pokud školitelé Scio mají nějakým způsobem lepší přístup k minulým zadáním (ani ne nutně všem konkrétním příkladům, ale třeba i jen koncepci ap.) než veřejnost či školitelé jiných firem. Jak lze jinak chápat konec věty "Společnost Scio nabízí přípravu na NSZ v co možná nejvyšší kvalitě jako službu pro uchazeče, aby měli jistotu, že se připravují skutečně na zkoušky, které je čekají." [http://scio.cz/nsz/cs/priprava.asp], než že jinde ta jistota bude menší? Ostatně, pokud vaši školitelé opravdu nemají v tomto směru žádnou konkurenční výhodu, proč se nerozdělíte na dvě nezávislé firmy, aby o tom nemohlo být pochyb?

Postavení Scio je zkrátka "eticky konfliktní" stejně jako každý jiný střet zájmů. Je to pořád totéž dokola: kdyby Scio připravovalo pouze ostré testy, nic by mu bránilo zveřejňovat všechny, které teď prodává, a možná i vůbec vše kromě těch referenčních úloh. To je právě kouzlo příkladu MU, kde je zřejmá snaha dát všem zájemcům co nejlepší šanci připravit se na daný typ testu: jsou zveřejněny jak testy, tak například velmi, velmi podrobný e-learningový kurz, s obecnými informacemi, komentovanými úlohami, strategiemi řešení problémů atd. Zveřejní něco takto propracovaného Scio ve střetu zájmů? Jistě ne: střelilo by se do vlastní nohy. Mohlo by to zveřejnit Scio připravující pouze ostré testy? Jistě ano: sám o sobě by mu takový kurz přímý zisk nepřinesl, ale zvýšila by se tím výrazně hodnota celého řešení nabízeného jednotlivým školám, stejně jako si tuto hodnotu sama pro sebe takto zvyšuje MU.

S pozdravem,

MP

PS.: Ještě jsem si uvědomil, že na úvodní otázku mého mailu, proč Scio nezveřejňuje všechny minulé zkoušky, jste mi vlastně odpověděl stejně "nekonstruktivně" jako panu Hájkovi, totiž vzetím otázky doslova a jejím odmítnutím. Kdybyste chtěl odpovědět, reagoval byste na smysl, tedy byste sice napsal, že všechno tedy zveřejnit ani nemůžete, protože ty referenční úlohy, ale také byste přidal požadované vysvětlení, proč nezveřejňujete alespoň to, co byste zveřejnit mohli. Že jste odpovědět nechtěl, druhá část chyběla. Tak třeba se Vám alespoň napodruhé podaří postavit se k diskusi čelem a reagovat na smysl, a ne na slovíčka.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 13.12. 2012