Podle řeči poznáte je...

14. 12. 2012 / Jan Sláma

Je to již delší čas kdy v rádiu vysílali záznam starého rozhovoru s mistrem továrny Koh-i-Noor v Českých Budějovicích. Vyprávěl o výrobě tužek a jeho vyprávění byl doslova koncert. Mluvil tak krásnou češtinou, srozumitelně s dokonalou dikcí a jak se ty všechny věci vážící se k přednesu jmenují. Jeho projev by mu museli závidět všichni dnešní herci.

Když dnes posluchač sleduje ať v radiu či televizi promluvy různých lidí, je to k poslouchání jen stěží. Bohužel už ani herci neumí mluvit nebo jim to nestojí za to se namáhat. Už několikrát mne napadlo, že dialogy v současných českých seriálech by měly být odborně předabovány lidmi, kteří ještě mluvit dokážou.

Ale nejenom tito lidé, kteří by se jazykovému projevu a jeho tříbení měli věnovat profesionálně, ale i učitelé, kteří by měli být schopni svou řečí posluchače -- žáka -- studenta , zaujmout, mnohdy mluví jedna hrůza. Tak nedávno jsem poslouchal v pořadu Meteor vysokoškolského profesora a jen jsem kroutil hlavou. Patrně se domníval, že když bude mluvit hospodskou češtinou, že se k posluchači přiblíží. Pravý opak je ale pravdou. Obsahově zajímavé téma bylo touto mluvou zcela znehodnoceno. A bohužel takových případů přibývá a stávají se vzory pro mnohé posluchače, jsou jako nakažlivý mor, který devastuje náš krásný jazyk, jazyk Čapkův a dlouhé řady mistrů slova, ale urážejí i jeho hudebnost.

Půjde li to takto dále budeme zanedlouho národem volů, neboť toto slovo je dnes v obecné mluvě nejfrekventovanější. Stačí si jen vyslechnout běžný každodenní rozhovor na ulici, v tramvaji či škole.

Pohrdání spisovným jazykem a pěstování dbalé výslovnosti a akcentu je jen jedna strana problému. Druhou se stává nesrozumitelnost jazykového projevu, oblíbená dnes zejména v politických kruzích. Často se musím jít podívat do různých příruček, abych se ubezpečil o tom co vlastně mluvčí sděluje.

V následujících řádcích názorně předvedu na příkladech, které jsem sebral poslechem sdělovacích prostředků, oč běží.

Krátce po převratu vykládal pan Komárek jak v Prognostickém ústavu ještě s nějakou jinou organizací společně participovali na záchodě. Manželka. která to tenkrát slyšela řekla: "to tam dělali nějaké nemravnosti?". Tak dnes tyto nemravnosti dělají politici velice rádi a vesele participují, kde se dá.

Další milé slovíčko se objevilo v projevu pana Sobotky: "Při negociaci došlo ke vstřícnosti ČNB". Pan Kalousek mne obohatil výrokem,že: "Řecko spadne do totálního defoltu". Ví Bůh kam to to Řecko vlastně spadne.

"Mohly by nastat potíže s cateringem," pravila Eva Hrnčířová ve zprávách.

I lékařské kruhy na nás vrhají nesrozumitelné výroky a ne z medicinské terminologie jak vidíme u pana prof. Pavka pravícího: "ten badžet, který jde na Slovensko"...(píšu to foneticky, tedy tak jak jsem slyšel).

Termínem Nonprofitní organizací mne obohatil v již dříve zmiňovaném Meteoru pan Doc. Kukla.

"Nevíme jak se ten projekt implementoval"...nám prozradil pan Juříček v Sedmičce.

Pan Drábek, dej mu pán Bůh věčnou slávu oznámil před časem, že "Všechny dávky budou vypláceny z nových modulů." Kampak se asi poděly?

Už nevím kdo v Sedmičce, kam se soustřeďuje mozkový potenciál státu, prohlásil:" Pozornost by se měla soustředit na back office." Asi aby zůstala dobře utajena.

Příjemně nesrozumitelné jsou občas i zprávy na ČT1:"Systém kontroly zdravotních pomůcek je insuficientní".

Sám velký Václav Moravec prohlásil tajemně:"Poslanci nebudou ingerovat do jednání státních zástupců." Tento pán mluví jinak docela srozumitelně a kultivovaně.

Toto slovíčko se zalíbilo i panu Pechovi když prohlásil: "Vždycky nějaký poslanec do toho bude ingerovat." Tento výraz je dnes velmi oblíbený, byť by se dal nahradit jistým českým a mnohem jadrnějším ekvivalentem. (Vida jak autor káže vodu a pije víno!)

I pan Zavadil nezřídka svoji mluvu bez zástěrky. prokládá vznešenějšími výrazy když praví:" A tak došlo k tomuto nonsensu."

Sedmička je studnicí všelijakých mouder. Jedno z nich nám vylovil pan Špicar, když nám poradil že bychom měli:"hledat co by se mělo autsorsovat."

"Neznám zemi , která by se prodotovala k prosperitě". Toto v již pochválené Sedmičce řekl pan Kohout.

Pan Schwarzenberg zase důrazně nabádá: "Proboha, zachovejme kohezní politiku!" (opět sedmička)

V TV zprávách se ozvalo rozlobené :"Nezaměstnaní údajně nechodí na ček pointy." Píšu to foneticky, aby tomu ti zlobiví nezaměstnaní rozuměli.

Pan Kalousek se uštěpačně otázal: "A vy byste dodržovali svůj konvergenční program?"

Moc se mi líbilo přání pana Juříčka v Sedmičce: "Vláda by měla být schopna úlohy lídršipu."

Pan Kalousek to s lidmi vůbec nemá lehké, jak je vidět z jeho slov na ČT1: "Zvedá se mi žaludek, že to musím říkat tak explicitně!"

"Nevím jak hodnotiti úroveň toho meinstrímu," posteskl si v Hyde parku Tomáš Klus. Bohužel mu asi neporadíme!

Pan Nečas, který mluví jinak docela pěkně spisovně nám sdělil:"Velkou výzvou je diversifikace našeho exportu."

Pár pěkných termínů a jistě všem srozumitelných jsem posbíral v jednání Nervu. "Já bych se díval na diskontování kešflou," pravil pan Zámečník v Sedmičce.

"Zásadní malverzace už nebudou tak jednoduché,"přebíjel pan Rusnok a dodal ""jednou z komparativních výhod je..."

Jistý pan ministr si v Sedmičce posteskl: "Ona je to vždycky velmi tenzní diskuse" a po chvíli přidal řečnickou otázku:"Co tvoří distorzi na našem trhu?"

"Já jsem hodně signifikantní ve svých vyjádřeních,"přesvědčoval posluchače pan Tomáš Úlehla z ODS.

Též pan předseda vlády zahovořil k národu:"Vývoj makroekonomické predikce vychází..." Jistě všichni pochopili!

Od téhož autora zaznělo: "V Lesích České republiky nemohu vyloučit personální konsekvence." Les působí vždy tak trochu tajemně, tak proč ne!

Sbírání perel našich vůdců mne už unavilo. A mám pocit, že přestávají být vzácné. O to nejsou srozumitelnější. Kdysi jsme se učívali, že nemáme používat cizí slova tam, kde je slůvko české. Myslím, že by to mělo platit dále a ještě důrazněji, zejména u lidí, kteří hovoří k občanům a ne ke specializovaným odborníkům. Ale i tam jsou cizí slova často zbytečná a snadno nahraditelná. Ale jak říká Bejval Antonín :"ono to vypadá líp, když se jede k ševci se sešmajdanými botkami na kole než pěšky" a tak mnozí veřejní činitelé st myslí, že jejich proslov bude tím hodnověrnější, čím je méně srozumitelný.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.12. 2012