Část obyvatel tvrdí, že choleru v Haiti mají na svědomí kněží voodoo

6. 1. 2011 / Miloš Kaláb

Předešlý článek ukázal, že choleru na Haiti rozšířili nepálští vojáci, ale tomu věří jen část obyvatel. Jiná část dává vinu kněžím voodoo a na místě je lynčuje.

Od prvního výskytu cholery v polovině října 2010 bylo v Haiti zavražděno asi 45 kněží voodoo - mužů (známých jako houngan) i žen (mambo). Mnoho z nich bylo zabito a navíc znetvořeno mačetami. Agentuře Reuters to sdělil ati Max Beauvoir, nejvyšší kněz voodoo. Obrátil se totiž na vládní úřady, aby zastavily toto nesmyslné vraždění. Vrahové obviňují kněze a kněžky ze šíření cholery rozhazováním prášku a zaklínáním - a tedy na místě "zjednávají mačetami nápravu". Ati Beauvoir si stěžoval, že místní policie i vládní úřady ponechávají toto násilí bez zásahu.

Voodoo je uznávaným náboženstvím a má na Haiti ústavní ochranu. Je v zemi jedním z nejrozšířenějších druhů víry. Jakmile se začala cholera šířit, mezi lidmi rostl strach a hněv. Mise OSN se dosud nevyjádřila k nálezu, že choleru rozšířili nepálští vojáci, jak vyplynulo ze studie zadané francouzskou vládou. Ta zjistila, že byl původní zdroj cholery v latrinách nepálských vojáků, které přetékaly do řeky. Mise OSN ale nepovažuje nález za jednoznačný a tak přispívá k napjaté situaci.

Pan Beauvoir diskutoval lynčování kněží s haitskou ministryní pro komunikace a kulturu, paní Marií-Laurence Lasseguovou, která vyzvala obyvatelstvo, aby se uklidnilo. Voodoo vyznává více než polovina haitského obyvatelstva, jehož je téměř 10 milionů. Náboženství si přinesli předci dnešních obyvatel ze západní Afriky, když byli na Haiti dovezeni jako otroci na plantáže bohaté francouzské kolonie v karibské oblasti nazývané Saint Domingue.

Cholera, která se vyznačuje silným průjmem, zabíjí neléčeného člověka během několika hodin. Dá se však léčit rychlou rehydratací pacienta. Bohužel je neznalost choroby jednou z hlavních příčin velkého strachu obyvatel a podezření ve všech ohledech, které se choroby týkají. Popisuje se případ, který se udál ve středu státu, kde rozhněvaný dav zničil zdravotní středisko, které postavili zahraniční lékaři na záchranu místních nemocných. Skupiny zdravotníků, kteří pomoc poskytují, požadují, aby úřady informovaly obyvatelstvo o choleře včetně způsobu jejího vzniku i její léčby, protože osvěta je za této situace důležitým faktorem jak pomoci nákazu potlačit.

Lékaři bez hranic jsou jednou z nejaktivnějších skupin a jejich vedoucí, paní Delphine Chedorgová omlouvá místní lidi, že jsou pochopitelně vzrušeni, když se poprvé v životě setkávají s cholerou. Zdůraznila, že je zapotřebí, aby obyvatelé chápali, že se nová zdravotní střediska stavějí právě proto, aby se obyvatelstvu pomohlo. Pan Beauvoir se domnívá, že za vražděním kněží voodoo jsou konkurenční náboženství, která v této situaci vidí příležitost obvinit voodoo, takže cholera je pouhou záminkou pro útoky. První obavy ho napadly již při zemětřesení 12. ledna minulého roku, poněvadž zejména evangelikální kazatelé už tehdy hlásali, že k zemětřesení a ke smrti více než čtvrt milionu lidí došlo jako k trestu za údajné zaříkávání a konání jiných ďábelských aktů vyznavači voodoo. Tito kazatelé dodnes šíří názory, že skutečnou příčinou zemětřesení je existence voodoo.

V žádné zprávě se zatím neuvádí, že by z některé evropské země o přibližně stejném počtu 10 milionů obyvatel navštívila Haiti nějaká skupina hlásající lásku a pravdu, aby tamním lidem opravdu pomohla ačkoliv se v minulosti snažili její politici již několikrát poučovat jinou, větší, karibskou zemi. Haitští občané by bezpochyby pravdolásku opětovali. Ostatně potřebuje Haiti i jiné, podstatně méně riskantní mise, například při odstraňování analfabetismu.

Z předešlého textu vyplývá, že někteří křesťanští kazatelé považují voodoo za nebezpečné, protože prý dokáže ohrozit životy lidí třeba vyvoláváním cholery nebo dokonce přivoláním zhoubného zemětřesení. Voodoo přinesli do Haiti a jiných míst v karibské oblasti i jinam Afričané uneseni tam jakožto otroci. Mají skutečně takovou moc, jak se o nich vypráví, nebo jsou zdejší lidé tak pověrčiví, že se bojí toho, co neznají a čemu nerozumějí? Moje kolegyně Judy původem z Maďarska se se svým manželem zúčastnila před mnoha lety plavby do Jižní Ameriky. Spolu s jinými účastníky zájezdu pozorovala večer z výšky hotelu na pláži nějaké obřady, o nichž se tvrdilo, že se jednalo o voodoo. Brzy ráno vyšla na pláž, aby si na tuto událost vzala upomínky a posbírala nějaké nedopalky svíček a dokonce pírka z černé slepice. Radostně je potom ukazovala svým americkým a kanadským spolucestujícím. Ti nebyli nijak potěšeni a důrazně jí radili, aby si s voodoo nic nezačínala - jinak se se zlou potáže. Domnívala se, že se jednalo o několik postrašených pověrčivých turistů, ale brzy se přesvědčila, že narazila na velkou překážku: kapitán jí dal sdělit, že loď nevypluje, dokud se paní Judy svých suvenýrů nezbaví. Nikdo sice není pověrčivý, ale kapitán ručí za bezpečnost cestujících, a jeho úkol by byl značně ztížen, kdyby byly na palubě lodi pozůstatky z jakéhosi pochybného náboženského rituálu.

Říká se o Afričanech a jejich potomcích, že věří na bludy? Pan Bob Corbett obrátil situaci: Představme si lidi, kteří nemají nejmenší představu o křesťanství a snažme se jim vysvětlit jeho podstatu, například Nejsvětější Trojici, zmrtvýchvstání a další dogmata, na něž bez jakýchkoliv pochybností věří i velice inteligentní lidé na Západě. To nejsou bludy? "Ovšem, že nejsou", by někdo řekl, "to nejsou žádné bludy, to je přece naše víra, tak se o ní vyjadřujte uctivě".

Pan Corbett shrnul velice přehledně podstatu náboženství voodoo a z toho přehledu jsem vybral jen několik zásadních údajů. Snad zaujmou některé čtenáře, aby se obrátili na příslušnou literaturu.

Voodoo věří na jediného boha nazývaného Bondye, který je velice podobný bohu islámu, judaismu i křesťanství. Ostatně jeho jméno pochází z francouzského Bon Dieu (Dobrý Bůh). Kromě něho jsou tři důležité kategorie duchovních bytostí: lwa (loa), dvojčata a zemřelí lidé.

Lwa jsou duchové hlavních sil ve vesmíru: dobra, zla, rozmnožování, zdraví a všech aspektů každodenního života. Lwa jednají s pozemšťany. Ti mohou být jimi opakovaně "posedlí" během náboženských rituálů. Lwa dávají lidem poselství a mohou jim způsobovat různé dobré nebo špatné věci.

Dvojčata jsou zvláštní a záhadné síly navzájem si odporující: dobro a zlo, veselost a smutek a podobně. Jejich uctívání při náboženských obřadech s velkou pravděpodobností přinese lepší stránky života.

Zemřelí především představují duše zemřelých členů rodiny, která dosud zemřelého nezískala. Jsou-li ignorováni, jsou nebezpeční. Ti zemřelí, kteří jsou uctíváni a o které se pečuje, jsou živým nápomocní.

Ústředním a klíčovým aspektem voodoo je léčení nemocných. Představuje asi 60% aktivity voodoo. Léčí se bylinami, vírou (s pomocí lwa a jiných duchů) a dnes dokonce i s pomocí západního lékařství.

Kněží voodoo jsou muži (houngan) i ženy (mambo) a jejich úkolem je léčit, pořádat náboženské obřady na vyvolávání a uklidňování duchů, uvádět do funkce nové kněze, předpovídat budoucnost a vykládat sny, vydávat klatby a vytvářet ochranu a dělat lektvary pro různé příležitosti (od vyvolání lásky až po způsobení smrti). Za tyto úkony mohou kněží přijímat odměnu podobně jako ji přijímají rabíni, mulláhové a křesťanští kněží.

Cizinci na Haiti často kritizují voodoo. Někdy prostě proto, že vyznávají jiné náboženství a proto jim vadí existence konkurenčního voodoo. Jindy je obviňují z toho, že provozuje ďábelské obřady. Tato námitka je podle pana Corbetta čirý nesmysl, když se mluví o Rada Voodoo, což je naprosto převažující forma voodoo. Méně jasné to je s Petro Voodoo. V náboženství voodoo nejsou "ďábli", ale Petro kultivuje zlo nebo aspoň rozhněvané duchy. Mnohem pravděpodobnějším záporným rysem voodoo je jeho převládající fatalismus. Duchové lwa totiž podle tohoto učení určují naše životy. Haitský bohoslužebník nemá zájem o západní chápání svobodné vůle a osobní zodpovědnosti. Cokoliv se stává, bylo způsobeno duchy lwa. Kdyby chtěl někdo změnit cokoliv ve svém životě a to od okamžitého osobního zdraví až pozásady společenského systému, musí se dotazovat svého lwa. Žádný člověk nejedná z vlastní iniciativy. Bylo by to vlastně škodlivé, protože o všem rozhodují duchové lwa. Ti nejsou nakloněni žádným změnám. Věci se mají tak, jak se mají jedině proto, že o tom rozhodli lwa. Tento fatalismus přispívá velkou měrou k tomu, že zemědělci nejsou ochotni bojovat za své osvobození. Zde pan Corbett vyslovil otázku, která se automaticky nabízí: Je to náboženství voodoo, které způsobuje fatalismus Haiťanů nebo jsou to dějiny africko-haitských zážitků a zkušeností, které vytvořily fatalismus tohoto náboženství?

Za francouzské koloniální nadvlády nesměli otroci vyznávat voodoo a přece jejich víra přežila. Kolonizátoři jim občas o weekendech povolovali tančit. Tance ale byly ve skutečnosti bohoslužby voodoo. Po osvobození v r. 1804 byli všichni běloši z Haiti vyhnáni a mnozí byli zabiti, včetně katolických kněží. Vatikán tedy potrestal Haiti tím, že se zemí přerušil styky a neobnovil je dříve než v r. 1860. V období 56 roků ale vybudovali houngani a mamby na Haiti voodoo jako veřejné náboženství bizarním spojením afrického náboženství duchů a katolicismu. Všichni duchové lwa byli spojeni s katolickými světci (Had Dumballah je sv. Patrik, Matka země Erzulie je Panna Maria). Následkem toho nevidí Haiťané žádnou zvláštnost v tom, že současně praktikují voodoo a katolicismus a jsou při tom oddáni oběma náboženstvím.

Čas od času vedla katolická církev kampaně proti voodoo od r. 1860 až do r. 1940, ale ničeho nedosáhla. V letech 1941-2 rozpoutali někteří bojovní kněží katolické církve totální svatou válku proti voodoo. Pálili peristyly (velice malinké svatyně), bili a podle některých zdrojů zabíjeli houngany a mamby, a požadovali jejich vyloučení ze společnosti - ale prohráli. Voodoo se částečně uchýlilo do podzemí a jeho popularita vzrostla hlavně proto, že bylo pronásledováno. Na začátku 50. let katolická hierarchie ukončila tuto válku, zbavila se svých bojovných kněží a uzavřela s voodoo smír. Africké bubny a melodie se staly součástí katolických bohoslužeb. Katolická církev zaujala stanovisko, že je přijme za své, když je nemůže porazit. Od té doby se udržuje mír.

V 70. letech minulého století přišel na Haiti evangelikální protestantismus, který se zvlášť silně rozšířil po nástupu amerického prezidenta Ronalda Reagana. Evangelikální protestanti jsou zavilými nepřáteli voodoo a neustále je obviňují z uctívání ďábla. Bídnou situaci Haiťanů vysvětlují jako trest boží za hříchy služebníků voodoo. Protestantismus přišel na Haiti za obchodem. Evangelikální protestanti vlastní 7 z 11 rozhlasových stanic a získávají významný počet konvertitů. V r. 1988, kdy pan Corbett uveřejnil svou studii, bylo na Haiti ze všech křesťanů nejméně 15% protestantskými evangelikály.

Článek pana Corbetta významnou měrou pomáhá pochopit dnešní situaci v Haiti.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 6.1. 2011