DOPIS MINISTRU DRÁBKOVI

Periodickou platbou poskytovateli pomoci pro invalidy, nikoliv invalidům samotným, jim vážně ztížíte život

6. 4. 2011

Již dávno nevážený pane Drábku,

ačkoli jsem prakticky nevidomý a již z tohoto důvodu je pro mne písemný projev násobně náročnější než pro vidícího člověka, nemohu a ani nezůstanu pasivní vůči vašemu "také působení" ve funkci, kterou zastáváte. Jako účastník demonstrace z 22. m.m. pořádané NRZP jsem se osobně přesvědčil, že neříkáte pravdu -- mimo jiné jste před bezmála čtyřmi tisíci lidmi sliboval, že navrhovaná úsporná opatření sociální reformy jsou směrována výhradně do administrativní oblasti, kde hodláte šetřit.

Ve stejném duchu argumentovali i vaši tzv. "bílí koně" v následném pořadu Máte slovo, moderovaném paní Jílkovou, míní Ladislav Melich.

Skutečnost je ale jednoznačně antagonická.

Nejen že svými návrhy vlastní administrativně - finanční náročnost daného projektu zvyšujete (např. uvažovaným zavedením plastových sociálních kartiček namísto dosavadních průkazů ZTP) ale i periodickou platbou poskytovateli (nikoli tedy samotnému postiženému) v případě příspěvku na péči.

Uvažoval jste v této souvislosti např. o tom, jak v neskutečné míře ale hlavně naprosto zbytečně zkomplikujete život invalidnímu člověku v případě, že jeho oficiální pečovatel sám krátkodobě onemocní, odjede za příbuznými, na výlet, dovolenou nebo bude hospitalizován?

Tehdy budu muset nahlásit příslušnému úřadu adresu náhradníka, jeho bankovní účet atd.

Chápu, že lobbisté různých sociálních agentur mají na MPSV dveře otevřené dokořán -- na druhé straně ale chápejte i vy mne -- jako prakticky nevidomý do svého bytu zásadně nepouštím ani nezvu nikoho cizího nebo neznámého natolik, abych mu nemohl plně důvěřovat.

V této souvislosti vám pane Drábku připomínám, že právě na zmíněné demonstraci jste mimo jiné svatosvatě sliboval, že právě příspěvek na péči bude nadále směrován výhradně příjemci péče, nikoli tedy jeho poskytovateli.

Obdobně problematické je již v současnosti praktikované zasílání příspěvku na provoz motorového vozidla majiteli automobilu a invalidnímu občanu, který by mohl dočasnou akutní nedostupnost sjednané služby řešit například prostřednictvím taxislužby. Takto obdrží majitel vozidla předem celoroční částku a to samo o sobě vylučuje kompenzaci byť jen krátkodobého výpadku v poskytované službě.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 7.4. 2011